Giới thiệu

Microsoft phát hành bản Cập Nhật bảo mật và cập sau cho Office vào tháng 3 năm 2018. Các bản Cập Nhật nhằm giúp khách hàng luôn Cập Nhật máy tính của họ. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt tất cả các bản Cập Nhật áp dụng cho bạn.

Để tải xuống bản Cập Nhật, bấm vào cơ sở kiến thức tương ứng, bài viết dưới đây và sau đó đi đến phần "Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật" của bài viết.

Danh sách các bản Cập Nhật Office đã được phát hành vào tháng 3 năm 2018

Microsoft Office 2016

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Truy cập 2016

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Access 2016: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4011665)

Excel 2016

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Excel 2016: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4011727)

Office 2016

6 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật cho Office 2016 (KB4011728)

Office 2016

6 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật cho Office 2016 (KB4011624)

Office 2016

6 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật cho Office 2016 (KB4011729)

Office 2016

6 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật cho Office 2016 (KB4018295)

Office 2016

6 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật cho Office 2016 (KB4011732)

Office 2016

6 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật cho Office 2016 (KB4011671)

Gói giao diện ngôn ngữ Office 2016

6 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật cho Office 2016 gói giao diện ngôn ngữ (KB4011731)

OneNote 2016

Cập Nhật 6 tháng 3 năm 2018, OneNote 2016 (KB4011733)

Outlook 2016

6 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật cho Outlook 2016 (KB4018296)

Dự án 2016

Cập Nhật 6 tháng 3 năm 2018, dự án 2016 (KB4011734)

Skype cho doanh nghiệp 2016

6 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016 (KB4011725)

Visio 2016

Cập Nhật 6 tháng 3 năm 2018, Visio 2016 (KB4011661)

Từ 2016

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Word 2016: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4011730)

Microsoft Office 2013

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Truy cập 2013

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Access 2013: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4011234)

Excel 2013

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Excel 2013: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4018291)

Office 2013

6 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật cho Office 2013 (KB3172471)

Office 2013

6 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật cho Office 2013 (KB4011152)

Office 2013

6 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật cho Office 2013 (KB4018297)

Project 2013

6 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật cho Project 2013 (KB4018292)

Skype cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013)

6 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật cho Skype dành cho doanh nghiệp 2015 (Lync 2013) (KB4018290)

Visio 2013

Cập Nhật 6 tháng 3 năm 2018, Visio 2013 (KB4011230)

Word 2013

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Word 2013: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4011695)

Office 2010

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Access 2010

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Access 2010: 13 tháng 3 năm 2018 (KB3114416)

Excel 2010

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Excel 2010: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4011675)

Office 2010

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Office 2010: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4011673)

Outlook 2010

Ngày 26 tháng 2 năm 2018, Cập Nhật cho Outlook 2010 (KB4018314)

Word 2010

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Word 2010: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4011674)

Office 2007

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Excel 2007

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Excel 2007: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4011714)

Word 2007

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Word 2007: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4011721)

Microsoft Office Compatibility Pack gói dịch vụ 3

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Office Compatibility Pack gói dịch vụ 3: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4011720)

Word Viewer

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Word Viewer: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4018309)

SharePoint Server 2016

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Office Online Server

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Office Online Server: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4011023)

Máy chủ SharePoint nghiệp 2016

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Enterprise Server 2016: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4018293)

Máy chủ SharePoint nghiệp 2016

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật cho SharePoint Enterprise Server 2016 (KB4011687)

SharePoint Server 2013, Project Server 2013 và SharePoint Foundation 2013

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Project Server 2013

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật tích luỹ cho Project Server 2013 (KB4018301)

Project Server 2013

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Project Server 2013: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4018305)

Máy chủ ứng dụng Web Office 2013

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho Office Web Apps Server 2013: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4011692)

Doanh nghiệp SharePoint Server 2013

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật cho SharePoint Enterprise Server 2013 (KB4011585)

Doanh nghiệp SharePoint Server 2013

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Enterprise Server 2013: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4011688)

Doanh nghiệp SharePoint Server 2013

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Enterprise Server 2013: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4018298)

Doanh nghiệp SharePoint Server 2013

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật tích luỹ SharePoint Enterprise Server 2013 (KB4018302)

SharePoint Foundation 2013

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật tích luỹ cho SharePoint Foundation 2013 (KB4018299)

SharePoint Foundation 2013

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Foundation 2013: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4018304)

SharePoint Server 2010

Sản phẩm

Tiêu đề bài viết cơ sở kiến thức và số

Microsoft Project Server 2010

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật tích luỹ cho Microsoft Project Server 2010 (KB4011708)

SharePoint Server 2010

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật dành cho SharePoint Server 2010: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4011705)

SharePoint Server 2010

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Cập Nhật tích luỹ cho SharePoint Server 2010 (KB4011710)

SharePoint Server 2010 Office Web Apps

Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho SharePoint Server 2010 Office Web Apps: 13 tháng 3 năm 2018 (KB4011709)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×