Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

08/09/2020

Phiên bản:

Bộ chứa Windows Server

Bộ chứa Microsoft Windows Server

Là một phần của dịch vụ hàng tháng, chúng tôi phát hành hình ảnh bộ chứa cập nhật của HĐH Windows Server Base. Với những bản cập nhật này, bạn có thể tự động hóa việc dựng hình ảnh bộ chứa được cập nhật hoặc cập nhật theo cách thủ công bằng cách tải phiên bản mới nhất. Bộ chứa Windows Server không có ngăn xếp cung cấp dịch vụ và không hỗ trợ tại chỗ cho các bản cập nhật như Windows Server hoặc máy khách Windows. Vì vậy, hàng tháng, chúng tôi đều dựng lại hình ảnh bộ chứa HĐH Windows Server Base với các bản cập nhật và phát hành các hình ảnh bộ chứa đã cập nhật đó.

Để biết thêm thông tin về các phương pháp cập nhật tốt nhất, vui lòng tham khảo mục Cập nhật bộ chứa Windows Server.

Hình ảnh bộ chứa sẵn dùng

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Ngôn ngữ 

Windows Server, phiên bản 2004 Server Core Container 

19041.507

Cumulative KB 4571756  

SSU KB 4577266 

x64 

vi-vn

Windows Server, phiên bản 2004 Nano Server Container 

19041.507

Cumulative KB 4571756  

SSU KB 4577266 

x64 

vi-vn

Windows Server, phiên bản 2004 Windows Container 

19041.507

Cumulative KB 4571756  

SSU KB 4577266 

x64

vi-vn

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc

Ngôn ngữ 

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1909 Server Core 

18362.1081

Lũy tích KB 4574727  

SSU KB 4576751 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1909 Máy chủ Nano 

18362.1081

Lũy tích KB 4574727  

SSU KB 4576751 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1909 Windows 

18362.1081

Lũy tích KB 4574727  

SSU KB 4576751 

x64

vi-vn

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc 

Ngôn ngữ 

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1903 Server Core 

18362.1081

Lũy tích KB 4574727  

SSU KB 4576751 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1903 Máy chủ Nano 

18362.1081

Lũy tích KB 4574727  

SSU KB 4576751 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1903 Windows 

18362.1081

Lũy tích KB 4574727  

SSU KB 4576751 

x64 

vi-vn

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB

Kiến trúc 

Ngôn ngữ 

Windows Server, phiên bản 1809 Bộ chứa Server Core 

17763.1457

Lũy tích KB 4570333 

SSU KB 4570332 

x64 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1809 Máy chủ Nano 

17763.1457

Lũy tích KB 4570333 

SSU KB 4570332 

x64 

vi-vn

Windows Server, phiên bản 1809 Bộ chứa Windows 

17763.1457

Lũy tích KB 4570333 

SSU KB 4570332 

x64 

vi-vn

Windows 10, phiên bản 1809 Bộ chứa IoT Core 

17763.1457

Lũy tích KB 4570333 

SSU KB 4570332 

x64 

vi-vn

Windows 10, phiên bản 1809 Bộ chứa IoT Core 

17763.1457

Lũy tích KB 4570333 

SSU KB 4570332 

ARM 

vi-vn

Bộ chứa Windows Server, phiên bản 1809 Máy chủ Nano 

17763.1457

Lũy tích KB 4570333 

SSU KB 4570332 

ARM 

vi-vn

Bộ chứa  

Phiên bản 

KB 

Kiến trúc 

Ngôn ngữ 

Bộ chứa Windows Server 2016 Server Core 

14393.3930 

Cumulative KB 4577015 

SSU KB 4576750 

x64 

cs-cz, de-de, en-us, es-es, fr-fr, hu-hu, it-it, ja-jp, ko-kr, nl-nl, pl-pl, pt-br, pt-pt, ru-ru, sv-se, tr-tr, zh-cn, zh-tw 

Để biết thông tin về .NET Framework hỗ trợ của chúng tôi, vui lòng tham khảo tài liệu sau.

Sự cố đã biết

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×