Dodawanie konta e-mail do programu Outlook

W programie Outlook można dodawać wiele różnych typów kont e-mail, w tym konta usługi Microsoft 365, Gmail, Yahoo, iCloud i Exchange.

W przypadku niektórych usług e-mail innych firm, na przykład Gmail, Yahoo i iCloud, należy najpierw zmienić pewne ustawienia w witrynie internetowej dostawcy poczty e-mail, aby móc dodać konto do programu Outlook.

Te czynności są takie same w przypadku dodawania do programu Outlook pierwszego konta e-mail i kolejnych kont.

 1. Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

  Wybierz kolejno pozycje Plik i Dodaj konto.
 2. To, co następnie zobaczysz, zależy od używanej wersji programu Outlook:

  W przypadku programu Outlook dla usługi Microsoft 365 oraz Outlook 2016

  W przypadku programu Outlook 2013 i Outlook 2010

  Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Połącz.

  Wprowadź swój adres e-mail i kliknij przycisk Połącz.

  Wprowadź swoje imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło.

  Wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź ponownie hasło, a następnie wybierz przyciski OK > Zakończ, aby zacząć korzystać z konta e-mail w programie Outlook.

Program Outlook nie przyjmuje hasła

Jeśli program Outlook nie przyjmuje podanego hasła, a wiesz, że używasz prawidłowego hasła do konta e-mail, może to oznaczać, że Twoje konto e-mail wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

Na kontach usług Gmail, Yahoo, iCloud, Outlook.com i AOL stosowane jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe, pozwalające zweryfikować, że to Ty próbujesz uzyskać dostęp do konta e-mail.

Aby dodać swoje konto e-mail do programu Outlook, w zależności od dostawcy, możesz potrzebować hasła aplikacji, zwanego też hasłem aplikacji. To hasło różni się od zwykłego hasła do konta e-mail. Jednym ze sposobów dowiedzenia się, że hasło aplikacji jest potrzebne, jest sytuacja, gdy zostanie wyświetlony następujący komunikat: Uwierzytelnianie 2-składnikowe jest skonfigurowane dla Twojego konta. Zaloguj się przy użyciu hasła aplikacji.

Aby uzyskać hasło aplikacji, należy wykonać różne czynności w przypadku różnych dostawców poczty e-mail. Wybierz odpowiedniego dostawcę z listy rozwijanej, aby uzyskać instrukcje.

Outlook 2019, Outlook 2021, Outlook dla Microsoft 365

W nowszych wersjach programu Outlook możesz dodać konto usługi Gmail jako konto IMAP bez konfigurowania uwierzytelniania dwuskładnikowego i nie potrzebujesz hasła aplikacji. Jednak w celu zwiększenia bezpieczeństwa konta zalecamy włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego dla konta usługi Gmail. Dzięki temu po wprowadzeniu hasła dodawana jest dodatkowa warstwa zabezpieczeń w postaci prośby o wprowadzenie kodu z telefonu w celu uwierzytelnienia.

Outlook 2016 i wcześniejsze wersje lub jeśli korzystasz z konta POP

Jeśli używasz programu Outlook 2016 lub wcześniejszej wersji albo chcesz dodać konto usługi Gmail jako konto POP, musisz włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe i utworzyć hasło aplikacji. Aby dodać swoje konto do programu Outlook, użyjesz hasła aplikacji zamiast zwykłego hasła.

Aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe i uzyskać hasło aplikacji, wykonaj następujące czynności.

 1. W przeglądarce przejdź do usługi Gmail, a następnie wybierz ikonę aplikacji Google w prawym górnym rogu ekranu.

  Wybieranie ustawień aplikacji Google
 2. Wybierz pozycję Konto. W obszarze Zabezpieczenia wybierz pozycję Logowanie się do konta Google.

  Logowanie się do usługi Google
 3. Jeśli pozycja Weryfikacja dwuetapowa w obszarze Hasło jest w pozycji WYŁĄCZONA, kliknij przycisk>obok pozycji WYŁĄCZONA. W przeciwnym razie przejdź do kroku 4.

  1. Na pierwszym ekranie kliknij pozycję Rozpocznij.

  2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź swoje hasło do konta Gmail i kliknij pozycję DALEJ.

  3. Wprowadź numer telefonu i wybierz, czy chcesz otrzymywać kody weryfikacyjne za pośrednictwem wiadomości SMS, czy połączenia telefonicznego. Następnie kliknij przycisk DALEJ.

  4. Wprowadź otrzymany kod i kliknij przycisk DALEJ.

  5. Kliknij przycisk WŁĄCZ, aby ukończyć konfigurowanie weryfikacji dwuetapowej.

  6. Aby wrócić do poprzedniego ekranu, kliknij strzałkę w lewo obok pozycji Weryfikacja dwuetapowa w górnej części ekranu.

   Wybieranie strzałki wstecz w celu kontynuowania
 4. W obszarze Hasło wybierz pozycję Hasła aplikacji.

  Wybieranie aplikacji
 5. Wprowadź hasło do swojego konta Google, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się. U dołu następnego ekranu wybierz z list rozwijanych pozycje Poczta i Komputer z systemem Windows, a następnie wybierz pozycję Generuj.

  Wybieranie aplikacji i urządzenia na potrzeby hasła aplikacji
 6. Usługa firmy Google wyświetli Twoje hasło aplikacji. Skopiuj to hasło (bez spacji) i wprowadź je, gdy w programie Outlook zostanie wyświetlony monit o podanie hasła.

  Kopiowanie hasła aplikacji bez spacji

Jeśli używasz uwierzytelniania dwuskładnikowego w usłudze Outlook.com, wykonaj poniższe czynności, aby wygenerować hasło aplikacji.

 1. Przejdź do https://outlook.com, kliknij swoje inicjały w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Wyświetl konto.

 2. W obszarze Zabezpieczenia wybierz pozycję Aktualizuj.

 3. W obszarze Więcej opcji zabezpieczeń wybierz pozycję Eksploruj.

 4. Przewiń w dół do sekcji hasła aplikacji, a następnie wybierz pozycję Utwórz nowe hasło aplikacji.

 5. Hasło aplikacji zostanie wyświetlone na następnym ekranie. Zanotuj to hasło, ponieważ będzie potrzebne podczas dodawania konta do programu Outlook.

 6. Aby dodać swoje konto do programu Outlook, użyj instrukcji na początku tego artykułu, a gdy program Outlook poprosi o podanie hasła, wprowadź hasło aplikacji.

 1. W przeglądarce przejdź do witryny internetowej usługi Yahoo, a następnie wybierz ikonę ustawień w prawym górnym rogu ekranu.

  Wybieranie ikony ustawień
 2. Wybierz pozycję Account info (Informacje o koncie) > Account security (Zabezpieczenia konta). Może być konieczne ponowne zalogowanie się.

  Zmienianie ustawień zabezpieczeń konta Yahoo
 3. Jeśli weryfikacja dwuetapowa nie jest włączona, musisz to zrobić, zanim będzie można kontynuować. Następnie wybierz pozycję Manage app passwords (Zarządzaj hasłami aplikacji).

  Sprawdzanie konta Yahoo
 4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Outlook Desktop (Klasyczny Outlook), a następnie wybierz pozycję Generate (Generuj).

  Wybierz pozycję Outlook Desktop (Klasyczny Outlook), a następnie pozycję Generate (Generuj).
 5. Usługa Yahoo wyświetli Twoje hasło aplikacji. Skopiuj to hasło (bez spacji) i wprowadź je, gdy w programie Outlook zostanie wyświetlony monit o podanie hasła.

  Notowanie hasła aplikacji

 1. Przejdź do witryny internetowej Apple ID w przeglądarce, a następnie wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.

  Logowanie się za pomocą nazwy użytkownika i hasła usługi iCloud
 2. Jeśli uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostało już włączone, na jednym z Twoich urządzeń zostanie wyświetlony kod. Aby kontynuować, wprowadź ten kod. W przeciwnym razie włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

  Wprowadzanie kodu uwierzytelniania dwuskładnikowego
 3. W sekcji Zabezpieczenia w obszarze HASŁA APLIKACJI wybierz pozycję Wygeneruj hasło.

 4. Wprowadź nazwę dla hasła, na przykład Outlook, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

  Wprowadzanie nazwy hasła aplikacji
 5. Usługa firmy Apple wyświetli Twoje hasło aplikacji. Skopiuj to hasło (bez spacji) i wprowadź je, gdy w programie Outlook zostanie wyświetlony monit o podanie hasła.

  Kopiowanie hasła aplikacji

Mam problem z dodaniem konta e-mail? Użyj konfiguracji zaawansowanej.

Może być konieczne ręczne dodanie konta e-mail. Wybierz jedną z zaawansowanych metod wymienionych poniżej:

Dodawanie konta e-mail POP lub IMAP w programie Outlook dla systemu Windows przy użyciu konfiguracji zaawansowanej

Jeśli chcesz wprowadzić określone wartości dla nazw serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej, numerów portów lub ustawień protokołu SSL, możesz użyć opcji konfiguracji zaawansowanej w programie Outlook. Aby dodać konto POP lub IMAP w programie Outlook, możesz użyć tych instrukcji.

 1. Otwórz program Outlook i wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

 2. Na następnym ekranie wprowadź swój adres e-mail, wybierz pozycję Opcje zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Pozwól mi skonfigurować konto ręcznie i wybierz pozycję Połącz.

 3. Wybierz typ konta. W większości przypadków, jeśli musisz użyć tej opcji, wybierzesz pozycję IMAP.

 4. Na ekranie Ustawienia kont większość potrzebnych ustawień konta powinno być wstępnie wypełnionych. Jeśli jednak chcesz sprawdzić swoje ustawienia, zobacz temat Ustawienia konta POP i IMAP. Wprowadź ustawienia serwera poczty przychodzącej i wychodzącej, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 5. Wprowadź swoje hasło i wybierz pozycję Połącz.

Dodawanie konta e-mail MAPI innego dostawcy w programie Outlook dla systemu Windows przy użyciu konfiguracji zaawansowanej

Jeśli używasz innego dostawcy MAPI, pobierz i skonfiguruj aplikację poczty e-mail MAPI zgodnie z zaleceniami dostawcy.

 1. Otwórz program Outlook i wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

 2. Na następnym ekranie wprowadź swój adres e-mail, wybierz pozycję Opcje zaawansowane, a następnie zaznacz pole wyboru Pozwól mi skonfigurować konto ręcznie i wybierz pozycję Połącz.

 3. Na ekranie Konfiguracja zaawansowana wybierz pozycję Inne.

 4. Na ekranie Inne wybierz z listy typ serwera, z którym chcesz się połączyć.
  Uwaga: Opcja Inne oraz podany pod nią typ konta będą widoczne tylko po prawidłowym zainstalowaniu i skonfigurowaniu aplikacji dostawcy MAPI.

 5. Kliknij pozycję Połącz.

 6. Powinna uruchomić się aplikacja dostawcy MAPI zainstalowana na komputerze.

 7. Ukończ konfigurację konta zgodnie z instrukcjami dostawcy MAPI.

Chcesz zmienić ustawienia istniejącego konta e-mail w programie Outlook?

Jeśli masz już konto e-mail, ale chcesz zmienić jego ustawienia ze względu na niedawne problemy, przejdź do pozycji Zmień lub zaktualizuj ustawienia konta e-mail w programie Outlook dla systemu Windows.

Uwaga: Klienci firm AOL i Verizon, którzy chcą zaktualizować swoje ustawienia konta po niedawnej zmianie ustawień serwera przez firmę AOL, powinni zapoznać się z sekcją Aktualizowanie ustawień poczty e-mail w programie Outlook dla komputerów Mac. Sprawdzając swoje ustawienia szyfrowania, upewnij się, że ustawiono dla nich opcję SSL, SSL/TLS lub Automatycznie, a nie tylko TLS.

Szybkie dodawanie nowego konta

Większość kont e-mail, łącznie z kontami usługi Microsoft 365, serwera Exchange oraz usług Outlook.com, Hotmail.com, Live.com i Google, można skonfigurować, wykonując kilka prostych czynności.

 1. Wybierz Outlook > Preferencje > Konto.

 2. Kliknij znak plus (+) i następnie Nowe konto.

 3. Wpisz swój adres e-mail i wybierz pozycję Kontynuuj.

  Na pierwszym wyświetlonym ekranie należy wprowadzić adres e-mail

 4. Wpisz swoje hasło i wybierz pozycję Dodaj konto. (Ekran może wyglądać inaczej niż przedstawiony w zależności od dodawanego konta).

  Wprowadź hasło dla konta usługi Outlook.com.

 5. Jeśli dodajesz konto usługi Yahoo lub inne konto IMAP albo POP, może nastąpić przejście do tych witryn i wyświetlenie monitu o zezwolenie programowi Outlook na dostęp do poczty, kontaktów i kalendarzy. Kliknij pozycję Zezwalaj, aby kontynuować.

 6. Jeśli dodajesz konto Gmail, w programie Outlook zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do konta Google. Dotyczy to użytkowników korzystających z kompilacji 16.15.18070902 lub nowszej.

  Monit o zalogowanie się do konta Google

  Jeśli już dodano konto Gmail do programu Outlook, zobacz Ulepszone uwierzytelnianie dla istniejących użytkowników usługi Gmail.

 7. Wybierz pozycję Gotowe, aby zacząć korzystać z programu Outlook 2016 dla komputerów Mac.

  Potwierdzenie wyświetlane po pomyślnym dodaniu konta e-mail

Jeśli konto Google dodano wcześniej do programu Outlook dla komputerów Mac w wersji z ulepszonym środowiskiem uwierzytelniania dla kont IMAP Google, będzie konieczne zalogowanie się przy użyciu przeglądarki w celu nawiązania połączenia z kontem. 

 1. Wybierz pozycję Zaloguj się w usłudze Google.

  Monit o istniejące konto Gmail

 2. Wybierz konto.

 3. Zostanie wyświetlony monit o zezwolenie programowi Outlook na uzyskiwanie dostępu do poczty, kontaktów i kalendarzy. Wybierz pozycję Zezwalaj.

  Okno uprawnień dla programu Outlook do uzyskiwania dostępu do konta Gmail

 4. Zostanie wyświetlony monit o powrót do programu Outlook. Wybierz pozycję Zezwalaj.

  Monit o powrót do programu Outlook

 5. Wybierz pozycję Gotowe, aby zacząć korzystać z programu Outlook 2016 dla komputerów Mac.

 1. Wybierz pozycję Narzędzia > Konta.

 2. Zaznacz konto e-mail, które chcesz zmienić.

 3. Zaktualizuj opis konta, informacje osobiste, nazwę użytkownika i hasło lub inne ustawienia w zależności od rodzaju edytowanego konta.

 4. Po zakończeniu aktualizacji wybierz przycisk OK.

Po skonfigurowaniu pierwszego konta wykonaj poniższe czynności, aby dodać wszystkie pozostałe konta e-mail.

 1. Wybierz pozycję Narzędzia > Konta.

 2. Kliknij znak plus (+) i kliknij pozycję Nowe konto.

 3. Wprowadź adres e-mail konta.

 4. Postępuj zgodnie z monitami, aby zakończyć konfigurację konta.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to kolejna warstwa zabezpieczeń dla Twojego konta. Za każdym razem, gdy logujesz się do konta Gmail z nowego urządzenia, na telefonie zostanie wyświetlony kod jednorazowy. Wprowadź ten kod, aby ukończyć logowanie się.

 1. W przeglądarce przejdź do usługi Gmail, a następnie wybierz ikonę aplikacji Google w prawym górnym rogu ekranu.

  Wybieranie ustawień aplikacji Google
 2. Wybierz pozycję Moje konto. W obszarze Logowanie się i zabezpieczenia wybierz pozycję Logowanie się w Google.

  Logowanie się do usługi Google
 3. Wybierz opcję Weryfikacja dwuetapowa i postępuj zgodnie z monitami.

 1. W przeglądarce przejdź do witryny internetowej usługi Yahoo, a następnie wybierz ikonę ustawień w prawym górnym rogu ekranu.

  Wybieranie ikony ustawień
 2. Wybierz pozycję Account info (Informacje o koncie) > Account security (Zabezpieczenia konta). Może być konieczne ponowne zalogowanie się.

  Zmienianie ustawień zabezpieczeń konta Yahoo
 3. Jeśli weryfikacja dwuetapowa nie jest włączona, musisz to zrobić, zanim będzie można kontynuować. Następnie wybierz pozycję Manage app passwords (Zarządzaj hasłami aplikacji).

  Sprawdzanie konta Yahoo
 4. Z listy rozwijanej wybierz pozycję Outlook Desktop (Klasyczny Outlook), a następnie wybierz pozycję Generate (Generuj).

  Wybierz pozycję Outlook Desktop (Klasyczny Outlook), a następnie pozycję Generate (Generuj).
 5. Usługa Yahoo wyświetli Twoje hasło aplikacji. Zanotuj to hasło (bez spacji) i użyj go podczas dodawania nowego konta do programu Outlook.

  Notowanie hasła aplikacji

 1. Przejdź do witryny internetowej Apple ID w przeglądarce, a następnie wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.

  Logowanie się za pomocą nazwy użytkownika i hasła usługi iCloud
 2. Jeśli uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostało już włączone, na jednym z Twoich urządzeń zostanie wyświetlony kod. Aby kontynuować, wprowadź ten kod. W przeciwnym razie włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

  Wprowadzanie kodu uwierzytelniania dwuskładnikowego
 3. W sekcji Zabezpieczenia w obszarze HASŁA APLIKACJI wybierz pozycję Wygeneruj hasło.

 4. Wprowadź nazwę dla hasła, na przykład Outlook, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

  Wprowadzanie nazwy hasła aplikacji
 5. Apple wyświetli Twoje hasło aplikacji. Zanotuj to hasło (bez spacji) i użyj go podczas dodawania nowego konta do programu Outlook.

  Kopiowanie hasła aplikacji

Zobacz też

Zmienianie lub aktualizowanie ustawień konta e-mail w programie Outlook dla systemu Windows

Ustawienia protokołów POP i IMAP poczty e-mail dla programu Outlook

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×