Regels voor postvak IN in de webversie van Outlook gebruiken

U kunt regels voor Postvak IN gebruiken om automatisch bepaalde acties uit te voeren op e-mail die in uw postvak binnenkomt. U kunt bijvoorbeeld regels maken die de urgentie wijzigen van berichten die u ontvangt, die berichten automatisch verplaatsen naar andere mappen of die berichten verwijderen op basis van bepaalde criteria.

Regels worden alleen in uw Postvak IN uitgevoerd. Regels worden niet in andere mappen uitgevoerd.

Opmerking: Als u een werk- of schoolaccount gebruikt om u aan te melden bij Microsoft 365, gebruikt u Webversie van Outlook. Als u een Outlook.com, Hotmail, Live- of MSN-account gebruikt, raadpleegt u Gebruik Postvak IN-regels in Outlook.com.

Opmerking: Als de instructies niet identiek zijn met wat u ziet, gebruikt u mogelijk een oudere versie van Webversie van Outlook. Probeer de Instructies voor de klassieke webversie van Outlook.

Regels worden toegepast op inkomende berichten en kunnen in elke map worden gemaakt.

 1. Als u snel een regel wilt maken waarmee alle e-mail van een bepaalde afzender of een groep afzenders naar een map wordt verplaatst, klikt u met de rechtermuisknop op een bericht in de berichtenlijst waarvoor u een regel wilt maken en selecteert u Regel maken.

 2. Kies de map waar u alle berichten van die afzender of groep afzenders naartoe wilt verplaatsen en selecteer OK.

 3. Selecteer OK. De regel wordt toegepast op alle inkomende berichten. Als u wilt dat de regel onmiddellijk wordt uitgevoerd in uw Postvak IN, dan selecteert u het selectievakje voor Voer deze regel nu uit in Postvak IN.

  Opmerking: Momenteel kunt u alleen regels uitvoeren waarin een bericht van een afzender naar een map wordt verplaatst. U kunt geen andere regels uitvoeren, zoals de regels die een berichttitel gebruiken of een bericht markeren als ongelezen.

Als u meer wilt doen dan alleen maar het bericht van die afzender of groep afzenders naar een map verplaatsen, selecteert u Meer opties. Het instellingenmenu voor regels wordt geopend.

Een schermafbeelding van de pagina met regelinstellingen

 • Voor elke regel zijn ten minste drie dingen vereist: Een naam, een voorwaarde en een actie. Regels kunnen ook uitzonderingen op voorwaarden bevatten. U kunt bij elke stap meerdere voorwaarden, acties en uitzonderingen toevoegen via Een voorwaarde toevoegen, Een actie toevoegen en Een uitzondering toevoegen.

 • Als u na deze regels geen andere meer wilt uitvoeren, schakelt u het selectievakje De verwerking van meer regels stoppen in. Zie De verwerking van meer regels stoppen in de webversie van Outlook voor meer informatie.

 • Druk op Opslaan om de regel te maken of op Verwijderen om het maken van de regel te annuleren.

 1. Selecteer bovenaan de pagina, Instellingen Instellingen > Alle Outlook-instellingen weergeven.

 2. Selecteer E-mail > Regels.

 3. Selecteer in de regel die u wilt bewerken bewerken .

 4. Druk op Opslaan om de bewerkte regel op te slaan.

Opmerking: Sommige regels die in andere versies van Outlook zijn gemaakt, kunnen niet in Webversie van Outlook worden verwerkt. U kunt de regel niet in Webversie van Outlook uitvoeren of bewerken.

 1. Selecteer bovenaan de pagina, Instellingen Instellingen > Alle Outlook-instellingen weergeven.

 2. Selecteer E-mail > Regels.

 3. Selecteer in de regel die u wilt verwijderen Verwijderen .

  Tip: Als u de regel slechts tijdelijk wilt uitschakelen, selecteert u de wisselknop naast de regel.

Regels voor Postvak IN worden toegepast op inkomende berichten op basis van de volgorde in de lijst Regels voor Postvak IN. U kunt de volgorde bepalen waarin de door u gemaakte regels worden toegepast op berichten die in uw Postvak IN binnenkomen.

 1. Selecteer bovenaan de pagina, Instellingen Instellingen > Alle Outlook-instellingen weergeven.

 2. Selecteer E-mail > Regels.

 3. Selecteer een regel en gebruik de pijl-omhoog of -omlaag om de volgorde te wijzigen waarin de regel op inkomende berichten wordt toegepast.

Standaard wordt een regel voor het Postvak IN uitgevoerd voor inkomende berichten nadat u hebt de regel gemaakt. Om een regel op bestaande berichten uit te voeren:

 1. Selecteer bovenaan de pagina, Instellingen Instellingen > Alle Outlook-instellingen weergeven.

 2. Selecteer E-mail > Regels.

 3. Selecteer Regel nu uitvoeren naast de regel die u wilt uitvoeren.

  Opmerking: Momenteel kunt u alleen regels uitvoeren waarin een bericht van een afzender naar een map wordt verplaatst. U kunt geen andere regels uitvoeren, zoals de regels die een berichttitel gebruiken of een bericht markeren als ongelezen.

Instructies voor de klassieke versie van Webversie van Outlook

 1. Meld u aan bij de webversie van Outlook.

 2. Selecteer Instellingen Pictogram Instellingen .

  Schermafbeelding van de knop Instellingen.

 3. Selecteer E-mail, waarna aan de linkerkant het deelvenster Opties wordt geopend. Selecteer onder E-mail > Automatische verwerking de optie Regels voor Postvak IN en opruimen.

 4. Selecteer Toevoegen Het pictogram Toevoegen. onder Regels voor Postvak IN.

  Regel voor Postvak IN toevoegen

 5. Typ een naam voor de regel voor Postvak IN in het vak Naam en selecteer vervolgens een voorwaarde en actie in de bijbehorende vervolgkeuzelijsten.

  Typen in het vak voor superscript-opmaak

  U kunt extra voorwaarden of acties toevoegen door Voorwaarde toevoegen of Actie toevoegen te selecteren.

 6. U kunt uitzonderingen op de regel voor Postvak IN toevoegen door Uitzondering toevoegen te selecteren en vervolgens een uitzondering te kiezen in het menu Uitzondering toevoegen.

 7. De optie Stoppen met verwerken van andere regels is standaard ingeschakeld. Wanneer er een bericht in het Postvak IN binnenkomt dat aan de criteria van meer dan een regel voldoet, wordt alleen de eerste regel toegepast. Is deze optie niet ingeschakeld, dan worden alle regels toegepast waaraan het bericht voldoet.

  Knop Teksteffecten

U kunt elke regel in het Postvak IN bewerken door deze te selecteren en Bewerken bewerken te kiezen om de regel te openen, zodat u de voorwaarden of acties van de regel kunt wijzigen.

Als u een regel voor postvak IN hebt die u niet meer wilt gebruiken, kunt u deze selecteren en vervolgens Verwijderen negeren verwijderen. Als u de regel tijdelijk wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje naast de regel uit.

Regels voor Postvak IN worden toegepast op inkomende berichten op basis van de regelvolgorde in de lijst Regels voor Postvak IN. U kunt de volgorde bepalen waarin de door u gemaakte regels worden toegepast op berichten die in uw Postvak IN binnenkomen:

 1. Selecteer Instellingen Pictogram Instellingen .

  Schermafbeelding van de knop Instellingen.

 2. Selecteer E-mail, waarna aan de linkerkant het deelvenster Opties wordt geopend. Selecteer onder E-mail > Automatische verwerking de optie Regels voor Postvak IN en opruimen.

 3. Selecteer onder Regels voor PostvakIN de regel die u wilt verplaatsen en selecteer vervolgens de pijl-omhoog of pijl-omlaag Regel omhoog of omlaag verplaatsen in de lijst om de regel in de lijst met regels te plaatsen.

 • Wat wilt u doen?
 • Een regel voor Postvak IN instellen voor het verplaatsen van e-mailberichten op basis van bepaalde tekst in de onderwerpregel
 • Een regel voor Postvak IN instellen voor het wijzigen van de prioriteit van e-mailberichten op basis van afzender
 1. Selecteer Instellingen Pictogram Instellingen .

  Schermafbeelding van de knop Instellingen.

 2. Selecteer E-mail, waarna aan de linkerkant het deelvenster Opties wordt geopend. Selecteer onder E-mail > Automatische verwerking de optie Regels voor Postvak IN en opruimen.

 3. Selecteer Toevoegen Het pictogram Toevoegen. onder Regels voor Postvak IN.

  Regel voor Postvak IN toevoegen

 4. Typ in het vak Naam een naam voor de regel voor Postvak IN.

 5. Selecteer onder Nadat het bericht is ontvangen de optie Bevat deze woorden en selecteer vervolgens In het onderwerp.

  Inleiding tot besturingselementen

 6. Geef op welk woord of welke woordengroep op de onderwerpregel van het te verplaatsen bericht moet voorkomen, selecteer Toevoegen Toevoegen en selecteer vervolgens OK.

  Klik op Wizard Gantt-diagram voor hulp bij het maken van uw nieuwe diagram.

 7. Selecteer onder Doe het volgende de optie Verplaatsen, kopiëren of verwijderen en selecteer vervolgens Het bericht verplaatsen naar map.

  Het menu Shape, het vervolgmenu Volgorde en de opdrachten waarmee u een shape in de stapelvolgorde kunt verplaatsen

 8. Selecteer de map waarnaar u de berichten wilt verplaatsen en selecteer OK.

 9. Selecteer OK boven aan het dialoogvenster.

 1. Selecteer Instellingen Pictogram Instellingen .

  Schermafbeelding van de knop Instellingen.

 2. Selecteer E-mail, waarna aan de linkerkant het deelvenster Opties wordt geopend. Selecteer onder E-mail > Automatische verwerking de optie Regels voor Postvak IN en opruimen.

 3. Selecteer Toevoegen Het pictogram Toevoegen. onder Regels voor Postvak IN.

  Regel voor Postvak IN toevoegen

 4. Typ in het vak Naam een naam voor de regel voor Postvak IN.

 5. Selecteer onder Nadat het bericht is ontvangen de optie Bevat deze woorden en selecteer vervolgens In het onderwerp.

  Inleiding tot besturingselementen

 6. Geef op welk woord of welke woordengroep op de onderwerpregel van het te verplaatsen bericht moet voorkomen, selecteer Toevoegen Toevoegen en selecteer vervolgens OK.

  Klik op Wizard Gantt-diagram voor hulp bij het maken van uw nieuwe diagram.

 7. Selecteer onder Doe het volgende de optie Verplaatsen, kopiëren of verwijderen en selecteer vervolgens Het bericht verplaatsen naar map.

  Het menu Shape, het vervolgmenu Volgorde en de opdrachten waarmee u een shape in de stapelvolgorde kunt verplaatsen

 8. Selecteer de map waarnaar u de berichten wilt verplaatsen en selecteer OK.

 9. Selecteer OK boven aan het dialoogvenster.

Zie ook

Uw Postvak IN organiseren met Archiveren, Opruimen en andere hulpmiddelen in de webversie van Outlook

Ongewenste e-mail en spam filteren in de webversie van Outlook

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×