Uw e-mail in Outlook toegankelijk maken voor personen met een handicap

In dit onderwerp vindt u stapsgewijs instructies en procedures voor het toegankelijk maken van uw e-mailberichten voor mensen met een beperking. Wanneer uw e-mailberichten toegankelijk zijn, ontgrendelt u uw inhoud voor iedereen en personen met verschillende vaardigheden kunnen uw berichten lezen en gebruiken. U leert bijvoorbeeld hoe u alternatieve tekst toevoegt aan afbeeldingen, zodat mensen met schermlezers kunnen luisteren naar waar de afbeelding over gaat. U leert ook hoe u lettertypen, kleuren en stijlen kunt gebruiken om de inclusiviteit van uw e-mailberichten te maximaliseren voordat u ze verstuurt.

Afbeelding van een e-mailbericht over het externe onderzoeksteam op 9 juni. Het e-mailbericht bevat de gebeurtenisfolder, met onder meer een foto en het adres waar de vergadering gehouden wordt.

Mensen die blind of slechtziend zijn, kunnen uw e-mailberichten beter begrijpen als u bij het maken ervan rekening houdt met toegankelijkheid.

Windows: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van e-mail in Outlook

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om e-mailberichten in Outlook te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Microsoft 365

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2019

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven tekst of afbeeldingen bevindt die een hyperlink bevatten.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw e-mailbericht moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Als u onvoldoende kleurcontrast wilt vinden, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik een groter lettertype (11pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Personen met dyslexie beschrijven het zien van tekst 'samen zwemmen' op een pagina (het comprimeren van één regel tekst in de onderstaande regel). Ze zien vaak tekst samenvoegen of vervormen.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Afstand tussen zinnen en alinea's aanpassen

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

Gebruik een logische volgorde van koppen en maak gebruik van de ingebouwde opmaakhulpmiddelen van Outlook om de tabvolgorde te behouden en het gemakkelijker te maken voor schermlezers om uw e-mailberichten te lezen.

Organiseer bijvoorbeeld koppen in de voorgeschreven logische volgorde. Gebruik Kop 1, Kop 2 en vervolgens Kop 3 in plaats van Kop 3, Kop 1 en vervolgens Kop 2. En organiseer de informatie in uw e-mail in kleine stukjes. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Microsoft 365

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan visuele elementen in Outlook e-mail in Microsoft 365:

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s, schermafbeeldingen, pictogrammen, video’s en 3D-modellen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken. Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

  Contextmenu bij geselecteerde afbeelding
 3. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Dialoogvenster Alternatieve tekst in Outlook.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of SmartArt-graphics

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm of SmartArt-graphic.

  Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele vorm of SmartArt-graphic omvat, en niet in één van de delen.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken. Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

  Contextmenu voor vorm
 3. Typ 1 à 2 zinnen om de vorm of SmartArt-graphic en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst voor vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek.

  Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele grafiek omvat, en niet in één van de delen.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken. Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

  Contextmenu voor grafiek
 3. Typ 1 à 2 zinnen om de grafiek en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst voor grafiek

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2019

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan visuele elementen in Outlook e-mail in Office 2019:

Opmerking:  Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s, schermafbeeldingen, pictogrammen, video’s en 3D-modellen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken. Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

  Contextmenu bij geselecteerde afbeelding
 3. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Dialoogvenster Alternatieve tekst in Outlook.

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen of SmartArt-graphics

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm of SmartArt-graphic.

  Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele vorm of SmartArt-graphic omvat, en niet in één van de delen.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken. Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

  Contextmenu voor vorm
 3. Typ 1 à 2 zinnen om de vorm of SmartArt-graphic en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst voor vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek.

  Tip: U moet met de rechtermuisknop ergens in het kader klikken dat de hele grafiek omvat, en niet in één van de delen.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken. Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

  Contextmenu voor grafiek
 3. Typ 1 à 2 zinnen om de grafiek en de bijbehorende context te beschrijven aan iemand die deze niet kan zien.

  Deelvenster Alternatieve tekst voor grafiek

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u alternatieve tekst kunt toevoegen aan visuele elementen in uw Outlook-e-mail:

Opmerking: Het is raadzaam om alleen tekst te plaatsen in het beschrijvingsveld en de titel leeg te laten. Dit biedt de optimale ervaring met de meeste belangrijke schermlezers, met inbegrip van Verteller. Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor mensen die doof of slechthorend zijn.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Afbeelding opmaken > Indeling en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Afbeelding opmaken met een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Alternatieve tekst toevoegen aan SmartArt-graphics

 1. Klik met de rechtermuisknop op een SmartArt-graphic.

 2. Selecteer Object opmaken > Opties voor vormen > Indeling en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde SmartArt-graphic

Alternatieve tekst toevoegen aan vormen

Voeg alternatieve tekst toe aan vormen, waaronder vormen in een SmartArt-graphic.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een vorm.

 2. Selecteer Vorm opmaken > Indeling en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Vorm opmaken met een beschrijving van de geselecteerde vorm

Alternatieve tekst toevoegen aan grafieken

 1. Klik met de rechtermuisknop op een grafiek.

 2. Selecteer Grafiekgebied opmaken > Opties grafiek > Indeling en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Grafiekgebied opmaken met een beschrijving van de geselecteerde grafiek

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw e-mailberichten in Outlook toegankelijk kunt maken.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen en klik er vervolgens met de rechtermuisknop op.

 2. Selecteer Koppeling. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink.

 3. Wijzig indien nodig de tekst van de hyperlink. Typ of plak de doel-URL in het vak Adres.

 4. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Tekst opmaken.

 3. Selecteer in de groep Lettertype de gewenste opties voor tekstopmaak, zoals lettertype, tekengrootte, tekenstijl en kleur.

Groep Tekstlettertype van Outlook voor Windows-indeling

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven in de modus Hoog Contrast.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer Bericht > tekstkleur.

 3. Selecteer Automatisch.

Schermafbeelding van de instelling Automatisch voor tekstkleur

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Maak lijsten met opsommingstekens met behulp van de knop Opsommingstekens.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het e-mailbericht.

 2. Selecteer het tabblad Tekst opmaken.

 3. Selecteer in de groep Alinea de knop Opsommingstekens.

 4. Typ het item van elk opsommingsteken in de lijst met opsommingstekens.

Schermafbeelding van de stijlopties voor opsommingstekens

Geordende lijsten gebruiken

Maak opeenvolgende stappen met de knop Nummering.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het e-mailbericht.

 2. Selecteer het tabblad Tekst opmaken.

 3. Selecteer in de groep Alinea de knop Nummering.

 4. Typ de opeenvolgende stappen.

Schermafbeelding van de stijlopties voor nummering

Afstand tussen zinnen en alinea's aanpassen

Vergroot of verklein de hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Tekst opmaken.

 3. Selecteer in de groep Alinea in de rechterbenedenhoek van de groep de knop Startpictogram voor dialoogvenster. Het dialoogvenster Alinea wordt geopend en het tabblad Inspringingen en afstand wordt weergegeven.

  Knop startpictogram voor alinea's op de outlook-werkbalk.

 4. Selecteer onder afstand de gewenste opties voor regelafstand.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Alinea

Tabelkoppen gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een tabel.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Schakel op het tabblad Tabelontwerp in de groep Tabelstijlen het selectievakje Veldnamenrij in.

 3. Typ de kolomkoppen.

Groep Tabelstijlen voor Outlook voor Windows-tabelontwerp

Afzenders vragen om toegankelijke e-mailberichten

U kunt een afzender laten weten dat u graag toegankelijke inhoud wilt ontvangen.

 1. Als u naar uw account op internet wilt gaan, selecteert u in OutlookBestand > Info, en klikt u vervolgens bij Accountinstellingen op de koppeling onder Toegang tot uw account op internet.

 2. Als Webversie van Outlook naar Toegankelijkheidsinstellingen wiltgaan, selecteert u Pictogram Instellingen > Alle Outlook-instellingen weergeven > Algemene> Toegankelijkheid.

 3. Als u toegankelijke inhoud wilt aanvragen, schakelt u het selectievakje Afzenders vragen om inhoud te verzenden die toegankelijk is in.

Zie ook

Toegankelijkheid verbeteren met Toegankelijkheidscontrole

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Mac: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van e-mail in Outlook

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om e-mailberichten in Outlook te maken die toegankelijk zijn voor gebruikers met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Visuele inhoud kan bestaan uit afbeeldingen, SmartArt-graphics, vormen, groepen, grafieken, ingesloten objecten, inktobjecten en video’s.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in de alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuals in Microsoft 365 voor Mac

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016 voor Mac

Voeg relevante tekst voor hyperlinks en scherminfo toe.

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Tip: U kunt ook scherminfo toevoegen die wordt weergegeven als de cursor zich boven tekst of afbeeldingen bevindt die een hyperlink bevatten.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw e-mailbericht moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn kleuren gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Als u onvoldoende kleurcontrast wilt vinden, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Gebruik een groter lettertype (11pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Personen met dyslexie beschrijven het zien van tekst 'samen zwemmen' op een pagina (het comprimeren van één regel tekst in de onderstaande regel). Ze zien vaak tekst samenvoegen of vervormen.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Afstand tussen zinnen en alinea's aanpassen

Gebruik koppen en ingebouwde stijlen.

Gebruik een logische volgorde van koppen en maak gebruik van de ingebouwde opmaakhulpmiddelen van Outlook om de tabvolgorde te behouden en het gemakkelijker te maken voor schermlezers om uw e-mail te lezen.

Deel de informatie in uw e-mailbericht bijvoorbeeld in korte alinea’s in met een kop erboven. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur en geef informatie over kolomkoppen.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

Schermlezers gebruiken gegevens in kolomkoppen ook om rijen en kolommen te identificeren.

Tabelkoppen gebruiken

Alternatieve tekst toevoegen aan visuals in Microsoft 365 voor Mac

In de volgende procedure wordt beschreven hoe u alternatieve tekst toevoegt aan visuele elementen in Outlook e-mail in Microsoft 365 voor Mac.

Notities: 

 • Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

 • Als u klikken met de rechtermuisknop wilt inschakelen op de Mac, zorgt u ervoor dat in Systeemvoorkeuren de optie Secundaire klik is geselecteerd.

Tip: Als u een goede alternatieve tekst wilt schrijven, moet u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier overbrengen. De alternatieve tekst mag niet langer zijn dan een korte zin of twee, meestal met een paar zorgvuldig geselecteerde woorden. Herhaal de omringende tekstuele inhoud niet als alternatieve tekst of gebruik geen woordgroepen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals 'een afbeelding van' of 'een afbeelding van'.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

 1. Klik met de rechtermuisknop op de afbeelding in uw e-mail.

 2. Selecteer Alternatieve tekst bewerken....

  Contextmenu alternatieve tekst bewerken in Outlook voor Mac

  Het deelvenster Alternatieve tekst wordt geopend aan de rechterkant van de hoofdtekst van het document.

 3. Typ 1 à 2 zinnen om de afbeelding en de bijbehorende context te beschrijven.

  Deelvenster Alternatieve tekst voor het toevoegen van alternatieve tekst aan een afbeelding in Outlook

Tip: Als u de spelling van een woord dat u hebt getypt, wilt controleren en corrigeren, klikt u met de rechtermuisknop op het woord en selecteert u een van de voorgestelde alternatieven.

Alternatieve tekst toevoegen aan visuele elementen in Office 2016 voor Mac

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die deze niet kunnen zien.

Tip: Als u een goede alternatieve tekst wilt schrijven, moet u de inhoud en het doel van de afbeelding op een beknopte en ondubbelzinnige manier overbrengen. De alternatieve tekst mag niet langer zijn dan een korte zin of twee, meestal met een paar zorgvuldig geselecteerde woorden. Herhaal de omringende tekstuele inhoud niet als alternatieve tekst of gebruik geen woordgroepen die verwijzen naar afbeeldingen, zoals 'een afbeelding van' of 'een afbeelding van'.

Opmerking: Voeg voor audio- en video-inhoud naast alternatieve tekst ook ondertiteling toe voor gebruikers die doof of slechthorend zijn.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een afbeelding.

 2. Selecteer Afbeelding opmaken > Indeling en eigenschappen.

 3. Selecteer Alternatieve tekst.

 4. Typ een beschrijving en een titel.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

Schermafbeelding van het gebied Alternatieve tekst van het deelvenster Afbeelding opmaken met een beschrijving van de geselecteerde afbeelding

Hyperlinks, tekst en tabellen toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw e-mailberichten in Outlook toegankelijk kunt maken.

Hyperlinktekst en scherminfo toevoegen

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen, klik met de rechtermuisknop op de tekst en selecteer vervolgens Hyperlink. De tekst die u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het vak Weer te geven tekst. Dit is de tekst van de hyperlink.

 2. Wijzig indien nodig de tekst van de hyperlink.

 3. Typ of plak de doel-URL in het vak Adres.

 4. Selecteer de knop Scherminfo en typ de tekst voor de scherminfo in het vak Tekst van scherminfo.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Schermafbeelding van het dialoogvenster Hyperlink invoegen

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer het tabblad Bericht.

 3. Selecteer in de groep Lettertype de gewenste opties voor tekstopmaak, zoals lettertype, tekengrootte, tekenstijl en kleur.

Schermafbeelding van het tabblad Tekst opmaken

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik de instelling Automatisch voor tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven in de modus Hoog Contrast.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Selecteer Bericht > tekstkleur.

 3. Selecteer Automatisch.

Schermafbeelding van de instelling Automatisch voor tekstkleur

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Maak lijsten met opsommingstekens met behulp van de knop Opsommingstekens.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het e-mailbericht.

 2. Selecteer het tabblad Bericht.

 3. Selecteer in de groep Alinea de knop Opsommingstekens.

 4. Typ het item van elk opsommingsteken in de lijst met opsommingstekens.

Schermafbeelding van beschikbare stijlopties voor opsommingstekens

Geordende lijsten gebruiken

Maak opeenvolgende stappen met de knop Nummering.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het e-mailbericht.

 2. Selecteer het tabblad Bericht.

 3. Selecteer in de groep Alinea de knop Nummering.

 4. Typ elke opeenvolgende stap in de geordende lijst.

Schermafbeelding van de beschikbare stijlopties voor nummering

Afstand tussen zinnen en alinea's aanpassen

Vergroot of verklein de hoeveelheid witruimte tussen zinnen en alinea's.

 1. Selecteer de tekst, klik er met de rechtermuisknop op en selecteer Alinea.

  Het dialoogvenster Alinea wordt geopend en het tabblad Inspringingen en afstand wordt weergegeven.

 2. Selecteer onder afstand de gewenste opties voor regelafstand.

Schermafbeelding van het dialoogvenster Alinea

Tabelkoppen gebruiken

Geef een veldnamenrij op in een tabel.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in de tabel.

 2. Schakel op het tabblad Tabelontwerp het selectievakje Veldnamenrij in.

 3. Typ de kolomkoppen.

Schermafbeelding van het selectievakje Veldnamenrij

Zie ook

Toegankelijkheid verbeteren met Toegankelijkheidscontrole

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

iOS-app: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van e-mail in Outlook

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om een e-mailbericht in Outlook voor iOS te maken dat toegankelijk is voor mensen met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien, om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinktekst toevoegen

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan lezers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Dubbeltik in de e-mail die u opstelt op een afbeelding om het snelmenu te openen.

 2. Tik in het contextmenu op de knop Alternatieve tekst.

 3. Typ een beschrijving.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

 4. Als u de tekst wilt toevoegen en het dialoogvenster wilt afsluiten, tikt u op OK.

Outlook voor iOS: alternatieve tekst voor afbeeldingenmenu

Hyperlinktekst toevoegen

Voeg een zinvolle hyperlinktekst toe om ervoor te zorgen dat gebruikers van schermlezers eenvoudig in uw e-mail kunnen zoeken naar koppelingen.

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen in de e-mail die u opstelt.

 2. Dubbeltik op de geselecteerde tekst om het snelmenu te openen.

 3. Tik zo nodig aan het einde van het menu op Knop Meer totdat de knop Koppeling toevoegen wordt weergegeven. Tik op de knop Koppeling toevoegen.

 4. Wijzig zo nodig de hyperlinktekst in het veld Tekst.

 5. Typ de doel-URL in het vak Koppeling.

 6. Tik op Knop Gereed om de hyperlink in te voegen.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Dialoogvenster Koppeling toevoegen in Outlook voor iOS.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Android-app: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van e-mail in Outlook

De volgende tabel bevat de belangrijkste aanbevolen procedure om een e-mailbericht in Outlook voor Android te maken dat toegankelijk is voor gebruikers met een handicap.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien, om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinktekst toevoegen

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan lezers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Tik in het e-mailbericht dat u op stelt, op een afbeelding en houd deze vast om het contextmenu te openen.

 2. Tik in het contextmenu op de knop Alternatieve tekst.

 3. Typ een beschrijving.

  Tip: Vermeld de belangrijkste informatie zo beknopt mogelijk in de eerste regel.

 4. Als u de tekst wilt toevoegen en het dialoogvenster wilt afsluiten, tikt u op OPSLAAN.

Dialoogvenster Alternatieve tekst in Outlook voor Android.

Hyperlinktekst toevoegen

Voeg een zinvolle hyperlinktekst toe om ervoor te zorgen dat gebruikers van schermlezers eenvoudig in uw e-mail kunnen zoeken naar koppelingen.

 1. Selecteer de tekst waaraan u de hyperlink wilt toevoegen in de e-mail die u opstelt. Het snelmenu wordt geopend.

 2. Tik op de knop Koppeling toevoegen.

 3. Wijzig zo nodig de hyperlinktekst in het veld Weer te geven tekst.

 4. Typ de doel-URL in het vak Koppeling.

 5. Tik op de knop Opslaan om de hyperlink in te voegen.

Tip: Als de titel op de bestemmingspagina voor de hyperlink een accuraat overzicht biedt van wat er op de pagina staat, kunt u deze als de hyperlinktekst gebruiken. Deze hyperlinktekst komt bijvoorbeeld overeen met de titel op de doelpagina: Sjablonen en thema's voor Office Online

Dialoogvenster Koppeling bewerken in Outlook voor Android.

Zie ook

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Web: Aanbevolen procedures voor het toegankelijk maken van e-mail in Outlook

De volgende tabel bevat belangrijke aanbevolen procedures om e-mailberichten in Outlook te maken die toegankelijk zijn voor mensen met een handicap.

Opmerking: We werken momenteel Outlook.office.com (de webversie van Outlook) bij. Sommige mensen werken al met de nieuwe versie van Outlook, terwijl voor anderen standaard nog steeds de klassieke versie wordt weergegeven totdat we de update hebben voltooid. Ga voor meer informatie naar Help opvragen bij de nieuwe webversie van Outlook.com. Omdat de instructies in dit onderwerp voor de nieuwe versie gelden, is het raadzaam dat u overschakelt van de klassieke versie naar de nieuwe Outlook. Als u wilt overschakelen naar de nieuwe Outlook, schakelt u de schakelaar in de rechterbovenhoek in om de nieuwe Outlook te proberen.

Wat moet ik toegankelijk maken?

Waarom moet ik dit toegankelijk maken?

Hoe toegankelijk maken

Voeg alternatieve tekst toe aan alle visuele elementen.

Alternatieve tekst helpt gebruikers die het scherm niet kunnen zien om beter te begrijpen wat er belangrijk is in de afbeeldingen en andere visuele elementen.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om te zoeken naar ontbrekende alternatieve tekst.

Vermijd het gebruik van tekst in afbeeldingen als de enige methode voor het overbrengen van belangrijke informatie. Als u een afbeelding met tekst erin moet gebruiken, herhaalt u die tekst in het document. Geef in alternatieve tekst kort een beschrijving van de afbeelding en vermeld de aanwezigheid en bedoeling van de tekst.

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Duidelijke tekst voor hyperlinks toevoegen

Mensen met schermlezers scannen soms een lijst met koppelingen. Koppelingen moeten duidelijke en accurate informatie over de bestemming overbrengen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van een koppeling naar de tekst met Klik hier de volledige titel van de bestemmingspagina in de koppeling opnemen.

Hyperlinks en tekst toegankelijk maken

Zorg ervoor dat kleur niet het enige middel is om informatie over te brengen.

Mensen die blind, slechtziend of kleurenblind zijn, krijgen de betekenis van bepaalde kleuren mogelijk niet mee.

Voeg bijvoorbeeld een onderstreping toe aan gekleurde hyperlinktekst, zodat mensen die kleurenblind zijn, weten dat de tekst is gekoppeld, zelfs als ze de kleur niet zien. Kolomkoppen kunt u bijvoorbeeld vet maken of een groter lettertype geven.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik voldoende contrast voor tekst en achtergrondkleuren.

De tekst in uw e-mailbericht moet leesbaar zijn in de modus Hoog contrast, zodat iedereen, ook mensen met visuele beperkingen, deze goed kunnen zien.

Als u onvoldoende kleurcontrast wilt vinden, gebruikt u Toegankelijkheidscontrole.

Gebruik heldere kleuren of kleurenschema's met een hoog contrast aan weerszijden van het spectrum. Met zwart-witschema's zijn tekst en vormen gemakkelijker te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Gebruik een groter lettertype (11pt of groter), sans serif-lettertypen en voldoende witruimte.

Personen met dyslexie beschrijven het zien van tekst 'samen zwemmen' op een pagina (het comprimeren van één regel tekst in de onderstaande regel). Ze zien vaak tekst samenvoegen of vervormen.

Beperk de hoeveelheid te lezen tekst voor mensen met dyslexie en slechtzienden. Zij kunnen ook baat hebben bij bekende sans serif-lettertypen, zoals Arial of Calibri. Vermijd het gebruik van tekst in hoofdletters en overvloedig gecursiveerde of onderstreepte tekst. Gebruik voldoende witruimte tussen zinnen en alinea's.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Gebruik ingebouwde koppen en stijlen.

Gebruik een logische volgorde van koppen en maak gebruik van de ingebouwde opmaakhulpmiddelen van Outlook om de tabvolgorde te behouden en het gemakkelijker te maken voor schermlezers om uw e-mail te lezen.

Organiseer bijvoorbeeld koppen in de voorgeschreven logische volgorde. Gebruik Kop 1, Kop 2 en vervolgens Kop 3 in plaats van Kop 3, Kop 1 en vervolgens Kop 2. En organiseer de informatie in uw e-mail in kleine stukjes. In het ideale geval staan onder elke kop slechts enkele alinea's.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Geordende lijsten gebruiken

Gebruik een eenvoudige tabelstructuur.

Schermlezers houden hun locatie in een tabel bij door het aantal tabelcellen te tellen. Als een cel genest is in een andere tabel of samengevoegd of gesplitst is, raakt de schermlezer de tel kwijt en kan deze hierna geen nuttige informatie over de tabel meer verstrekken. Lege cellen in een tabel kunnen misleidend werken voor een gebruiker van een schermlezer omdat deze dan zou kunnen denken dat er zich verder niets meer in de tabel bevindt.

Gebruik Toegankelijkheidscontrole om ervoor te zorgen dat tabellen geen gesplitste cellen, samengevoegde cellen of geneste tabellen bevatten.

Een eenvoudige tabel invoegen

Alternatieve tekst toevoegen aan afbeeldingen

Voeg alternatieve tekst toe aan afbeeldingen, zoals foto’s en schermafbeeldingen, zodat schermlezers de tekst kunnen lezen om de afbeelding te beschrijven aan gebruikers die de afbeelding niet kunnen zien.

 1. Wanneer u een e-mailbericht op stelt, selecteert u een afbeelding in de berichtafbeelding.

 2. Als u de opmaakwerkbalk wilt weergeven, selecteert u Knop Opmaakopties weergeven in de webversie van Outlook. (Opmaakopties weergeven), indien nodig.

 3. Selecteer in de werkbalk Knop Alternatieve tekst toevoegen op de opmaakwerkbalk in de webversie van Outlook. (Alternatieve tekst toevoegen aan afbeelding).

 4. Typ een beschrijving voor de afbeelding en klik op OK.

Voeg alternatieve tekst toe aan uw afbeeldingen in Outlook.

Hyperlinks en tekst toegankelijk maken

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u hyperlinks, tekst en tabellen in uw e-mailberichten in Outlook toegankelijk kunt maken.

Een duidelijke hyperlinktekst toevoegen

Typ een duidelijke hyperlinktekst in plaats van de URL weer te geven als koppelingstekst.

 1. Wanneer u een e-mailbericht op stelt, typt u een duidelijke koppelingstekst in de berichttekst.

 2. Selecteer de koppelingstekst en druk op Ctrl+K. Het dialoogvenster Koppeling invoegen wordt geopend.

 3. Typ in het tekstveld Webadres (URL) de doel-URL en selecteer OK.

  Een koppeling invoegen in Outlook.

Voorbeeld van koppeling gebruiken

Wanneer u een URL toevoegt aan een e-mailbericht in Outlook.com of Webversie van Outlook, of wanneer u een e-mailbericht met een URL in de body ontvangt, ziet u een uitgebreid voorbeeld met een koppelingstitel, miniatuurafbeelding en beschrijving van de koppeling. Dit wordt een koppelingsvoorbeeld genoemd en is standaard ingeschakeld.

Voorbeeld van koppeling uitschakelen:

 1. Selecteer bovenaan de pagina, InstellingenInstellingen> Alle Outlook-instellingen weergeven.

 2. Selecteer in he deelvenster Instellingen E-mail > Opstellen en beantwoorden.

 3. Schakel onder Koppelingsvoorbeeldhet selectievakje Voorbeeldkoppelingen in e-mail uit om koppelingsvoorbeeld uit te schakelen.

Toegankelijke tekenopmaak gebruiken

Gebruik een vertrouwd lettertype en een tekengrootte die groot genoeg is, om ervoor te zorgen dat mensen met dyslexie of slechtziende mensen uw e-mail gemakkelijker kunnen lezen.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Als u de opmaakwerkbalk wilt weergeven, selecteert u Knop Opmaakopties weergeven in de webversie van Outlook. (Opmaakopties weergeven), indien nodig.

 3. Als u het lettertype wilt wijzigen, selecteert u Knop Lettertype in de webversie van Outlook. (Lettertype).

 4. Selecteer in het menu Lettertype het juiste lettertype.

  Lettertypemenu geopend in de webversie van Outlook.
 5. Als u de tekengrootte wilt wijzigen, selecteert u Knop Tekengrootte in de webversie van Outlook. (tekengrootte).

 6. Selecteer in het menu Tekengrootte de juiste grootte.

  Menu Tekengrootte geopend in de webversie van Outlook.

Toegankelijke tekstkleur gebruiken

Gebruik zwart voor de tekstkleur om ervoor te zorgen dat tekst goed wordt weergegeven in de modus Hoog Contrast.

 1. Selecteer uw tekst.

 2. Als u de opmaakwerkbalk wilt weergeven, selecteert u Knop Opmaakopties weergeven in de webversie van Outlook. (Opmaakopties weergeven), indien nodig.

 3. Selecteer in de werkbalk Knop Tekstkleur in de webversie van Outlook. (tekstkleur).

 4. Selecteer de gewenste kleur in het menu Tekstkleur.

  Menu Lettertypekleur geopend in de webversie van Outlook.

Lijsten met opsommingstekens gebruiken

Maak lijsten met opsommingstekens om structuur aan te brengen in de tekst.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het e-mailbericht.

 2. Als u de opmaakwerkbalk wilt weergeven, selecteert u Knop Opmaakopties weergeven in de webversie van Outlook. (Opmaakopties weergeven), indien nodig.

 3. Selecteer op de werkbalk Knop Lijst met opsommingstekens op de opmaakwerkbalk in de webversie van Outlook. (Opsommingstekens).

 4. Typ het item van elk opsommingsteken in de lijst met opsommingstekens.

Geordende lijsten gebruiken

Maak geordende lijsten om de tekst in te delen in opeenvolgende stappen.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het e-mailbericht.

 2. Als u de opmaakwerkbalk wilt weergeven, selecteert u Knop Opmaakopties weergeven in de webversie van Outlook. (Opmaakopties weergeven), indien nodig.

 3. Selecteer in de werkbalk Knop Geordende lijst in de webversie van Outlook. (Nummering).

 4. Typ elk genummerde item in de lijst.

Een eenvoudige tabel invoegen

Als u tabellen toevoegt in tabellen of cellen leeg laat, worden uw e-mailberichten mogelijk moeilijker te lezen met een schermlezer. U kunt beter eenvoudige tabellen gebruiken waarmee schermlezers makkelijker de tabel, rijen en kolommen kan aanduiden.

 1. Plaats de cursor op een willekeurige plek in het e-mailbericht.

 2. Als u de opmaakwerkbalk wilt weergeven, selecteert u Knop Opmaakopties weergeven in de webversie van Outlook. (Opmaakopties weergeven), indien nodig.

 3. Selecteer in de werkbalk Knop Tabel toevoegen in de webversie van Outlook. (tabel invoegen). Deze optie kan alleen zichtbaar worden nadat u Knop Meer opmaakopties in Outlook. (Meer opmaakopties).

 4. Selecteer in het tabelraster Invoegen het gebied met rijen en kolommen dat moet worden toegevoegd.

Tabelraster in de webversie van Outlook.

Zie ook

Toegankelijkheid verbeteren met Toegankelijkheidscontrole

Regels voor de Toegankelijkheidscontrole

Uw Word-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw Excel-documenten toegankelijk maken voor personen met een handicap

Uw PowerPoint-presentaties toegankelijk maken voor personen met een handicap

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×