Tháng 4 năm 2014 dịch vụ Cập nhật Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 xếp chồng

Bài viết này mô tả bản cập nhật chồng dịch vụ dành cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2.

Lưu ý Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt Cập Nhật như bao gồm các cải tiến toàn diện hơn khắc phục sự cố với bản Cập Nhật 2969339

Giới thiệu về dịch vụ xếp chồng

Chồng dịch vụ bao gồm các tệp và tài nguyên cần có để cung cấp dịch vụ cho ảnh của Windows. Chồng dịch vụ này bao gồm Trình quản lý Gói có thể thực thi được, các thư viện dịch vụ được yêu cầu và những tài nguyên khác. Chồng dịch vụ được đưa vào tất cả các bản cài đặt cài đặt Windows.

Sự cố được khắc phục trong bản cập nhật này

Cài đặt bản Cập Nhật thất bại với lỗi "0x80073712" trên máy tính đang chạy Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra vì một cấu phần mới trong bản cập nhật 2919355 chứa phiên bản tệp sau phiên bản tệp đã được cài đặt trên máy tính.

Giải pháp

Bạn phải cài đặt bản Cập Nhật 2969339 được mô tả trong bài viết này khi bạn gặp phải lỗi 0x80073712 trong quá trình cài đặt bản Cập Nhật .

Lưu ý Chúng tôi khuyên bạn cài đặt bản Cập Nhật như bao gồm các cải tiến toàn diện hơn khắc phục sự cố với bản Cập Nhật 2969339.

Cách tải xuống bản cập nhật này

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn từ .

Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Các tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×