Σχετικά θέματα
×
Τύποι και συναρτήσεις
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Υποστήριξη
Είσοδος με Microsoft
Είσοδος ή δημιουργία λογαριασμού.
Γεια σας,
Επιλέξτε διαφορετικό λογαριασμό.
Έχετε πολλούς λογαριασμούς
Επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να εισέλθετε.
Τύποι και συναρτήσεις

Συνάρτηση SUM

Η συνάρτηση SUM προσθέτει τιμές. Μπορείτε να προσθέσετε μεμονωμένες τιμές, αναφορές κελιών ή περιοχές ή ένα συνδυασμό των τριών.

Για παράδειγμα:

 • =SUM(A2:A10) Προσθέτει τις τιμές στα κελιά A2:10.

 • =SUM(A2:A10; C2:C10) Προσθέτει τις τιμές στα κελιά A2:10, καθώς και στα κελιά C2:C10.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

SUM(αριθμός1;[αριθμός2];...)

Όνομα ορίσματος

Περιγραφή

αριθμός1   

Υποχρεωτικό

Ο πρώτος αριθμός που θέλετε να προσθέσετε. Ο αριθμός μπορεί να έχει τη μορφή 4, ένα αναφορά κελιού όπως B6, ή μια περιοχή κελιών όπως B2:B8.

αριθμός2-255   

Προαιρετικό

Αυτός είναι ο δεύτερος αριθμός που θέλετε να προσθέσετε. Μπορείτε να καθορίσετε έως και 255 αριθμούς με αυτόν τον τρόπο.

Σε αυτή την ενότητα εξετάζονται ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για την εργασία με τη συνάρτηση SUM. Πολλές από αυτές μπορούν να εφαρμοστούν επίσης στην εργασία με άλλες συναρτήσεις.

Η μέθοδος =1+2 ή =A+B – Αν και μπορείτε να εισαγάγετε =1+2+3 ή =A1+B1+C2 και να λάβετε απολύτως ακριβή αποτελέσματα, αυτές οι μέθοδοι παρουσιάζουν αρκετές πιθανότητες σφάλματος για διάφορους λόγους:

 1. Λάθη πληκτρολόγησης – Φανταστείτε ότι προσπαθείτε να εισαγάγετε πολλές ή/και πολύ μεγαλύτερες τιμές όπως αυτή:

  • =14598,93+65437,90+78496,23

  Στη συνέχεια, προσπαθείτε να επαληθεύσετε ότι οι καταχωρήσεις σας είναι σωστές. Είναι πολύ πιο εύκολο να τοποθετήσετε αυτές τις τιμές σε μεμονωμένα κελιά και να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο SUM. Επιπλέον, μπορείτε να μορφοποιήσετε τις τιμές όταν βρίσκονται στα κελιά, ώστε να είναι πολύ πιο ευανάγνωστες όταν βρίσκονται σε έναν τύπο.

  Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση SUM αντί για την ενσωμάτωση τιμών στον κώδικα τύπων. Ο τύπος στο κελί D5 είναι =SUM(D2:D4)
 2. Σφάλματα #ΤΙΜΗ! λόγω αναφορών σε κείμενο αντί για αριθμούς

  Εάν χρησιμοποιείτε έναν τύπο, όπως:

  • =A1+B1+C1 ή =A1+A2+A3

  Παράδειγμα κακής κατασκευής τύπου. Ο τύπος στο κελί D2 είναι =A2+B2+C2

  Ο τύπος μπορεί να μην λειτουργήσει, εάν υπάρχουν μη αριθμητικές τιμές (κείμενο) στα κελιά στα οποία γίνεται αναφορά, με αποτέλεσμα να επιστραφεί ένα σφάλμα #ΤΙΜΗ!. Η συνάρτηση SUM θα παραβλέψει τις τιμές κειμένου και θα σας παράσχει το άθροισμα μόνο των αριθμητικών τιμών.

  Σωστή κατασκευή τύπου. Αντί για =A2+B2+C2, ο τύπος του κελιού D2 είναι =SUM(A2:C2)
 3. Σφάλμα #ΑΝΑΦ! λόγω διαγραφής γραμμών ή στηλών

  Σφάλμα #ΑΝΑΦ! λόγω της διαγραφής μιας στήλης. Ο τύπος έχει αλλάξει σε =A2+#ΑΝΑΦ!+B2

  Εάν διαγράψετε μια γραμμή ή στήλη, ο τύπος δεν θα ενημερωθεί ώστε να εξαιρεθεί η διαγραμμένη γραμμή και θα επιστρέψει ένα σφάλμα #ΑΝΑΦ! ενώ μια συνάρτηση SUM θα ενημερωθεί αυτόματα.

  Η συνάρτηση SUM προσαρμόζεται αυτόματα κατά την εισαγωγή ή τη διαγραφή γραμμών και στηλών
 4. Οι τύποι δεν ενημερώνουν τις αναφορές κατά την εισαγωγή γραμμών ή στηλών

  Οι τύποι =A+B+C δεν θα ενημερωθούν, εάν προσθέσετε γραμμές

  Εάν εισαγάγετε μια γραμμή ή στήλη, ο τύπος δεν θα ενημερωθεί ώστε να περιλαμβάνει την πρόσθετη γραμμή, ενώ μια συνάρτηση SUM θα ενημερωθεί αυτόματα (με την προϋπόθεση ότι δεν βρίσκεστε εκτός της περιοχής που αναφέρεται στον τύπο). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν αναμένετε ότι ο τύπος θα ενημερωθεί και αυτό δεν συμβαίνει, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή αποτελέσματα που μπορεί να μην αντιληφθείτε.

  Το παράδειγμα παρουσιάζει έναν τύπο SUM που αναπτύσσεται αυτόματα από =SUM(A2:C2) σε =SUM(A2:D2) κατά την εισαγωγή μιας στήλης
 5. SUM με μεμονωμένες αναφορές κελιών σε σύγκριση με τις περιοχές

  Η χρήση ενός τύπου όπως:

  • =SUM(A1;A2;A3;B1;B2;B3)

  Είναι εξίσου πιθανό να παρουσιάσει σφάλμα κατά την εισαγωγή ή τη διαγραφή γραμμών μέσα στην περιοχή αναφοράς για τους ίδιους λόγους. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε μεμονωμένες περιοχές, όπως:

  • =SUM(A1:A3;B1:B3)

  Οι οποίες θα ενημερώνονται κατά την προσθήκη ή τη διαγραφή γραμμών.

 1. Θέλω απλώς να κάνω πρόσθεση/αφαίρεση/πολλαπλασιασμό/διαίρεση αριθμών Δείτε αυτή τη σειρά βίντεο σχετικά με τις Βασικές μαθηματικές πράξεις στο Excel ή ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του Excel ως αριθμομηχανής.

 2. Πώς μπορώ να εμφανίσω περισσότερα/λιγότερα δεκαδικά ψηφία; Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή αριθμού. Επιλέξτε το συγκεκριμένο κελί ή την περιοχή και χρησιμοποιήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+1 για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αριθμός και επιλέξτε τη μορφή που θέλετε, φροντίζοντας να υποδείξετε τον αριθμό δεκαδικών ψηφίων που θέλετε.

 3. Πώς μπορώ να αθροίσω ή να αφαιρέσω ώρες; Μπορείτε να αθροίσετε και να αφαιρέσετε ώρες με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, για να υπολογίσετε τη διαφορά μεταξύ 8:00 πμ - 12:00 μμ για σκοπούς μισθοδοσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο: =("12:00 μμ"-"8:00 πμ")*24, δηλαδή την ώρα λήξης μείον την ώρα έναρξης. Λάβετε υπόψη ότι το Excel υπολογίζει τις ώρες ως κλάσμα της ημέρας, επομένως πρέπει να πολλαπλασιάσετε επί 24 για να λάβετε τις συνολικές ώρες. Στο πρώτο παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τον τύπο =((B2-A2)+(D2-C2))*24 για να υπολογίσουμε το άθροισμα των ωρών από την έναρξη μέχρι τη λήξη, μείον το μεσημεριανό διάλειμμα (8,50 ώρες συνολικά).

  Εάν απλώς αθροίζετε ώρες και λεπτά και θέλετε να εμφανίζονται έτσι, μπορείτε να τα αθροίσετε και δεν χρειάζεται να πολλαπλασιάσετε επί 24, επομένως, στο δεύτερο παράδειγμα χρησιμοποιούμε τον τύπο =SUM(A6:C6), καθώς απλώς θέλουμε τον συνολικό αριθμό ωρών και λεπτών για τις εργασίες που ανατέθηκαν (5:36 ή 5 ώρες, 36 λεπτά).

  Υπολογισμός ωρών

  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα: Πρόσθεση ή αφαίρεση χρόνου.

 4. Πώς μπορώ να υπολογίσω τη διαφορά μεταξύ ημερομηνιών; Όπως και με τις ώρες, μπορείτε να αθροίσετε και να αφαιρέσετε ημερομηνίες. Δείτε εδώ ένα πολύ συνηθισμένο παράδειγμα μέτρησης των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών. Είναι τόσο απλό όσο ο τύπος =B2-A2. Το κλειδί για την εργασία με ημερομηνίες και ώρες είναι ότι ξεκινάτε με την ημερομηνία/ώρα λήξης και αφαιρείτε την ημερομηνία/ώρα έναρξης.

  Υπολογισμός διαφορών μεταξύ ημερομηνιών

  Για περισσότερους τρόπους για να εργαστείτε με ημερομηνίες, ανατρέξτε στο θέμα: Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο ημερομηνιών.

 5. Πώς μπορώ να αθροίσω μόνο τα ορατά κελιά; Ορισμένες φορές, κατά τη μη αυτόματη απόκρυψη γραμμών ή τη χρήση Αυτόματου Φίλτρου για την εμφάνιση ορισμένων μόνο δεδομένων, μπορεί να θέλετε επίσης να αθροίσετε μόνο τα ορατά κελιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SUBTOTAL. Εάν χρησιμοποιείτε μια γραμμή αθροίσματος σε έναν πίνακα του Excel, κάθε συνάρτηση που επιλέγετε από την αναπτυσσόμενη λίστα "Σύνολο" εισάγεται αυτόματα ως μερικό άθροισμα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των δεδομένων σε έναν πίνακα του Excel.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel ή να λάβετε υποστήριξη στις Κοινότητες.

Δείτε επίσης

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συνάρτηση SUM

Η συνάρτηση SUMIF προσθέτει μόνο τις τιμές που πληρούν ένα συγκεκριμένο κριτήριο

Η συνάρτηση SUMIFS προσθέτει μόνο τις τιμές που πληρούν πολλά κριτήρια

Η συνάρτηση COUNTIF προσθέτει μόνο τις τιμές που πληρούν ένα συγκεκριμένο κριτήριο

Η συνάρτηση COUNTIFS προσθέτει μόνο τις τιμές που πληρούν πολλά κριτήρια

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εύρεση και διόρθωση σφαλμάτων σε τύπους

Μαθηματικές και τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Θέλετε περισσότερες επιλογές;

Εξερευνήστε τα πλεονεκτήματα της συνδρομής, περιηγηθείτε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, μάθετε πώς μπορείτε να προστατεύσετε τη συσκευή σας και πολλά άλλα.

Οι κοινότητες σάς βοηθούν να κάνετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις, να δίνετε σχόλια και να ακούτε από ειδικούς με πλούσια γνώση.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τη γλωσσική ποιότητα;
Τι επηρέασε την εμπειρία σας;
Πατώντας "Υποβολή" τα σχόλια σας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft. Ο διαχειριστής IT θα έχει τη δυνατότητα να συλλέξει αυτά τα δεδομένα. Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×