Een schermlezer gebruiken om pagina's te lezen in OneNote

Decoratief pictogram. Inhoud voor schermlezer

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met Office-producten en maakt deel uit van de inhoudsset van Office-toegankelijkheid. Voor meer algemene hulp raadpleegt u de startpagina van Microsoft-ondersteuning.

Gebruik OneNote toetsenbord en een schermlezer om de pagina's OneNote lezen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken. Met een schermlezer kunt u gemakkelijk lijsten en koppen herkennen. U kunt ook de beschrijvingen controleren van graphics in alternatieve tekst (indien beschikbaar).

Notities: 

In dit onderwerp

Een pagina lezen inOneNote

De schermlezer leest hardop door een pagina in OneNote, waarin afbeeldingen, lijsten en lijstitems, inhoud van tabelcellen, koppen en hyperlinks worden aangekondigd.

 1. Druk op F11 om over te schakelen naar de modus volledig scherm voor eenvoudiger navigatie.

 2. Ga naar de pagina die u wilt lezen en ga op een van de volgende stappen te werk:

  • Als u met Verteller 'Inhoudsblok' niet hoort, gevolgd door het nummer van het inhoudsblok en vervolgens 'Bewerken' wanneer u de pagina opent, drukt u op Alt+pijl-omlaag totdat u dat doet. Gebruik de pijltoetsen om één voor één naar leesbare elementen te navigeren. Als Verteller de huidige regel niet automatisch leest, drukt u op de SR-toets+I.

  • Als u met JAWS 'Paginatitel' hoort, drukt u op Alt+pijl-omlaag om naar het eerste inhoudsblok op de pagina te gaan. Druk vervolgens op Invoegen+pijl-omlaag om de hele pagina te horen. U kunt de pijltoetsen ook gebruiken om één voor één naar de leesbare elementen te navigeren. Raadpleeg JAWS-leesopdrachten voor andere leesopdrachten in JAWS.

  • Als u met NVDA de titel van de pagina hoort, drukt u op Alt+pijl-omlaag om naar het eerste inhoudsblok op de pagina te gaan. Druk vervolgens op de SR-toets+pijl-omlaag om de hele pagina te horen. U kunt de pijltoetsen ook gebruiken om één voor één naar de leesbare elementen te navigeren.

 3. Als u het lezen op elk moment wilt stoppen, drukt u op Ctrl of geeft u een andere opdracht.

De alternatieve tekst van afbeeldingen lezen

Als uw OneNote afbeeldingen bevat met alternatieve teksttitels en beschrijvingen, leest de schermlezer de beschrijving voor wanneer u met de pijltoetsen naar de afbeelding navigeert. Als u de continue leesmodus gebruikt met JAWS of NVDA, hoort u het afbeeldingsobject en de alternatieve tekstbeschrijving met JAWS, maar niet met NVDA. Verteller leest niet in de continue leesmodus, dus gebruik in plaats daarvan de pijltoetsen.

Als uw afbeelding zowel de beschrijving als de titel heeft, kunt u de titel als volgt lezen:

 1. Ga naar de afbeelding en druk op Shift+F10 of Windows menutoets. Het snelmenu wordt geopend.

 2. Druk op de pijl-omlaag totdat u het volgende hoort: 'Alternatieve tekst'. Druk vervolgens op Enter. Met Verteller hoort u 'Venster Alternatieve tekst, titel, bewerkingsvak', gevolgd door de titeltekst.

  Met JAWS hoort u 'Menu's verlaten, dialoogvenster Alternatieve tekst, Alternatieve tekst', gevolgd door de titeltekst en 'Titel, bewerken'. 

  Met NVDA hoort u 'Dialoogvenster Alternatieve tekst', gevolgd door een beschrijving van het doel van alternatieve tekst.

 3. Als u met NVDA de alternatieve teksttitel wilt horen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Titel, bewerken, geselecteerd' hoort, gevolgd door de titeltekst. 

 4. Als u het venster Alternatieve tekst wilt sluiten, drukt u op de Tab-toets totdat u het volgende hoort: 'KNOP OK'. Druk vervolgens op Enter.

De scanmodus voor Verteller gebruiken

Als OneNote een opdracht in het gebied met de focus niet ondersteunt, zegt Verteller: 'Geen verkenbare tekst'. In dit geval kunt u de scanmodus van Verteller gebruiken om door tekst te navigeren en deze te lezen.

 1. Als u scanmodus wilt inschakelen, drukt u op de SR-toets+spatiebalk. U hoort: 'Scannen'. Zie Scanmodus gebruiken voor meer informatie over de scanmodus.

Het uitbreidingsniveau van de schermlezer aanpassen

U kunt het detailniveau wijzigen dat de schermlezer biedt voor de tekstkenmerken van een OneNote pagina.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u verteller wilt aanpassen, drukt u op de SR-toets+V totdat u het beste niveau hoort. U kunt kiezen uit vijf verschillende niveaus, van het horen van alleen de tekst tot het horen van gedetailleerde informatie over opmaak. Zie Tekst lezen voor meer informatie over de verteller-verbossingsniveaus.

  • Druk op de SR-toets+V om de verbossing van JAWS aan te passen. Druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u 'Gebruikersbosity' hoort, gevolgd door het huidige niveau. Druk op de spatiebalk totdat u het beste niveau hoort. Er zijn drie niveaus van grootheid: het niveau Beginners biedt de maximale hoeveelheid gesproken informatie, terwijl de andere twee niveaus, Intermediate en Advanced, minder details bevatten. Als u klaar bent, drukt u op Enter om het venster Snel Instellingen sluiten.

  • Druk op de SR-toets+Control+D om de nvda-grootheid aan te passen. Druk vervolgens op de Tab-toets om een voor een door de verschillende instellingen te bladeren en druk op de spatiebalk om een selectievakje in of uit te selecteren. Als u klaar bent, drukt u op Enter om het NVDA-Instellingen sluiten. Zie NVDA 2021.3.1 Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen op notities in OneNote

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te verkennen en te navigeren OneNote

Gebruik OneNote voor Mac toetsenbord en VoiceOver, de ingebouwde schermlezer van macOS, om de pagina's OneNote lezen. Met een schermlezer kunt u eenvoudig lijsten en hyperlinks herkennen. U kunt ook de beschrijvingen voor afbeeldingen en bijgevoegde bestanden controleren door de alternatieve tekst te lezen (indien beschikbaar).

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde macOS schermlezer, VoiceOver. Ga naar Aan de slag met VoiceOver voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een pagina lezen

De schermlezer leest hardop door een pagina in OneNote voor Mac, waarin tekst, afbeeldingen en alternatieve tekstbeschrijvingen (indien beschikbaar), inhoud van tabelcellen, lijstitems en hyperlinks worden aangekondigd. U kunt ook horen of er bestanden zijn bijgevoegd op een pagina en of er alternatieve tekstbeschrijvingen zijn (indien beschikbaar).

 1. Druk op Control+Command+G om naar de pagina te gaan die u wilt lezen. De focus wordt verplaatst naar de lijst met pagina's. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de titel hoort van de pagina die u wilt gebruiken.

 2. Druk op Return om de focus naar het bewerkbare inhoudsgebied van de pagina te verplaatsen. U hoort: 'Inhoudsblok', gevolgd door het nummer van het inhoudsblok en vervolgens 'Tekst bewerken'.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de hele pagina vanaf het begin wilt lezen, drukt u op Control+Option+A.

   Opmerking: VoiceOver slaat de afbeeldingen over bij het lezen van de hele pagina.

  • Als u de volgende regel of het volgende item wilt lezen, drukt u op de pijl-omlaag. Als VoiceOver de regel niet automatisch leest, drukt u op Control+Option+L.

  • Als u de vorige regel of het vorige item wilt lezen, drukt u op de pijl-omhoog. Als VoiceOver de regel niet automatisch leest, drukt u op Control+Option+L.

   Tip: Als u alles wilt lezen dat in het venster wordt weergegeven, zoals alle elementen en containers, drukt u op Control+Option+Shift+W.

 4. Druk op Control of geef een willekeurige opdracht om het continu lezen op elk gewenst moment te stoppen.

De alternatieve tekst van afbeeldingen lezen

Als uw OneNote afbeeldingen met alternatieve tekst (alternatieve tekst) bevat, leest VoiceOver de beschrijving of titel van alternatieve tekst voor wanneer u met de pijltoetsen naar de afbeelding navigeert.

 1. Druk op Control+Command+G om naar de pagina te gaan die u wilt lezen. De focus wordt verplaatst naar de lijst met pagina's. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de titel hoort van de pagina die u wilt gebruiken.

 2. Druk op Return om de focus naar het bewerkbare inhoudsgebied van de pagina te verplaatsen. U hoort: 'Inhoudsblok', gevolgd door het nummer van het inhoudsblok en vervolgens 'Tekst bewerken'.

 3. Gebruik de pijltoetsen om naar de afbeelding te navigeren. U hoort de alternatieve tekstbeschrijving of titel, gevolgd door 'indelingsitem'. Als er geen alternatieve tekst beschikbaar is, hoort u de bestandsnaam, gevolgd door 'indelingsitem'.

Het uitbreidingsniveau van de schermlezer aanpassen

U kunt het niveau wijzigen van de details van de tekst van een OneNote voor Mac-pagina die de schermlezer voorleest. U kunt in VoiceOver kiezen uit drie verschillende niveaus: van alleen de tekst horen tot gedetailleerde informatie over de indeling beluisteren.

 1. Druk op Control+Option+F8 om Debositeit van VoiceOver aan te passen. U hoort: 'VoiceOver Utility openen'.

 2. Druk op Control+Option+Shift+pijl-omlaag en druk eenmaal op de pijl-omlaag. U hoort: 'Verbosity'.

 3. Druk eenmaal op de Tab-toets en druk vervolgens op Control+Option+pijl-links totdat u het huidige verbosity-niveau hoort, gevolgd door 'Standaard spraakverbosity' en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk.

 4. Gebruik de pijl-omlaag en pijl-omhoog om door de opties te bladeren en druk vervolgens op Control+Option+spatiebalk om deze te selecteren.

 5. Druk op Command+Q om het venster VoiceOver Utility te sluiten.

Zie VoiceOver aanpassen voor meer informatie over het aanpassen van VoiceOver-spraakinstellingen.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen op notities in OneNote

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te verkennen en te navigeren OneNote

Gebruik OneNote voor iOS voiceover, de ingebouwde schermlezer van iOS, om pagina's OneNote lezen. Met een schermlezer kunt u gemakkelijk lijsten en koppen herkennen. U kunt ook de beschrijvingen voor afbeeldingen controleren door de alternatieve tekst te lezen (indien beschikbaar).

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor iOS, VoiceOver. Ga naar Toegankelijkheid in Apple voor meer informatie over het gebruik van VoiceOver.

In dit onderwerp

Een pagina lezen

De schermlezer leest hardop voor op een pagina in OneNote voor iOS, waarin u afbeeldingen, koppelingen en lijstitems aankondigt.

 1. Open de pagina die u wilt lezen. Swipe naar rechts totdat u 'Page title' gevolgd door de titeltekst hoort.

 2. Swipe met twee vingers omlaag om de hele pagina vanaf de titel te lezen. VoiceOver leest eerst de tekstuele inhoud van de pagina door en kondigt daarna de koppelingen en alternatieve tekst aan.

 3. Tik op elk gewenst moment eenmaal met twee vingers om te stoppen met lezen.

De alternatieve tekst van afbeeldingen lezen

Als uw OneNote voor iOS afbeeldingen bevat met een alternatieve tekstbeschrijving of titel, wordt de alternatieve tekst door VoiceOver aangekondigd wanneer u een afbeelding tegenkomt.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Lees de hele pagina door volgens de instructies in Een pagina lezen.

  • Swipe op de pagina die u wilt lezen herhaaldelijk naar rechts totdat u de alternatieve tekstbeschrijving of titel van de afbeelding hoort. Als er geen alternatieve tekst beschikbaar is, hoort u de bestandsnaam van de afbeelding.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen op notities in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te verkennen en te navigeren OneNote

Gebruik OneNote voor Android talkback, de ingebouwde schermlezer van Android, om pagina's OneNote lezen. Met een schermlezer kunt u eenvoudig tabellen en koppelingen herkennen. U kunt ook de beschrijvingen voor afbeeldingen controleren door de alternatieve tekst te lezen (indien beschikbaar).

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • In dit onderwerp wordt ervan uitgegaan dat u gebruikmaakt van de ingebouwde schermlezer voor Android, TalkBack. Ga naar Accessibility (Toegankelijkheid) in Android voor meer informatie over het gebruik van TalkBack.

 • Zorg ervoor dat u TalkBack inschakelt voordat u OneNote voor Android start.

Een pagina lezen

De schermlezer leest hardop voor op een pagina in OneNote voor Android, waarin afbeeldingen, koppelingen en tabellen worden aangekondigd.

 1. Ga naar de pagina die u wilt lezen en swipe naar rechts totdat u het volgende hoort: 'Paginadatum en -tijd'.

 2. Als u alle tekstuele inhoud op een pagina wilt lezen, swipet u naar rechts. U hoort 'Inhoudsblok' en TalkBack begint de tekst op de pagina te lezen. 

  Tip: Als u het doorlopend voorlezen wilt stoppen, tikt u met twee vingers op het scherm.

 3. Als u andere elementen op de pagina wilt lezen, swipet u herhaaldelijk naar rechts. U hoort het volgende:

  • Voor afbeeldingen kondigt TalkBack de alternatieve tekstbeschrijving (alternatieve tekst) of alternatieve teksttitel aan, gevolgd door 'Afbeelding'. Als er geen alternatieve tekst beschikbaar is, hoort u de bestandsnaam, gevolgd door 'Afbeelding'.

  • Voor koppelingen kondigt TalkBack 'Koppeling' aan, gevolgd door de koppelingstekst.

  • Voor tabellen kondigt Talkback 'Tabel invoeren' aan, gevolgd door het aantal rijen en kolommen en de celinhoud.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken, secties en pagina's in OneNote te ordenen

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen op notities in OneNote

Een schermlezer gebruiken om inhoud aan notitieblokken toe te voegen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te verkennen en te navigeren OneNote

Gebruik OneNote voor Windows 10 toetsenbord en een schermlezer om de pagina's OneNote lezen. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Met een schermlezer kunt u eenvoudig lijsten en koppen in OneNote. U leert ook hoe u de beschrijvingen van afbeeldingen in alternatieve tekst kunt controleren (indien beschikbaar).

Notities: 

In dit onderwerp

Een pagina lezen

De schermlezer leest pagina's in OneNote voor Windows 10 hardop voor. Aangekondigd worden: afbeeldingen, lijsten en koppen.

 1. Ga naar de pagina die u wilt lezen en ga op een van de volgende stappen te werk:

  • Als u met Verteller 'Inhoudsblok' niet hoort, gevolgd door het nummer van het inhoudsblok en vervolgens 'Bewerken' wanneer u de pagina opent, drukt u op Alt+pijl-omlaag totdat u dat doet. Druk vervolgens op de SR-toets+Ctrl+R. Verteller begint te lezen vanaf uw huidige locatie. Druk op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om naar de volgende of vorige regel te gaan. Als Verteller de huidige regel niet automatisch leest, drukt u op de SR-toets+I.

   Opmerking: Als OneNote voor Windows 10 geen ondersteuning biedt voor een opdracht in het focusgebied, zegt Verteller: 'Geen doorzoekbare tekst'. In dit geval kunt u de scanmodus van Verteller gebruiken om door tekst te navigeren en deze te lezen. Als u scanmodus wilt inschakelen, drukt u op de SR-toets+spatiebalk. U hoort: 'Scannen'.

  • Als u met JAWS 'Paginatitel' hoort, drukt u op Alt+pijl-omlaag om naar het eerste inhoudsblok op de pagina te gaan. Druk vervolgens op Invoegen+pijl-omlaag om de hele pagina te horen. U kunt de pijltoetsen ook gebruiken om één voor één naar de leesbare elementen te navigeren. Raadpleeg JAWS-leesopdrachten voor andere leesopdrachten in JAWS.

  • Als u met NVDA de titel van de pagina hoort, drukt u op Alt+pijl-omlaag om naar het eerste inhoudsblok op de pagina te gaan. Druk vervolgens op de SR-toets+pijl-omlaag om de hele pagina te horen. U kunt de pijltoetsen ook gebruiken om één voor één naar de leesbare elementen te navigeren.

 2. Als u het lezen op elk moment wilt stoppen, drukt u op Ctrl of geeft u een andere opdracht.

De alternatieve tekst van afbeeldingen lezen

Als uw OneNote voor Windows 10 afbeeldingen met alternatieve tekst (alternatieve tekst) bevat, leest de schermlezer de titel en beschrijving van de alternatieve tekst voor wanneer u naar de afbeelding navigeert.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Gebruik de pijltoetsen om naar de afbeelding te navigeren. Met Verteller hoort u de titel en beschrijving van alternatieve tekst, gevolgd door 'Afbeelding'. Met JAWS en NVDA hoort u de alternatieve teksttitel en beschrijving, gevolgd door 'Afbeelding geselecteerd'. Als er geen alternatieve tekst beschikbaar is, hoort u de bestandsnaam van de afbeelding.

  • Met JAWS kunt u ook de continue leesmodus gebruiken. Druk op Invoegen+pijl-omlaag om de hele pagina te horen. JAWS kondigt de alternatieve tekst voor afbeeldingen aan (indien beschikbaar).

   Opmerking: NVDA en Verteller slaan de afbeeldingen over in de continue leesmodus.

Het uitbreidingsniveau van de schermlezer aanpassen

U kunt het niveau wijzigen van de details van de tekst van een OneNote voor Windows 10-pagina die de schermlezer voorleest.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u verteller wilt aanpassen, drukt u op de SR-toets+V totdat u het beste niveau hoort. U kunt kiezen uit vijf verschillende niveaus, van het horen van alleen de tekst tot het horen van gedetailleerde informatie over opmaak. Zie Tekst lezen voor meer informatie over de verteller-verbossingsniveaus.

  • Druk op de SR-toets+V om de verbossing van JAWS aan te passen. Druk vervolgens op de pijl-omlaag totdat u 'Gebruikersbosity' hoort, gevolgd door het huidige niveau. Druk op de spatiebalk totdat u het beste niveau hoort. Er zijn drie niveaus van grootheid: het niveau Beginners biedt de maximale hoeveelheid gesproken informatie, terwijl de andere twee niveaus, Intermediate en Advanced, minder details bevatten. Als u klaar bent, drukt u op Enter om het venster Snel Instellingen sluiten.

  • Druk op de SR-toets+Control+D om de nvda-grootheid aan te passen. Druk vervolgens op de Tab-toets om een voor een door de verschillende instellingen te bladeren en druk op de spatiebalk om een selectievakje in of uit te selecteren. Als u klaar bent, drukt u op Enter om het NVDA-Instellingen sluiten. Zie NVDA 2021.3.1 Gebruikershandleiding voor meer informatie.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om notitieblokken te delen en met anderen te bewerken in OneNote

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen op notities in OneNote

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Uw apparaat instellen voor gebruik met toegankelijkheid in Microsoft 365

Een schermlezer gebruiken om te verkennen en te navigeren OneNote

Gebruik Webversie van OneNote toetsenbord en een schermlezer om de pagina's OneNote lezen.  We hebben het getest met Verteller in Microsoft Edge en JAWS en NVDA in Chrome, maar het werkt mogelijk met andere schermlezers en webbrowsers, zolang ze gemeenschappelijke toegankelijkheidsstandaarden en -technieken volgen. Met een schermlezer kunt u koppen, koppelingen en lijsten herkennen. U kunt ook de beschrijvingen controleren van graphics in alternatieve tekst (indien beschikbaar).

Notities: 

 • Nieuwe Microsoft 365functies worden geleidelijk voor Microsoft 365abonnees uitgebracht. Het is dus mogelijk dat uw app deze functies nog niet heeft. Als u nieuwe functies sneller wilt krijgen, kunt u deelnemen aan het Office Insider-programma.

 • Ga voor meer informatie over schermlezers naar Hoe schermlezers werken met Microsoft Office.

 • Wanneer u Webversie van OneNote gebruikt, raden we u aan om de Microsoft Edge als webbrowser te gebruiken. Omdat Webversie van OneNote in uw webbrowser wordt uitgevoerd, verschillen de sneltoetsen van de sneltoetsen in het bureaubladprogramma. U gebruikt bijvoorbeeld Ctrl+F6 in plaats van F6 om door opdrachten te bladeren. Daarnaast zijn veelgebruikte sneltoetsen zoals F1 (Help) en Ctrl+O (Openen) van toepassing op de webbrowser, niet Webversie van OneNote.

In dit onderwerp

Een pagina lezen

De schermlezer leest hardop door een pagina in Webversie van OneNote, waarin afbeeldingen, koppelingen, lijsten en koppen worden aangekondigd.

 1. Navigeer naar de pagina die u wilt lezen. Wanneer u een pagina opent, hoort u met Verteller 'Paginatitel', gevolgd door de titel van de pagina en vervolgens 'Bewerken, bewerkingsgebied'.  Met JAWS hoort u 'Pagina-inhoud, hoofdgebied, paginatitel', gevolgd door de titel van de pagina en vervolgens 'Bewerken'. Met NVDA hoort u 'Pagina-inhoud, hoofd oriëntatiepunt', gevolgd door de titel van de pagina.

 2. Druk op tab om naar het eerste inhoudsblok te gaan. U hoort: 'Canvasgebied'.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Druk met Verteller drie keer op Ctrl+A om alle pagina-inhoud te selecteren en druk vervolgens op de SR-toets+pijl-omlaag om continu te beginnen met lezen. Als u 'Geen volgend item' hoort, drukt u nogmaals op de SR-toets+pijl-omlaag. U kunt ook op de pijl-omlaag of pijl-omhoog drukken om naar de volgende of vorige regel te gaan en vervolgens op SR+I drukken om de huidige regel te lezen. Als u 'Opdracht niet beschikbaar' hoort, drukt u nogmaals op de SR-toets+I.

  • Druk op Insert+pijl-omlaag om de hele pagina te beluisteren met JAWS. U kunt de pijltoetsen ook gebruiken om één voor één naar de leesbare elementen te navigeren.

  • Gebruik bij NVDA de pijltoetsen om één voor één naar leesbare elementen te navigeren en druk vervolgens op de SR-toets+pijl-omlaag om het huidige element te horen.

 4. Als u het lezen op elk moment wilt stoppen, drukt u op Ctrl of geeft u een andere opdracht.

De alternatieve tekst van afbeeldingen lezen

Als uw Webversie van OneNote-pagina afbeeldingen bevat met alternatieve tekstbeschrijvingen (alternatieve tekst), leest de schermlezer de beschrijving voor en zegt u 'Afbeelding' wanneer u met de pijltoetsen naar de afbeelding navigeert of wanneer u de modus Doorlopend lezen gebruikt.

Opmerking: In OneNote en OneNote voor Windows 10 kunt u twee soorten alternatieve tekst toevoegen aan een afbeelding: een titel en een beschrijving. In Webversie van OneNote leest de schermlezer alleen de beschrijving van de alternatieve tekst. Als de afbeelding alleen een alternatieve teksttitel heeft, kondigt Verteller 'Niet-gelabelde afbeelding' aan in de continue leesmodus en 'Afbeelding' wanneer u de pijltoetsen gebruikt. Met JAWS en NVDA hoort u: 'Afbeelding'.

Lijsten en koppen lezen

Als uw Webversie van OneNote lijsten of koppen met opsommingstekens of genummerde lijsten of koppen bevat, hoort u de lijst- of kopniveaus.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Gebruik de pijltoetsen om naar een lijstitem of kop te gaan. U hoort de lijst of het kopniveau.

  • Gebruik de continue leesmodus met Verteller of JAWS. Met Verteller hoort u de lijst- of kopniveaus. Met JAWS hoort u de kopniveaus, maar voor lijstitems kondigt JAWS het volgende aan: 'Document'.

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om in of uit te zoomen op notities in OneNote

Sneltoetsen in OneNote

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Een schermlezer gebruiken om te verkennen en te navigeren OneNote

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×