Met wachtwoordbeveiliging in OneNote kunt u uw notities beschermen tegen nieuwsgierige blikken. Wachtwoorden spelen een belangrijke rol bij het beheren van toegang tot notities, ongeacht of u OneNote gebruikt voor lesnotities op school, voor vergaderingsnotities op het werk, voor persoonlijke aantekeningen of een blog thuis, of voor persoonlijke gegevens over uzelf of uw familie en vrienden.

U kunt uw privé-notities beschermen tegen ongewenste toegang door een sectie van een notitieblok van OneNote te beveiligen met een wachtwoord. Wanneer een sectie is beveiligd met een wachtwoord, zijn alle pagina's van de sectie vergrendeld totdat u het juiste wachtwoord invoert.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het sectietabblad dat u wilt beveiligen en kies vervolgens Deze sectie met een wachtwoord beveiligen.

  Schermafbeelding van het met een wachtwoord beveiligen van een sectie in OneNote 2016.

 2. Kies Wachtwoord instellen in het taakvenster Wachtwoordbeveiliging.

 3. Typ in het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging het gewenste wachtwoord in het vak Wachtwoord invoeren.

 4. Bevestig het wachtwoord door dit nogmaals te typen in het vak Wachtwoord bevestigen en klik op OK.

Opmerking: Ga zorgvuldig te werk bij het kiezen van een wachtwoord. Als u uw wachtwoord niet meer weet, kan niemand de notities voor u ontgrendelen, zelfs de technische ondersteuning van Microsoft niet!

De beveiligde secties in uw notitieblok vergrendelen

Als u wachtwoorden hebt toegepast op meerdere secties in uw notitieblok, kunt u deze allemaal tegelijk vergrendelen.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een van de beveiligde (maar ontgrendelde) sectietabbladen en kies vervolgens Deze sectie met een wachtwoord beveiligen.

 2. Kies Alles vergrendelen in het taakvenster Wachtwoordbeveiliging.

Het wachtwoord van een beveiligde sectie wijzigen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het sectietabblad waarvan u het wachtwoord wilt wijzigen en kies Deze sectie met een wachtwoord beveiligen.

 2. Kies Wachtwoord wijzigen in het taakvenster Wachtwoordbeveiliging. (Als deze optie niet beschikbaar is, betekent dit dat de sectie geen wachtwoord heeft.)

 3. Typ in het dialoogvenster Wachtwoord wijzigen het huidige wachtwoord in het vak Oud wachtwoord.

 4. Typ het nieuwe wachtwoord in het vak Geef een nieuw wachtwoord op.

 5. Bevestig het wachtwoord door dit nogmaals te typen in het vak Wachtwoord bevestigen en klik op OK.

Het wachtwoord van een beveiligde sectie verwijderen

 1. Klik met de rechtermuisknop op het sectietabblad waarvan u het wachtwoord wilt verwijderen en kies Deze sectie met een wachtwoord beveiligen.

 2. Kies Wachtwoord verwijderen in het taakvenster Wachtwoordbeveiliging. (Als deze optie niet beschikbaar is, betekent dit dat de sectie geen wachtwoord heeft.)

 3. Typ het huidige wachtwoord in het dialoogvenster Wachtwoord verwijderen en klik vervolgens op OK.

Naar boven

Opties voor wachtwoordbeveiliging instellen

Secties die met wachtwoord zijn beveiligd en die u hebt ontgrendeld, worden automatisch weer vergrendeld als u niet hierin werkt. U kunt de periode aanpassen en u kunt andere opties instellen voor de manieren waarop wachtwoordbeveiliging wordt toegepast op beveiligde secties.

 1. Kies Bestand > Opties.

 2. Kies Geavanceerd in het dialoogvenster OneNote-opties.

 3. Voer onder Wachtwoorden aan de rechterkant een van de volgende handelingen uit:

  • Als u notitiebloksecties na een bepaalde periode weer wilt vergrendelen, schakelt u het selectievakje Met een wachtwoord beveiligde secties vergrendelen nadat ik de volgende tijdsduur niet heb gewerkt in en selecteert u vervolgens de gewenste tijdsduur.

  • Als u notitiebloksecties onmiddellijk nadat u ermee klaar bent wilt vergrendelen, schakelt u het selectievakje Secties met een wachtwoordbeveiliging vergrendelen zodra ik eruit navigeer in.

  • Als u notities in secties met wachtwoordbeveiliging tijdelijk beschikbaar wilt maken voor andere programma's, schakelt u het selectievakje Invoegtoepassingen hebben toegang tot secties met wachtwoordbeveiliging als deze secties ontgrendeld zijn in.

 4. Klik op OK om uw voorkeuren toe te passen.

Belangrijke opmerkingen over wachtwoorden

 • Wachtwoorden kunnen alleen worden toegepast op secties van notitieblokken, niet op hele notitieblokken.

 • Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig. Controleer of Caps Lock is uitgeschakeld voordat u een wachtwoord maakt of invoert.

 • In OneNote wordt versleuteling gebruikt om secties te beveiligen die met een wachtwoord zijn beveiligd. Als u uw wachtwoord vergeet, kan niemand de notities voor u ontgrendelen (zelfs de technische ondersteuning van Microsoft niet). Wees daarom voorzichtig met het toewijzen van wachtwoorden aan notitiebloksecties en het wijzigen van wachtwoorden.

 • Secties met wachtwoordbeveiliging worden niet opgenomen in zoekopdrachten voor notitieblokken. Als u een beveiligde sectie wilt opnemen in een zoekopdracht, moet u eerst de sectie ontgrendelen.

 • Notitietags die worden gebruikt op pagina's binnen een beveiligde sectie, worden niet opgenomen in het overzicht van notitietags, tenzij de beveiligde sectie wordt ontgrendeld.

Naar boven

In dit artikel

Waarom moet u wachtwoorden gebruiken in OneNote?

Meestal gebruikt u in de volgende situaties wachtwoorden voor het beheren van toegang tot de informatie in uw notitieblokken:

Persoonlijke privacy    Uw notitieblok bevat mogelijk een speciale sectie of map met persoonlijke gegevens, zoals uw privéadres, telefoonnummers, burgerservicenummer (BSN), bank- en creditcardrekeningnummers, aanmeldingsreferenties voor websites en soortgelijke informatie. In deze tijd van toenemende identiteitsdiefstal is het riskant om dit soort gegevens niet te beveiligen. In OneNote worden beveiligde secties versleuteld om uw persoonlijke gegevens te beveiligen.

Flexibele beveiliging    Als u OneNote gebruikt om notities te maken voor school, werk en thuis, maakt u hiervoor waarschijnlijk aparte secties. U kunt verschillende wachtwoorden aan verschillende secties toewijzen, afhankelijk van hoe u dergelijke informatie met anderen wilt delen.

Beveiligde mobiliteit    In tegenstelling tot een computerwachtwoord, waarmee u de toegang tot uw computer beheert, maar niet de afzonderlijke bestanden die hierop zijn opgeslagen, blijft een OneNote-wachtwoord altijd gekoppeld aan uw notitieblokbestand. Hiermee kunt u secties van uw notitieblok beveiligen, zelfs als uw notitieblok wordt gekopieerd naar een andere computer of bestandsserver of als u uw laptop of tablet verliest of deze wordt gestolen.

Naar boven

Wachtwoordbeveiliging toepassen of verwijderen

Een wachtwoord op een sectie toepassen

Als u onbevoegde toegang tot uw notities wilt voorkomen, kunt u een wachtwoord toepassen op specifieke secties van uw notitieblok.

 1. Klik op het tabblad van de sectie waarop u het wachtwoord wilt toepassen.

 2. Klik in het menu Bestand op Deze sectie met een wachtwoord beveiligen.

 3. Klik in het taakvenster Wachtwoordbeveiliging op Wachtwoord instellen.

 4. Typ in het dialoogvenster Wachtwoordbeveiliging het gewenste wachtwoord in het vak Wachtwoord invoeren.

 5. Bevestig het wachtwoord door dit nogmaals te typen in het vak Wachtwoord bevestigen en klik op OK.

Wanneer u in uw notitieblok in een met een wachtwoord beveiligde sectie werkt, blijft deze ontgrendeld voor een bepaalde periode die u kunt opgeven. Als u de beveiliging wilt verhogen, kunt u de optie Beveiligde secties vergrendelen instellen zodra u de sectie verlaat of wanneer u OneNote afsluit. Wanneer een beveiligde sectie wordt vergrendeld, is het juiste wachtwoord vereist om de sectie te bekijken en te bewerken. U kunt het wachtwoord voor secties in uw notitieblok eenvoudig wijzigen of verwijderen.

Belangrijk: 

 • Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: Huis27. Wachtwoorden moeten acht lettertekens of langer zijn. Een wachtwoordzin met veertien of meer lettertekens is nog beter.

 • Het is van essentieel belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, ver weg van de gegevens die erdoor worden beschermd.

 • In wachtwoorden wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Let erop dat de CAPS LOCK-toets is uitgeschakeld wanneer u voor het eerst een wachtwoord invoert.

 • De toegang tot secties met een wachtwoord wordt beperkt na een bepaalde periode van inactiviteit of nadat u OneNote afsluit.

 • Secties met wachtwoordbeveiliging worden niet doorzocht wanneer u een zoekopdracht in notitieblokken uitvoert. Als u uw notities in een beveiligde sectie wilt doorzoeken, moet u de sectie ontgrendelen voordat u de zoekopdracht start.

 • Notitiemarkeringen die worden gebruikt op de pagina's binnen een beveiligde sectie, worden niet opgenomen in het overzicht van notitiemarkeringen, tenzij u de secties eerst ontgrendelt.

 • Met een wachtwoord beveiligde secties zijn niet toegankelijk voor anderen tijdens een gedeelde livesessie, zelfs als de sectie tijdens deze sessie wordt ontgrendeld. Wanneer u een beveiligde sectie in een gedeelde livesessie opneemt, moet u eerst de beveiliging van de sectie opheffen voordat u deelneemt aan de gedeelde livesessie of deze start.

 • Audio- en video-opnamen worden als aparte bestanden opgeslagen in uw notitieblok en u kunt hierop geen wachtwoorden toepassen.

Naar boven

Het wachtwoord van een sectie wijzigen

Als een wachtwoord voor een sectie in uw notitieblok niet meer veilig is of als u al uw wachtwoorden regelmatig wilt wijzigen voor extra beveiliging, kunt u het bestaande wachtwoord voor een sectie in uw notitieblok eenvoudig wijzigen.

 1. Klik op het tabblad van de sectie waarvoor u het wachtwoord wilt wijzigen.

 2. Klik in het menu Bestand op Deze sectie met een wachtwoord beveiligen.

 3. Klik in het taakvenster Wachtwoordbeveiliging op Wachtwoord wijzigen.

  Opmerking: Als deze optie niet beschikbaar is, wordt er momenteel geen wachtwoord toegepast op de geselecteerde sectie.

 4. Typ in het dialoogvenster Wachtwoord wijzigen het huidige wachtwoord in het vak Oud wachtwoord.

 5. Typ het nieuwe wachtwoord in het vak Geef een nieuw wachtwoord op.

 6. Bevestig het wachtwoord door dit nogmaals te typen in het vak Wachtwoord bevestigen en klik op OK.

Naar boven

Het wachtwoord van een sectie verwijderen

 1. Klik op het tabblad van de sectie waarvan u het wachtwoord wilt verwijderen.

 2. Klik in het menu Bestand op Deze sectie met een wachtwoord beveiligen.

 3. Klik in het taakvenster Wachtwoordbeveiliging op Wachtwoord verwijderen.

  Opmerking: Als deze optie niet beschikbaar is, wordt er momenteel geen wachtwoord toegepast op de geselecteerde sectie.

 4. Typ het huidige wachtwoord in het dialoogvenster Wachtwoord verwijderen en klik vervolgens op OK.

Alle secties die zijn beveiligd met een wachtwoord, tegelijk vergrendelen

U kunt alle secties met wachtwoordbeveiliging in uw notitieblok tegelijk vergrendelen.

 1. Klik in het menu Bestand op Deze sectie met een wachtwoord beveiligen.

 2. Klik op Alles vergrendelen in het taakvenster Wachtwoordbeveiliging.

Tip: Als u alle secties met wachtwoordbeveiliging in het notitieblok snel wilt vergrendelen, drukt u op Ctrl+Alt+L.

Naar boven

Opties voor wachtwoordbeveiliging instellen

Als u secties met wachtwoordbeveiliging in uw notitieblok ontgrendelt, blijven deze secties gedurende een bepaalde periode beschikbaar voordat deze weer worden vergrendeld. U kunt deze periode opgeven en aangepaste opties voor wachtwoordbeveiliging instellen.

 1. Klik in het menu Extra op Opties.

 2. Klik in de lijst Categorie op Wachtwoorden.

 3. Voer onder Wachtwoorden een van de volgende handelingen uit:

  • Als u notitiebloksecties na een opgegeven periode weer wilt vergrendelen, schakelt u het selectievakje Met een wachtwoord beveiligde secties vergrendelen nadat ik de volgende tijdsduur niet heb gewerkt in en selecteert u de gewenste tijdsduur in de lijst.

  • Als u notitiebloksecties onmiddellijk nadat u ermee klaar bent, wilt vergrendelen, schakelt u het selectievakje Met een wachtwoord beveiligde secties vergrendelen zodra ik die verlaat in.

  • Als u notities in secties met wachtwoordbeveiliging tijdelijk beschikbaar wilt maken voor andere toepassingen, schakelt u het selectievakje Invoegtoepassingen hebben toegang tot secties met wachtwoordbeveiliging als deze secties ontgrendeld zijn in.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×