You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

 • Bạn thiết lập hai Active Directory rừng.

 • Bạn tạo một nhóm một hoặc hai tin cậy giữa các khu rừng.

 • Bạn kích hoạt xác thực lựa chọn trên nhóm tin.

 • Bạn có một máy tính trong nhóm tin tưởng chạy Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 hoặc Windows Server 2012.

 • Bạn mở thư mục người dùng và máy tính công cụ (regedit) trên máy tính và bạn cố gắng thêm người dùng vùng nhóm tin cậy cho một nhóm.

 • Trong hộp thoại chọn người dùng, máy tính, hoặc nhóm , bạn bấm vào nút vị trí để chọn vùng nhóm tin cậy. Bạn nhập tên người dùng và sau đó bạn bấm vào nút Kiểm tra tên .


Trong trường hợp này, tên người dùng không tìm thấy trong vùng nhóm tin cậy.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2, cài đặt bản Cập Nhật 2984006 hoặc cài đặt hotfix được mô tả trong phần "Thông tin Hotfix".

Để khắc phục sự cố này trong Windows 8 và Windows Server 2012, cài đặt hotfix được mô tả trong phần "Thông tin Hotfix".

Thông tin cập nhật

Để biết thêm thông tin về cách tải gói cập nhật rollup này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2984006 tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng cập nhật nóng này cho hệ thống đang gặp sự cố được mô tả trong bài viết này. Cập nhật nóng này có thể được kiểm tra thêm. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố này, chúng tôi khuyên bạn đợi bản cập nhật phần mềm tiếp theo có chứa cập nhật nóng này.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống Hotfix sẵn có" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy liên hệ với Dịch vụ Khách hàng và Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft để nhận được các cập nhật nóng.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại của Bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý "Tải xuống Hotfix sẵn có" Hiển thị các ngôn ngữ mà hotfix này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, trước tiên bạn phải cài đặt bản Cập Nhật 2919355 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2. Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Cập Nhật 2919355 : tháng 4 năm 2014

Thông tin đăng ký

Để áp dụng hotfix này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Phiên bản toàn cầu của cập nhật nóng này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Ghi chú thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Quan trọng Các hotfix Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 được bao gồm trong cùng gói. Tuy nhiên, cập nhật nóng trên trang Yêu cầu Cập nhật nóng được liệt kê trong cả hai hệ điều hành. Để yêu cầu gói hotfix áp dụng cho một hoặc cả hai hệ điều hành, hãy chọn hotfix được liệt kê trong "Windows 8.1/Windows Server 2012 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng Cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi cập nhật nóng áp dụng cho.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau.

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0,17 xxx

  Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "Thông tin dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wldap32.dll

6.3.9600.17246

293,888

01-Aug-2014

01:19

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wldap32.dll

6.3.9600.17246

350,720

01-Aug-2014

01:38

x64

Wldap32.dll

6.3.9600.17246

293,888

01-Aug-2014

01:19

x86

Ghi chú thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012

Quan trọng Windows 8 và Windows Server 2012 hotfix được bao gồm trong cùng gói.

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0.20 xxx

  Windows 8 và Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường được liệt kê riêng trong phần "Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8 và Windows Server 2012". MẸ, tập tin và bảo mật liên quan (.cat) danh mục tệp, đều rất quan trọng để duy trì trạng thái của cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 8

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wldap32.dll

6.2.9200.20848

338,944

12-Oct-13

6:55

x86

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Wldap32.dll

6.2.9200.20848

367,616

12-Oct-13

7:16

x64

Wldap32.dll

6.2.9200.20848

338,944

12-Oct-13

6:55

x86


Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 của Windows 8.1

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_94f4c629b5943edff83f9cac1ca8637a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17246_none_1679ad7f8fe4d589.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

01-Aug-2014

Thời gian (UTC)

22:44

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17246_none_880933b471e3287d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

13,995

Ngày (UTC)

01-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:12

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_3ae8069b6ee367189bc462d4c7b726b5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17246_none_969b00357cb2346c.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

01-Aug-2014

Thời gian (UTC)

20:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_94f4c629b5943edff83f9cac1ca8637a_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17246_none_72984903484246bf.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

701

Ngày (UTC)

01-Aug-2014

Thời gian (UTC)

20:48

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17246_none_e427cf382a4099b3.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

14,001

Ngày (UTC)

01-Aug-2014

Thời gian (UTC)

04:06

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.3.9600.17246_none_880933b471e3287d.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

13,995

Ngày (UTC)

01-Aug-2014

Thời gian (UTC)

03:12

Nền tảng

Không áp dụng

Thông tin tệp bổ sung dành cho Windows 8 và Windows Server 2012

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 8

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

X86_d486dd3e7f8140ba271c3e534c2adeca_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20848_none_4a31d0d0c3618d2b.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

699

Ngày (UTC)

12-Oct-13

Thời gian (UTC)

15:42

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20848_none_f0a038b340cc029a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

13,995

Ngày (UTC)

12-Oct-13

Thời gian (UTC)

7:53

Nền tảng

Không áp dụng

Tệp bổ sung cho tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 8 và Windows Server 2012

Thuộc tính tệp

Giá trị

Tên tệp

Amd64_d486dd3e7f8140ba271c3e534c2adeca_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20848_none_a6506c547bbefe61.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

701

Ngày (UTC)

12-Oct-13

Thời gian (UTC)

15:42

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_da6b97eaa9fe0b16f8b1511a4ade5b40_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20848_none_c2372bfa0fbaa72f.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

703

Ngày (UTC)

12-Oct-13

Thời gian (UTC)

15:42

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

Amd64_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20848_none_4cbed436f92973d0.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

14,001

Ngày (UTC)

12-Oct-13

Thời gian (UTC)

9:11

Nền tảng

Không áp dụng

Tên tệp

X86_microsoft-windows-ldap-client_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20848_none_f0a038b340cc029a.manifest

Phiên bản tệp

Không áp dụng

Kích thước tệp

13,995

Ngày (UTC)

12-Oct-13

Thời gian (UTC)

7:53

Nền tảng

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×