Triệu chứng

Giả sử rằng bạn đang chạy máy tính có ngôn ngữ hệ thống đặt Thái Lan và bạn có tài khoản Microsoft Outlook (MAPI sơ) được cấu hình. Bạn mở một cuộc trò chuyện tin nhắn tức thời (IM) trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016, và sau đó bạn nhấn phím dấu huyền (') thay đổi đầu vào bàn phím tiếng Anh Thái. Trong trường hợp này, Skype dành cho doanh nghiệp 2016 đóng băng. Vấn đề này cũng xảy ra khi bạn nhấn phím huyền khi khách hàng đang tải.

Lưu ý Để đặt Thái Lan làm ngôn ngữ hệ thống trên máy tính, trước tiên đặt vị trí hiện tại Thái Lan bằng cách chọn Control Panel > vùng và ngôn ngữ > vị trí > Thái Lan. Tiếp theo, chọn Control Panel > vùng và ngôn ngữ > quản trị > Thái Lan, và sau đó khởi động lại máy tính.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, cài đặt bản Cập Nhật tháng 7, 2016 (KB3115087) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×