Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

GIỚI THIỆU

Gói Cập Nhật tích luỹ cho tháng 6 năm 2013 chứa các hotfix mới nhất cho Microsoft Office 2010 và Office 2010 máy chủ.

Chúng tôi khuyên bạn kiểm tra hotfix trước khi bạn triển khai chúng trong môi trường sản xuất. Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi sửa chữa mới phát hành chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật mà được đính kèm với gói Cập Nhật trước đó. Chúng tôi khuyên bạn xem xét việc áp dụng bản vá mới nhất có chứa hotfix mà bạn cần.

Giải pháp

Cách lấy gói Cập Nhật tích luỹ tháng 6 năm 2013

Một tập hợp các gói Cập Nhật tích luỹ được hỗ trợ hiện có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, mỗi gói là nhằm khắc phục chỉ các ứng dụng được liệt kê trong bài viết này. Chỉ áp dụng gói cho hệ thống đang gặp các vấn đề cụ thể. Nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề này, chúng tôi khuyến nghị bạn đợi gói cập nhật tiếp theo có chứa hotfix trong các gói Cập Nhật tích luỹ.


Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc khắc phục sự cố nào được yêu cầu, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng không phù hợp với gói Cập Nhật tích luỹ cụ thể các vấn đề và câu hỏi hỗ trợ bổ sung. Để tạo một yêu cầu dịch vụ riêng, hãy ghé thăm website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Gói được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ tháng 6 năm 2013

Liên kết đến bài viết cơ sở kiến thức Microsoft thảo luận mỗi hotfix sẽ được phát hành như bài viết có sẵn. Tải xuống hotfix cụ thể, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ và yêu cầu hotfix bằng cách tham khảo số bài viết cơ sở kiến thức.


Để biết thêm thông tin về các vấn đề về Office 2010 đã được vá trong bản Cập Nhật tích luỹ này, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft.

Bản cập nhật ứng dụng khách Office 2010

Tên gói hotfix

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

Sản phẩm

Ace-x-none.msp

2817403 mô tả gói hotfix Access 2010 (Ace-x-none.msp): tháng 11 năm 2013

Access 2010

Excel-x-none.msp

2817533 mô tả gói hotfix Excel 2010 (Excel-x-none.msp): tháng 10 năm 2013

Excel 2010

Oart-x-none.msp; Oartconv-x-none.msp

2817550 mô tả gói hotfix Office 2010 (Oart-x-none.msp; Oartconv-x-none.msp): ngày 10 tháng 8 năm 2013

Office 2010

Mso-x-none.msp

2817537 mô tả gói hotfix Office 2010 (Mso-x-none.msp): tháng 10 năm 2013

Office 2010

Proof-en-us.msp

2794683 mô tả gói hotfix Office 2010 (Proof-en-us.msp): ngày 11 tháng 8 năm 2013

Office 2010

Vbe7-x-none.msp

2553280 mô tả gói hotfix Office 2010 (Vbe7-x-none.msp): tháng 11 năm 2013

Office 2010

Outlook-x-none.msp

2817371 mô tả gói hotfix Outlook 2010 (Outlook-x-none.msp): tháng 11 năm 2013

Outlook 2010

Oart-x-none.msp

2817549 mô tả gói hotfix Outlook 2010 (Oart-x-none.msp): tháng 10 năm 2013

Outlook 2010

Powerpoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp

2817539 mô tả gói hotfix PowerPoint 2010 (Powerpoint-x-none.msp, Pptview-x-none.msp): tháng 10 năm 2013

PowerPoint 2010

Powerpoint-x-none.msp

2817524 mô tả gói hotfix PowerPoint 2010 (Powerpoint-x-none.msp): tháng 10 năm 2013

PowerPoint 2010

Project-x-none.msp

2817385 mô tả gói hotfix Project 2010 (Project-x-none.msp): tháng 11 năm 2013

Project 2010

Groove-x-none.msp

2817388 mô tả gói hotfix SharePoint Workspace 2010 (Groove-x-none.msp): tháng 11 năm 2013

SharePoint Workspace 2010

Word-x-none.msp

2817541 mô tả gói hotfix Word 2010 (Word-x-none.msp): tháng 10 năm 2013

Word 2010

Kb2428677-x-none.msp

2817532 mô tả gói hotfix Word 2010 (Kb2428677-x-none.msp): tháng 10 năm 2013

Word 2010

Nhật bản Cập Nhật cho SharePoint Foundation 2010, SharePoint Server 2010 và Project Server 2010

Tên gói hotfix

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

Sản phẩm

Project Server 2010

2817530 mô tả gói Cập Nhật tích luỹ Project Server 2010 (Project server-package): ngày 10 tháng 8 năm 2013

Dự án i

SharePoint Server 2010

2817527 mô tả gói Cập Nhật tích luỹ SharePoint Server 2010 (SharePoint server-package): ngày 10 tháng 8 năm 2013

I SharePoint

SharePoint Foundation 2010

2817552 mô tả gói Cập Nhật tích luỹ SharePoint Foundation 2010 (SharePoint Foundation server-package): ngày 10 tháng 8 năm 2013

I SharePoint Foundation

Bản Cập Nhật máy chủ cá nhân

Tên gói hotfix

Số bài viết trong cơ sở kiến thức

Sản phẩm

Wacmui-en-us.msp, Wdsrvmui-en-us.msp, Xlsrvwfe-x-none.msp, Xlwacwfe-x-none.msp

2817557 mô tả gói hotfix Excel Web App (Wacmui-en-us.msp Wdsrvmui-en-us.msp, Xlsrvwfe-x-none.msp, Xlwacwfe-x-none.msp): tháng 10 năm 2013

Excel Web App

Ems-x-none.msp

2589342 mô tả gói hotfix Groove Server 2010 (Ems-x-none.msp): tháng 11 năm 2013

Groove Server 2010

Pjsrvmui-en-us.msp; Pjsrvwfe-x-none.msp

2817546 mô tả gói hotfix Project Server 2010 (Pjsrvmui-en-us.msp; Pjsrvwfe-x-none.msp): ngày 10 tháng 8 năm 2013

Project Server 2010

Pjsrvwfe-x-none.msp

2817538 mô tả gói hotfix Project Server 2010 (Pjsrvwfe-x-none.msp): tháng 10 năm 2013

Project Server 2010

Ifsmui-en-us.msp; Ifswfe-x-none.msp

2817395 mô tả gói hotfix SharePoint Server 2010 (Ifsmui-en-us.msp; Ifswfe-x-none.msp): ngày 11 tháng 8 năm 2013

SharePoint Server 2010

Coreserver-x-none.msp

2817551 mô tả gói hotfix SharePoint Server 2010 (Coreserver-x-none.msp): tháng 10 năm 2013

SharePoint Server 2010

Wss-x-none.msp

2817540 mô tả gói hotfix SharePoint Server 2010 (Wss-x-none.msp): tháng 10 năm 2013

SharePoint Server 2010

Svrproof-en-us.msp

2553495 mô tả gói hotfix SharePoint Server 2010 (Svrproof-en-us.msp): ngày 11 tháng 8 năm 2013

SharePoint Server 2010

Wacwfe-x-none.msp; Wacmui-en-us.msp; Wdsrv-x-none.msp

2817535 mô tả gói hotfix Word Web App (Wacwfe-x-none.msp; Wacmui-en-us.msp; Wdsrv-x-none.msp): ngày 10 tháng 8 năm 2013

Word Web App

Điều kiện tiên quyết

Điều kiện tiên quyết được liệt kê trong bài viết KB cho từng gói.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×