Související témata
×
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Používání náhlavní soupravy Surface Headphones

Surface Headphones 2

Hudba zní na Surface Headphones 2 úžasně, ale můžete toho vyzkoušet mnohem víc. Tady je postup, jak poslouchat, volat a mnohé další.

Seznamte se s náhlavní soupravou Surface Headphones

Na tomto diagramu se můžete podívat na jednotlivé součásti Surface Headphones. 

Obrázek vysvětlující různá tlačítka na sluchátkách Surface Headphones

 1. Levý kruhový ovladač

 2. Pravý kruhový ovladač

 3. Tlačítko napájení

 4. Tlačítko ztlumení

 5. Kontrolka LED

 6. Port USB-C

 7. Port 3,5 mm

Video: Číselníky a dotykové ovládací prvky

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.
Když chcete zjistit, jestli jsou u videa dostupné titulky ve vašem jazyce, vyberte po spuštění videa ikonu Skryté titulky.

Přehrávání hudby

Hudbu na náhlavní soupravě Surface Headphones můžete přehrávat pomocí oblíbené hudební aplikace na počítači Windows 10/11, zařízení s iOSem nebo zařízení s Androidem.

Tady jsou dotyková gesta pro přehrávání hudby. Nejlepších výsledků dosáhnete, když klepnete do středu dotykové oblasti na kterémkoli uchu. Dotyková gesta fungují jenom s podporovanými aplikacemi na přehrávání hudby.

Do

Kroky

Přehrávání nebo pozastavení přehrávání hudby

Klepněte na oblast dotykového ovládání na kterémkoli uchu.

Přehrání další skladby

Dvakrát klepněte na oblast dotykového ovládání na kterémkoli uchu.

Přehrání předchozí skladby

Třikrát klepněte na oblast dotykového ovládání na kterémkoli uchu.

Tip: Chcete hudbu přehrát nebo pozastavit automaticky? Když si náhlavní soupravu sundáte, hudba se pozastaví. Až si je zase nasadíte, začne se znovu přehrávat. 

Volání

Když jste připojení ke svému iPhonu nebo telefonu s Androidem, můžete na soupravě Surface Headphones zahajovat nebo přijímat telefonní hovory.

Tady je návod, jak používat dotyková gesta pro telefonní hovory.

Do

Kroky

Přijetí hovoru

Dvakrát klepněte na oblast dotykového ovládání na kterémkoli uchu.

Ukončení hovoru

Během hovoru dvakrát klepněte na oblast dotykového ovládání na kterémkoli uchu.

Ztlumení hovoru

Stiskněte tlačítko ztlumení na pravém uchu.

Odmítnutí hovoru

Když vám někdo volá, stiskněte a podržte oblast dotykového ovládání na kterémkoli uchu.

Zvýšení nebo snížení hlasitosti

Když posloucháte hudbu nebo s někým telefonujete, můžete si kruhovým ovladačem na pravém uchu upravovat hlasitost.  

Do

Kroky

Zvýšení hlasitosti

Otočte kruhovým ovladačem na pravém uchu dopředu.

Snížení hlasitosti

Otočte kruhovým ovladačem na pravém uchu dozadu.

Hlasitost můžete zkontrolovat, kdykoli budete na počítači nebo mobilním zařízení.

 • Na zařízení s iOSem nebo Androidem: Otevřete aplikaci Surface a klepněte na Účet > Surface Headphones. Úroveň hlasitosti se zobrazí v části Úroveň hlasitosti po připojení k náhlavní soupravě Surface Headphones. Klepněte na Úroveň hlasitosti a potom přetažením posuvníku upravte hlasitost.

 • Na počítači Windows 10/11: Vyberte tlačítko Start a pak v seznamu aplikací vyberte Surface. Na domovské obrazovce vyberte Surface Headphones. Úroveň hlasitosti se zobrazí po připojení a hlasitost můžete upravit v aplikaci.

Přizpůsobení potlačení hluku

Souprava Surface Headphones aktivně potlačuje hluk, takže můžete vyblokovat rušivé zvuky z okolí, abyste se mohli v klidu soustředit a odpočívat. Potlačení hluku můžete chtít zvýšit třeba tehdy, když posloucháte hudbu v letadle nebo v autobusu, a naopak zase snížit, když chcete s někým prohodit pár slov a nesundávat si při tom sluchátka.

Do

Kroky

Zvýšení potlačení hluku

Otočte kruhovým ovladačem na levém uchu dopředu, abyste slyšeli méně zvuků z okolí.

Snížení potlačení hluku

Otočte kruhovým ovladačem na levém uchu dozadu. Když potlačení hluku vypnete, okolní zvuky se zesílí. 

Úroveň potlačení šumu můžete zkontrolovat, kdykoli budete na počítači nebo mobilním zařízení Windows 10/11.

Na počítači s Windows 10/11

 1. Otevřete aplikaci Surface a pak vyberte Surface Headphones.

 2. V části Potlačení hluku vyberte požadovanou úroveň potlačení šumu.

Na zařízení s iOS nebo Androidem

 1. Otevřete aplikaci Surface, ujistěte se, že je připojená k náhlavní soupravě Surface Headphones, a klepněte na Účet > Surface Headphones.

 2. Klepněte na Potlačení hluku a pak klepněte na novou úroveň potlačení šumu.

V různých aplikacích uvidíte různé úrovně potlačení hluku. Tady je rychlé shrnutí různých úrovní: 

 • Vysoká. Uslyšíte jen velmi málo nebo žádné zvuky z okolí. Tohle je maximální úroveň potlačení hluku, která jde zapnout.

 • Střední. Nejspíš uslyšíte hlasité zvuky a okolní hlasy, ale neměli byste slyšet méně hlasité zvuky u okolí, jako je třeba dopravní ruch nebo davový šum.

 • Nízká. Při poslechu hudby pravděpodobně uslyšíte nějaký okolní zvuk.

 • Předávání. Aktivní potlačení šumu je vypnuté. Uslyšíte okolní zvuk.

 • Okolí. Potlačení hluku je vypnuté a okolní zvuky jsou zesílené. Při poslechu hudby pravděpodobně uslyšíte více okolního zvuku. V aplikaci Surface na počítači Windows 10/11 má toto nastavení název Rozšířené.

Ovládání bez použití rukou s digitálním asistentem

Když máte sluchátka připojená k počítači s Windows 10 nebo k mobilnímu zařízení, můžete prostřednictvím digitálního asistenta svým hlasem ovládat hlasitost, volat a mnohé další.

 • Když budete chtít digitálního asistenta aktivovat, klepněte a podržte oblast dotykového ovládání na kterémkoli uchu tak dlouho, dokud neuslyšíte pípnutí.

Co indikuje kontrolka?

Kontrolka LED na soupravě Surface Headphones například indikuje, kdy je potřeba nabít baterii.

Když kontrolka

Znamená to, že 

Bliká při zapojení sluchátek bíle

Sluchátka se nabíjí.

Svítí při zapojení sluchátek bíle

Sluchátka jsou nabitá.

Svítí na nezapojených sluchátkách bíle

Sluchátka jsou zapnutá a nemáte je na hlavě. Až se budou sluchátka používat a budete je mít na hlavě, kontrolka se vypne.

Bliká po pětisekundovém stisknutí a podržení tlačítka napájení bíle

Sluchátka jsou v režimu párování a můžete je spárovat s počítačem Windows 10/11 nebo mobilním zařízením přes Bluetooth.

Svítí při hovoru oranžově

Mikrofon je ztlumený. Když budete mluvit, ostatní vás neuslyší.

Bliká oranžově

Baterie sluchátek je téměř vybitá. To začne, když vám zbývá méně než 10 % baterie.

Další informace najdete v článku Nabíjení náhlavní soupravy Surface Headphones

Připojení přes audio kabel

Surface Headphones pořídíte s audio kabelem 3,5 mm, který můžete použít, když chcete poslouchat hudbu přes kabelové připojení. Takto můžete poslouchat hudbu i tehdy, když není baterie v Surface Headphones nabitá.

Když budete chtít audio kabel použít, připojte jeden jack konektor 3,5 mm ke sluchátkům a druhý jack konektor 3.5 mm ke svému telefonu nebo počítači. 

Poznámky: 

 • Potlačení hluku a ovládání hlasitosti bude fungovat, dokud je baterie nabitá.

 • Když připojíte audio kabel 3,5 mm, Bluetooth se vypne a hudba se bude přehrávat přes připojení audio kabelem 3,5 mm.

 • Když budete používat audio kabel při hovoru, použije se mikrofon v audio kabelu.

 • Některé funkce, jako jsou třeba dotyková gesta nebo tlačítko ztlumení, nebudou při kabelovém připijení fungovat.

Související témata

Surface Headphones 2+

Hudba zní u sluchátek Surface Headphones 2+ úžasně, ale je tu spousta dalších věcí, které můžete prozkoumat. Tady je postup, jak poslouchat hudbu, telefonovat a dělat další funkce.

Seznamte se s náhlavní soupravou Surface Headphones

Na tomto diagramu se můžete podívat na jednotlivé součásti Surface Headphones. 

Popisky tlačítek a číselníku na sluchátkách Surface Headphones

 1. Levý kruhový ovladač pro aktivní potlačení hluku

 2. Pravý kruhový ovladač pro hlasitost

 3. Oblast pro dotykové ovládání

 4. Tlačítko napájení

 5. Tlačítko Microsoft Teams

Přehrávání hudby

Hudbu na náhlavní soupravě Surface Headphones můžete přehrávat pomocí oblíbené hudební aplikace na počítači Windows 10/11, zařízení s iOSem nebo zařízení s Androidem.

Tady jsou dotyková gesta pro přehrávání hudby. Nejlepších výsledků dosáhnete, když klepnete do středu dotykové oblasti na kterémkoli uchu. Dotyková gesta fungují jenom s podporovanými aplikacemi na přehrávání hudby.

Do

Kroky

Přehrávání nebo pozastavení přehrávání hudby

Klepněte na oblast dotykového ovládání na kterémkoli uchu.

Přehrání další skladby

Dvakrát klepněte na oblast dotykového ovládání na kterémkoli uchu.

Přehrání předchozí skladby

Třikrát klepněte na oblast dotykového ovládání na kterémkoli uchu.

Tip: Chcete hudbu přehrát nebo pozastavit automaticky? Když si náhlavní soupravu sundáte, hudba se pozastaví. Až si je zase nasadíte, začne se znovu přehrávat. 

Telefonní hovory

Když jste připojení ke svému iPhonu nebo telefonu s Androidem, můžete na soupravě Surface Headphones zahajovat nebo přijímat telefonní hovory.

Tady je návod, jak používat dotyková gesta pro telefonní hovory.

Do

Kroky

Přijetí hovoru

Dvakrát klepněte na oblast dotykového ovládání na kterémkoli uchu.

Ukončení hovoru

Během hovoru dvakrát klepněte na oblast dotykového ovládání na kterémkoli uchu.

Ztlumení hovoru

Klepněte na oblast dotykového ovládání na kterémkoli uchu.

Odmítnutí hovoru

Když vám někdo volá, stiskněte a podržte oblast dotykového ovládání na kterémkoli uchu.

Pokud se chcete dozvědět, jak používat náhlavní soupravu Surface Headphones 2+ v Microsoft Teams na počítači Windows 10/11 nebo Mac, přečtěte si článek Používání náhlavní soupravy Surface Headphones 2+ v Microsoft Teams.

Zvýšení nebo snížení hlasitosti

Když posloucháte hudbu nebo s někým telefonujete, můžete si kruhovým ovladačem na pravém uchu upravovat hlasitost.  

Do

Kroky

Zvýšení hlasitosti

Otočte kruhovým ovladačem na pravém uchu dopředu.

Snížení hlasitosti

Otočte kruhovým ovladačem na pravém uchu dozadu.

Hlasitost můžete zkontrolovat, kdykoli budete na počítači nebo mobilním zařízení.

 • Na zařízení s iOSem nebo Androidem: Otevřete aplikaci Surface a klepněte na Účet > Surface Headphones. Úroveň hlasitosti se zobrazí v části Úroveň hlasitosti po připojení k náhlavní soupravě Surface Headphones. Klepněte na Úroveň hlasitosti a potom přetažením posuvníku upravte hlasitost.

 • Na počítači Windows 10/11: Vyberte tlačítko Start a pak v seznamu aplikací vyberte Surface. Na domovské obrazovce vyberte Surface Headphones. Úroveň hlasitosti se zobrazí po připojení a hlasitost můžete upravit v aplikaci.

Přizpůsobení potlačení hluku

Souprava Surface Headphones aktivně potlačuje hluk, takže můžete vyblokovat rušivé zvuky z okolí, abyste se mohli v klidu soustředit a odpočívat. Můžete například chtít zvýšit potlačení hluku, když posloucháte hudbu v letadle nebo autobusu, a pak ho omezit, když chcete mít rychlou konverzaci, aniž byste si museli sundat sluchátka.

Do

Kroky

Zvýšení potlačení hluku

Otočte kruhovým ovladačem na levém uchu dopředu, abyste slyšeli méně zvuků z okolí.

Snížení potlačení hluku

Otočte kruhovým ovladačem na levém uchu dozadu. Když potlačení hluku vypnete, okolní zvuky se zesílí. 

Úroveň potlačení šumu můžete zkontrolovat, kdykoli budete na počítači nebo mobilním zařízení Windows 10/11.

Na počítači s Windows 10/11

 1. Otevřete aplikaci Surface a pak vyberte Surface Headphones.

 2. V části Potlačení hluku vyberte požadovanou úroveň potlačení šumu.

Na zařízení s iOS nebo Androidem

 1. Otevřete aplikaci Surface, ujistěte se, že je připojená k náhlavní soupravě Surface Headphones, a klepněte na Účet > Surface Headphones.

 2. Klepněte na Potlačení hluku a pak klepněte na novou úroveň potlačení šumu.

V různých aplikacích uvidíte různé úrovně potlačení hluku. Tady je rychlé shrnutí různých úrovní: 

 • Vysoká. Uslyšíte jen velmi málo nebo žádné zvuky z okolí. Tohle je maximální úroveň potlačení hluku, která jde zapnout.

 • Střední. Nejspíš uslyšíte hlasité zvuky a okolní hlasy, ale neměli byste slyšet méně hlasité zvuky u okolí, jako je třeba dopravní ruch nebo davový šum.

 • Nízká. Při poslouchání hudbu pravděpodobně uslyšíte zvuky z okolí.

 • Předávání. Aktivní potlačení šumu je vypnuté. Uslyšíte okolní zvuk.

 • Okolí. Potlačení hluku je vypnuté a okolní zvuky jsou zesílené. Při poslechu hudby pravděpodobně uslyšíte více okolního zvuku. V aplikaci Surface na počítači Windows 10/11 má toto nastavení název Rozšířené.

Co indikuje kontrolka?

Kontrolka LED (č. 1 na následujícím diagramu) na náhlavní soupravě Surface Headphones vám může říct, kdy nabíjet baterii a další možnosti.

Bublinový popisek s kontrolou na náhlavní soupravě Surface Headphones 2+

Když kontrolka

Znamená to, že 

Bliká při zapojení sluchátek bíle

Sluchátka se nabíjí.

Svítí při zapojení sluchátek bíle

Sluchátka jsou nabitá.

Svítí na nezapojených sluchátkách bíle

Sluchátka jsou zapnutá a nemáte je na hlavě. Až se budou sluchátka používat a budete je mít na hlavě, kontrolka se vypne.

Svítí bíle, když jsou sluchátka zapnutá a zařízení Surface USB Link je připojené k počítači Windows 10/11 nebo Macu

Sluchátka jsou připojená k zařízení Surface USB Link. Můžete je používat v Microsoft Teams na počítači PC nebo Mac.

Kontrolka LED na zařízení Surface USB Link bude také bílá. Pokud chcete zjistit, co znamená kontrolka LED na zařízení Surface USB Link při používání náhlavní soupravy Surface Headphones 2+ v Microsoft Teams na počítači, podívejte se na článek Používání náhlavní soupravy Surface Headphones 2+ v Microsoft Teams.

Bliká po pětisekundovém stisknutí a podržení tlačítka napájení bíle

Sluchátka jsou v režimu párování a můžete je spárovat s mobilním zařízením nebo jiným počítačem Windows 10/11 přes Bluetooth.

Svítí při hovoru oranžově

Mikrofon je ztlumený. Když budete mluvit, ostatní vás neuslyší.

Bliká oranžově

Baterie sluchátek je téměř vybitá. To začne, když vám zbývá méně než 10 % baterie.

Další informace najdete v článku Nabíjení náhlavní soupravy Surface Headphones

Připojení přes audio kabel

Surface Headphones pořídíte s audio kabelem 3,5 mm, který můžete použít, když chcete poslouchat hudbu přes kabelové připojení. Takto můžete poslouchat hudbu i tehdy, když není baterie v Surface Headphones nabitá.

Když budete chtít audio kabel použít, připojte jeden jack konektor 3,5 mm ke sluchátkům a druhý jack konektor 3.5 mm ke svému telefonu nebo počítači. 

Poznámky: 

 • Potlačení hluku a ovládání hlasitosti bude fungovat, dokud je baterie nabitá.

 • Když připojíte audio kabel 3,5 mm, Bluetooth se vypne a hudba se bude přehrávat přes připojení audio kabelem 3,5 mm.

 • Když budete používat audio kabel při hovoru, použije se mikrofon v audio kabelu.

 • Některé funkce, jako jsou třeba dotyková gesta nebo tlačítko ztlumení, nebudou při kabelovém připijení fungovat.

Související témata

Surface Headphones (první verze)

Důležité poznámky

Hudba zní na Surface Headphones úžasně, ale můžete toho vyzkoušet mnohem víc. Tady je postup, jak poslouchat, volat, nechat si pomoct od Cortany a mnohé další.

Seznamte se s náhlavní soupravou Surface Headphones

Na tomto diagramu se můžete podívat na jednotlivé součásti Surface Headphones. 

Obrázek vysvětlující různá tlačítka na sluchátkách Surface Headphones

 1. Levý kruhový ovladač

 2. Pravý kruhový ovladač

 3. Tlačítko napájení

 4. Tlačítko ztlumení

 5. Kontrolka LED

 6. Port USB-C

 7. Port 3,5 mm

Video: Číselníky a dotykové ovládací prvky

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.
Když chcete zjistit, jestli jsou u videa dostupné titulky ve vašem jazyce, vyberte po spuštění videa ikonu Skryté titulky.

Přehrávání hudby

Hudbu na náhlavní soupravě Surface Headphones můžete přehrávat pomocí oblíbené hudební aplikace na počítači Windows 10/11, zařízení s iOSem nebo zařízení s Androidem.

Tady jsou dotyková gesta pro přehrávání hudby. Nejlepších výsledků dosáhnete, když klepnete do středu touchpadu na kterémkoli uchu. Dotyková gesta fungují jenom s podporovanými aplikacemi na přehrávání hudby. 

Do

Kroky

Přehrávání nebo pozastavení přehrávání hudby

Klepněte na touchpad na kterémkoli uchu.

Přehrání další skladby

Dvakrát klepněte na touchpad na kterémkoli uchu.

Přehrání předchozí skladby

Třikrát klepněte na touchpad na kterémkoli uchu.

Tip: Chcete hudbu přehrát nebo pozastavit automaticky? Když si náhlavní soupravu sundáte, hudba se pozastaví. Až si je zase nasadíte, začne se znovu přehrávat. 

Volání

Na náhlavní soupravě Surface Headphones můžete volat a přijímat hovory, když jste připojení k iPhonu nebo telefonu s Androidem, nebo používejte náhlavní soupravu Surface Headphones pro hovory přes Skype, když jste připojení k mobilnímu zařízení nebo počítači Windows 10/11.

Tady je návod, jak používat dotyková gesta pro telefonní hovory.

Do

Kroky

Přijímání hovorů

Dvakrát klepněte na touchpad na kterémkoli uchu.

Ukončení hovoru

Během hovoru dvakrát klepněte na touchpad na kterémkoli uchu.

Ztlumení hovoru

Stiskněte tlačítko ztlumení na pravém uchu.

Odmítnout hovor

Když vám někdo volá, stiskněte a podržte touchpad na kterémkoli uchu.

Zvýšení nebo snížení hlasitosti

Když posloucháte hudbu nebo s někým telefonujete, můžete si kruhovým ovladačem na pravém uchu upravovat hlasitost.  

Do

Kroky

Zvýšení hlasitosti

Otočte kruhovým ovladačem na pravém uchu dopředu.

Snížení hlasitosti

Otočte kruhovým ovladačem na pravém uchu dozadu.

Hlasitost můžete na svém počítači nebo na mobilním zařízení kdykoli zkontrolovat:

 • Na zařízení s iOSem nebo Androidem otevřete aplikaci Surface a klepněte na Účet > Surface Headphones. Úroveň hlasitosti se zobrazí v části Úroveň hlasitosti po připojení k náhlavní soupravě Surface Headphones. Klepněte na Úroveň hlasitosti a potom přetažením posuvníku upravte hlasitost.

 • Na počítači Windows 10/11 vyberte tlačítko Start a pak v seznamu aplikací vyberte Surface. Na domovské obrazovce vyberte Surface Headphones. Úroveň hlasitosti se zobrazí po připojení a hlasitost můžete upravit v aplikaci.

Přizpůsobení potlačení hluku

Souprava Surface Headphones aktivně potlačuje hluk, takže můžete vyblokovat rušivé zvuky z okolí, abyste se mohli v klidu soustředit a odpočívat. Potlačení hluku můžete chtít zvýšit třeba tehdy, když posloucháte hudbu v letadle nebo v autobusu, a naopak zase snížit, když chcete s někým prohodit pár slov a nesundávat si při tom sluchátka. 

Do

Kroky

Zvýšení potlačení hluku

Otočte kruhovým ovladačem na levém uchu dopředu, abyste slyšeli méně zvuků z okolí.

Snížení potlačení hluku

Otočte kruhovým ovladačem na levém uchu dozadu. Když potlačení hluku vypnete, okolní zvuky se zesílí. 

Úroveň potlačení šumu můžete zkontrolovat, kdykoli budete na počítači nebo mobilním zařízení Windows 10/11.

 • Na zařízení s iOSem nebo Androidem otevřete aplikaci Surface, ujistěte se, že je připojená k náhlavní soupravě Surface Headphones, a pak klepněte na Účet > Surface Headphones. Klepněte na Potlačení hluku a pak klepněte na novou úroveň potlačení šumu.

 • Na počítači Windows 10/11 otevřete aplikaci Surface a pak vyberte Surface Headphones. V části Potlačení hluku vyberte požadovanou úroveň.

V různých aplikacích uvidíte různé úrovně potlačení hluku. Tady je rychlé shrnutí různých úrovní: 

 • Vysoká. Uslyšíte jen velmi málo nebo žádné zvuky z okolí. Tohle je maximální úroveň potlačení hluku, která jde zapnout.

 • Střední. Nejspíš uslyšíte hlasité zvuky a okolní hlasy, ale neměli byste slyšet méně hlasité zvuky u okolí, jako je třeba dopravní ruch nebo davový šum.

 • Nízká. Při poslouchání hudbu pravděpodobně uslyšíte zvuky z okolí.

 • Okolí. Potlačení hluku je vypnuté a okolní zvuky jsou zesílené. Při poslechu hudby pravděpodobně uslyšíte více okolního zvuku. V aplikaci Surface na počítači Windows 10/11 má toto nastavení název Rozšířené.

Bez použití rukou

Když máte náhlavní soupravu Surface Headphones (první verze) připojenou k Windows 10 počítači, můžete pomocí Cortany získat odpovědi na otázky a další otázky pomocí hlasu.

Získejte pozornost Cortany tím, že pomocí náhlavní soupravy Surface Headphones použijete jednu z následujících věcí s Windows 10 počítačem:

 • Klepněte na touchpad na kterémkoli uchu a přidržte ho, dokud se neozve pípnutí.

 • Řekněte „Hey Cortana“ (Ahoj Cortano) a poslouchejte, dokud se neozve pípnutí.
  Aby to fungovalo, musí být zapnutá aktivace hlasem. Další informace najdete v článku Aktivace režimu Cortany.

Informace o některých věcech, které můžete říkat a dělat s Cortanou a náhlavní soupravou Surface Headphones na Windows 10 počítači, najdete v článku Co můžete dělat s Cortanou ve Windows?

Co indikuje kontrolka?

Kontrolka LED na soupravě Surface Headphones například indikuje, kdy je potřeba nabít baterii.

Když kontrolka

Znamená to, že 

Bliká při zapojení sluchátek bíle

Sluchátka se nabíjí.

Svítí při zapojení sluchátek bíle

Sluchátka jsou nabitá.

Svítí na nezapojených sluchátkách bíle

Sluchátka jsou zapnutá a nemáte je na hlavě. Až se budou sluchátka používat a budete je mít na hlavě, kontrolka se vypne.

Bliká po pětisekundovém stisknutí a podržení tlačítka napájení bíle

Sluchátka jsou v režimu párování a můžete je spárovat s počítačem Windows 10/11 nebo mobilním zařízením přes Bluetooth.

Svítí při hovoru oranžově

Mikrofon je ztlumený. Když budete mluvit, ostatní vás neuslyší.

Bliká oranžově

Baterie sluchátek je téměř vybitá. To začne, když vám zbývá méně než 10 % baterie.

Další informace najdete v článku Nabíjení náhlavní soupravy Surface Headphones

Připojení přes audio kabel

Surface Headphones pořídíte s audio kabelem 3,5 mm, který můžete použít, když chcete poslouchat hudbu přes kabelové připojení. Takto můžete poslouchat hudbu i tehdy, když není baterie v Surface Headphones nabitá.

Když budete chtít audio kabel použít, připojte jeden jack konektor 3,5 mm ke sluchátkům a druhý jack konektor 3.5 mm ke svému telefonu nebo počítači. 

Poznámky: 

 • Potlačení hluku a ovládání hlasitosti bude fungovat, dokud je baterie nabitá.

 • Když připojíte audio kabel 3,5 mm, Bluetooth se vypne a hudba se bude přehrávat přes připojení audio kabelem 3,5 mm.

 • Když budete používat audio kabel při hovoru, použije se mikrofon v audio kabelu.

 • Některé funkce, jako jsou třeba dotyková gesta nebo tlačítko ztlumení, nebudou při kabelovém připijení fungovat.

Související témata

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Najděte si řešení běžných problémů nebo získejte pomoc od agenta podpory.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×