Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Outlook biedt u verschillende opties voor het opslaan van een e-mailbericht. Een bericht dat u bijvoorbeeld ontvangt, kan worden opgeslagen als een bestand op uw computer of in een andere map in Outlook. Een bericht dat u op stelt, kan als concept worden opgeslagen en later worden voltooid.

Tip: Wilt u een e-mailbericht opslaan als PDF-bestand? Gebruik Windows 10 opdracht Afdrukken om uw bericht af te drukken op een PDF-bestand. Zie Een bericht opslaan als PDF-bestand voor meer instructies of voor andere versies van Windows.

Een bericht opslaan als bestand op uw computer of in de cloud

 1. Dubbelklik om het bericht te openen dat u wilt opslaan en klik in het menu Bestand op Opslaan als.

  Selecteer het menu Bestand en vervolgens Opslaan als.
 2. Kies in het dialoogvenster Opslaan als in het deelvenster Map een map envervolgens de locatie in de geselecteerde map waar u het bestand wilt opslaan.

  U kunt een bestaand e-mailbericht opslaan als bestand.
 3. Typ een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam.

 4. Accepteer in de lijst Opslaan als het standaardtype of kies een ander bestandstype in de lijst.

Wat wilt u doen?

Outlook pdf-bestand is niet opgenomen als een van de standaardtypen Opslaan als. Met het hulpprogramma Microsoft Print To PDF in Windows 10 kunt u elk e-mailbericht rechtstreeks afdrukken naar een PDF-bestand. Als u geen Windows 10 hebt,kunt u uw e-mailbericht opslaan als een HTML-bestand, dat bestand openen in Word en vervolgens de functie Opslaan als gebruiken in Word om het e-mailbericht op te slaan als PDF-bestand.

Opslaan als (of Afdrukken in) een PDF-bestand in Windows 10

 1. Open het bericht dat u wilt opslaan en klik op het tabblad Bestand op Afdrukken.

  Selecteer het menu Bestand en vervolgens Opslaan als.
 2. Kies microsoft afdrukken naar PDF in de vervolgkeuzekeuzebalk Printer.

  Gebruik de opdracht Afdrukken wanneer u een e-mailbericht naar een PDF-bestand wilt afdrukken.
 3. Kies Afdrukken.

 4. Kies in het vak Afdrukuitvoer opslaan als een map voor uw PDF en voer een bestandsnaam in. Kies vervolgens Opslaan.

Opslaan als PDF in andere versies van Windows

 1. Open het bericht dat u wilt opslaan en klik op het tabblad Bestand op Opslaan als.

  Selecteer het menu Bestand en vervolgens Opslaan als.
 2. Kies in het dialoogvenster Opslaan als in het deelvenster Map een map envervolgens de locatie in de geselecteerde map waar u het bestand wilt opslaan.

 3. Typ een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam.

 4. Kies in de lijst Opslaan als de optie HTML en kies vervolgens Opslaan.

 5. Open Word en kies Bestand >Openen.

 6. Selecteer het HTML-bestand dat u hebt opgeslagen in stap 4.

 7. Kies Bestand > Opslaan alsen kies vervolgens PDF (*.pdf) in de vervolgkeuzekeuzebalk bestandstype voordat u Opslaan kiest.

Als u een bericht wilt opslaan in een andere Outlook map, kunt u dit het gemakkelijkst doen door het bericht naar de doelmap te verplaatsen of te kopiëren. Zie Een item naar een andere map verplaatsen of kopiëren.

Outlook kunt een bericht niet rechtstreeks opslaan als een Word documentbestand. U kunt het bericht echter opslaan als een HTML-bestand en dat bestand vervolgens openen in Word. Door uw e-mailbericht op te slaan als EEN HTML-bestand blijven alle opmaak, afbeeldingen en koppelingen behouden, evenals de koptekstgegevens, waaronder de gegevens Van ,Aan,CCen Onderwerp.

 1. Open het bericht dat u wilt opslaan en klik op het tabblad Bestand op Opslaan als.

 2. Kies in het dialoogvenster Opslaan als in het deelvenster Map een map envervolgens de locatie in de geselecteerde map waar u het bestand wilt opslaan.

 3. Typ een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam.

 4. Kies in de lijst Opslaan als de optie HTML en kies vervolgens Opslaan.

 5. Open Word en kies Bestand >Openen.

 6. Selecteer het HTML-bestand dat u hebt opgeslagen in stap 4.

 7. Kies Bestand > Opslaan alsen kies vervolgens Word-document (*.docx) in de vervolgkeuzekeuzevenster bestandstype voordat u Opslaan kiest.

Gebruik e-mailsjablonen als u berichten wilt versturen met informatie die van bericht tot bericht ongewijzigd blijft. U kunt een bericht opstellen, dit bericht als een sjabloon bewaren en vervolgens deze sjabloon telkens gebruiken wanneer dit nodig is. Voeg nieuwe informatie toe voordat u de sjabloon als bericht verzendt.

Tip: Zie Een e-mailbericht verzenden op basis van een sjabloon voor meer informatie over het gebruik van sjablonen.

 1. Klik op het tabblad Start op Nieuwe e-mail.

 2. Voer de gewenste inhoud in het hoofdtekstgedeelte in.

 3. Klik in het berichtvenster op het tabblad Bestand en klik op Opslaan als.

 4. Klik in het dialoogvenster Opslaan als in de lijst Opslaan als op Outlook-sjabloon.

 5. Typ een naam voor de sjabloon in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

 1. Klik op het tabblad Start in de nieuwe groepop Nieuwe e-mail of druk op Ctrl+Shift+M.

 2. Voer de gewenste inhoud in het hoofdtekstgedeelte in.

 3. Klik in het berichtvenster op het tabblad Bestand op Opslaan als.

 4. Kies in het dialoogvenster Opslaan als in de lijst Opslaan als de optie Outlook Sjabloon.

 5. Typ een naam voor de sjabloon in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

Standaard worden sjablonen opgeslagen in de volgende mappen:

 • Windows 7 en Vista   
  C:\Users\Gebruikersnaam\Appdata\Roaming\Microsoft\Templates

 • Windows XP   
  C:\Documents and Instellingen\Username\Application Data\Roaming\Microsoft\Templates

Outlook ondersteunt Unicode, een standaard voor tekencoderen waarmee de meeste geschreven talen ter wereld kunnen worden vertegenwoordigd met één tekenset. Als u in een multinationale organisatie werkt of berichten en items deelt met personen die Outlook gebruiken op computers die in andere talen worden uitgevoerd, kunt u gebruikmaken van Unicode-ondersteuning in Outlook.

Uw berichten standaard opslaan in een Unicode-codering

 1. Op het tabblad Bestand. kies Opties > e-mail.

 2. Schakel onder Berichten opslaanhet selectievakje Unicode-indeling gebruiken in.

Elk bericht dat u opstelt maar niet verstuurt, wordt automatisch opgeslagen in de map Concepten. U kunt terug naar Outlook en het niet-beveiligde bericht zoeken.

Een concept van een bericht handmatig opslaan

 • Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op de werkbalk Snelletoegang op Opslaan.

  • Ga naar het tabblad Bestand en klik op Opslaan.

Terugkeren naar een opgeslagen concept van een bericht

 • Klik in E-mailin het deelvenster Map op Conceptenen dubbelklik vervolgens op het bericht.

Standaard worden onvoltooide berichten elke drie minuten in uw map Concepten opgeslagen. U kunt dit tijdsinterval of deze locatie echter wijzigen.

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties >E-mail.

 2. Voer onder Berichten opslaan een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt wijzigen waar concepten worden opgeslagen, kiest u in de lijst Opslaan in deze map deoptie Concepten, Postvak IN,Verzonden e-mailof Postvak UIT.  

  • Als u wilt wijzigen hoe vaak concepten worden opgeslagen, typt u in het vak Items automatisch opslaan die na dit aantal minuten niet zijn verzonden een getal van 1 tot 99.

Belangrijk:  Office 2007 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Wat wilt u doen?

Outlook ondersteunt Unicode, een standaard voor tekencoderen waarmee de meeste geschreven talen ter wereld kunnen worden vertegenwoordigd met één tekenset. Als u in een multinationale organisatie werkt of berichten en items deelt met personen die Outlook gebruiken op computers die in andere talen worden uitgevoerd, kunt u gebruikmaken van Unicode-ondersteuning in Outlook.

Uw berichten standaard opslaan in een Unicode-codering

 1. In het menu Extra. klik op Opties.

 2. Klik op het tabblad Overige op Geavanceerde opties.

 3. Schakel het selectievakje Unicode-berichtindeling gebruiken bij het opslaan van berichten in.

Outlook kunt een bericht niet rechtstreeks opslaan als een Word documentbestand. U kunt de inhoud van een bericht echter kopiëren naar een Word document.

U kunt het bericht alleen kopiëren. Maar u kunt ook de berichtkopinformatie opnemen, waaronder de vakken Van,Aan,CCen Onderwerp.

De bericht body kopiëren

 1. Open het bericht of klik op de berichtweergave in het leesvenster.

 2. Druk op Ctrl+A om de hele tekst van het bericht te selecteren.

 3. Druk op Ctrl+C om de inhoud naar het klembord Windows kopiëren.

 4. Open een Word document.

 5. Druk op Ctrl+V om de inhoud van het klembord Windows in het document te plakken.

 6. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en klik vervolgens op Opslaan.

De koptekst en de berichttekst opslaan

In deze procedure zet u de berichtkopinformatie in de hoofdtekst van het bericht, zodat u beide in latere stappen kunt kopiëren. U stuurt het bericht niet daadwerkelijk door.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het bericht niet in een eigen venster hebt geopend, klikt u op het tabblad Start in de groep Reageren op Doorsturen.

  • Als u het bericht al in een eigen venster hebt geopend, klikt u op het tabblad Bericht in de groep Reageren op Doorsturen.

 2. Druk op Ctrl+A om de gehele berichttekst te selecteren.

 3. Druk op Ctrl+C om de inhoud naar het klembord Windows kopiëren.

 4. Open een Word document.

 5. Druk op Ctrl+V om de inhoud van het klembord Windows in het document te plakken.

 6. Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en klik vervolgens op Opslaan.

 7. U kunt het venster Outlook met de berichtinhoud die u hebt gekopieerd, sluiten.

U kunt een e-mailbericht niet rechtstreeks opslaan als PDF-bestand met Outlook 2007. U kunt de gegevens in de sectie Een ontvangen bericht opslaan echter gebruiken als een Microsoft Office Word-documentsectie om uw bericht op te slaan in een Microsoft Office Word 2007-indeling en het nieuwe document vervolgens op te slaan als pdf-bestand.

Het 2007-Microsoft Office-systeem biedt een gratis invoegvoeging om dit type bestand op te slaan of te exporteren, maar u moet de invoegvoeging eerst installeren voordat u deze kunt gebruiken. Zie Ondersteuning voor andere bestandsindelingen inschakelen, zoals PDF en XPS voor meer informatie over het inschakelen van ondersteuning voor PDF- en XPS-bestandsindelingenin Office Word 2007.

Gebruik e-mailsjablonen als u berichten wilt versturen met informatie die van bericht tot bericht ongewijzigd blijft. U kunt een bericht opstellen, dit bericht als een sjabloon bewaren en vervolgens deze sjabloon telkens gebruiken wanneer dit nodig is. Voeg nieuwe informatie toe voordat u de sjabloon als bericht verzendt.

Tip: Zie Een e-mailbericht verzenden op basis van een sjabloon voor meer informatie over het gebruik van sjablonen.

 1. Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan en klik op E-mailbericht.

  Opmerking: U kunt ook de sneltoets Ctrl+Shift+M gebruiken om een nieuw e-mailbericht te maken.

 2. Voer de gewenste inhoud in het hoofdtekstgedeelte in.

 3. Klik in het berichtvenster op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en klik vervolgens op Opslaan als.

 4. Klik in het dialoogvenster Opslaan als in de lijst Opslaan als op Outlook-sjabloon (*.oft).

 5. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de sjabloon en klik op Opslaan.

Standaard worden sjablonen opgeslagen in de volgende mappen:

 • Windows Vista   
  c:\users\gebruikersnaam\appdata\roaming\microsoft\templates

 • Microsoft Windows XP   
  c:\documents and settings\gebruikersnaam\application data\roaming\microsoft\templates 

Standaard wordt Microsoft Office Outlook e-mailbericht dat u maakt, maar niet verzendt, automatisch op te slaan. U kunt op een later tijdstip naar Outlook terugkeren en naar het nog niet verzonden bericht gaan.

Een concept van een bericht handmatig opslaan

 • Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op de werkbalk Snelletoegang op Opslaan.

   Gedeelte Gekoppelde bronnen in de gegevensbronbibliotheek met de nieuwe gegevensbron Categorieën en producten

  • Klik op de Microsoft Office-knop Afbeelding van Office-knop en klik vervolgens op Opslaan.

Terugkeren naar een opgeslagen concept, zodat u het bericht kunt blijven opstellen

 • Klik in E-mailin het navigatiedeelvenster op Conceptenen dubbelklik vervolgens op het bericht.

Standaard worden onvoltooide berichten elke drie minuten in uw map Concepten opgeslagen. U kunt dit tijdsinterval of deze locatie echter wijzigen.

 1. Klik in het menu Hulpmiddelen op Opties.

 2. Klik op Opties voor e-mailen klik vervolgens op Geavanceerde e-mailopties.

 3. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Als u concepten wilt wijzigen, klikt u onder Berichten opslaanin de lijst Niet-beveiligde items opslaan opConcepten,Postvak IN,Verzonden e-mailof Postvak UIT.

  • Als u wilt wijzigen hoe vaak concepten worden opgeslagen, typt u onder Berichten opslaanin het vak Automatisch opslaan elke n minuten een getal van 1 tot 99.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×