Triệu chứng

Sự cố này xảy ra khi bạn là thành viên của nhóm phân phối được tạo trong Active Directory và bạn mở rộng nhóm phân phối trong Microsoft Lync 2013 (Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp). Khi sự cố này xảy ra, số điện thoại của bạn (chẳng hạn như số điện thoại cơ quan, số điện thoại nhà và số điện thoại) bị thiếu bằng cách bấm vào tuỳ chọn > điện thoại. Đây là hiệu ứng của việc thiếu các số điện thoại:

  • Nếu bạn đang ở trong một cuộc gọi, bạn không thể chuyển cuộc gọi với một thiết bị khác vì không có tuỳ chọn để chọn thiết bị.

  • Nếu bạn đang ở trong một cuộc họp, bạn không thể kết nối lại nó bằng cách chọn tuỳ chọn tham gia cuộc gọi hội nghị bằng cách gọi tôi ở .

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt vào ngày 8 tháng năm 2015 (KB3085500) Cập Nhật bảo mật cho Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×