Související témata
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Pokud jste vaše heslo UEFI zapomněli, můžete udělat toto.

Ověřte si heslo u vašeho správce IT.

Pokud vaše zařízení spravuje někdo jiný, například vaše IT oddělení nebo jiný vlastník, ověřte si vaše heslo u nich.

​​​ Zobrazuje modrou obrazovku s textem Zadejte systémové heslo. K dispozici je pole pro zadání hesla a pod ním se nachází tlačítka OK a Zrušit.

Pořád máte problémy? 

Pokud tyto kroky problém nevyřeší, můžete společnosti Microsoft odeslat servisní objednávku a získat tak přístup k dostupným možnostem opravy nebo výměny. Přejděte do sekce Servis a opravy zařízení, zaregistrujte se a pak vyberte vaše zařízení Surface, abyste zahájili servisní objednávku.

Tlačítko Servis a oprava zařízení

Potřebujete další pomoc?

Zapojte se do diskuse
Zeptejte se komunity
Získat podporu
Kontakt

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×