Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 3.5

NHẮC NHỞ

  • Xin nhắc người quản trị CNTT nâng cao, các bản cập nhật cho .NET Framework 3.5 dành cho Windows Embedded 8.1 và Windows Server 2012 R2 chỉ nên được áp dụng trên các hệ thống có hiện diện và bật .NET Framework 3.5. Những khách hàng tìm cách cài đặt sẵn các bản cập nhật cho .NET Framework 3.5 cho hình ảnh ngoại tuyến không có bật sản phẩm .NET Framework 3.5 sẽ khiến các hệ thống này gặp lỗi khi bật .NET Framework 3.5 sau khi hệ thống trực tuyến. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc triển khai .NET Framework 3.5, hãy xem Những điều cần cân nhắc về Triển khai Microsoft .NET Framework 3.5.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bất kỳ gói ngôn ngữ nào bạn cần trước khi cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows.

Bản cập nhật ngày 5 tháng 7 năm 2023 cho Windows Embedded 8.1 và Windows Server 2012 R2 bao gồm các cải tiến trong .NET Framework 3.5. Chúng tôi khuyên bạn nên áp dụng bản cập nhật này như một phần trong quy trình bảo trì thường xuyên của mình. Xác minh rằng bạn đã cài đặt các bản cập nhật bắt buộc được liệt kê trong phần Cách tải bản cập nhật này trước khi cài đặt bản cập nhật này.

Tóm tắt

Các cải tiến về Bảo mật

Không có cải tiến bảo mật mới nào trong bản phát hành này.

Các cải tiến về Chất lượng và Độ tin cậy

CLR1

Khắc phục sự cố trong đó các trường hợp .NET framework 3.5 có thể bị lỗi trong quá trình khởi động bất cứ khi nào trình tạo hồ sơ thiết bị cụ hoạt động.

1Common Language Runtime

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết:

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt .NET Framework 3.5.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không

Xem các tùy chọn khác dưới đây.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update .

Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS)

Không

Bạn có thể nhập bản cập nhật này vào WSUS theo cách thủ công. Xem Danh mục Microsoft Update để biết hướng dẫn.

Thông tin tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Hàm băm SHA256

windows8.1-kb5028918-x86.msu

CC5BD38C1D63F0418FBBF566F13FF96D35A5150D3403F5859BCDDCBAF352AA45

windows8.1-kb5028918-x64.msu

706F9DFA7AB154DF7F76BC10BFBB6154E59D5E2B02AE772C4A4730B34C54CBF5

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8973

4,628,480

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

18:07

x86

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8973

993,672

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

18:07

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.8973

6,414,264

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

18:07

x86

Sos.dll

2.0.50727.8973

393,144

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

18:07

x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 14 tháng 5 năm 2023

00:21

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 14 tháng 5 năm 2023

00:21

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 14 tháng 5 năm 2023

00:21

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8973

4,644,864

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

18:07

x64

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 14 tháng 5 năm 2023

00:21

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 14 tháng 5 năm 2023

00:21

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 14 tháng 5 năm 2023

00:21

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 14 tháng 5 năm 2023

00:21

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 14 tháng 5 năm 2023

00:21

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 14 tháng 5 năm 2023

00:21

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 14 tháng 5 năm 2023

00:21

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 14 tháng 5 năm 2023

00:21

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 14 tháng 5 năm 2023

00:21

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 14 tháng 5 năm 2023

00:21

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8973

1,760,648

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

18:07

x64

Mscorwks.dll

2.0.50727.8973

10,626,440

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

18:07

x64

Sos.dll

2.0.50727.8973

489,392

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

18:07

x64

Big5.nlp

Không áp dụng

66,728

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Bopomofo.nlp

Không áp dụng

82,172

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Ksc.nlp

Không áp dụng

116,756

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Mscorlib.dll

2.0.50727.8973

4,628,480

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

18:07

x86

Normidna.nlp

Không áp dụng

59,342

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Normnfc.nlp

Không áp dụng

45,794

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Normnfd.nlp

Không áp dụng

39,284

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Normnfkc.nlp

Không áp dụng

66,384

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Normnfkd.nlp

Không áp dụng

60,294

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Prc.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Prcp.nlp

Không áp dụng

83,748

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Sortkey.nlp

Không áp dụng

262,148

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Sorttbls.nlp

Không áp dụng

20,320

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Xjis.nlp

Không áp dụng

28,288

Ngày 25 tháng 6 năm 2023

00:58

Không áp dụng

Mscordacwks.dll

2.0.50727.8973

993,672

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

18:07

x86

Mscorwks.dll

2.0.50727.8973

6,414,264

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

18:07

x86

Sos.dll

2.0.50727.8973

393,144

Ngày 29 tháng 6 năm 2023

18:07

x86

Cách nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×