Активната поддръжка може да предостави цифрови решения за проблеми със Surface

Опитайте активна поддръжка

Съвет: Имате проблеми с вашето устройство Surface? Опитайте да го коригирате с набора инструменти за диагностика на Surface.

Имате проблеми с Type Cover или клавиатурата на вашия Surface? Опитайте следните решения. 

Преди да започнете

Откачете и прикачете отново Type Cover или клавиатурата 

Следните инструкции не се отнасят за лаптоп Surface. Изключете Вашия Surface и свалете Cover-а. Уверете се, че няма отпадъци, повреди или нещо, което може да попречи на връзката. Поставете отново Cover-а, като се уверите, че всички магнити докосват долния ръб на вашия Surface.

Проверете за актуализации и рестартирайте вашия Surface

Възможно е да има налични актуализации на хардуерни драйвери или в очакване на рестартиране. Актуализирането на вашия Surface може да отстрани проблемите, които изпитвате. За да проверите за актуализации, от Търсене въведете Проверка за актуализации, след което го изберете като най-доброто съвпадение и след това изберете Проверка за актуализации. За информация относно други начини за актуализиране на вашия Surface вижте Изтегляне на драйвери и фърмуер за Surface

След като инсталирате необходимите актуализации, рестартирайте (не изключвайте) вашия Surface. Изберете Старт > Захранване > Рестартиране (или Актуализиране и рестартиране).
 

Ако все още срещате проблеми с Type Cover или клавиатурата на вашия Surface, опитайте следните стъпки за отстраняване на неизправности.

Идентифицирайте проблема си

Изберете проблема си, за да видите по-подробно описание. Ако съвпада с проблема ви, опитайте препоръчаното решение.

 • Клавиатурата или Type Cover изглежда изключва или спира да реагира произволно.

 • Клавиатурата или Type Cover постоянно превключва между изправност и неизпраност.

Стъпка 1: Принудително рестартиране на устройството Surface

Използвайте следния метод за принудително рестартиране. Намерете своя модел на Surface, за да видите конкретни инструкции.

За Surface Laptop, Surface Go, Surface Studio, Surface Book 2–3, Surface Pro 5 или по-нова версия:

 1. Натиснете и задръжте бутона за захранване, докато вашето устройство Surface се изключи и рестартира.

 2. Ще видите екрана с емблемата на Windows (около 20 секунди), след което отпуснете бутона за захранване.

За Surface Pro 1–4, Surface Book 1, Surface 2, Surface 3, Surface RT:

 1. Натиснете и задръжте бутона за захранване докато екранът се изключи (около 30 секунди), след което го отпуснете.

 2. Натиснете и задръжте едновременно бутона за увеличаване на силата на звука и бутона за захранване, докато екранът се изключи (около 15 секунди), след което освободете и двата бутона.                 
  На екрана ще се появи за малко емблемата на Surface, но продължете да държите бутоните натиснати за поне 15 секунди.

 3. След като освободите бутоните, изчакайте 10 секунди.

 4. Натиснете и отпуснете бутона за захранване, за да включите отново вашето устройство Surface. Би трябвало да се покаже емблемата на Surface.

Стъпка 2: Потвърдете връзката

Натиснете няколко пъти клавишите „Caps“ и „Fn“ на Type Cover или клавиатурата на вашия Surface, за да проверите дали светодиодите светят.

Ако светодиодите светят, проблемът може да е в Windows, а не в самото устройство. Следващата стъпка е да нулирате вашето устройство Surface. Ето как:

 1. Отидете на Старт, въведете нулиране в лентата на задачите, след което изберете Нулиране на този компютър като най-добро съвпадение.

 2. Изберете Нулиране на този компютър > Запазване на моите файлове > Изтегляне в облак и следвайте останалите подкани, показани на екрана.

Ако светодиодите не светят, може да има хардуерен проблем. За да проверите, направете следното:

 1. Включете своя Surface и изчакайте 10 секунди.

 2. Натиснете и задръжте бутона за увеличаване на силата на звука, като едновременно натиснете и освободете бутона за захранване.

 3. Емблемата на Microsoft ще се появи на екрана ви. Продължете да държите бутона за увеличаване на силата на звука. Пуснете бутона, когато се появи екранът на UEFI.

 4. Натиснете клавишите и проверете дали проблемът все още съществува.

  1. Ако клавишите работят правилно: Проблемът е в софтуера, инсталиран на Surface. За повече информация относно преинсталирането на Windows вижте Създаване и използване на USB устройство за възстановяване за Surface.

  2. Ако клавишите все още не работят правилно: Ще трябва да подадете поръчка за сервиз. Преминете към стъпка 4.

Стъпка 4: Изпратете заявка за поправка

Можете да използвате своя акаунт в Microsoft, за да поискате поправка или замяна на вашия Type Cover. 

 1. Отидете в Услуги за устройства и влезте с вашия акаунт в Microsoft.

 2. Изберете Информация и поддръжка под устройството, за което искате да подадете искане за обслужване.

 3. В секцията „Покритие за устройството“ изберете Стартиране на поръчка и следвайте инструкциите за завършване на процеса на подаване.

Обърнете внимание, че вашето устройство трябва да бъде регистрирано под вашия акаунт в Microsoft, за да подадете искане за поправка. Можете да регистрирате устройството си, като отидете на Услуги за устройства и изберете Регистриране на устройство в горната част на страницата.

 • Изглежда, че клавиатурата реагира по-бавно от скоростта на писане.

 • Въведеното чрез клавишите в приложенията се появява много след като натиснете клавиша на физическата клавиатура или Type Cover.

 • Щракванията на тъчпада или движенията на курсора са бавни или изостават спрямо физическото ви движение.

Ако клавиатурата или тъчпадът реагират бавно, това най-вероятно се дължи на това, че Surface има проблеми с обработката на приложенията и услугите на Вашето устройство. Уверете се, че вашият Surface има достатъчно ресурси, за да изпълнява функцията на въвеждане на текст или преместване на курсора.

Вижте как да оптимизирате вашия Surface за производителност и други съвети, като отидете на Какво да направите, ако Surface работи по-бавно.

Това помогна ли? Тествайте клавиатурата си в налично приложение катоMicrosoft Sticky Notes или Notepad.

 • Клавишът, който натискате физически, не съвпада с показаното в приложението, което използвате.

 • Натискането на цифра или буква води до показване на неочаквана буква, цифра или символ на екрана.

 • Комбинациите от клавиша Shift и клавишите с цифри дават различни резултати от очакваните.

Проверка на настройките на езика на клавиатурата

 1. Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки > Час и език > Език .

 2. Уверете се, че езикът, който използвате на клавиатурата (езикът на клавиатурната подредба), съвпада с езика, който използвате на Вашия компютър (езикът на показване). За най-добри резултати при писане, клавиатурата и езикът на показване трябва да съвпадат.

  Пример: Ако използвате клавиатура с език английски (САЩ), езикът на показване трябва да бъдеанглийски (САЩ).

 3. След като потвърдите, изберете езика, изберете Опции, и се уверете, че е добавена правилната подредба на клавиатурата. За да сте сигурни, че Вашият език е достъпен за Windows, проверетесписък с езикови пакети.

  Ето как дадобавите език за въвеждане и да превключвате между езиците.

Това помогна ли? Тествайте клавиатурата си в налично приложение катоMicrosoft Sticky Notes или Notepad. Ако все още имате проблеми, следващата стъпка е да проверите настройките си за улеснен достъп.

Проверете настройките си за улеснен достъп

Ако Sticky Keys, Filter Keys или други настройки на клавиатурата са променени, те могат да променят начина на работа на клавиатурата ви. Ако това е неволна промяна, може да изглежда, че клавиатурата ви не работи правилно.

За да проверите опциите си за улеснен достъп, направете едно от следните неща:

 •                 За Windows 11: Отидете на Настройки > Достъпност >Клавиатура. (Клавиатура се намира под раздел Взаимодействие). За да коригирате настройките, просто включете или изключете настройката.

 •                 За Windows 10: Отидете на Настройки > Улеснен достъп > Клавиатура . („Клавиатура“ се намира под раздел „Взаимодействие“.) За да коригирате настройките, просто включете или изключете настройката.

Това помогна ли? Тествайте клавиатурата си в налично приложение катоMicrosoft Sticky Notes или Notepad. 

 • Функционалните клавиши не работят или не реагират според очакванията при натискане.

 • Мултимедийните клавиши (т.е. увеличаване на звука, намаляване на звука и т.н.) не реагират според очакванията или изобщо при натискане.

 • Специалните клавиши (т.е. яркост, PrtScn, Home, PgUp и др.) не работят или не реагират според очакванията.

Клавиатурите Type Cover имат клавишни комбинации за често срещани задачи като търсене, възпроизвеждане на мултимедия (аудио или видео) и др. Бутоните, които се появяват на вашия Type Cover, варират в зависимост от модела.

Бутоните в горния ред на Type Cover изпълняват ролята и на функционални клавиши, когато задържите Fn, докато натискате клавиш от горния ред. КлавишътFnработи и в комбинация с други клавиши за извършване на определени неща. За пълен списък на специалните клавиши и това, което правят, вижте Как се използва Surface Type Cover.

За да отключите или деактивирате клавиша Fn, намерете своя модел Type Cover, за да видите конкретни инструкции.

За Type Cover (първо поколение), Type Cover 2, Type Cover за Surface Pro 3:

 1. Задръжте натиснат клавиша Fn и натиснете клавиша Caps за заключване на функционалните клавиши.

 2. Задръжте натиснат клавиша Fn и натиснете клавиша Caps отново, за да ги отключите.

За Surface 3 Type Cover, Type Cover за Surface Pro 4, Surface Go Signature Type Cover, Surface Pro Signature Type Cover, Surface Laptop и Surface Book: 

 1. Натиснете клавиша Fn за заключване на функционалните клавиши.

 2. Натиснете клавища Fn отново, за да ги отключите. На клавишите Fn се появява светлина, когато са заключени във функционален режим.
  Функционален клавиш

Това помогна ли? Опитайте отново със специалните клавиши. Уверете се, че използвате приложение, което поддържа функционалността им.

Не всички устройства имат функция за подсветка на клавиатурата. Ако Type Cover или клавиатурата на вашия Surface има тази функция, на клавиатурата ще има бутон . Като го натискате, подсветката ще увеличава и намалява яркостта си, включително и ще се изключи.

 • Натискането на четеца на пръстови отпечатъци на екрана за вход в Windows води до грешка или друго съобщение като „Отпечатъкът не е разпознат“.

 • Натискането на четеца на пръстови отпечатъци на екрана за вход в Windows не дава отговор и изглежда не се разпознава.

 • Четецът на пръстови отпечатъци не се разпознава по време на настройката на Windows Hello.

Отстраняване на неизправности с Windows Hello

Ако имате проблеми с четеца на пръстови отпечатъци на вашия Surface Pro 4 Type Cover с ИД на пръстов отпечатък, вижте Отстраняване на проблеми с Windows Hello при Surface.

Surface Pro Type Cover с ИД на пръстов отпечатък работи с всички устройства Surface Pro, работещи с Windows 10, с изключение на Surface Pro (1-во поколение) и Surface Pro 2.

Можете да тествате своя четец на пръстови отпечатъци, като излезете от Windows, отидете на Старт  > Изображение на потребителския профил > Изход. След това опитайте да влезете отново с помощта на Windows Hello чрез пръстов отпечатък.

Ако вашият Type Cover или клавиатура има клавиши, които са повредени, напукани или паднали от клавиатурата, това може да е един или няколко клавиша – вероятно има хардуерна повреда и ще трябва да изпратите поръчка за сервиз.

Можете да използвате своя акаунт в Microsoft, за да поискате поправка или замяна на вашия Type Cover.

 1. Отидете в Услуги за устройства и влезте с вашия акаунт в Microsoft.

 2. Изберете Информация и поддръжка под устройството, за което искате да подадете искане за обслужване.

 3. В секцията „Покритие за устройството“ изберете Стартиране на поръчка и следвайте инструкциите за завършване на процеса на подаване.

Обърнете внимание, че вашето устройство трябва да бъде регистрирано под вашия акаунт в Microsoft, за да подадете искане за поправка. Можете да регистрирате устройството си, като отидете на Услуги за устройства и изберете Регистриране на устройство в горната част на страницата.

Трябва да инсталирате драйвери?

Ако сте инсталирали персонализирано или чисто изображение на Windows и трябва да инсталирате драйвери за клавиатура, инсталирайте ръчно най-новия пакет драйвери за вашата версия на Windows. Следвайте стъпките на Изтегляне на драйвери и фърмуер за Surface.

Все още имате проблеми?

Ако тези стъпки не решат проблема, можете да подадете поръчка за услуга до Microsoft, за да получите достъп до наличните опции за поправка или замяна. Отидете на Сервиз на устройства и поправка, регистрирайте се и след това изберете вашия Surface, за да стартирате поръчка за услуга.

Бутон "Обслужване и поправка на устройства"

Сродни теми

Нуждаете се от още помощ?

Присъединете се към обсъждането
Попитайте общността
Получаване на поддръжка
Свържете се с нас

Беше ли полезна тази информация?

Доколко сте доволни от качеството на езика?
Какво е повлияло на вашия потребителски опит?

Благодарим ви за обратната връзка!

×