Následující tabulka obsahuje odkazy na články a videa, které ukazují, jak vytvořit vzorce z dat v listu. Příklady v článcích obsahují ukázková data, která vám pomůžou začít, a pokyny, které vám pomůžou získat výsledky, které očekáváte.

Typ vzorce

Příklad

Podmíněné

Vytváření vzorců s podmínkou

Zobrazení nebo skrytí nulových hodnot

Skrytí chybových hodnot a indikátorů chyb v buňkách

Vyhledávací

Vyhledání hodnot v seznamu dat

Datum a čas

Sčítání a odčítání kalendářních dat

Sčítání a odčítání časových hodnot

Zobrazení kalendářních dat v podobě dnů v týdnu

Vložení aktuálního data a času do buňky

Finanční

Výpočet průběžného zůstatku

Výpočet složeného ročního tempa růstu (CAGR)

Statistické

Výpočet průměru skupiny čísel

Výpočet mediánu skupiny čísel

MODE

Matematický zápis

Sčítání čísel

Odečítání čísel

Násobení a dělení čísel

Výpočty procent

Zaokrouhlení čísla

POWER

Výpočet nejmenšího nebo největšího čísla v oblasti

Výpočet faktoriálního nebo permutace čísla

Vytvoření tabulky násobení

Počítání

Počet neprázdných buněk

Určení počtu výskytů hodnoty

Určení počtu jedinečných hodnot mezi duplicitními položkami

Počet čísel větších nebo menších než číslo

Výpočet průběžného součtu

Převodní

Převod časů

Převedení dat uložených jako text na kalendářní data

Převod čísel uložených jako text na čísla

Převod měr

Převod čísel do jiných číselných soustav

Text

Změna malých a velkých písmen v textu

Kontrola, jestli buňka obsahuje text (malá a velká písmena)

Kontrola, jestli buňka obsahuje text (rozlišují se malá a velká písmena)

Sloučení textu a čísel

Kombinování textu s datem nebo časem

Sloučení dvou nebo více sloupců pomocí funkce

Opakování znaku v buňce

Zobrazení jenom posledních čtyř číslic identifikačních čísel

Vložení aktuálního Excel, cesty nebo listu do buňky

Rozdělení jmen pomocí Průvodce převodem textu do sloupců

Rozdělení textu do sloupců pomocí funkcí

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×