Instalowanie pakietu Office 2010

Świadczenie pomocy technicznej dla pakietu Office 2010 zakończono 13 października 2020 r.

Uaktualnij do platformy Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu, z dowolnego urządzenia i nadal uzyskiwać pomoc techniczną.

Zaktualizuj teraz

Pakiet Office 2010 nie jest już obsługiwany. Jeśli jednak nadal chcesz go zainstalować, potrzebujesz dysku instalacyjnego i klucza produktu pakietu Office 2010 dla wersji, którą próbujesz zainstalować.

Ze względu na możliwość wystąpienia problemów ze zgodnością z poprzednimi wersjami domyślnie instalowana jest wersja 32-bitowa. Jeśli jednak lepszym wyborem jest wersja 64-bitowa, postępuj zgodnie z procedurą instalacji wersji 64-bitowej opisaną w tym artykule.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o wersji 64-bitowej, zobacz Wybór 64-bitowej lub 32-bitowej wersji pakietu Office.

Aby wykonać niestandardową instalację lub odinstalowanie określonych aplikacji, zobacz sekcję poniżej Instalowanie lub usuwanie pojedynczych programów lub składników pakietu Office.

Instalowanie 32-bitowej (domyślnej) wersji pakietu Office 2010

 1. Włóż dysk pakietu Office 2010 do stacji dysków. Jeśli kreator nie zostanie uruchomiony automatycznie, przejdź do stacji dysków i kliknij plik SETUP.EXE.

 2. Po wyświetleniu monitu wprowadź klucz produktu.

  Wprowadź klucz produktu.

  Jeśli potrzebujesz pomocy, zobacz Znajdowanie klucza produktu pakietu Office 2010.

 3. Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  Przeczytaj i zaakceptuj postanowienia licencyjne

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami, a po zainstalowaniu pakietu Office kliknij przycisk Zamknij.

  Po zainstalowaniu pakietu Office kliknij przycisk Zamknij.

 5. W kreatorze aktywacji kliknij pozycję Chcę aktywować oprogramowanie przez Internet, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Aktywowanie oprogramowania przez Internet

  Aby programy pakietu Office działały w pełni, należy aktywować pakiet Office. Jeśli pakiet nie został aktywowany podczas instalacji, można aktywować go później z poziomu aplikacji pakietu Office, klikając pozycję Plik > Pomoc > Aktywuj klucz produktu.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktywowanie programów pakietu Office 2010.

Instalowanie 64-bitowej wersji pakietu Office 2010

Co należy wiedzieć przed zainstalowaniem 64-bitowej wersji pakietu Office:

 • Musisz mieć zainstalowany system Windows w wersji 64-bitowej. Aby to sprawdzić, zobacz Który system operacyjny Windows jest używany na moim komputerze?.

 • Odinstaluj wszystkie 32-bitowe wersje pakietu Office. Zobacz Odinstalowywanie lub usuwanie pakietu Office 2010.

 • Upewnij się, że wszystkie dodatki innych firm do pakietu Office, które są Ci niezbędne, są określone jako zgodne z pakietem Office 2010 i aplikacjami 64-bitowymi. Ze względu na możliwą niezgodność z wcześniejszymi wersjami należy pozostać przy wersji 32-bitowej, jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości.

 1. Włóż dysk instalacyjny pakietu Office 2010.

 2. Kliknij pozycję Start > Komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy napęd, do którego włożono dysk instalacyjny pakietu Office 2010, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 3. Otwórz folder x64 w katalogu głównym dysku instalacyjnego, a następnie kliknij dwukrotnie plik setup.exe.

 4. Po zakończeniu instalacji postępuj dalej zgodnie z domyślną procedurą instalacji, wprowadzając klucz produktu (krok 2.).

Instalowanie lub usuwanie pojedynczych programów albo składników pakietu Office

Z pakietem Office 2010 można zainstalować określone aplikacje lub składniki (funkcje) pakietu Office.

Instalowanie lub usuwanie pojedynczych programów pakietu Office

Jeśli użytkownik chce zainstalować tylko niektóre programy z pakietu Office — na przykład ma pakiet Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm i chce zainstalować programy Word, Excel, PowerPoint oraz Outlook, ale nie program OneNote — może wybrać instalację niestandardową.

 1. Rozpocznij instalację pakietu Office.

 2. W oknie dialogowym Wybierz żądany typ instalacji kliknij przycisk Dostosuj.

 3. Na karcie Opcje instalacji kliknij prawym przyciskiem myszy programy, których nie chcesz instalować, a następnie kliknij polecenie Niedostępne Niedostępne.   

 4. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz , aby przeprowadzić instalację niestandardową.

Ważne: Po zainstalowaniu pakietu Office nie można usuwać jego pojedynczych programów. Trzeba całkowicie odinstalować pakiet Office, a następnie ponownie go zainstalować, korzystając z opcji instalacji niestandardowej zgodnie z opisaną wyżej procedurą.

Instalowanie lub usuwanie pojedynczych składników oprogramowania pakietu Office

Przy pierwszej próbie użycia funkcji, która nie została jeszcze zainstalowana, pakiet Office zazwyczaj instaluje tę funkcję automatycznie.

Jeśli potrzebna funkcja nie zostanie zainstalowana automatycznie, wykonaj następujące czynności:

 1. Zakończ działanie wszystkich programów.

 2. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemach Windows 7 i Windows Vista     Kliknij kategorię Programy, a następnie kliknij pozycję Programy i funkcje. Kliknij nazwę pakietu Microsoft Office lub programu, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Zmień.

   Uwaga: W widoku klasycznym należy kliknąć dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy. Następnie należy kliknąć nazwę pakietu Microsoft Office lub programu do zmiany i przycisk Zmień.

  • W systemie Microsoft Windows XP    Kliknij aplet Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij pozycję Zmień lub usuń programy. Kliknij nazwę pakietu Microsoft Office lub programu, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Zmień.

   Uwaga: W widoku klasycznym należy kliknąć dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy. Następnie należy kliknąć nazwę pakietu Microsoft Office lub programu do zmiany i przycisk Zmień.

 4. W oknie dialogowym Instalator produktu Office kliknij pozycję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Kliknij wybrane niestandardowe opcje instalacji:

  • Kliknięcie znaku plus (+) powoduje rozwinięcie folderu i wyświetlenie większej liczby funkcji.

  • Symbol obok funkcji informuje o domyślnym sposobie jej instalacji. Sposób instalacji funkcji można zmienić, klikając symbol, a następnie wybierając inny symbol z wyświetlonej listy. Poniżej przedstawiono symbole i ich znaczenie:

   Uruchom z mojego komputera  Uruchom z mojego komputera     Ta funkcja zostanie zainstalowana i będzie zapisana na dysku twardym komputera użytkownika po ukończeniu instalacji. Na dysku twardym nie będą instalowane ani zapisane podfunkcje.

   Uruchom z mojego komputera  Uruchom wszystko z mojego komputera     Ta funkcja i wszystkie jej podfunkcje zostaną zainstalowane i będą zapisane na dysku twardym komputera użytkownika po ukończeniu instalacji.

   Instalowane przy pierwszym użyciu  Instalowane przy pierwszym użyciu     Ta funkcja zostanie zainstalowana na dysku twardym komputera użytkownika przy jej pierwszym użyciu. Może być wówczas potrzebny dostęp do dysku CD lub serwera, z którego dokonano pierwotnej instalacji. Ta opcja może nie być dostępna dla niektórych funkcji.

   Niedostępne  Niedostępne     Funkcja nie zostanie zainstalowana, ponieważ jest niedostępna.

  • Jeśli funkcja ma podfunkcje, symbol na białym tle informuje, że funkcja i wszystkie jej podfunkcje są instalowane w ten sam sposób. Symbol na szarym tle oznacza, że funkcja i jej podfunkcje są instalowane na różne sposoby.

  • Do przeglądania funkcji i zmiany ich opcji można także używać klawiatury. Do wybierania funkcji służą klawisze STRZAŁKA W GÓRĘ i STRZAŁKA W DÓŁ. Za pomocą klawisza STRZAŁKA W PRAWO można rozwinąć funkcję zawierającą jedną lub więcej podfunkcji. Za pomocą klawisza STRZAŁKA W LEWO można zwinąć rozwiniętą funkcję. Po wybraniu funkcji, która ma zostać zmieniona, należy nacisnąć klawisz SPACJA, aby wyświetlić menu z opcjami instalacji. Za pomocą klawiszy STRZAŁKA W GÓRĘ i STRZAŁKA W DÓŁ należy wybrać żądaną opcję instalacji, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

 6. Po zakończeniu wybierania żądanych opcji instalacji niestandardowej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Uaktualnij. Ten przycisk jest wyświetlany, jeśli Instalator wykryje na komputerze starszą wersję tego samego programu pakietu Office.

  • Kliknij przycisk Zainstaluj teraz. Ten przycisk jest wyświetlany, jeśli Instalator nie wykryje na komputerze starszej wersji tego samego programu pakietu Office.

Zobacz też

Odinstalowywanie pakietu Office z komputera PC

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×