Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn đang ở trong một môi trường Microsoft Exchange Server 2013 đã tích lũy Update 36 Cập Nhật tích luỹ được cài đặt.

  • Bạn có hai hoặc nhiều Active Directory site (Trang 1 và trang 2) và cả hai trang web có máy chủ truy cập máy khách được cài đặt.

  • Bạn có một hộp thư trong 1 trang web.

  • Bạn phải đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị Exchange (EAC) từ máy khách truy cập trang web 2.

Trong trường hợp này, bạn đăng nhập vào Outlook Web App thay vì EAC. Nếu bạn không có hộp thư trong 1 trang web, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi khi bạn cố gắng đăng nhập vào EAC từ máy khách truy cập trang web 2:


Cái gì ở đâu.

Sự cố xảy ra khi bạn cố sử dụng hộp thư của bạn.

X OWA lỗi: Microsoft.Exchange.Data.Storage.UserHasNoMailboxException

OWA-X phiên bản: Phiên bản OWA

X-FEServer: FEServer

X-BEServer: BEServer

Ngày: ngày và giờ


Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì phần HTTPProxy không xử lý yêu cầu một cách chính xác.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt Cập Nhật tích luỹ 7 dành cho Exchange Server 2013.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, sử dụng URL của máy chủ truy cập máy khách trong các trang web có hộp thư người dùng đăng nhập vào EAC. Người dùng không có hộp, sử dụng URL của máy chủ truy cập khách hàng mà máy chủ hộp thư trọng SystemMailbox {bb558c35-97f1-4cb9-8ff7-d53741dc928c}.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×