You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Tóm tắt

Bản cập nhật này cải thiện trải nghiệm Windows 10 phiên bản 1511 out of box (OOBE) bằng cách cung cấp người dùng tùy chọn để cập nhật mới nhất Windows 10 phiên bản 1709 trong quá trình OOBE. Bản cập nhật này chỉ áp dụng cho trình Windows 10 phiên bản 1511 OOBE và sẽ có sẵn chỉ khi OOBE Cập Nhật được cài đặt.

Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật phát hành trước đó.

Tham khảo

Tìm hiểu về các Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×