Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc các trang trong OneNote

Làm việc ở mọi nơi từ thiết bị bất kỳ với Microsoft 365

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc ở bất cứ đâu với các tính năng và bản cập nhật mới nhất.

Nâng cấp ngay bây giờ
Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng OneNote bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để đọc các trang OneNote. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Với bộ đọc màn hình, bạn có thể dễ dàng nhận dạng danh sách và đầu đề. Bạn cũng có thể xem mô tả về đồ họa trong văn bản thay thế (nếu có).

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Đọc một trang trong OneNote

Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc to bằng một trang trong OneNote, thông báo về ảnh, danh sách và mục danh sách, bảng và nội dung, đầu đề và siêu kết nối của bạn.

 1. Để chuyển sang chế độ toàn màn hình nhằm dẫn hướng dễ dàng hơn, nhấn F11.

 2. Dẫn hướng đến trang bạn muốn đọc. Sau đó, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Với Trình tường thuật, nếu bạn không nghe thấy: "Content block, editing" (Khối nội dung, đang chỉnh sửa) khi mở sổ tay thì nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi nghe thấy. Sau đó, nhấn phím SR + Ctrl + R. Trình tường thuật sẽ bắt đầu đọc liên tục từ vị trí hiện tại của bạn. Ngoài ra, nhấn phím mũi tên để di chuyển đến dòng tiếp theo hoặc trước đó, ví dụ, trong tiêu đề trang OneNote.

  • Với JAWS, nhấn Insert+Phím Mũi tên xuống để nghe toàn bộ trang. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến từng thành phần có thể đọc. Đối với các lệnh đọc khác trong JAWS, hãy tham khảo mục Lệnh Đọc trong JAWS

 3. Nhấn Ctrl hoặc đưa ra một lệnh bất kỳ nào khác để dừng việc đọc liên tục bất cứ lúc nào.

Đọc văn bản thay thế của hình ảnh

Nếu trang OneNote của bạn có hình ảnh với tiêu đề văn bản thay thế (văn bản thay thế) và mô tả, trình tường thuật sẽ đọc mô tả khi bạn dẫn hướng đến hình ảnh bằng các phím mũi tên. Ở chế độ đọc liên tục, Trình tường thuật sẽ thông báo đối tượng ảnh nhưng không thông báo đầu đề hay mô tả. JAWS chỉ thông báo đối tượng ảnh và đầu đề nhưng không đọc văn bản thay thế.

 1. Dẫn hướng đến đồ họa và nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 2. Trong menu, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: “Alt text” (Văn bản thay thế). Sau đó nhấn Enter. Bạn nghe thấy: "thay thế văn bản, tiêu đề tùy chỉnh, chỉnh sửa", tiếp theo là văn bản tiêu đề.

  Trong JAWS, bạn nghe thấy: "rời khỏi menu, văn bản thay thế", tiếp theo là văn bản tiêu đề và "tiêu đề, chỉnh sửa".

 3. Để di chuyển đến phần mô tả văn bản thay thế, nhấn phím Mũi tên xuống. Bạn nghe thấy văn bản mô tả.

  Trong JAWS, bạn nghe thấy: "mô tả, sửa", tiếp theo là mô tả.

 4. Để thoát khỏi cửa sổ văn bản thay thế , nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "OK Button" (nút OK). Sau đó nhấn Enter.

Sử dụng Chế độ Quét

Nếu OneNote không hỗ trợ lệnh trong khu vực ưu tiên, trình tường thuật nói: "không phải là văn bản có thể sử dụng". Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng Chế độ Quét của Trình tường thuật để dẫn hướng và đọc văn bản.

Để bật chế độ quét, nhấn phím SR + phím cách. Để biết thêm thông tin về Chế độ Quét, hãy tham khảo Sử dụng Chế độ Quét.

Điều chỉnh mức độ chi tiết của bộ đọc màn hình

Bạn có thể thay đổi mức chi tiết bộ đọc màn hình của bạn cung cấp trên các đặc điểm của văn bản của một trang OneNote.

Trong Trình tường thuật, bạn có thể lựa chọn trong sáu cấp độ khác nhau, từ chỉ nghe văn bản đến nghe thông tin chi tiết về định dạng. Để biết thêm thông tin về mức độ chi tiết của Trình tường thuật, hãy tham khảo Đọc văn bản.

Để điều chỉnh việc tường thuật viên, nhấn phím SR + V cho đến khi bạn nghe thấy mức bạn muốn.

Để điều chỉnh verbosity QUAI, nhấn phím SR + V. Sau đó nhấn phím Mũi tên xuống để dẫn hướng đến các cài đặt mức độ chi tiết.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trong iOS, để đọc các trang OneNote. Với bộ đọc màn hình, bạn có thể dễ dàng nhận dạng danh sách và đầu đề. Bạn cũng có thể xem mô tả về đồ họa trong văn bản thay thế (nếu có).

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Đọc một trang

Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc to toàn bộ một trang trong OneNote for iOS, thông báo về ảnh và liên kết.

 1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn đọc. Sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Page title" (Tiêu đề trang), theo sau là văn bản tiêu đề.

 2. Dùng hai ngón tay trượt nhanh xuống dưới để bắt đầu đọc toàn bộ trang tính từ tiêu đề.

 3. Dùng hai ngón tay nhấn một lần để dừng đọc bất kỳ lúc nào.

Đọc văn bản thay thế của hình ảnh

Nếu trang OneNote for iOS của bạn có nhiều hình ảnh kèm theo tiêu đề hoặc mô tả văn bản thay thế, VoiceOver sẽ đọc tiêu đề và mô tả và nói "Image" (Hình ảnh) khi bạn gặp một hình ảnh ở chế độ đọc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for Android với Android, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Android, để đọc các trang OneNote. Với bộ đọc màn hình, bạn có thể dễ dàng nhận dạng danh sách và đầu đề. Bạn cũng có thể xem mô tả về đồ họa trong văn bản thay thế (nếu có).

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn bật TalkBack trước khi cho chạy OneNote for Android.

Trong chủ đề này

Đọc một trang

Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc to toàn bộ một trang trong OneNote for Android, thông báo về ảnh và liên kết.

 1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn đọc, rồi trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "Page title, <title>, edit box" (Hộp chỉnh sửa Tiêu đề trang, <tiêu đề>). Sau đó trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ngày của trang.

 2. Để đọc tất cả nội dung trên một trang, hãy trượt nhanh sang phải. TalkBack sẽ bắt đầu đọc văn bản hoặc các liên kết của trang.

  • Để đọc hình ảnh, hãy trượt nhanh sang phải. TalkBack sẽ thông báo các hình ảnh này dưới dạng "<Alt text>, image" (Hình ảnh <Văn bản thay thế>) nếu văn bản thay thế sẵn dùng hoặc "<file name>, image" (hình ảnh <tên tệp>) nếu văn bản thay thế không sẵn dùng.

  • Để ngừng đọc, hãy nhấn vào màn hình bằng một ngón tay.

Đọc văn bản thay thế của hình ảnh

Nếu trang OneNote for Android của bạn có các hình ảnh kèm theo tiêu đề hoặc mô tả văn bản thay thế, TalkBack sẽ đọc tiêu đề và mô tả, sau đó là "Image" (Hình ảnh) khi bạn gặp một hình ảnh ở chế độ đọc.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp sổ tay, phần và trang trong OneNote

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn nội dung vào sổ tay trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách dẫn hướng trong OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote for Windows 10 bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để đọc các trang OneNote. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Với bộ đọc màn hình, bạn có thể dễ dàng nhận ra các danh sách và đầu đề trong OneNote. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách kiểm tra các mô tả về đồ họa trong các văn bản thay thế (nếu có).

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Đọc một trang

Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc to toàn bộ một trang trong OneNote for Windows 10, thông báo về ảnh, danh sách và đầu đề.

Lưu ý: Nếu bạn không đăng xuất khỏi OneNote for Windows 10 vào lần sử dụng trước, ứng dụng sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập.

 1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn đọc. Sau đó, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Với Trình tường thuật, nếu bạn không nghe thấy: "Content block, editing" (Khối nội dung, đang chỉnh sửa) khi mở sổ tay thì nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi nghe thấy. Sau đó, nhấn phím SR + Ctrl + R. Trình tường thuật sẽ bắt đầu đọc liên tục từ vị trí hiện tại của bạn. Ngoài ra, bạn có thể nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển đến dòng tiếp theo hoặc trước đó.

   Lưu ý: Nếu OneNote for Windows 10 không hỗ trợ lệnh nào đó trong vùng đặt tiêu điểm, Trình tường thuật sẽ cho biết: “Not an explorable text” (Không phải văn bản có thể khám phá). Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng Chế độ Quét của Trình tường thuật để dẫn hướng và đọc văn bản. Để bật chế độ quét, nhấn phím SR + phím cách.

  • Với JAWS, nhấn phím SR + phím mũi tên xuống để nghe toàn bộ trang. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các phím mũi tên để dẫn hướng đến từng thành phần có thể đọc. Đối với các lệnh đọc khác trong JAWS, hãy tham khảo mục Lệnh Đọc trong JAWS

 2. Nhấn Ctrl hoặc đưa ra một lệnh bất kỳ nào khác để dừng việc đọc liên tục bất cứ lúc nào.

Đọc văn bản thay thế của hình ảnh

Nếu trang OneNote for Windows 10 của bạn có nhiều hình ảnh kèm theo tiêu đề và mô tả văn bản thay thế (văn bản thay thế), Trình tường thuật sẽ đọc tiêu đề và mô tả khi bạn dùng phím mũi tên dẫn hướng đến hình ảnh hoặc khi bạn sử dụng chế độ đọc liên tục.

JAWS đọc tiêu đề và mô tả khi bạn dẫn hướng đến hình ảnh nhưng sẽ bỏ qua hình ảnh ở chế độ đọc liên tục.

Điều chỉnh mức độ chi tiết của bộ đọc màn hình

Bạn có thể thay đổi mức độ chi tiết mà bộ đọc màn hình cung cấp về các đặc điểm văn bản của một trang OneNote for Windows 10.

Trong Trình tường thuật, bạn có thể lựa chọn trong sáu cấp độ khác nhau, từ chỉ nghe văn bản đến nghe thông tin chi tiết về định dạng. Để biết thêm thông tin về mức độ chi tiết của Trình tường thuật, hãy tham khảo Đọc văn bản.

Để điều chỉnh việc tường thuật viên, nhấn phím SR + V cho đến khi bạn nghe thấy mức bạn muốn.

Để điều chỉnh verbosity QUAI, nhấn phím SR + V. Sau đó, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "User verbosity" (Mức độ chi tiết của người dùng), tiếp theo là cấp độ hiện tại, rồi nhấn Phím cách cho đến khi bạn nghe cấp độ mình muốn. Nhấn Enter để đóng menu Cài đặt Nhanh.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ và cộng tác trên sổ tay trong OneNote

Lối tắt bàn phím trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Sử dụng OneNote cho web bằng bàn phím và trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để đọc các trang OneNote cho web. Với bộ đọc màn hình, bạn có thể dễ dàng nhận dạng danh sách và đầu đề. Bạn cũng có thể xem mô tả về đồ họa trong văn bản thay thế (nếu có).

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng OneNote cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì OneNote cho web chạy trong trình duyệt web của bạn, các lối tắt bàn phím khác nhau từ các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát ra khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (trợ giúp) và Ctrl + O (mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web-không OneNote cho web.

Trong chủ đề này

Đọc một trang

Bộ đọc màn hình của bạn sẽ đọc to bằng một trang trong OneNote cho web, thông báo về ảnh, danh sách và đầu đề.

 1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn đọc. Khi bạn mở một trang, bạn sẽ nghe thấy tên sổ tay, theo sau là "Editing area, editing, main landmark, title" (Vùng soạn thảo, đang chỉnh sửa, mốc chính, tiêu đề). Thông báo này cho bạn biết tiêu điểm đang nằm ở vùng tiêu đề.

 2. Nhấn phím tab để di chuyển đến khối nội dung đầu tiên. Trình tường thuật sẽ đọc dòng đầu tiên của văn bản.

 3. Nhấn phím SR + Ctrl + R để trình tường thuật bắt đầu đọc liên tục từ vị trí hiện tại của bạn. Ngoài ra, bạn có thể nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên để di chuyển đến dòng tiếp theo hoặc trước đó.

 4. Nhấn Ctrl hoặc đưa ra một lệnh bất kỳ nào khác để dừng việc đọc liên tục bất cứ lúc nào.

Đọc văn bản thay thế của hình ảnh

Nếu trang OneNote cho web của bạn có hình ảnh với mô tả văn bản thay thế (văn bản thay thế), trình tường thuật sẽ đọc mô tả và nói "ảnh" khi bạn dẫn hướng đến hình ảnh bằng các phím mũi tên hoặc khi bạn sử dụng chế độ đọc liên tục.

Lưu ý: Trong OneNote và OneNote for Windows 10, bạn có thể thêm hai loại văn bản thay thế vào một hình ảnh: tiêu đề và mô tả. Trong OneNote cho web, bất kỳ văn bản thay thế nào mà bạn thêm luôn là mô tả. Trình tường thuật có thể không đọc các tiêu đề văn bản thay thế trong OneNote cho web.

Đọc danh sách và đầu đề

Nếu trang OneNote cho web của bạn có dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số hoặc đầu đề, trình tường thuật sẽ thông báo cho danh sách hoặc mức đầu đề khi bạn dẫn hướng đến một mục danh sách hoặc đầu đề với các phím mũi tên. Trình tường thuật cũng sẽ thông báo đầu đề khi bạn sử dụng chế độ đọc liên tục.

Xem thêm

Phóng to và thu nhỏ ghi chú trong OneNote cho web

Lối tắt bàn phím trong OneNote

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với OneNote

Tìm hiểu cách dẫn hướng OneNote bằng các tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×