Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Bericht intrekken of vervangen nadat het is verzonden

Bij het intrekken van een bericht wordt het bericht dat u hebt verzonden, teruggehaald uit de postvakken van de geadresseerden die het bericht nog niet hebben geopend. U kunt ook een vervangend bericht verzenden. Als u bijvoorbeeld vergeten bent een bijlage toe te voegen, kunt u het bericht proberen in te trekken en vervolgens een vervangend bericht inclusief bijlage verzenden.

Bericht intrekken is beschikbaar nadat u op Verzenden hebt geklikt en is alleen beschikbaar als zowel u als de geadresseerde eenMicrosoft 365- of Microsoft Exchange-e-mailaccount in dezelfde organisatie hebben. Een bericht dat bijvoorbeeld is verzonden naar of van een Hotmail-, Gmail- of live.com-account, kan niet worden ingetrokken. 

Een verzonden bericht intrekken en vervangen

 1. Kies in de mappenvenster aan de linkerkant van het Outlook-venster de map Verzonden items .

 2. Open het bericht dat u wilt intrekken. U moet dubbelklikken om het bericht te openen. U kunt het bericht niet intrekken als u het bericht selecteert en het wordt weergegeven in het leesvenster.

 3. Als u het klassieke lint hebt, selecteert u op het tabblad Bericht acties > Dit bericht intrekken.  Een bericht intrekken Als u het vereenvoudigde lint hebt, selecteert u het tabblad Bericht en selecteert u vervolgens Meer opdrachten (...) . Wijs Acties aan en selecteer Dit bericht intrekken
  Selecteer Dit bericht intrekken

  Notities: 

  • Als u de opdracht Dit bericht intrekken niet ziet, beschikt u waarschijnlijk niet over een Exchange-account of is deze functie in uw organisatie niet beschikbaar.

  • U kunt een bericht dat wordt beveiligd door Azure Information Protection niet meer intrekken.

  • U kunt een bericht in webversie van Outlook niet intrekken.

 4. Klik op Ongelezen kopieën van dit bericht verwijderen of Ongelezen kopieën verwijderen en vervangen door een nieuw bericht en klik vervolgens op OK.

  Vak Dit bericht intrekken

 5. Als u een vervangend bericht verzendt, stelt u het bericht op en klikt u vervolgens op Verzenden.

Controleren of het intrekken is gelukt

Of het lukt om een bericht in te trekken is afhankelijk van de Outlook-instellingen op de computer van de geadresseerde. In de volgende tabel worden vijf scenario's beschreven:

Actie

Resultaat

U verzendt een bericht naar iemand. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt het door een nieuw bericht.

Op de computer van de geadresseerde is onder Bijhouden het selectievakje Vergaderverzoeken en antwoorden op vergaderverzoeken en polls automatisch verwerken ingeschakeld.

Opmerking: Als u deze instelling wilt weergeven, gaat u naar Bestand > Opties > E-mail. Ga vervolgens naar de sectie Bijhouden.

Zowel het oorspronkelijke bericht als het intrekkingsbericht worden bezorgd in het Postvak IN van de geadresseerde.

Aangenomen dat het oorspronkelijke bericht niet is gelezen, wordt het verwijderd en wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht uit zijn of haar postvak hebt verwijderd.

Opmerking: Als het oorspronkelijke bericht als gelezen is gemarkeerd (weergeven in het leesvenster geldt in dit scenario niet als lezen) op het moment dat het intrekkingsbericht wordt verwerkt, wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht wilt verwijderen. Het bericht blijft echter in de Outlook-map van de geadresseerde behouden..

U verzendt een bericht naar iemand. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt het door een nieuw bericht.

Op de computer van de geadresseerde is onder Bijhouden het selectievakje Vergaderverzoeken en antwoorden op vergaderverzoeken en polls automatisch verwerken uitgeschakeld.

Opmerking: Als u deze instelling wilt weergeven, gaat u naar Bestand > Opties > E-mail. Ga vervolgens naar de sectie Bijhouden.

Zowel het oorspronkelijke bericht als het intrekkingsbericht worden bezorgd in het Postvak IN van de geadresseerde.

Op de computer van de geadresseerde zijn de volgende resultaten mogelijk:

 • Als de geadresseerde eerst het intrekkingsbericht opent, wordt het oorspronkelijke bericht verwijderd en wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht uit het postvak hebt verwijderd.

 • Als de geadresseerde eerst het oorspronkelijke bericht opent, mislukt het intrekken en zijn zowel het oorspronkelijke bericht als het intrekkingsbericht beschikbaar.

Opmerking: Als het oorspronkelijke bericht als gelezen is gemarkeerd (weergeven in het leesvenster geldt in dit scenario niet als lezen) op het moment dat het intrekkingsbericht wordt verwerkt, wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht wilt verwijderen. Het bericht blijft echter in de Outlook-map van de geadresseerde behouden..

U verzendt een bericht naar iemand. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt het door een nieuw bericht.

Op de computer van de geadresseerde wordt het oorspronkelijke bericht door een regel of door een actie van de geadresseerde verplaatst uit het Postvak IN naar een andere map. Het intrekkingsbericht blijft in het Postvak IN staan (of wordt ook naar een andere map verplaatst).

Als het intrekkingsbericht en het oorspronkelijke bericht in afzonderlijke mappen staan, ontvangt de geadresseerde een bericht dat een intrekkingspoging is mislukt. Dit gebeurt ongeacht de configuratie van Outlook en de leesstatus van het bericht.

Zowel het oorspronkelijke bericht als het nieuwe bericht zijn voor de geadresseerde beschikbaar.

U verzendt een bericht naar iemand. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt het door een nieuw bericht.

Op de computer van de geadresseerde worden beide berichten door een regel of door een actie van de geadresseerde naar dezelfde map verplaatst. De resultaten zijn vergelijkbaar met een scenario waarin Outlook niet is geconfigureerd voor het automatisch verwerken van berichten.

Op de computer van de geadresseerde zijn de volgende resultaten mogelijk:

 • Als de geadresseerde eerst het intrekkingsbericht opent, wordt het oorspronkelijke bericht verwijderd en wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht uit zijn of haar postvak hebt verwijderd.

 • Als de geadresseerde eerst het oorspronkelijke bericht opent, mislukt het intrekken en zijn zowel het oude als het nieuwe bericht beschikbaar.

U verzendt een bericht naar een openbare map. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt het door een nieuw bericht.

Een van de volgende resultaten is mogelijk:

 • Als de geadresseerde die het intrekkingbericht leest, leestoegang heeft tot alle items in de openbare map maar het oorspronkelijke bericht niet heeft gelezen, slaagt het intrekken en blijft alleen het nieuwe bericht behouden. U, de afzender, ontvangt een bericht dat het intrekken is geslaagd.

 • Als de geadresseerde het oorspronkelijke bericht al als gelezen heeft gemarkeerd, wordt hij of zij geïnformeerd dat het intrekken is mislukt en wordt alleen het intrekkingsbericht verwijderd.

Als een gebruiker met andere rechten voor openbare mappen het intrekkingsbericht opent, mislukt het intrekken en ontvangt de gebruiker een bericht daarover. Zowel het oude als het nieuwe bericht blijven in de openbare map behouden.

 • Als de geadresseerde het oorspronkelijke bericht leest en vervolgens als ongelezen markeert, wordt het als nooit-gelezen beschouwd en slaagt het intrekken.

 • In de openbare map wordt het slagen of mislukken van het intrekken bepaald door de rechten van de lezer, niet door de rechten van de afzender.

Belangrijk:  Office 2007 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Een verzonden bericht intrekken en vervangen

 1. Klik in E-mail, in het navigatiedeelvenster, op Verzonden items.

 2. Open het bericht dat u wilt intrekken en vervangen.

 3. Klik op het tabblad Bericht en klik in de groep Acties op Andere acties. Klik vervolgens op Dit bericht intrekken.

  Tabblad Acties

 4. Selecteer Ongelezen kopieën van dit bericht verwijderen of Ongelezen kopieën verwijderen en vervangen door een nieuw bericht.

  Opmerking: Als u het bericht naar een groot aantal personen hebt verstuurd, kunt u eventueel het selectievakje Voor iedere geadresseerde laten weten of intrekken is gelukt of mislukt uitschakelen.

 5. Als u een vervangend bericht verzendt, stelt u het bericht op en klikt u vervolgens op Verzenden.

Als u de opdracht Dit bericht intrekken niet ziet, hebt u waarschijnlijk geen Exchange Server-account of werkt u niet met Microsoft Office Outlook 2007. U kunt alleen berichten intrekken als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan.

U kunt het dialoogvenster Accountinstellingen in Outlook controleren op de typen e-mailaccounts in uw Outlook-profiel.

 1. Klik in het menu Tools (Extra) op Account Settings (Accountinstellingen).

 2. Op het tabblad E-mail wordt in de kolom Type voor elk account het accounttype weergegeven.

  Eigenschappen voor contactpersonen in Outlook

Controleren of het intrekken is gelukt

Het slagen of mislukken van een intrekking is afhankelijk van de instellingen van de geadresseerden in Microsoft Outlook. In de volgende vier scenario's wordt uitgelegd wat er gebeurt in verschillende situaties en in een extra scenario wordt het intrekken van een bericht beschreven dat is verzonden naar een openbare map van Microsoft Exchange.

Actie

Resultaat

U verstuurt een e-mailbericht naar een persoon. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt het door een nieuw bericht.

Op de computer van de geadresseerde is onder Controleopties het selectievakje Verzoeken en antwoorden bij aankomst verwerken ingeschakeld.

(U gaat naar deze instelling door in het menu Extra te klikken op Opties en vervolgens te klikken op E-mailopties en Controleopties.)

Zowel het oorspronkelijke bericht als het intrekkingsbericht worden bezorgd in het Postvak IN van de geadresseerde.

Als we ervan uitgaan dat het oorspronkelijke bericht niet is gelezen, wordt het bericht verwijderd en wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht uit zijn of haar postvak hebt verwijderd.

Opmerking: Als het oorspronkelijke bericht als gelezen is gemarkeerd (weergeven in het leesvenster geldt in dit scenario niet als lezen) op het moment dat het intrekkingsbericht wordt verwerkt, wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht wilt verwijderen. Het bericht blijft echter in de Outlook-map van de geadresseerde staan.

U verstuurt een e-mailbericht naar een persoon. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt het door een nieuw bericht.

Op de computer van de geadresseerde is onder Controleopties het selectievakje Verzoeken en antwoorden bij aankomst verwerken niet ingeschakeld.

(U gaat naar deze instelling door in het menu Extra te klikken op Opties en vervolgens te klikken op E-mailopties en Controleopties.)

Zowel het oorspronkelijke bericht als het intrekkingsbericht worden bezorgd in het Postvak IN van de geadresseerde.

Op de computer van de geadresseerde zijn de volgende resultaten mogelijk:

 • Als de geadresseerde eerst het intrekkingsbericht opent, wordt het oorspronkelijke bericht verwijderd en wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht uit het postvak hebt verwijderd.

 • Als de geadresseerde eerst het oorspronkelijke bericht opent, mislukt het intrekken en zijn zowel het oorspronkelijke bericht als het intrekkingsbericht beschikbaar.

Opmerking: Als het oorspronkelijke bericht als gelezen is gemarkeerd (weergeven in het leesvenster geldt in dit scenario niet als lezen) op het moment dat het intrekkingsbericht wordt verwerkt, wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht wilt verwijderen. Het bericht blijft echter in de Outlook-map van de geadresseerde staan.

U verstuurt een e-mailbericht naar een persoon. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt het door een nieuw bericht.

Op de computer van de geadresseerde wordt het oorspronkelijke bericht door een regel of door een actie van de geadresseerde naar een andere map verplaatst. Het intrekkingsbericht blijft in het Postvak IN staan (of wordt ook naar een andere map verplaatst).

Als het intrekkingsbericht en het oorspronkelijke bericht in afzonderlijke mappen staan, ontvangt de geadresseerde een bericht dat een intrekkingspoging is mislukt. Dit gebeurt ongeacht de configuratie van Outlook en de leesstatus van het bericht.

Zowel het oorspronkelijke bericht als het nieuwe bericht zijn voor de geadresseerde beschikbaar.

Opmerking: Als de geadresseerde het oorspronkelijke bericht heeft gelezen en het vervolgens als ongelezen heeft gemarkeerd, wordt het bericht in Outlook beschouwd als ongelezen en kan het zonder problemen worden ingetrokken.

U verstuurt een e-mailbericht naar een persoon. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt het door een nieuw bericht.

Op de computer van de geadresseerde worden beide berichten door een regel of door een actie van de geadresseerde naar dezelfde map verplaatst. De resultaten zijn vergelijkbaar met een scenario waarin Outlook niet is geconfigureerd voor het automatisch verwerken van berichten.

Op de computer van de geadresseerde zijn de volgende resultaten mogelijk:

 • Als de geadresseerde eerst het intrekkingsbericht opent, wordt het oorspronkelijke bericht verwijderd en wordt de geadresseerde geïnformeerd dat u, de afzender, het bericht uit zijn of haar postvak hebt verwijderd.

 • Als de geadresseerde eerst het oorspronkelijke bericht opent, mislukt het intrekken en zijn zowel het oude als het nieuwe bericht beschikbaar.

Opmerking: Als de geadresseerde het oorspronkelijke bericht heeft gelezen en het vervolgens als ongelezen heeft gemarkeerd, wordt het bericht in Outlook beschouwd als ongelezen en kan het zonder problemen worden ingetrokken.

U verzendt een e-mailbericht naar een openbare map. U trekt het oorspronkelijke bericht in en vervangt het door een nieuw bericht.

Een van de volgende dingen gebeurt:

 • Als de geadresseerde die het intrekkingsbericht leest, leestoegang heeft tot alle items in de openbare map maar het oorspronkelijke bericht niet heeft gelezen, slaagt het intrekken en blijft alleen het nieuwe bericht behouden. U, de afzender, ontvangt een bericht dat het intrekken is geslaagd.

 • Als de geadresseerde het oorspronkelijke bericht al als gelezen heeft gemarkeerd, wordt hij of zij geïnformeerd dat het intrekken is mislukt en wordt alleen het intrekkingsbericht verwijderd.

Als een gebruiker met andere rechten voor openbare mappen het intrekkingsbericht opent, mislukt het intrekken en ontvangt de gebruiker een bericht daarover. Zowel het oude als het nieuwe bericht blijft in de openbare map behouden.

 • Als de geadresseerde het oorspronkelijke bericht heeft gelezen en het vervolgens als ongelezen heeft gemarkeerd, wordt het bericht in Outlook beschouwd als ongelezen en kan het zonder problemen worden ingetrokken.

 • In de openbare map wordt het slagen of mislukken van het intrekken bepaald door de rechten van de lezer, niet door de rechten van de afzender.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek

Vragen aan de community >

Ondersteuning krijgen

CONTACT MET ONS OPNEMEN >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×