Een bericht opslaan als een bestand

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Outlook kunt u verschillende manieren voor het opslaan van een e-mailbericht. Een bericht dat u, bijvoorbeeld ontvangt kan worden opgeslagen als een bestand op uw computer of in een andere map in Outlook. Een bericht dat u opstelt kan worden opgeslagen als concept en later tijdstip voltooien.

Tip: Wilt u een e-mailbericht opslaan als een PDF-bestand? Klik in Windows 10 gebruikt u de opdracht afdrukken in uw bericht naar een PDF-bestand afdrukken. Zie een bericht als een PDF-bestand opslaanvoor meer instructies of voor andere versies van Windows.

Een bericht opslaan als een bestand op uw computer of in de cloud

 1. Dubbelklik om te openen van het bericht dat u wilt opslaan en klik in het menu bestand op OpslaanAls.

  Selecteer het menu bestand, klikt u vervolgens OpslaanAls.
 2. Kies een mapen klik vervolgens op de locatie in de geselecteerde map waar u het bestand opslaat in het dialoogvenster Opslaan als in het mappenvenster .

  U kunt een bestaande e-mailbericht opslaan als bestand.
 3. Typ een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam.

 4. Klik in de lijst Opslaan als het standaardtype accepteren of kies een ander bestandstype in de lijst.

Wat wilt u doen?

Outlook bevat geen PDF-bestand als een van de standaardlocatie voor opslaan als typen. Het hulpprogramma Microsoft afdrukken naar PDF in Windows 10 kunt u een e-mailbericht rechtstreeks naar een PDF-bestand afdrukken. Als u geen Windows 10 hebt, kunt u uw e-mailbericht opslaan als een HTML-bestand dat bestand openen in Word en gebruikt u de functie OpslaanAls in Word het e-mailbericht opslaan als een PDF-bestand.

Opslaan als (of afdrukken naar) een PDF-bestand in Windows 10

 1. Open het bericht dat u wilt opslaan en klik op het tabblad bestand op afdrukken.

  Selecteer het menu bestand, klikt u vervolgens OpslaanAls.
 2. Kies in de vervolgkeuzelijst PrinterMicrosoft afdrukken naar PDF.

  Gebruik de opdracht Afdrukken wanneer u een e-mailbericht naar een PDF-bestand wilt afdrukken.
 3. Kies Afdrukken.

 4. Kies een map voor de PDF en voer een bestandsnaam in het vak Afdrukken uitvoer OpslaanAls . Kies vervolgens Opslaan.

Opslaan als een PDF-bestand in andere versies van Windows

 1. Open het bericht dat u wilt opslaan en klik op het tabblad bestand op OpslaanAls.

  Selecteer het menu bestand, klikt u vervolgens OpslaanAls.
 2. Kies een mapen klik vervolgens op de locatie in de geselecteerde map waar u het bestand opslaat in het dialoogvenster Opslaan als in het mappenvenster .

 3. Typ een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam.

 4. Klik in de lijst Opslaan als HTML kiezen en kies vervolgens Opslaan.

 5. Open Word en kiest u bestand > openen.

 6. Selecteer het HTML-bestand dat u in stap 4 hebt opgeslagen.

 7. Kies bestand > OpslaanAlsen kies PDF (*.pdf) in het bestandstype vervolgkeuzelijst voordat u kiest Opslaan.

Als u een bericht opslaan naar een andere Outlook-map wilt, is de eenvoudigste manier kunt doen om te verplaatsen of kopiëren van het bericht naar de doelmap. Zie een item naar een andere map verplaatsen of kopiëren.

Outlook opslaan niet een bericht als een documentbestand Word rechtstreeks. U kunt echter wel het bericht opslaan als een HTML-bestand vervolgens dat bestand openen in Word. Uw e-mailbericht als een HTML-bestand op te slaan gewoon overgenomen in alle opmaak, afbeeldingen en koppelingen, evenals de koptekstgegevens, waaronder de gegevens van, aan, Ccen onderwerp bevat.

 1. Open het bericht dat u wilt opslaan en klik op het tabblad bestand op OpslaanAls.

 2. Kies een mapen klik vervolgens op de locatie in de geselecteerde map waar u het bestand opslaat in het dialoogvenster Opslaan als in het mappenvenster .

 3. Typ een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam.

 4. Klik in de lijst Opslaan als HTML kiezen en kies vervolgens Opslaan.

 5. Open Word en kiest u bestand > openen.

 6. Selecteer het HTML-bestand dat u in stap 4 hebt opgeslagen.

 7. Kies bestand > OpslaanAlsen kiest u Word-Document (*.docx) in het bestandstype vervolgkeuzelijst voordat u kiest Opslaan.

Gebruik e-mailsjablonen als u berichten wilt versturen met informatie die van bericht tot bericht ongewijzigd blijft. U kunt een bericht opstellen, dit bericht als een sjabloon bewaren en vervolgens deze sjabloon telkens gebruiken wanneer dit nodig is. Voeg nieuwe informatie toe voordat u de sjabloon als bericht verzendt.

Tip: Zie een e-mailbericht op basis van een sjabloon verzendenvoor meer informatie over het gebruik van sjablonen.

 1. Klik op het tabblad Start op Nieuwe e-mail.

 2. Voer de gewenste inhoud in het hoofdtekstgedeelte in.

 3. Klik in het berichtvenster op het tabblad Bestand en klik op Opslaan als.

 4. Klik in het dialoogvenster Opslaan als in de lijst Opslaan als op Outlook-sjabloon.

 5. Typ een naam voor de sjabloon in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

 1. Klik op het tabblad Start in de groep nieuw, klikt u op Nieuwe E-Mail of druk op Ctrl + Shift + M.

 2. Voer de gewenste inhoud in het hoofdtekstgedeelte in.

 3. Klik in het berichtvenster op het tabblad bestand op OpslaanAls.

 4. Kies Outlook-sjabloonin het dialoogvenster OpslaanAls in de lijst Opslaan als .

 5. Typ een naam voor de sjabloon in het vak Bestandsnaam en klik vervolgens op Opslaan.

Standaard worden sjablonen opgeslagen in de volgende mappen:

 • Windows 7 en Vista   
  C:\Users\Username\Appdata\Roaming\Microsoft\Templates

 • Windows XP   
  C:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application Data\Roaming\Microsoft\Templates

Outlook ondersteunt Unicode, een tekencoderingsstandaard waarmee de meeste geschreven talen in de wereld kunnen worden weergegeven met één tekenset. Als u in een meertalige organisatie of berichten en items deelt met personen die Outlook gebruiken op een computer die in andere talen worden uitgevoerd werkt, kunt u profiteren van Unicode-ondersteuning in Outlook.

Uw berichten opslaan in een Unicode-codering al dan niet standaard

 1. Klik op het tabblad bestand . Kies Opties > Mail.

 2. Klik onder berichten opslaan, selecteert u het selectievakje Gebruik Unicode-indeling .

Elk bericht dat u opstelt maar niet verstuurt, wordt automatisch opgeslagen in de map Concepten. U kunt teruggaan naar Outlook later en Ga naar het niet-verzonden bericht.

Handmatig een concept van een bericht opslaan

 • Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de Werkbalk Snelle toegangop Opslaan.

  • Ga naar het tabblad Bestand en klik op Opslaan.

Om terug te keren naar een opgeslagen concept van een bericht

 • Klik in Mailin het mappenvenster op Conceptenen dubbelklik vervolgens op het bericht.

Standaard worden onvoltooide berichten elke drie minuten in uw map Concepten opgeslagen. U kunt dit tijdsinterval of deze locatie echter wijzigen.

 1. Klik op het tabblad bestand en klikt u op Opties > Mail.

 2. Voer onder Berichten opslaan een of meer van de volgende handelingen uit:

  • Kies Concepten, Postvak in, Verzonden E-mailof Postvak uitals u wilt wijzigen waar concepten worden opgeslagen in de lijst opslaan in deze map .  

  • Typ een getal tussen 1 en 99 als u wilt wijzigen hoe vaak concept worden opgeslagen in het vak items die niet zijn verzonden, na dit aantal minuten automatisch opslaan .

Wat wilt u doen?

Outlook ondersteunt Unicode, een tekencoderingsstandaard waarmee de meeste geschreven talen in de wereld kunnen worden weergegeven met één tekenset. Als u in een meertalige organisatie of berichten en items deelt met personen die Outlook gebruiken op een computer die in andere talen worden uitgevoerd werkt, kunt u profiteren van Unicode-ondersteuning in Outlook.

Uw berichten opslaan in een Unicode-codering al dan niet standaard

 1. In het menu Extra . Klik op Opties.

 2. Klik op het tabblad Overige op Geavanceerde opties.

 3. Schakel het selectievakje Unicode-berichtindeling gebruiken bij het opslaan van berichten .

Outlook opslaan niet een bericht als een documentbestand Word rechtstreeks. U kunt echter de inhoud van een bericht aan een document Word kopiëren.

U kunt alleen de berichttekst kopiëren. Maar kunt u ook de berichtkopgegevens, waaronder de van, aan, Ccen onderwerp vakken opnemen.

De berichttekst kopiëren

 1. Open het bericht of klik op de hoofdtekst van het bericht in het leesvenster.

 2. Druk op Ctrl + A om de gehele berichttekst van het bericht te selecteren.

 3. Druk op Ctrl + C om de inhoud naar het Klembord Windows kopiëren.

 4. Open een document Word .

 5. Druk op Ctrl + V om de inhoud van het Klembord Windows in het document te plakken.

 6. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opslaan.

De koptekst en de berichttekst opslaan

In deze procedure kunt u de berichtkopgegevens in de berichttekst plaatsen zodat u kunt zowel in de volgende stappen kopiëren. U stuurt het bericht niet daadwerkelijk door.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het bericht dat nog niet hebt geopend in een apart venster, klik op het tabblad Start in de groep reageren op doorsturen.

  • Als u het bericht al hebt geopend in een apart venster, klik in het tabblad bericht in de groep reageren op doorsturen.

 2. Druk op Ctrl+A om de gehele berichttekst te selecteren.

 3. Druk op Ctrl + C om de inhoud naar het Klembord Windows kopiëren.

 4. Open een document Word .

 5. Druk op Ctrl + V om de inhoud van het Klembord Windows in het document te plakken.

 6. Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opslaan.

 7. U kunt het Outlook -venster waarin de inhoud van het bericht dat u hebt gekopieerd sluiten.

U opslaan niet een e-mailbericht rechtstreeks als een PDF-bestand met Outlook 2007. U kunt echter gebruik van de informatie in de sectie een ontvangen bericht als een Microsoft Office Word-document opslaan naar uw bericht opslaan in een indeling Microsoft Office Word 2007 en slaat u het nieuwe document als een PDF-bestand.

Het 2007 Microsoft Office system biedt een gratis invoegtoepassing om te besparen of dit type bestand exporteren, maar u moet eerst de invoegtoepassing hebt installeren voordat u deze kunt gebruiken. Zie ondersteuning voor andere bestandsindelingen, zoals PDF en XPSvoor meer informatie over het inschakelen van ondersteuning voor PDF en XPS-bestandsindeling in Office Word 2007.

Gebruik e-mailsjablonen als u berichten wilt versturen met informatie die van bericht tot bericht ongewijzigd blijft. U kunt een bericht opstellen, dit bericht als een sjabloon bewaren en vervolgens deze sjabloon telkens gebruiken wanneer dit nodig is. Voeg nieuwe informatie toe voordat u de sjabloon als bericht verzendt.

Tip: Zie een e-mailbericht op basis van een sjabloon verzendenvoor meer informatie over het gebruik van sjablonen.

 1. Wijs in het menu Bestand de optie Nieuw aan en klik op E-mailbericht.

  Opmerking: U kunt ook de sneltoets Ctrl + Shift + M gebruiken om te maken van een nieuwe e-mail.

 2. Voer de gewenste inhoud in het hoofdtekstgedeelte in.

 3. Klik in het berichtvenster op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opslaan als.

 4. Klik in het dialoogvenster Opslaan als in de lijst Opslaan als op Outlook-sjabloon (*.oft).

 5. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor de sjabloon en klik op Opslaan.

Standaard worden sjablonen opgeslagen in de volgende mappen:

 • Windows Vista   
  c:\users\username\appdata\roaming\microsoft\templates

 • Microsoft Windows XP   
  c:\Documents and Settings\gebruikersnaam\Application data\roaming\microsoft\templates 

Standaard probeert Microsoft Office Outlook automatisch opslaan van een e-mailbericht dat u nog niet hebt verzonden. U kunt op een later tijdstip naar Outlook terugkeren en naar het nog niet verzonden bericht gaan.

Handmatig een concept van een bericht opslaan

 • Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de Werkbalk Snelle toegangop Opslaan.

   Gedeelte Gekoppelde bronnen in de gegevensbronbibliotheek met de nieuwe gegevensbron Categorieën en producten

  • Klik op de Microsoft Office-knop Office-knopvlak en klik vervolgens op Opslaan.

Om terug te keren naar een opgeslagen concept zodat u het bericht kunt voltooien

 • Klik in Mailin het navigatiedeelvenster op Conceptenen dubbelklik vervolgens op het bericht.

Standaard worden onvoltooide berichten elke drie minuten in uw map Concepten opgeslagen. U kunt dit tijdsinterval of deze locatie echter wijzigen.

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik op E-optiesen klik vervolgens op Geavanceerde e-mailopties.

 3. Voer een of meer van de volgende bewerkingen uit:

  • Zijn concepten worden opgeslagen, klik onder berichten opslaanin de lijst niet-verzonden items opslaan in als u wilt wijzigen, klikt u op Concepten, Postvak in, Verzonden E-mailof Postvak uit.

  • Typ een getal tussen 1 en 99 als u wilt wijzigen hoe vaak concepten worden opgeslagen, klik onder berichten opslaan, in het vak niet-verzonden items elke n minuten .

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×