A kétlépéses ellenőrzés használata a Microsoft-fiókkal

A következőkre vonatkozik: Microsoft-fiók

 

A kétlépéses ellenőrzés ismertetése


Mi az a kétlépéses ellenőrzés

A kétlépéses ellenőrzés megnehezíti, hogy illetéktelenek jelentkezzenek be az Ön Microsoft-fiókjába. Ennek érdekében a szolgáltatás kétféleképpen ellenőrzi az Ön személyazonosságát: először jelszóval, majd egy kapcsolattartási mód (más szóval biztonsági adatok) megadásával. Még ha valaki meg is szerzi a jelszavát, nem tud bejelentkezni, ha nincs hozzáférése az Ön biztonsági adataihoz. Ezért is fontos eltérő jelszót használni minden fióknál.

Mi történik, ha bekapcsolja a kétlépéses ellenőrzést

Ha bekapcsolja a kétlépéses ellenőrzést, akkor e-mail-címére, telefonjára vagy a hitelesítő alkalmazáson keresztül biztonsági kódot fog kapni, valahányszor megbízhatónak nem megjelölt eszközről jelentkezik be. Ha kikapcsolja a kétlépéses ellenőrzést, akkor csak bizonyos időközönként, azokban az esetekben kell biztonsági kóddal igazolnia a személyazonosságát, amikor veszélyben lehet a fiók biztonsága.
 

Mire van szüksége a beállításhoz

A kétlépéses ellenőrzéshez e-mail cím (javasoljuk, hogy két különböző e-mail-címet adjon meg, az általában használt címét, és egy másodlagos címet, csak a biztonság kedvéért), telefonszám vagy egy hitelesítő alkalmazás szükséges. Ha új eszközről vagy helyről jelentkezik be, kap tőlünk egy biztonsági kódot, amelyet meg kell adnia a bejelentkezési lapon. A hitelesítő alkalmazással kapcsolatban bővebb tájékoztatást olvashat A Microsoft Authenticator alkalmazás használata című témakörben.

A kétlépéses ellenőrzés be- és kikapcsolása


  1. Nyissa meg a Biztonsági alapadatok lapot, és jelentkezzen be a Microsoft-fiókjával.
  1. Válassza a További biztonsági beállítások lehetőséget.
  2. A Kétlépéses ellenőrzés területen a Kétlépéses ellenőrzés beállítása hivatkozásra kattintva bekapcsolhatja, a Kétlépéses ellenőrzés kikapcsolása hivatkozással pedig kikapcsolhatja a kétlépéses ellenőrzést.
  3. Kövesd az útmutatást.

     

Új jelszó létrehozása, ha be van kapcsolva a kétlépéses ellenőrzés


Ha elfelejtette a jelszavát, és a fiókjában a kétlépéses ellenőrzés van bekapcsolva, akkor a jelszót alaphelyzetbe állíthatja, feltéve, hogy két módon kapcsolatba léphetünk Önnel, például egy másodlagos e-mail-címen vagy telefonszámot, amelyet a kétlépéses ellenőrzés bekapcsolásakor adott meg.

Attól függően, hogy milyen biztonsági adatokat vett fel a fiókjába, ez a követelmény azt jelentheti, hogy meg kell adnia egy biztonsági kódot a hitelesítő alkalmazásból, valamint meg kell adnia azt a biztonsági kódot, amelyet e-mailben elküldtünk a másodlagos e-mail-fiókjába. 

Új jelszó létrehozásához kövesse az Új jelszó létrehozása a Microsoft-fiókhoz témakörben ismertetett lépéseket. Azonban a személyazonossága igazolására szolgáló egy biztonsági kód helyett kettőt fog kapni.

Ha a biztonsági kódok fogadására szolgáló másodlagos e-mail-cím vagy telefonszám megváltoztatásával, eltávolításával vagy frissítésével kapcsolatos tájékoztatást keres, kövesse a Biztonsági adatok és ellenőrző kódok vagy A Microsoft-fiók biztonsági adatainak kicserélése témakörben ismertetett lépéseket.

Ha nem használhatók biztonsági kódok, használjon alkalmazásjelszavakat


Bizonyos alkalmazások (például egyes telefonok levelezőalkalmazásai) és eszközök (köztük az Xbox 360) nem alkalmasak a megszokott biztonsági kódok kezelésére. Ha egy alkalmazásban vagy egy eszközön a kétlépéses ellenőrzés bekapcsolása után a „Helytelen jelszó” hibaüzenet jelenik meg, de biztos benne, hogy a jelszavát helyesen adta meg, akkor ahhoz az alkalmazáshoz vagy eszközhöz alkalmazásjelszót kell használni.

Alkalmazásjelszavak csak a kétlépéses ellenőrzéshez használhatók. Ha nem kapcsolta be a kétlépéses ellenőrzést, nem jelenik meg az Alkalmazásjelszavak szakasz a További biztonsági beállítások lapon.

Az Alkalmazásjelszavak és kétlépéses ellenőrzés című témakörben további információt olvashat az alkalmazásjelszavak létrehozásáról és használatáról.