Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.
Bruke en skjermleser til å arbeide med maler i Word

Denne artikkelen er for personer med visuelle eller kognitive funksjonshemninger som bruker et skjermleserprogram, for eksempel Windows Skjermleser, JAWS eller NVDA medMicrosoft 365-produkter. Denne artikkelen er en del av Microsoft 365 innholdssett for skjermleserstøtte der du kan finne mer informasjon om tilgjengelighet i appene våre. Hvis du vil ha generell hjelp, kan du gå til Microsoft Kundestøtte.

Bruk Word med tastaturet og en skjermleser for raskt å skrive, for eksempel følgebrev, CV-er og flygeblad ved hjelp av tilgjengelige Word maler. Du trenger ikke å bekymre deg om formatering og stiler, disse ligger klare til deg i malen. Vi har testet det med Skjermleser, JAWS og NVDA, men det kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

Opprette et nytt dokument fra en mal

I Word finner du flere tilgjengelige maler for raskt å skrive rapporter, CV-er, flygeblad og mer.

Når skjermleserfokuset flyttes rundt i malen, hører du plassholdertekstene i malskjemafeltene. Du erstatter plassholdertekstene i skjemafeltene ved ganske enkelt å skrive inn dine egne tekster.

Endringene du gjør i et dokument som er basert på en mal, påvirker ikke den opprinnelige malen. Når du oppretter et nytt dokument basert på en mal, er det alltid en separat fil. I så fall må du huske å lagre filen.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du oppretter din egen mal, kan du se Opprette en mal.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Åpne Word. Fokuset er på Tom dokument-knappen . Trykk tab-tasten til du hører med Skjermleser: «Hyperkobling, flere maler.» Med JAWS og NVDA hører du: «Flere maler, kobling.» Trykk enter for å velge, og trykk deretter ALT+N, S.

  • Hvis du allerede redigerer et dokument og vil opprette et nytt fra en mal, trykker du på ALT+F, N, S.

 2. Fokuset flyttes til tekstfeltet Søk etter maler på nettet . Skriv inn «tilgjengelige maler», og trykk deretter enter. En sideliste med tilgjengelige maler åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom etter en passende mal. Du hører malnavnene etter hvert som du går gjennom dem.

 3. Hvis du vil velge en mal, trykker du ENTER. Forhåndsvisningen av malen åpnes, og du hører malnavnet. Hvis du vil begynne å arbeide med dokumentet, trykker du ENTER. Dokumentet åpnes for redigering.

 4. Hvis du vil flytte gjennom skjemafeltene i dokumentet, trykker du på PIL OPP eller PIL NED, TAB eller SKIFT+TAB. Skriv inn ditt eget innhold i skjemafeltene. Hvis du vil slette et plassholderfelt du ikke trenger, trykker du på SLETT når fokuset er på feltet. Du kan også sette inn bilder i dokumentet. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word.

 5. Lagre arbeidet når du er ferdig. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du lagrer et dokument, kan du se Bruke en skjermleser til å lagre et dokument i Word.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word

Hurtigtaster i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk Word for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren i MacOS, til raskt å skrive, for eksempel følgebrev, CV-er og flygeblad for arrangementer ved hjelp avWord maler. Du trenger ikke å bekymre deg om formatering og stiler, disse ligger klare til deg i malen.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmoduser.

Opprette et nytt dokument fra en mal

I Word kan du finne flere maler for raskt å skrive rapporter, CV-er, flygeblad og mer.

Når skjermleserfokuset flyttes rundt i malen, hører du plassholdertekstene i malskjemafeltene. Du erstatter plassholdertekstene i skjemafeltene ved ganske enkelt å skrive inn dine egne tekster.

Endringene du gjør i et dokument som er basert på en mal, påvirker ikke den opprinnelige malen. Når du oppretter et nytt dokument basert på en mal, er det alltid en separat fil. I så fall må du huske å lagre filen.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du oppretter din egen mal, kan du se Opprette en mal.

 1. Gjør ett av følgende:

  • ÅpneWord for Mac. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Ny alternativknapp», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Hvis du allerede redigerer et dokument og vil opprette et nytt fra en mal, trykker du på SKIFT+KOMMANDO+P.

 2. Ny-fanen som viser alle tilgjengelige maler åpnes. Trykk på TAB til du hører: «Forlater samlingen, skriver inn en samling, samling ett element er valgt, velkommen til Word, mal.» Bruk deretter piltastene til du hører navnet på malen du vil bruke, og trykk enter. Dokumentet åpnes for redigering.

 3. Bruk piltastene i dokumentet til å gå gjennom skjemafeltene. Skriv inn ditt eget innhold i skjemafeltene. Hvis du vil slette et plassholderfelt du ikke trenger, trykker du tilbake når fokuset er på feltet. Du kan også sette inn bilder i dokumentet. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word.

 4. Lagre arbeidet når du er ferdig. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du lagrer et dokument, kan du se Bruke en skjermleser til å lagre et dokument i Word.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk Word for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren i iOS, til raskt å skrive, for eksempel følgebrev, CV-er og flygeblader ved hjelp av Word maler. Du trenger ikke å bekymre deg om formatering og stiler, disse ligger klare til deg i malen.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmoduser.

Opprette et nytt dokument fra en mal

I Word kan du finne flere maler for raskt å skrive rapporter, CV-er, flygeblad og mer.

Når skjermleserfokuset flyttes rundt i malen, hører du plassholdertekstene i malskjemafeltene. Du erstatter plassholdertekstene i skjemafeltene ved ganske enkelt å skrive inn dine egne tekster.

Endringene du gjør i et dokument som er basert på en mal, påvirker ikke den opprinnelige malen. Når du oppretter et nytt dokument basert på en mal, er det alltid en separat fil. I så fall må du huske å lagre filen.

 1. Gjør ett av følgende:

  • ÅpneWord for iOS.

  • Hvis du allerede redigerer et dokument og vil opprette et nytt fra en mal, trykker du nær toppen av skjermen med fire fingre, sveiper til høyre til du hører: «Lukk fil». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Trykk nær bunnen av skjermen med fire fingre, sveip til venstre til du hører«Ny fane», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre på Ny-fanen til du hører navnet på malen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Dokumentet åpnes for redigering.

 4. Skyv én finger rundt på skjermen i dokumentet for å flytte gjennom skjemafeltene. VoiceOver leser opp feltene etter hvert som du beveger deg. Dobbelttrykk på skjermen for å redigere skjemafeltene og legge til innholdet. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn teksten eller slette plassholderinnholdet. Du kan også sette inn bilder i dokumentet. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word.

 5. Lagre arbeidet når du er ferdig. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du lagrer et dokument, kan du gå til Bruk en skjermleser for å lagre et dokument i Word.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk Word for Android med TalkBack, den innebygde android-skjermleseren, til raskt å skrive, for eksempel følgebrev, CV-er og flygeblader ved hjelp av Word maler. Du trenger ikke å bekymre deg om formatering og stiler, disse ligger klare til deg i malen.

Obs!: 

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

Opprette et nytt dokument fra en mal

I Word kan du finne flere maler for raskt å skrive rapporter, CV-er, flygeblad og mer.

Når skjermleserfokuset flyttes rundt i malen, hører du plassholdertekstene i malskjemafeltene. Du erstatter plassholdertekstene i skjemafeltene ved ganske enkelt å skrive inn dine egne tekster.

Endringene du gjør i et dokument som er basert på en mal, påvirker ikke den opprinnelige malen. Når du oppretter et nytt dokument basert på en mal, er det alltid en separat fil. I så fall må du huske å lagre filen.

 1. Gjør ett av følgende:

  • ÅpneWord for Android.

  • Hvis du allerede redigerer et dokument og vil opprette et nytt fra en mal, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører«Ny-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Tomt dokument.»

 3. Sveip til høyre til du hører malen du ønsker, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Dokumentet åpnes for redigering.

 4. Skyv én finger rundt på skjermen i dokumentet for å flytte gjennom skjemafeltene. TalkBack leser opp feltene etter hvert som du beveger deg. Dobbelttrykk på skjermen for å redigere skjemafeltene og legge til innholdet. Bruk skjermtastaturet til å skrive inn teksten eller slette plassholderinnholdet. Du kan også sette inn bilder i dokumentet. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word.

 5. Lagre arbeidet når du er ferdig. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du lagrer et dokument, kan du gå til Bruk en skjermleser for å lagre et dokument i Word.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Konfigurer enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Microsoft 365

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk Word for nettet med tastaturet og en skjermleser for raskt å skrive, for eksempel følgebrev, CV-er og flygeblad ved hjelp avWord maler. Du trenger ikke å bekymre deg om formatering og stiler, disse ligger klare til deg i malen. Vi har testet den med Skjermleser i Microsoft Edge, JAWS og NVDA i Chrome, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere og nettlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandarder og -teknikker.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Microsoft 365 for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Microsoft 365-funksjoner utgis gradvis til Microsoft 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, kan du gå til Slik fungerer skjermlesere med Microsoft 365.

 • Når du bruker Word for nettet, bytter du til fullskjermmodus. Trykk F11 for å slå fullskjermmodus på og av.

 • Hvis du bruker JAWS, bytter du til fokusnavigasjonen.

 • Når du bruker Word for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Word for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier, som F1 (Hjelp) og CTRL+O (Åpne), fungerer også for nettleseren, men ikke for Word for nettet.

Opprette et nytt dokument fra en mal

I Word kan du finne flere maler for raskt å skrive rapporter, CV-er, flygeblad og mer.

Når skjermleserfokuset flyttes rundt i malen, hører du plassholdertekstene i malskjemafeltene. Du erstatter plassholdertekstene i skjemafeltene ved ganske enkelt å skrive inn dine egne tekster.

Endringene du gjør i et dokument som er basert på en mal, påvirker ikke den opprinnelige malen. Når du oppretter et nytt dokument basert på en mal, er det alltid en separat fil.

Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du oppretter din egen mal, kan du se Opprette en mal.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Gå til Office.com, logg på og start i nettleseren. Du hører: «Opprett et nytt tomt dokument, kobling.» Gjør deretter ett av følgende:

   • Hvis du vil velge en av de lett tilgjengelige malene, trykker du tab-tasten til du hører malen du vil bruke, og trykker enter.

   • Hvis du vil søke etter flere maler, trykker du tab-tasten til du hører «Få tilgang til flere maler», og trykk enter. Trykk tab-tasten til du hører malen du vil bruke, og trykk enter.

  • Hvis du allerede redigerer et dokument og vil opprette et nytt fra en mal, trykker du på ALT+Windows-logotasten+F, N. Trykk deretter tab-tasten til du hører «Nytt, tomt dokument», bruk piltastene til å navigere til malen du vil bruke, og trykk enter.

 2. Dokumentet åpnes for redigering i en ny nettleserfane. Bruk piltastene til å gå gjennom skjemafeltene i dokumentet. Skriv inn ditt eget innhold i skjemafeltene. Hvis du vil slette et plassholderfelt du ikke trenger, trykker du på SLETT når fokuset er på feltet. Du kan også sette inn bilder i dokumentet. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word.

  Word for nettet lagrer endringene automatisk mens du arbeider.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Word

Hurtigtaster i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Finn løsninger på vanlige problemer, eller få hjelp fra en kundestøtterepresentant.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×