Outlook giver dig adskillige muligheder for at gemme en mail. En meddelelse, du modtager, kan f.eks. gemmes som en fil på computeren eller i en anden mappe Outlook. En meddelelse, du skriver, kan gemmes som en kladde og bliver færdig på et senere tidspunkt.

Tip!: Vil du gemme en mail som en PDF-fil? I Windows 10 du bruge kommandoen Udskriv til at udskrive din meddelelse til en PDF-fil. Du kan finde flere instruktioner eller andre versioner af Windows i Gem en meddelelse som en PDF-fil.

Gem en meddelelse som en fil på din computer eller i skyen

 1. Dobbeltklik for at åbne den meddelelse, du vil gemme, og klik på Gem som i menuen Filer.

  Vælg menuen Filer og derefter Gem som.
 2. I dialogboksen Gem som i mapperuden skal du vælge en mappe og derefter den placering i den valgte mappe, hvor du vil gemme filen.

  Du kan gemme en eksisterende mail som en fil.
 3. Skriv et navn til filen i feltet Filnavn.

 4. Acceptér standardtypen på listen Filtype, eller vælg en anden filtype på listen.

Hvad vil du gerne gøre?

Outlook ikke PDF som en af standardtyperne for Gem som. Med værktøjet Microsoft Print To PDF inkluderet i Windows 10 du udskrive en hvilken som helst mail direkte til en PDF-fil. Hvis du ikke har en Windows 10,kan du gemme din mail som en HTML-fil, åbne den pågældende fil i Word og derefter bruge funktionen Gem som i Word til at gemme mailen som en PDF-fil.

Gem som (eller Udskriv til) en PDF-fil i Windows 10

 1. Åbn den meddelelse, du vil gemme, og klik på Udskriv under fanen Filer.

  Vælg menuen Filer og derefter Gem som.
 2. Vælg Microsoft Print to PDF på rullelistenPrinter.

  Brug kommandoen Udskriv for at udskrive en mail som en PDF-fil.
 3. Vælg Udskriv.

 4. I feltet Gem udskrift som skal du vælge en mappe til din PDF-fil og angive et filnavn. Vælg derefter Gem.

Gem som EN PDF-fil i andre versioner af Windows

 1. Åbn den meddelelse, du vil gemme, og klik Gem som under fanen Filer.

  Vælg menuen Filer og derefter Gem som.
 2. I dialogboksen Gem som i mapperuden skal du vælge en mappe og derefter den placering i den valgte mappe, hvor du vil gemme filen.

 3. Skriv et navn til filen i feltet Filnavn.

 4. På listen Filtype skal du vælge HTML og derefter vælge Gem.

 5. Åbn Word, og vælg Filer > Åbn.

 6. Vælg den HTML-fil, du gemte i trin 4.

 7. Vælg Filer > Gem som, og vælg derefter PDF (*.pdf) fra rullelisten filtype, før du vælger Gem.

Hvis du vil gemme en meddelelse i en Outlook mappe, er den nemmeste måde at gøre det på at flytte eller kopiere meddelelsen til destinationsmappen. Se Flyt eller kopiér et element til en anden mappe.

Outlook kan ikke gemme en meddelelse direkte som en Word dokumentfil. Du kan dog gemme meddelelsen som en HTML-fil og derefter åbne den pågældende fil i Word. Når du gemmer din mail som en HTML-fil, bevares al formatering, alle billeder og links samt oplysningerne om sidehovedet, som indeholder oplysningerne fra ,Til, Ccog Emne.

 1. Åbn den meddelelse, du vil gemme, og klik Gem som under fanen Filer.

 2. I dialogboksen Gem som i mapperuden skal du vælge en mappe og derefter den placering i den valgte mappe, hvor du vil gemme filen.

 3. Skriv et navn til filen i feltet Filnavn.

 4. På listen Filtype skal du vælge HTML og derefter vælge Gem.

 5. Åbn Word, og vælg Filer > Åbn.

 6. Vælg den HTML-fil, du gemte i trin 4.

 7. Vælg Filer > Gem som, og vælg derefter Word-dokument (*.docx) fra rullelisten filtype, før du vælger Gem.

Brug mailskabeloner til at sende meddelelser, der indeholder oplysninger, der ikke ændres fra meddelelse til meddelelse. Du kan oprette og gemme en meddelelse som en skabelon og derefter bruge den pågældende skabelon. Tilføj nye oplysninger, før du sender skabelonen som en meddelelse.

Tip!: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger skabeloner, under Send en mail baseret på en skabelon.

 1. Klik på Ny mail under fanen Startside.

 2. Skriv det ønskede indhold i meddelelsesteksten.

 3. Klik på fanen Filer i meddelelsesvinduet, og klik derefter på Gem som.

 4. I feltet Gem som på listen Filtype skal du klikke på Outlook skabelon.

 5. Skriv et navn til skabelonen i feltet Filnavn, og klik derefter på Gem.

 1. Klik på Ny mail i gruppen Ny underfanen Hjem, eller tryk på Ctrl+Skift+M.

 2. Skriv det ønskede indhold i meddelelsesteksten.

 3. Klik på Gem som under fanen Filer i meddelelsesvinduet.

 4. I dialogboksen Gem som på listen Filtype skal du vælge en Outlookskabelon.

 5. Skriv et navn til skabelonen i feltet Filnavn, og klik derefter på Gem.

Skabeloner gemmes som standard i følgende mapper:

 • Windows 7 og Vista   
  C:\Users\Username\Appdata\Roaming\Microsoft\Templates

 • Windows XP   
  C:\Documents and Indstillinger\Brugernavn\Application Data\Roaming\Microsoft\Templates

Outlook understøtter Unicode, som er en tegnkodningsstandard, der gør det muligt for de fleste af de skrevne sprog i verden at være repræsenteret ved hjælp af et enkelt tegnsæt. Hvis du arbejder for et multinationalt firma eller deler meddelelser og elementer med personer, der bruger Outlook på computere, der kører på andre sprog, kan du drage fordel af understøttelse af Unicode i Outlook.

Sådan gemmer du dine meddelelser i en Unicode-kodning som standard

 1. På fanen Filer. vælg Indstillinger > Mail.

 2. Markér afkrydsningsfeltetBrug Unicode-format under Gem meddelelser.

Alle meddelelser, du opretter, men ikke sender, gemmes automatisk i mappen Kladder. Du kan vende tilbage Outlook senere og finde den meddelelse, der ikke er blevet sendt.

Sådan gemmer du en kladde af en meddelelse manuelt

 • Gør et af følgende:

  • Klik på Gem påværktøjslinjen Hurtig adgang.

  • Klik på Gem under fanen Filer.

Sådan vender du tilbage til en gemt kladde af en meddelelse

 • I Mailskal du i mapperuden klikke på Kladderog derefter dobbeltklikke på meddelelsen.

Som standard gemmes ikke-færdigerede meddelelser i mappen Kladder hvert tredje minut. Du kan ændre dette tidsinterval eller denne placering.

 1. På fanen Filer skal du klikke på Indstillinger > Mail.

 2. Gør et ellerflere af følgende under Gem meddelelser:

  • Hvis du vil ændre, hvor kladder gemmes, skal du vælge Kladder ,Indbakke ,Sendt post eller Udbakke på listenGem til denne mappe.  

  • Hvis du vil ændre, hvor ofte kladden gemmes, skal du skrive et tal fra 1 til 99 i feltet Gem automatisk elementer, der ikke er blevet sendt efter dette antal minutter.

Vigtigt!:  Office 2007 understøttes ikke længere. Opgrader til Microsoft 365 for at arbejde hvor som helst fra en hvilken som helst enhed, og fortsæt med at modtage support.

Opgrader nu

Hvad vil du gerne gøre?

Outlook understøtter Unicode, som er en tegnkodningsstandard, der gør det muligt for de fleste af de skrevne sprog i verden at være repræsenteret ved hjælp af et enkelt tegnsæt. Hvis du arbejder for et multinationalt firma eller deler meddelelser og elementer med personer, der bruger Outlook på computere, der kører på andre sprog, kan du drage fordel af understøttelse af Unicode i Outlook.

Sådan gemmer du dine meddelelser i en Unicode-kodning som standard

 1. I menuen Funktioner. Klik på Indstillinger.

 2. Klik på Avancerede indstillinger under fanen Andet.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Brug Unicode-meddelelsesformat ved lagring af meddelelser.

Outlook kan ikke gemme en meddelelse direkte som en Word dokumentfil. Du kan dog kopiere indholdet af en meddelelse til et Word dokument.

Du kan kun kopiere meddelelsesteksten. Men du kan også medtage oplysningerne i brevhovedet, som inkluderer felterneFra, Til, Ccog Emne.

Kopiér brødteksten i meddelelsen

 1. Åbn meddelelsen, eller klik på meddelelsesteksten i læseruden.

 2. Tryk på Ctrl+A for at markere hele brødteksten i meddelelsen.

 3. Tryk på Ctrl+C for at kopiere indholdet til Windows udklipsholder.

 4. Åbn et Word dokument.

 5. Tryk på Ctrl+V for at indsætte indholdet Windows udklipsholderen i dokumentet.

 6. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade, og klik derefter på Gem.

Gem sidehovedet og brødteksten

I denne fremgangsmåde skal du placere oplysningerne i brevhovedet i meddelelsesteksten, så du kan kopiere begge i senere trin. Du videresender faktisk ikke meddelelsen.

 1. Gør et af følgende:

  • Hvis du ikke har åbnet meddelelsen i et nyt vindue, skal du klikke på Videres end i gruppen Besvarede under fanen Hjem.

  • Hvis du allerede har åbnet meddelelsen i et nyt vindue, skal du klikke på Videressendelse i gruppen Besvarede under fanen Meddelelse.

 2. Tryk på Ctrl+A for at markere hele brødteksten i meddelelsen.

 3. Tryk på Ctrl+C for at kopiere indholdet til Windows udklipsholder.

 4. Åbn et Word dokument.

 5. Tryk på Ctrl+V for at indsætte indholdet Windows udklipsholderen i dokumentet.

 6. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade, og klik derefter på Gem.

 7. Du kan lukke vinduet Outlook , der indeholder meddelelsesindholdet, som du kopierede.

Du kan ikke gemme en mail direkte som en PDF-fil med Outlook 2007. Du kan dog bruge oplysningerne i afsnittet Gem en modtaget meddelelse som et Microsoft Office Word-dokument til at gemme meddelelsen i Microsoft Office Word 2007 -format og derefter gemme det nye dokument som en PDF-fil.

2007 Microsoft Office-systemet indeholder et gratis tilføjelsesprogrammet, hvor du kan gemme eller eksportere denne filtype, men du skal først installere tilføjelsesprogrammet, før du kan bruge det. Du kan finde flere oplysninger om at aktivere understøttelse af PDF- og XPS-filformatet i Office Word 2007i Aktivere understøttelse af andre filformater, f.eks. PDF og XPS.

Brug mailskabeloner til at sende meddelelser, der indeholder oplysninger, der ikke ændres fra meddelelse til meddelelse. Du kan oprette og gemme en meddelelse som en skabelon og derefter bruge den pågældende skabelon. Tilføj nye oplysninger, før du sender skabelonen som en meddelelse.

Tip!: Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger skabeloner, under Send en mail baseret på en skabelon.

 1. Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Postmeddelelse.

  Bemærk!: Du kan også bruge tastaturgenvejen Ctrl+Skift+M til at oprette en ny mail.

 2. Skriv det ønskede indhold i meddelelsesteksten.

 3. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade i meddelelsesvinduet, og klik derefter på Gem som.

 4. I dialogboksen Gem som på listen Filtype skal du klikke på Outlookskabelon (*.oft).

 5. Giv skabelonen et navn i feltet Filnavn, og klik derefter på Gem.

Skabeloner gemmes som standard i følgende mapper:

 • Windows Vista   
  c:\users\username\appdata\roaming\microsoft\templates

 • Microsoft Windows XP   
  c:\documents and settings\brugernavn\application data\roaming\microsoft\templates 

Som standard forsøger Microsoft Office Outlook automatisk at gemme mails, som du opretter, men ikke sender. Du kan vende tilbage Outlook senere og finde den meddelelse, der ikke er blevet sendt.

Sådan gemmer du en kladde af en meddelelse manuelt

 • Gør et af følgende:

  • Klik på Gem påværktøjslinjen Hurtig adgang.

   Billede af Værktøjslinjen Hurtig adgang

  • Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade, og klik derefter på Gem.

Sådan vender du tilbage til en gemt kladde, så du kan fortsætte med at skrive meddelelsen

 • I Mailskal du i navigationsruden klikke på Kladderog derefter dobbeltklikke på meddelelsen.

Som standard gemmes ikke-færdigerede meddelelser i mappen Kladder hvert tredje minut. Du kan ændre dette tidsinterval eller denne placering.

 1. Klik på Indstillinger i menuen Værktøjer.

 2. Klik på Mailindstillinger, og klik derefter på Avancerede mailindstillinger.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil ændre, hvor kladder gemmes, skal du klikkepå Kladder ,Indbakke,Sendt post eller Udbakke under Gem meddelelser på listen Gem ikke-sendte elementer på.

  • Hvis du vil ændre, hvor ofte kladder gemmes, skal du skrive et tal fra 1 til 99 i feltet Automatisk lagring uden meddelelser i n minutter underGem meddelelser.

Har du brug for mere hjælp?

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Deltag i Microsoft insiders

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af oversættelsen?

Hvad påvirkede din oplevelse?

Har du mere feedback? (Valgfrit)

Tak for din feedback!

×