Sử dụng bộ đọc màn hình để gửi phản hồi với Hub Phản hồi

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng bộ đọc màn hình để gửi phản hồi với Windows Hub Phản hồi. Chúng tôi đã kiểm tra trình tường thuật với Trình tường thuật nhưng có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

Gửi phản hồi

 1. Mở ứng Hub Phản hồi của bạn từ menu Bắt đầu. Bạn sẽ nghe thấy: "Give us feedback to make Windows better" (Cung cấp cho chúng tôi phản hồi để giúp bản trình Windows hơn).

  Lưu ý: Bạn cũng có thể bắt đầu gửi một mục phản hồi mới trực tiếp bằng cách Windows phím logo + F. Điều này cũng chụp ảnh màn hình máy tính của bạn và đính kèm vào mục phản hồi. Nếu bạn thực hiện điều này, hãy chuyển sang bước 4.

 2. Để đăng nhập, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in now" (Đăng nhập ngay) thì nhấn Enter. Cửa sổ Đăng nhập sẽ mở ra. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn đăng nhập, rồi nhấn Enter. Nếu bạn không nghe thấy tên tài khoản của mình, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Use a different account" (Sử dụng tài khoản khác) thì chọn loại tài khoản có phím Mũi tên lên và xuống, rồi nhấn Enter. Nhập địa chỉ email của bạn và các thông tin xác thực khác theo yêu cầu.

  Nếu trước đó bạn đã đăng nhập vào ứng dụng Hub Phản hồi, hoặc không muốn đăng nhập, hãy bỏ qua bước này.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Report a problem" (Báo cáo sự cố) hoặc "Suggest a feature" (Đề xuất tính năng) tùy theo loại phản hồi bạn muốn gửi, rồi nhấn Enter.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "Summarize your feedback" (Tóm tắt phản hồi của bạn). Nhập tóm tắt phản hồi bạn muốn gửi.

 5. Bạn có thể đưa vào phần giải thích chi tiết tùy chọn với phản hồi của mình. Để làm như vậy, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Explain in more detail" (Giải thích chi tiết hơn) và nhập giải thích chi tiết.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo) rồi nhấn Enter.

 7. Tùy Hub Phản hồi sẽ tự động chọn một thể loại phản hồi dựa trên thông tin bạn đã nhập. Để xem lại đề xuất này, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Feedback category" (Thể loại Phản hồi) theo sau là thể loại được chọn tự động.

 8. Để thay đổi thể loại được chọn tự động, hãy nhấn Phím cách, rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thể loại mô tả đúng nhất phản hồi của bạn, rồi nhấn Enter.

 9. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Feedback subcategory" (Thể loại con phản hồi) theo sau là thể loại con được chọn tự động.

 10. Để thay đổi thể loại con được chọn tự động, nhấn Phím cách, rồi nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thể loại con mô tả đúng nhất phản hồi của bạn, rồi nhấn Enter.

 11. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo) rồi nhấn Enter.

 12. Ứng dụng Hub Phản hồi cố gắng tìm phản hồi hiện có tương tự như của bạn. Việc thêm phản hồi của bạn vào phản hồi hiện tại sẽ giúp hiểu rõ hơn về vấn đề. Để duyệt phản hồi tương tự, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn tìm thấy phản hồi phù hợp với phản hồi của mình hoặc cho đến khi bạn nghe thấy: "New feedback" (Phản hồi mới).

 13. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo) rồi nhấn Enter.

 14. Bạn sẽ nghe thấy: "Consider this a blocking issue" (Hãy coi đây là sự cố chặn). Nếu sự cố bạn đang gửi phản hồi đang ngăn bạn làm việc hoặc hoàn thành một tác vụ cụ thể, hãy nhấn Phím cách để bật/tắt hộp kiểm này.

 15. Bạn sẽ nghe thấy: "Which of the following best describes your problem?" (Câu nào sau đây mô tả đúng nhất sự cố của bạn?) Để duyệt các tùy chọn, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn tìm thấy tùy chọn mô tả chính xác nhất sự cố của mình, rồi nhấn Phím cách để chọn.

 16. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Attachments" (Tệp đính kèm). Nếu muốn, bạn có thể đính kèm một vài loại thông tin bổ sung vào mục phản hồi của mình.

  • Để đính kèm ảnh chụp màn hình từ bảng tạm, nhấn Ctrl+V.

  • Để đính kèm tệp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Attach a file" (Đính kèm tệp) thì nhấn Enter để mở hộp thoại tệp. Tìm tệp bạn muốn đính kèm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open" (Mở) thì nhấn Enter để đính kèm tệp.

  • Để đính kèm bản ghi chẩn đoán của bạn đang tìm cách tạo lại sự cố, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Recreate my problem" (Tạo lại sự cố của tôi) thì nhấn Enter. Để bắt đầu ghi, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Start recording" (Bắt đầu ghi) thì nhấn Enter. Bây giờ bạn có thể thu nhỏ cực tiểu ứng dụng Hub Phản hồi và thực hiện các bước cần thiết trong một ứng dụng khác. Sau khi hoàn tất, đưa tiêu điểm trở lại ứng dụng Hub Phản hồi, nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Stop recording" (Dừng ghi) rồi nhấn Enter.

 17. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "I agree to send attached files and diagnostics to Microsoft along with my feedback" (Tôi đồng ý gửi các tệp và chẩn đoán được đính kèm tới Microsoft cùng với phản hồi của tôi) và nhấn Phím cách để điền vào hộp kiểm.

 18. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Submit" (Gửi) thì nhấn Enter.

Xem thêm

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×