Xem trước ngày 2017 của bản chất lượng cho .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 dành cho Windows Server 2012: 15 tháng 8 năm 2017

Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê trước chất lượng cho .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 Windows Server 2012.

Quan trọng

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Thêm thông tin về bản cập nhật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản cập nhật này là liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin được biết đến vấn đề.

  • Mô tả 4033995 xem trước chất lượng Nhật cho .NET Framework 3.5 cho Windows Server 2012: 15 tháng 8 năm 2017

  • Mô tả 4033992 xem trước chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows Server 2012: 15 tháng 8 năm 2017

  • Mô tả 4033988 xem trước chất lượng Nhật cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 dành cho Windows Server 2012: 15 tháng 8 năm 2017

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 

  • Microsoft .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2 và 4.7 khi sử dụng:

    • Windows Server 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×