Blahopřejeme vám k získání nového Surface Headphones 2! Prvním krokem je spárovat je s telefonem nebo Windows 10/11 pomocí Bluetooth. Potom je nastavte v aplikaci Surface Audio (na zařízeních s Androidem nebo iOS) nebo v aplikaci Surface (na Windows počítači). Aplikace umožňují aktualizovat si sluchátka, přizpůsobit nastavení pro ně a další.

Aplikace Surface Audio: Stažení a instalace na zařízeních s Androidem nebo iOS

Získat v obchodě Google Play

Stažení v Apple Storu

Poznámka: Pokud Google Play Store není dostupný v zemi nebo oblasti, ve které žijete, můžete si aplikaci Surface Audio stáhnout a nainstalovat na zařízení s Androidem z webu Stažení softwaru společnosti Microsoft.

Aplikace pro Surface: Stažení a instalace na Windows 10/11 počítačů

Získat z Microsoft Storu

1. Spárujte Surface Headphones přes Bluetooth

Když chcete začít, spárujte Surface Headphones Bluetooth telefonem nebo Windows 10/11.

 1. Stiskněte a přibližně 5 sekund podržte tlačítko napájení, aby náhlavní souprava přešla do režimu párování. Uslyšíte zprávu, že jsou připravení spárovat a kontrolka LED bude blikat bílou.

 2. Na zařízení s Androidem vyberte oznámení, které se zobrazí pro Surface Headphones.
  Oznámení se nezobrazilo? Na zařízení s Androidem otevřete nastavení Bluetooth a pak vyberte Surface Headphones.

Poznámka: Pokud náhlavní soupravu zapínáte poprvé, přejde do režimu párování automaticky.

 1. Stiskněte a přibližně 5 sekund podržte tlačítko napájení, aby náhlavní souprava přešla do režimu párování. Uslyšíte oznámení, že je souprava připravená na párování, a kontrolka LED bude bíle blikat.

 2. Na zařízení se systémem iOS otevřete Nastavení a pak klepněte na Bluetooth.

 3. Ujistěte se, že je nastavení Bluetooth zapnuté, a pak klepněte na Surface Headphones v části Další zařízení.

Poznámka: Pokud náhlavní soupravu zapínáte poprvé, přejde do režimu párování automaticky.

 1. Stiskněte a přibližně 5 sekund podržte tlačítko napájení, aby náhlavní souprava přešla do režimu párování. Uslyšíte oznámení, že je souprava připravená na párování, a kontrolka LED bude bíle blikat.

 2. Na počítači Windows 10/11 vyberte Připojení, pokud se u vašeho Surface Headphones.
  Oznámení se nezobrazilo? V Windows 10 vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení > Zařízení > Bluetooth & jiná zařízení > Přidat Bluetooth nebo jiné zařízení > Bluetooth > Surface Headphones > Hotovo.      Na Windows 11 vyberte tlačítko Starta pak vyberte Nastavení > Bluetooth & > Přidat zařízení >Bluetooth > Surface Headphones > Hotovo.

Poznámka: Pokud náhlavní soupravu zapínáte poprvé, přejde do režimu párování automaticky.

2. Nastavení Surface Headphones v aplikaci Surface Audio nebo v aplikaci Surface

Aplikace Surface Audio (na zařízeních s Androidem nebo iOS) nebo Surface (na počítačích Windows 10/11) vám umožní aktualizovat Surface Headphones, přizpůsobit pro ně nastavení a mnoho dalšího. Tady je postup nastavení.

 1. Ujistěte se, že je náhlavní souprava zapnutá. Pokud ne, rychlým stisknutím a uvolněním tlačítka napájení ji zapněte.

 2. Otevřete aplikaci Surface Audio.

 3. V aplikaci Surface Audio v části Surface Headphones klepněte na Connect (Připojit) a postupujte podle pokynů.

Tip: Pokud už máte v aplikaci Surface Audio připojenou náhlavní soupravu Surface Headphones nebo sluchátka Surface Earbuds, klepněte na My devices (Moje zařízení) > + Add device (Přidat zařízení) a přidejte další.

 1. Ujistěte se, že je náhlavní souprava zapnutá. Pokud ne, rychlým stisknutím a uvolněním tlačítka napájení ji zapněte.

 2. Vyberte tlačítko Start a v seznamu aplikací vyberte Surface.
  Sluchátka by se měla připojit automaticky.

 3. Když se zobrazí dotaz Use Surface Headphones with Office apps (Používat Surface Headphones s aplikacemi Office), vyberte OK a pak vyberte Allow (Povolit), aby se spárovala přes Bluetooth LE.

 4. V aplikaci Surface vyberte Surface Headphones.

Související témata

Blahopřejeme vám k získání nového Surface Headphones 2+! Prvním krokem je připojit Microsoft Surface USB Link k portu USB na počítači Windows 10/11 PC nebo Mac nebo je spárovat přes Bluetooth, pokud používáte mobilní telefon. Potom je nastavte v aplikaci Surface Audio (na zařízeních s Androidem nebo iOS) nebo v aplikaci Surface (na Windows počítači). Aplikace umožňují aktualizovat si sluchátka, přizpůsobit nastavení pro ně a další.

Aplikace Surface Audio: Stažení a instalace na zařízeních s Androidem nebo iOS

Získat v obchodě Google Play

Stažení v Apple Storu

Poznámka: Pokud Google Play Store není dostupný v zemi nebo oblasti, ve které žijete, můžete si aplikaci Surface Audio stáhnout a nainstalovat na zařízení s Androidem z webu Stažení softwaru společnosti Microsoft.

Aplikace pro Surface: Stažení a instalace na Windows 10/11 počítačů

Získat z Microsoft Storu

Poznámka: Aplikace Surface není dostupná pro macOS.

1. Připojení Surface Headphones

Pokud chcete začít, připojte k počítači Windows 10/11 pc nebo Mac odkaz Microsoft Surface USB nebo spárujte Surface Headphones 2+ přes Bluetooth, pokud používáte mobilní telefon.

 1. Zapojte Microsoft Surface USB Link do portu USB na počítači Windows 10/11.

 2. Stisknutím a uvolněním tlačítka napájení můžete sluchátka rychle zapnout.
  Uslyšíte zprávu, že je připojená k Microsoft Surface USB Link. Kontrolky LED na zařízení Surface USB Link i na sluchátkách budou plné bílé.

Na Macu musí běžet macOS 11/10.14.

 1. Zapojte Microsoft Surface USB Link do portu USB na Macu.

 2. Stisknutím a uvolněním tlačítka napájení můžete sluchátka rychle zapnout.
  Uslyšíte zprávu, že je připojená k Microsoft Surface USB Link. Kontrolky LED na zařízení Surface USB Link i na sluchátkách budou plné bílé.

 1. Stiskněte a přibližně 5 sekund podržte tlačítko napájení, aby náhlavní souprava přešla do režimu párování. Uslyšíte zprávu, že jsou připravení spárovat a kontrolka LED bude blikat bílou.

 2. Na zařízení s Androidem vyberte oznámení, které se zobrazí pro Surface Headphones.
  Oznámení se nezobrazilo? Na zařízení s Androidem otevřete nastavení Bluetooth a pak vyberte Surface Headphones.

Poznámka: Pokud náhlavní soupravu zapínáte poprvé, přejde do režimu párování automaticky.

 1. Stiskněte a přibližně 5 sekund podržte tlačítko napájení, aby náhlavní souprava přešla do režimu párování. Uslyšíte oznámení, že je souprava připravená na párování, a kontrolka LED bude bíle blikat.

 2. Na zařízení se systémem iOS otevřete Nastavení a pak klepněte na Bluetooth.

 3. Ujistěte se, že je nastavení Bluetooth zapnuté, a pak klepněte na Surface Headphones v části Další zařízení.

Poznámka: Pokud náhlavní soupravu zapínáte poprvé, přejde do režimu párování automaticky.

2. Nastavení Surface Headphones v aplikaci Surface Audio nebo v aplikaci Surface

Aplikace Surface Audio (na zařízeních s Androidem nebo iOS) nebo Surface (na počítačích Windows 10/11) vám umožní aktualizovat Surface Headphones, přizpůsobit pro ně nastavení a mnoho dalšího. Tady je postup nastavení.

 1. Ujistěte se, že je náhlavní souprava zapnutá. Pokud ne, rychlým stisknutím a uvolněním tlačítka napájení ji zapněte.

 2. Vyberte tlačítko Start a v seznamu aplikací vyberte Surface.

 3. V aplikaci Surface vyberte Surface Headphones.

 1. Ujistěte se, že je náhlavní souprava zapnutá. Pokud ne, rychlým stisknutím a uvolněním tlačítka napájení ji zapněte.

 2. Otevřete aplikaci Surface Audio.

 3. V aplikaci Surface Audio v části Surface Headphones klepněte na Connect (Připojit) a postupujte podle pokynů.

Tip: Pokud už máte v aplikaci Surface Audio připojenou náhlavní soupravu Surface Headphones nebo sluchátka Surface Earbuds, klepněte na My devices (Moje zařízení) > + Add device (Přidat zařízení) a přidejte další.

Související témata

Blahopřejeme, že jste si pořídili novou náhlavní soupravu Surface Headphones! Prvním krokem je spárovat je s telefonem nebo Windows 10/11 pomocí Bluetooth. Potom je nastavte v aplikaci Surface Audio (na zařízeních s Androidem nebo iOS) nebo v aplikaci Surface (na Windows počítači). Aplikace umožňují aktualizovat si sluchátka, přizpůsobit nastavení pro ně a další.

Aplikace Surface Audio: Stažení a instalace na zařízeních s Androidem nebo iOS

Získat v obchodě Google Play

Stažení v Apple Storu

Poznámka: Pokud Google Play Store není dostupný v zemi nebo oblasti, ve které žijete, můžete si aplikaci Surface Audio stáhnout a nainstalovat na zařízení s Androidem z webu Stažení softwaru společnosti Microsoft.

Aplikace pro Surface: Stažení a instalace na Windows 10/11 počítačů

Získat z Microsoft Storu

1. Spárujte Surface Headphones přes Bluetooth

Když chcete začít, spárujte Surface Headphones Bluetooth telefonem nebo Windows 10/11.

 1. Stiskněte a přibližně 5 sekund podržte tlačítko napájení, aby náhlavní souprava přešla do režimu párování. Uslyšíte zprávu, že jsou připravení spárovat a kontrolka LED bude blikat bílou.

 2. Na zařízení s Androidem vyberte oznámení, které se zobrazí pro Surface Headphones.
  Oznámení se nezobrazilo? Na zařízení s Androidem otevřete nastavení Bluetooth a pak vyberte Surface Headphones.

Poznámka: Pokud náhlavní soupravu zapínáte poprvé, přejde do režimu párování automaticky.

 1. Stiskněte a přibližně 5 sekund podržte tlačítko napájení, aby náhlavní souprava přešla do režimu párování. Uslyšíte oznámení, že je souprava připravená na párování, a kontrolka LED bude bíle blikat.

 2. Na zařízení se systémem iOS otevřete Nastavení a pak klepněte na Bluetooth.

 3. Ujistěte se, že je nastavení Bluetooth zapnuté, a pak klepněte na Surface Headphones v části Další zařízení.

Poznámka: Pokud náhlavní soupravu zapínáte poprvé, přejde do režimu párování automaticky.

 1. Stiskněte a přibližně 5 sekund podržte tlačítko napájení, aby náhlavní souprava přešla do režimu párování. Uslyšíte oznámení, že je souprava připravená na párování, a kontrolka LED bude bíle blikat.

 2. Na počítači Windows 10/11 vyberte Připojení, pokud se u vašeho Surface Headphones.
  Oznámení se nezobrazilo? V Windows 10 vyberte tlačítko Start a pak vyberte Nastavení > Zařízení > Bluetooth & jiná zařízení > Přidat Bluetooth nebo jiné zařízení > Bluetooth > Surface Headphones > Hotovo.      Na Windows 11 vyberte tlačítko Starta pak vyberte Nastavení > Bluetooth & > Přidat zařízení >Bluetooth > Surface Headphones > Hotovo.

Poznámka: Pokud náhlavní soupravu zapínáte poprvé, přejde do režimu párování automaticky.

2. Nastavení Surface Headphones v aplikaci Surface Audio nebo v aplikaci Surface

Aplikace Surface Audio (na zařízeních s Androidem nebo iOS) nebo Surface (na počítačích Windows 10/11) vám umožní aktualizovat Surface Headphones, přizpůsobit pro ně nastavení a mnoho dalšího. Tady je postup nastavení.

 1. Ujistěte se, že je náhlavní souprava zapnutá. Pokud ne, rychlým stisknutím a uvolněním tlačítka napájení ji zapněte.

 2. Otevřete aplikaci Surface Audio.

 3. V aplikaci Surface Audio v části Surface Headphones klepněte na Connect (Připojit) a postupujte podle pokynů.

Tip: Pokud už máte v aplikaci Surface Audio připojenou náhlavní soupravu Surface Headphones nebo sluchátka Surface Earbuds, klepněte na My devices (Moje zařízení) > + Add device (Přidat zařízení) a přidejte další.

 1. Ujistěte se, že je náhlavní souprava zapnutá. Pokud ne, rychlým stisknutím a uvolněním tlačítka napájení ji zapněte.

 2. Vyberte tlačítko Start a v seznamu aplikací vyberte Surface.

 3. V aplikaci Surface vyberte Surface Headphones.

Související témata

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×