Triệu chứng

Nếu bạn đã được xác thực, và bạn nhập URL bằng cách dùng các chương trình đặc biệt (JavaScript hoặc dữ liệu) trong tính năng nối kết và ghi chú trong Microsoft Dynamics NAV, bạn có thể làm cho mình dễ bị tổn thương đối với một cuộc tấn công (XSS) của site chéo. Để biết thêm thông tin, hãy xem các lỗ hổng và tiếp xúc thông thường sau đây (CPC):

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một trong các gói sau đây:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×