Log på med Microsoft
Log på, eller opret en konto.
Hej
Markér en anden konto.
Du har flere konti
Vælg den konto, du vil logge på med.

Et Scenarie er et sæt af værdier, Excel gemmer og kan udskifte automatisk i regnearket. Du kan oprette og gemme forskellige grupper af værdier som scenarier og derefter skifte mellem disse scenarier for at få vist de forskellige resultater.

Hvis flere personer har specifikke oplysninger, du vil bruge i scenarier, kan du indsamle oplysningerne i separate projektmapper og derefter flette scenarierne fra de forskellige projektmapper til én.

Når du har alle de scenarier, du skal bruge, kan du oprette en scenarieresumrapport, der indeholder oplysninger fra alle scenarierne.

Scenarier administreres med guiden Scenariestyring fra gruppen What if-analyse under fanen Data.

Der findes tre typer What-If til analyseværktøjer, der Excel:Scenarier , Datatabeller og Målsmåle . Scenarier og datatabeller tager sæt af inputværdier og projektet fremad for at bestemme mulige resultater. Mål søge adskiller sig fra Scenarier og Datatabeller ved, at det tager et resultat og projekter bagud for at bestemme mulige inputværdier, der giver det pågældende resultat.

Hvert scenarie kan indeholde op til 32 variable værdier. Hvis du vil analysere mere end 32 værdier, og værdierne kun repræsenterer én eller to variabler, kan du bruge Datatabeller. Selvom den er begrænset til kun én eller to variabler (én for inputcellen for række og én for inputcellen for kolonne), kan en datatabel indeholde lige så mange forskellige variabelværdier, som du ønsker. Et scenarie kan maksimalt have 32 forskellige værdier, men du kan oprette lige så mange scenarier, som du ønsker.

Ud over disse tre værktøjer kan du installere tilføjelser, der hjælper dig med at udføre What-If analyse, f.eks. tilføjelsesprogrammet Problemløser. Tilføjelsesprogrammet Problemløser svarer til Mål søge, men det kan tage højde for flere variabler. Du kan også oprette prognoser ved hjælp af fyldhåndtaget og forskellige kommandoer, der er indbygget Excel. Til mere avancerede modeller kan du bruge tilføjelsesprogrammet Analysis ToolPak.

Antag, at du vil oprette et budget, men ikke er sikker på dine indtægter. Ved hjælp af scenarier kan du definere forskellige mulige værdier for indtægter og derefter skifte mellem scenarier for at udføre what if-analyser.

Antag f.eks., at dit værst tænkelige budgetscenarie er bruttofortjeneste på DKK 50.000 og Omkostninger for solgte varer på DKK 13.200, hvilket giver bruttofortjeneste på 36.800 kr. Hvis du vil definere dette værdisæt som et scenarie, skal du først angive værdierne i et regneark som vist i nedenstående illustration:

Scenarie – Konfiguration af et scenarie med cellerne Skifter og Resultat

De celler, der ændres, indeholder værdier, du skriver, mens cellen Resultat indeholder en formel, der er baseret på cellerne Under ændring (i denne illustration har celle B4 formlen =B2-B3).

Derefter kan du bruge dialogboksen Scenariestyring til at gemme disse værdier som et scenarie. Gå til fanen Data, > What-If > Scenariestyring > Tilføj.

Du finder Scenariestyring via Data > Prognose ? What-If-analyse

Guiden Scenariestyring

I dialogboksen Scenarienavn skal du navngive scenariet Værst tænkelige og angive, at cellerne B2 og B3 er de værdier, der skifter mellem scenarier. Hvis du markerer cellerne Ændring i dit regneark, før du tilføjer et Scenarie, indsætter Scenariestyring automatisk cellerne for dig, ellers kan du skrive dem i hånden eller bruge dialogboksen til cellemarkering til højre for dialogboksen Ændring af celler.

Konfigurér et scenarie med den værst tænkelige situation

Bemærk!: Selvom dette eksempel kun indeholder to skiftende celler (B2 og B3), kan et scenarie indeholde op til 32 celler.

Beskyttelse – Du kan også beskytte dine scenarier, så i sektionen Beskyttelse skal du kontrollere de ønskede indstillinger eller fjerne markeringen, hvis du ikke vil have nogen beskyttelse.

  • Vælg Forebyg ændringer for at forhindre redigering af scenariet, når regnearket er beskyttet.

  • Vælg Skjult for at forhindre visning af scenariet, når regnearket er beskyttet.

Bemærk!: Disse indstillinger gælder kun for beskyttede regneark. Du kan finde flere oplysninger om beskyttede regneark i Beskyt et regneark

Antag nu, at dit scenarie med det bedst tænkelige budget er bruttofortjeneste på DKK 150.000 og Omkostninger for solgte varer på DKK 26.000, hvilket giver bruttofortjeneste på DKK 124.000. For at definere dette sæt af værdier som et scenarie skal du oprette et andet scenarie, navngive det Bedst case og angive forskellige værdier for celle B2 (150.000) og celle B3 (26.000). Da Bruttofortjeneste (celle B4) er en formel – forskellen mellem Indtægt (B2) og Omkostninger (B3) – ændrer du ikke celle B4 i det bedst tænkelige scenario.

Skift mellem scenarier

Når du gemmer et scenarie, bliver det tilgængeligt på listen over scenarier, som du kan bruge i dine hvad hvis-analyser. Hvis du vælger at vise Best Case-scenariet i forhold til værdierne i den foregående illustration, ændres værdierne i regnearket, så de ligner nedenstående illustration:

Bedst tænkelige scenarie

Der kan være tidspunkter, hvor du har brug for alle oplysningerne i ét regneark eller én projektmappe for at oprette alle de scenarier, du vil overveje. Det kan dog være en ide at indsamle scenarieoplysninger fra andre kilder. Antag f.eks., at du forsøger at oprette et firmabudget. Du kan indsamle scenarier fra forskellige afdelinger, f.eks. Salg, Løn, Produktion, Marketing og Juridisk, fordi hver af disse kilder har forskellige oplysninger, der skal bruges til at oprette budgettet.

Du kan samle disse scenarier i ét regneark ved hjælp af kommandoen Flet. Hver kilde kan angive lige så mange eller få ændring af celleværdier, som du ønsker. Det kan f.eks. være, at du vil have hver afdeling til at levere forbrugsprojektioner, men kun har brug for indtægtsprojektioner fra nogle få.

Når du vælger at flette, indlæser Scenariestyring guiden Fletscenarie, som viser alle regnearkene i den aktive projektmappe, samt viser alle andre projektmapper, du har åbne på det tidspunkt. Guiden fortæller dig, hvor mange scenarier du har på hvert kilderegneark, du vælger.

Dialogboksen Flet scenarier

Når du indsamler forskellige scenarier fra forskellige kilder, skal du bruge den samme cellestruktur i hver af projektmapperne. Indtægter kan f.eks. altid være i celle B2, og Forbrug vil muligvis altid være i celle B3. Hvis du bruger forskellige strukturer til scenarier fra forskellige kilder, kan det være svært at flette resultaterne.

Tip!: Overvej først selv at oprette et scenarie og derefter sende dine kolleger en kopi af projektmappen, der indeholder det pågældende scenarie. Det gør det nemmere at sikre, at alle scenarier er struktureret på samme måde.

Hvis du vil sammenligne flere scenarier, kan du oprette en rapport, der opsummerer dem på samme side. Rapporten kan vise scenarierne side om side eller præsentere dem i en pivottabelrapport.

Dialogboksen Scenarieresume

En scenarieresumrapport baseret på de foregående to eksempelscenarier ville se ud som følgende:

Scenarieresume med cellereferencer

Du vil bemærke, Excel automatisk har tilføjet Grupperingsniveauer for dig, som vil udvide og skjule visningen, når du klikker på de forskellige vælgere.

Der vises en note i slutningen af oversigtsrapporten, der forklarer, at kolonnen Aktuelle værdier repræsenterer værdierne for ændring af celler på det tidspunkt, hvor scenarieoversigtsrapporten blev oprettet, og at de celler, der blev ændret for hvert scenarie, er fremhævet med gråt.

Bemærkninger!: 

  • Som standard bruger oversigtsrapporten cellereferencer til at identificere cellerne Ændring af celler og Resultat. Hvis du opretter navngivne områder til cellerne, før du kører oversigtsrapporten, indeholder rapporten navnene i stedet for cellereferencerne.

  • Scenarierapporter genberegnes ikke automatisk. Hvis du ændrer værdierne i et scenarie, vises disse ændringer ikke i en eksisterende oversigtsrapport, men vises, hvis du opretter en ny oversigtsrapport.

  • Du behøver ikke resultatceller for at generere en scenarieresumsrapport, men du skal bruge dem til en scenariepivottabelrapport.

Scenarieresume med Navngivne områder

Scenariet Pivottabelrapport

Toppen af siden

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community eller få support i community'er.

Se også

Datatabeller

Målsøgning

Introduktion til What if-analyse

Definere og løse et problem ved hjælp af Problemløser

Bruge Analysis ToolPak til at udføre kompleks dataanalyse

Oversigt over formler i Excel

Sådan undgår du ødelagte formler

Find og ret fejl i formler

Tastaturgenveje i Excel

Excel-funktioner (alfabetisk)

Excel-funktioner (efter kategori)

Har du brug for mere hjælp?

Vil du have flere indstillinger?

Udforsk abonnementsfordele, gennemse kurser, få mere at vide om, hvordan du sikrer din enhed og meget mere.

Communities hjælper dig med at stille og besvare spørgsmål, give feedback og høre fra eksperter med omfattende viden.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af sproget?
Hvad påvirkede din oplevelse?

Tak for din feedback!

×