Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

11/07/2017

Phiên bản:

Bản cập nhật dành riêng cho bảo mật

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Bản cập nhật bảo mật cho nhân Windows, ASP.NET, Internet Explorer 10, Windows SearchWindows Storage và Hệ thống Tệp, Kết nối mạng Trung tâm dữ liệu, Windows Virtualization, Windows Server, Windows shell, Microsoft NTFS, Microsoft PowerShell, trình điều khiển chế độ nhân Windows và Cấu phần Microsoft Graphics.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Thông tin Thêm

Quan trọng

  • Sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật cho CVE-2017-8563, người quản trị cần đặt khóa đăng ký LdapEnforceChannelBinding để bật bản sửa lỗi cho CVE. Để biết thêm thông tin về việc đặt khóa đăng ký, hãy xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft 4034879.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp

IME tiếng Nhật có thể bị treo trong một số trường hợp.

Cài đặt KB2960837.

Ứng dụng WordPad đôi khi có thể bị sự cố khi khởi chạy sau khi cài đặt KB4025343.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

 

Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

 

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4025343

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×