Mục lục
×

Ngày Phát hành:

18/10/2018

Phiên bản:

Xem trước Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật không liên quan đến bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong KB4462926 (phát hành ngày 9 tháng 10 năm 2018) và cũng bao gồm các cải tiến chất lượng mới này dưới dạng bản xem trước của bản cập nhật Tổng hợp Hàng tháng tiếp theo:

  • Khắc phục sự cố đổi giá trị tiền tệ địa phương mà Ngân hàng Trung ương Venezuela đã triển khai để đưa đồng Bolivar Soberano vào lưu thông.

  • Khắc phục các sự cố khác với thông tin múi giờ được cập nhật.

  • Khắc phục sự cố khiến không thể tắt TLS 1.0 và TLS 1.1 khi chế độ Tiêu chuẩn Xử lý Thông tin Liên bang (FIPS) đang bật.

  • Khắc phục sự cố việc đình trệ Dịch vụ Quản lý Máy Ảo Hyper-V (VMMS) trong FailoverReplicationTracker khiến VMMS ngừng phản hồi trong Windows Server 2012 R2. Sự cố này xảy ra do Tối ưu hóa Động khởi động không đúng lúc chức năng Di chuyển Trực tiếp.

  • Khắc phục sự cố có thể khiến dịch vụ VMMS ngừng hoạt động khi thực thi chức năng Di chuyển Trực tiếp trong Windows Server 2012 R2. Điều này xảy ra khi sử dụng một lệnh ghép ngắn Measure-VM hoặc bất kỳ truy vấn số đo Công cụ Quản lý Windows (WMI) nào.

 

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, người dùng có thể không sử dụng được Thanh Tìm kiếm trong Windows Media Player khi đang phát các tệp cụ thể. Sự cố này không ảnh hưởng đến chức năng phát lại bình thường.

Sự cố này được khắc phục trong KB4471320.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản cập nhật Tùy chọn trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem Cách tải bản cập nhật thông qua Windows Update.  Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập vào trang web Danh mục Microsoft Update.

 

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4462921

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×