Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Windows Trình tường thuật, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng bàn phím và bộ đọc màn hình để khắc phục các sự cố thường gặp với Bluetooth Windows. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách đảm bảo đã bật Bluetooth, chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc Bluetooth, kiểm tra xem bạn có trình điều khiển mới nhất chưa và hơn thế nữa.

Lưu ý: 

Kiểm tra thông tin cơ bản

 • Nếu bạn đang thiết lập một thiết bị mới và Bluetooth không kết nối, hãy kiểm tra thông số kỹ thuật của sản phẩm để đảm bảo thiết bị đó có chức năng Bluetooth. Một số thiết bị không có Bluetooth.

 • Đảm bảo đã bật Bluetooth trên máy tính của bạn.

 • Kiểm tra thiết bị Bluetooth của bạn. Đảm bảo rằng thiết bị Bluetooth của bạn đã bật và được sạc hoặc có pin mới.

 • Tắt thiết bị Bluetooth, đợi vài giây, rồi bật lại.

 • Đảm bảo thiết bị Bluetooth nằm trong phạm vi máy tính của bạn.

 • Nếu thiết bị Bluetooth không phản hồi hoặc phản hồi chậm, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng thiết bị không nằm quá gần một thiết bị USB khác đang cắm vào một cổng USB 3.0. Thiết bị USB trần đôi khi có thể gây ảnh hưởng đến kết nối Bluetooth.

 • Bật chế độ ghép nối Swift.

Đầu Trang 

Đảm bảo Bluetooth đã bật

Trong Windows 11, có hai cách để kiểm tra xem Bluetooth có đang bật hay không: cài đặt nhanh trên thanh tác vụ ở cuối màn hình hoặc Cài đặt máy tính.

Sử dụng cài đặt nhanh để kiểm tra Bluetooth

 1. Trên máy tính của bạn, nhấn phím logo Windows+T. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh tác vụ ở cuối màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Taskbar pane" (Ngăn thanh tác vụ), theo sau là tên của lối tắt ứng dụng trong tiêu điểm.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Show hidden icons" (Hiển thị biểu tượng ẩn), rồi nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Network" (Mạng), "Volume speakers" (Loa âm lượng) hoặc "Power battery status" (Trạng thái pin nguồn), rồi nhấn Phím cách để chọn. Bạn sẽ nghe thấy: "Quick settings window" (Cửa sổ Cài đặt nhanh).

 3. Nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Bluetooth, button, on" (Nút Bluetooth, bật). Nếu bạn nghe thấy "Bluetooth, button, off" (Nút Bluetooth, tắt), hãy nhấn Phím cách để bật Bluetooth. Nếu không có thiết bị Bluetooth nào được kết nối, bạn sẽ nghe thấy: "Not connected" (Chưa kết nối).

Sử dụng Cài đặt máy tính để kiểm tra Bluetooth 

 1. Nhấn phím logo Windows+I để mở Cài đặt máy tính. Bạn sẽ nghe thấy: "Settings window, search box" (Cửa sổ cài đặt, hộp tìm kiếm).

 2. Nhấn phím Tab một lần, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Bluetooth and devices" (Bluetooth và thiết bị), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Bluetooth, toggle switch, on" (Công tắc chuyển bluetooth, bật). Nếu bạn nghe thấy "Bluetooth, toggle switch, off" (Công tắc chuyển đổi Bluetooth, tắt), hãy nhấn Phím cách để bật Bluetooth.

Đầu Trang 

Bật chế độ ghép nối Swift

Bật Ghép nối Swift để dễ dàng kết nối với các thiết bị được hỗ trợ khi chúng ở gần và ở chế độ ghép nối.

 1. Nhấn phím logo Windows+I để mở Cài đặt máy tính. Bạn sẽ nghe thấy: "Settings window, search box" (Cửa sổ cài đặt, hộp tìm kiếm).

 2. Nhấn phím Tab một lần, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Bluetooth and devices" (Bluetooth và thiết bị), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Devices" (Thiết bị), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Devices settings, show notifications to connect using Swift Pair, toggle switch, off" (Cài đặt thiết bị, hiển thị thông báo để kết nối bằng cách sử dụng tính năng Ghép nối Swift, tắt công tắc), rồi nhấn Phím cách để chọn.

Đầu Trang

Kiểm tra máy tính của bạn

Trên máy tính của bạn, có một số việc bạn có thể làm để giải quyết các sự cố với kết nối Bluetooth:

Đảm bảo đã tắt chế độ máy bay

 1. Trên máy tính của bạn, nhấn phím logo Windows+T. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh tác vụ ở cuối màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Taskbar pane" (Ngăn thanh tác vụ), theo sau là tên của lối tắt ứng dụng trong tiêu điểm.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Show hidden icons" (Hiển thị biểu tượng ẩn), rồi nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Network" (Mạng), "Volume speakers" (Loa âm lượng) hoặc "Power battery status" (Trạng thái pin nguồn), rồi nhấn Phím cách để chọn. Bạn sẽ nghe thấy: "Quick settings window" (Cửa sổ Cài đặt nhanh).

 3. Nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Airplane mode, button, off" (Nút Chế độ máy bay, tắt). Nếu bạn nghe thấy "Airplane mode, button, on" (Nút Chế độ máy bay, bật), hãy nhấn Phím cách để tắt chế độ máy bay.

Đầu Trang 

Xóa thiết bị Bluetooth và ghép nối lại

 1. Nhấn phím logo Windows+I để mở Cài đặt máy tính. Bạn sẽ nghe thấy: "Settings window, search box" (Cửa sổ cài đặt, hộp tìm kiếm).

 2. Nhấn phím Tab một lần, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Bluetooth and devices" (Bluetooth và thiết bị), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Devices" (Thiết bị), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy danh mục thiết bị mình muốn, ví dụ: "Input" (Đầu vào), "Audio" (Âm thanh) hoặc "Other devices" (Thiết bị khác), rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy thiết bị mình muốn xóa.

 5. Khi tiêu điểm ở đúng thiết bị, hãy nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "More options" (Xem thêm tùy chọn). Nhấn Enter để chọn. Bạn sẽ nghe thấy "Pop-up window" (Cửa sổ bật lên), theo sau là tùy chọn đầu tiên trong danh sách. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Remove device" (Xóa thiết bị), rồi nhấn Enter.

 6. Bạn sẽ được nhắc xác nhận xóa. Tiêu điểm nằm trên nút Có. Để xác nhận, nhấn Enter.

 7. Ghép nối lại thiết bị. Để biết hướng dẫn, hãy tham khảo Sử dụng bộ đọc màn hình để ghép nối thiết bị Bluetooth trong Windows.

Đầu Trang

Việc cần làm khi Bluetooth không hoạt động hoặc thiếu biểu tượng Bluetooth

Hãy thử các bước trong các phần sau nếu:

 • thiếu biểu tượng Bluetooth hoặc không thể bật hoặc tắt Bluetooth.

 • Bluetooth không hoạt động sau khi cài đặtWindows nhật mới.

 • Bluetooth không hoạt động sau khi bạn nâng cấp lên Windows 11 từ Windows 10.

 • Bluetooth không xuất hiện trong Trình quản lý Thiết bị và không có thiết bị không xác định nào được liệt kê.

Chạy bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc Bluetooth

 1. Nhấn phím logo Windows+I để mở Cài đặt máy tính. Bạn sẽ nghe thấy: "Settings window, search box" (Cửa sổ cài đặt, hộp tìm kiếm).

 2. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "System" (Hệ thống). Nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Display" (Hiển thị), nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Troubleshoot" (Khắc phục sự cố), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Other troubleshooters" (Trình khắc phục sự cố khác), rồi nhấn Enter. Tiêu điểm nằm trên trình khắc phục sự cố được sử dụng thường xuyên nhất. Thực hiện một trong các cách sau:

  • Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Bluetooth", rồi nhấn phím Tab một lần.

  • Nếu bạn không tìm thấy Bluetooth trong số các trình khắc phục sự cố được sử dụng thường xuyên, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Other" (Khác), theo sau là bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc đầu tiên trong danh sách. Sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên để duyệt danh sách. Khi bạn nghe thấy "Bluetooth", hãy nhấn phím Tab một lần.

 5. Bạn sẽ nghe thấy: "Run" (Chạy). Nhấn Enter để chọn. Trình hướng dẫn khắc phục sự cố sẽ khởi động. Khi bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc hoàn tất, bạn sẽ nghe thấy: "Yes, button" (Nút Có). Tiêu điểm sẽ nằm trên nút đó để xác nhận rằng các sự cố đã được khắc phục. Thực hiện một trong các cách sau:

  • Để xác nhận rằng bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc thành công, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Close the troubleshooter" (Đóng trình khắc phục sự cố). Nhấn Enter để chọn.

  • Nếu bộ hướng dẫn giải quyết trục trặc không khắc phục được sự cố Bluetooth của bạn, hãy nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "No" (Không), rồi nhấn Enter. Làm theo lời nhắc trong cửa sổ trình hướng dẫn khắc phục sự cố. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Close the troubleshooter" (Đóng trình khắc phục sự cố), rồi nhấn Enter để chọn.

Đầu Trang

Đảm bảo bạn có trình điều khiển mới nhất 

Trình điều khiển lỗi thời hoặc không tương thích là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất gây ra các sự cố kết nối Bluetooth. Nếu gần đây bạn đã nâng cấp lên Windows 11 hoặc cài đặt bản cập nhật Windows 11, trình điều khiển hiện tại có thể đã được thiết kế cho phiên bảnWindows. Bạn có thể tự động kiểm tra và cài đặt bản cập nhật trình điều khiển hoặc cài đặt trình điều khiển Bluetooth theo cách thủ công.

Tự động kiểm tra và cài đặt bản cập nhật trình điều khiển

 1. Nhấn phím logo Windows. Nhập Trình quản lý thiết bị, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy "Device manager, control panel" (Trình quản lý thiết bị, panel điều khiển), rồi nhấn Enter.

 2. Trong Trình quản lý Thiết bị, nhấn phím Tab một lần, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Bluetooth", rồi nhấn phím Mũi tên phải một lần để bung rộng menu.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của bộ điều hợp Bluetooth, rồi nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Update driver" (Cập nhật trình điều khiển), rồi nhấn Enter.

 5. Nhấn phím Mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "Search automatically for updated driver software" (Tự động tìm kiếm phần mềm trình điều khiển đã cập nhật), rồi nhấn Enter. Làm theo hướng dẫn trên màn hình. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Close" (Đóng), rồi nhấn Enter.

 6. Nếu được nhắc, hãy khởi động lại máy tính của bạn, sau đó kiểm tra xem trình điều khiển cập nhật có khắc phục được sự cố kết nối hay không.

Cài đặt trình điều khiển Bluetooth theo cách thủ công

Nếu tính năng tự động kiểm tra trình điều khiển Bluetooth cập nhật không thành công, bạn có thể thử cài đặt trình điều khiển theo cách thủ công.

 1. Truy cập trang web của nhà sản xuất máy tính và tải xuống trình điều khiển Bluetooth mới nhất từ đó.

 2. Thực hiện một trong các cách sau:

  • Nếu trình điều khiển bạn đã tải xuống là tệp thực thi (.exe), hãy di chuyển tiêu điểm trên tệp, rồi nhấn Enter để chạy và cài đặt trình điều khiển. Làm theo lời nhắc trên màn hình của bạn.

  • Nếu bạn đã tải xuống các tệp riêng lẻ và ít nhất một tệp có phần mở rộng tên tệp là .inf và một tệp khác có phần mở rộng là .sys, hãy thực hiện thao tác sau:

   1. Nhấn phím logo Windows. Nhập Trình quản lý thiết bị, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy "Device manager, control panel" (Trình quản lý thiết bị, panel điều khiển), rồi nhấn Enter.

   2. Trong Trình quản lý Thiết bị, nhấn phím Tab một lần, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Bluetooth", rồi nhấn phím Mũi tên phải một lần để bung rộng menu.

   3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của bộ điều hợp Bluetooth, rồi nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh.

   4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Update driver" (Cập nhật trình điều khiển), rồi nhấn Enter.

   5. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Browse my computer for drivers" (Duyệt máy tính của tôi để tìm trình điều khiển), rồi nhấn Enter.

   6. Dẫn hướng đến vị trí mà bạn đã lưu trữ tệp trình điều khiển, rồi nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "OK", rồi nhấn Enter.

   7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi làm theo lời nhắc trên màn hình. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Close" (Đóng), rồi nhấn Enter.

 3. Nếu được nhắc, hãy khởi động lại máy tính của bạn, sau đó kiểm tra xem trình điều khiển cập nhật có khắc phục được sự cố kết nối hay không.

Đầu Trang

Gỡ cài đặt bộ điều hợp Bluetooth trong Trình quản lý Thiết bị

Nếu thiếu biểu tượng Bluetooth nhưng Bluetooth xuất hiện trong Trình quản lý Thiết bị, hãy thử gỡ cài đặt bộ điều hợp Bluetooth. Sau đó tắt máy tính và bật lại để kích hoạt cài đặt lại tự động.

Lưu ý: Bạn có thể phải truy cập trang web của nhà sản xuất máy tính để tải xuống trình điều khiển Bluetooth mới nhất.

 1. Nhấn phím logo Windows. Nhập Trình quản lý thiết bị, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy "Device manager, control panel" (Trình quản lý thiết bị, panel điều khiển), rồi nhấn Enter.

 2. Trong Trình quản lý Thiết bị, nhấn phím Tab một lần, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Bluetooth", rồi nhấn phím Mũi tên phải một lần để bung rộng menu.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy tên của bộ điều hợp Bluetooth, rồi nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để mở menu ngữ cảnh.

 4. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Uninstall device" (Gỡ cài đặt thiết bị), rồi nhấn Enter. Bạn được nhắc xác nhận gỡ cài đặt. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Uninstall" (Gỡ cài đặt), rồi nhấn Enter.

 5. Tắt máy tính của bạn. Chờ vài giây, sau đó bật lại máy tính của bạn. Windows sẽ cố gắng cài đặt lại trình điều khiển.

 6. Nếu Windows tự động cài đặt lại trình điều khiển, hãy quét hệ thống để tìm các thay đổi phần cứng như sau:

  1. Nhấn phím logo Windows. Nhập Trình quản lý thiết bị, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy "Device manager, control panel" (Trình quản lý thiết bị, panel điều khiển), rồi nhấn Enter.

  2. Trong Trình quản lý Thiết bị, nhấn Alt+A để mở menu Hành động. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Scan for hardware changes" (Quét tìm các thay đổi phần cứng), rồi nhấn Enter.

Đầu Trang

Khắc phục sự cố với các phụ kiện Bluetooth

Nếu bạn có thể bật Bluetooth nhưng gặp sự cố khi ghép nối hoặc sử dụng phụ kiện Bluetooth, hãy thử các bước trong các phần sau để khắc phục các sự cố thường gặp với phụ kiện Bluetooth.

Ngoài ra, hãy kiểm tra trang web của nhà sản xuất thiết bị Bluetooth—đặc biệt là nếu bạn có các thiết bị Bluetooth khác đang hoạt động. Nhà sản xuất thiết bị có nhiều khả năng sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn và cụ thể hơn về từng sản phẩm cũng như các bước khắc phục sự cố.

Bàn phím, chuột hoặc bút

 • Nếu bạn được nhắc nhập mã PIN để sử dụng thiết bị nhưng không biết mã PIN, hãy thử cách sau:

  • Kiểm tra tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị để tìm mã PIN hoặc tìm kiếm mã PIN trên chính thiết bị đó.

  • Hãy thử nhập 0000 hoặc 1234.

 • Nếu bạn được nhắc nhập mã PIN nhưng không thể tìm thấy nơi để nhập trên màn hình máy tính, hãy nhập 0000 trên bàn phím Bluetooth, rồi nhấn Enter.

 • Thử xóa thiết bị, sau đó ghép nối lại. Thiết bị của bạn có thể đã được ghép nối, nhưng chưa kết nối—bàn phím, chuột và bút Bluetooth chỉ kết nối khi cần thiết. Để biết hướng dẫn về cách xóa thiết bị, hãy tham khảo mục Xóa thiết bị Bluetooth và ghép nối lại. Để biết hướng dẫn về cách ghép nối lại thiết bị, hãy tham khảo sử dụng bộ đọc màn hình để ghép nối thiết bị Bluetooth trong Windows.

Đầu Trang

Âm thanh

Nếu bạn đang gặp sự cố khi kết nối thiết bị âm thanh Bluetooth, nghe âm thanh từ thiết bị hoặc chất lượng âm thanh kém, hãy thử cách sau:

Kiểm tra xem âm thanh có đang phát qua thiết bị Bluetooth không 

 1. Nhấn phím logo Windows+I để mở Cài đặt máy tính. Bạn sẽ nghe thấy: "Settings window, search box" (Cửa sổ cài đặt, hộp tìm kiếm).

 2. Nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "System" (Hệ thống). Nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Display" (Hiển thị), nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Sound" (Âm thanh), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Choose where to play sound" (Chọn vị trí phát âm thanh), rồi nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy tên thiết bị Bluetooth mình muốn. Nhấn phím SR+phím Mũi tên phải hoặc phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy thiết bị Bluetooth, theo sau là "Radio button, selected" (Nút Radio, đã chọn). Nếu bạn nghe thấy "Radio button, not selected" (Nút Radio, chưa được chọn), hãy nhấn Phím cách để chọn thiết bị trong tiêu điểm. 

Kiểm tra xem thiết bị Bluetooth của bạn đã được kết nối hay không 

 1. Nhấn phím logo Windows+I để mở Cài đặt máy tính. Bạn sẽ nghe thấy: "Settings window, search box" (Cửa sổ cài đặt, hộp tìm kiếm).

 2. Nhấn phím Tab một lần, nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Bluetooth and devices" (Bluetooth và thiết bị), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Devices" (Thiết bị), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy danh mục thiết bị mình muốn, ví dụ: "Input" (Đầu vào), "Audio" (Âm thanh) hoặc "Other devices" (Thiết bị khác), rồi nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy thiết bị mình muốn.

 5. Khi tiêu điểm ở đúng thiết bị, hãy nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "More options" (Xem thêm tùy chọn). Nhấn Enter để chọn. Bạn sẽ nghe thấy "Pop-up window" (Cửa sổ bật lên), theo sau là tùy chọn đầu tiên trong danh sách. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Connect" (Kết nối), rồi nhấn Enter.

Đầu Trang

Chia sẻ tệp, điện thoại, bộ điều khiển chuyển động, thiết bị theo dõi sức khỏe

 • Chia sẻ tệp:

 • Điện thoại:

  • Mã PIN sẽ xuất hiện trên màn hình điện thoại hoặc màn hình máy tính của bạn. Kiểm tra để đảm bảo mã PIN chính xác được hiển thị trên cả hai thiết bị.

 • Bộ điều khiển chuyển động:

 • Thiết bị theo dõi sức khỏe:

  • Để tìm hướng dẫn về cách khắc phục sự cố với thiết bị theo dõi sức khỏe được kết nối qua Bluetooth, hãy tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị.

Đầu Trang

Bạn vẫn gặp sự cố với Bluetooth?

Nếu bạn đã thử các bước trong bài viết này và sự cố Bluetooth vẫn tiếp diễn, hãy sử dụng Windows #x1 để gửi lỗi. Điều này giúp Microsoft xác định căn nguyên gây ra vấn đề. Hãy nêu chi tiết cụ thể về việc bạn đang làm khi sự cố xảy ra. Ví dụ: nếu bạn bắt đầu gặp sự cố với Bluetooth sau khi cập nhật Windows phiên bản Windows, hãy bao gồm thông tin này. Để biết hướng dẫn về cách gửi phản hồi của bạn, hãy tham khảo mục Sử dụng bộ đọc màn hình để gửi phản hồi với Hub Phản hồi.

Mở Hub Phản hồi

Đầu Trang

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để ghép nối thiết bị Bluetooth trong Windows

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra và chạy các bản cập nhật Windows

Bật hoặc tắt Bluetooth trong Windows

Khám phá các tính năng về khả năng truy nhập của Windows

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×