Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Aby rozwiązać problemy, które mogą występować podczas instalacji pakietu Microsoft 365 z powodu wolno działających lub zawodnych połączeń, najpierw pobierz narzędzie Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej. (W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat tego narzędzia, przejdź tutaj).

Czynności ręczne instalatora w trybie offline

Jeśli narzędzie Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej firmy Microsoft nie rozwiązało problemu, wykonaj następujące czynności specyficzne dla Twojego planu. Aby pobrać ten plik instalatora, trzeba mieć połączenie z Internetem, a gdy zostanie to wykonane, możesz zainstalować pakiet Microsoft 365 w trybie offline na komputerze w dogodnym dla siebie momencie.

Instrukcje opisane poniżej różnią się w zależności od tego, czy produkt pakietu Microsoft 365 jest częścią planu Office dla użytkowników domowych, czy planu Office dla firm, dlatego należy wybrać właściwą kartę odpowiadającą Twojemu produktowi.

Porada: Jeśli pakiet Office kupiono przy użyciu korzyści firmowej, zobacz Platforma Microsoft 365 w ramach programu rabatowego Microsoft dla firm.Microsoft 365Microsoft 365 

Platforma Microsoft 365 dla użytkowników domowych

Jeśli Twój produkt pakietu Microsoft 365 jest jednym z następujących, masz produkt usługi Microsoft 365 dla użytkowników domowych. Może to być subskrypcja lub jednorazowy zakup Microsoft 365pakietu Microsoft Office lub oddzielnej aplikacji firmy Microsoft Microsoft 365. Te produkty są zwykle skojarzone z osobistym kontem Microsoft.

Microsoft 365 subskrypcje: Następujące produkty zawierają w pełni zainstalowane aplikacje pakietu Microsoft 365.

  Microsoft 365 Family
  Microsoft 365 Personal

Wersje pakietu Office 2021, Office 2019, Office 2016 lub Office 2013 dostępne jako jednorazowe zakupy: Następujące produkty zawierają w pełni zainstalowane aplikacje pakietu Office.

  Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów
  Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
  Office Professional

Autonomiczne aplikacje pakietu Office 2021, Office 2019, 2016 lub 2013 dostępne jako jednorazowe zakupy:

  Word
  Excel
  PowerPoint
  OneNote*
  Program Outlook
  Access
  Publisher
  Project
  Visio

Porada: *Klasyczna wersja programu OneNote jest dostępna tylko na platformie Microsoft 365 dla wersji 2021, 2016 i 2013. W pakiecie Office 2019 i programie OneNote dla systemu Windows 10 jest to domyślne środowisko programu OneNote. Zobacz często zadawane pytania.

Microsoft 365 dla firm

Jeśli Twój produkt pakietu Microsoft 365 jest jednym z następujących, masz produkt Microsoft 365 dla firm. Te produkty są zwykle skojarzone z kontem służbowym, a Twoja licencja pakietu Microsoft 365 (jeśli subskrypcja ją obejmuje) pochodzi od organizacji, w której pracujesz lub uczysz się.  

Microsoft 365 Subskrypcje: Następujące produkty zawierają w pełni zainstalowane aplikacje pakietu Microsoft 365.

  Aplikacje Microsoft 365 dla firm
  Microsoft 365 Business Standard

  Office 365 A5

  Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw
  Office 365 Enterprise E3
  Office 365 Enterprise E4
  Office 365 Enterprise E5

  Microsoft 365 Business Standard (organizacje niedochodowe)
  Office 365 Nonprofit E3
  Office 365 Nonprofit E5

  Office 365 U.S. Government Community G3
  Office 365 U.S. Government Community G5

  Project Online Professional
  Project Online Premium

  Visio Online (plan 2)

Microsoft 365Subskrypcje bez w pełni zainstalowanych aplikacji pakietu Office:

Porada: W tych subskrypcjach usługi Microsoft 365 nie ma aplikacji klasycznych do pobrania i zainstalowania, ale w większości przypadków możesz nadal uzyskiwać dostęp do wersji online aplikacji pakietu Office i korzystać z nich w przeglądarce internetowej. Zobacz Bezpłatny pakiet Office dla sieci Web.

  Microsoft 365 Business Basic
Office 365 Enterprise E1
Office 365 A1
Microsoft 365 Business Basic (organizacje niedochodowe)
Office 365 Nonprofit E1
Office 365 U.S. Government G1
Project Online Essentials
  Visio Online (plan 1)

Wersje licencjonowane zbiorowo pakietu Office LTSC 2021, Office 2019, Office 2016 lub Office 2013

  Office Professional Plus

Wybierz swój plan

Krok 1. Pobieranie instalatora offline ze strony Moje konto

 1. Aby pobrać plik instalatora w trybie offline, przejdź do www.office.com/myaccount. Jeśli jeszcze nie zalogowano się za pomocą konto Microsoft skojarzonego z Twoją kopią pakietu Microsoft 365 lub Microsoft 365, należy zrobić to teraz. Jeśli zalogowano się za pomocą innego konta, należy wylogować się z tego konta i zalogować się ponownie, wykorzystując odpowiednie konto Microsoft.

  Uwaga: Jeśli próbujesz zainstalować usługę Microsoft 365 otrzymaną za pośrednictwem pracy lub szkoły i zalogowano się już, wykorzystując konto służbowe, nie należy wykonywać poniższych instrukcji. Zamiast tego powyżej wybierz kartę Office dla firm.

 2. Wybierz Zainstaluj Office. Jeśli posiadasz subskrypcję usługi Microsoft 365, musisz również zaznaczyć pozycję Zainstaluj Office > na stronie instalacji.

 3. W oknie Pobierz i zainstaluj wybierz Inne opcje.

 4. Zaznacz pole Pobierz instalator offline, a następnie wybierz język, w którym chcesz zainstalować aplikacje pakietu Microsoft 365. Wybierz Pobierz.

 5. Gdy zostanie wyświetlony monit, u dołu okna przeglądarki wybierz Zapisz (w Microsoft Edge), Otwórz (w Internet Explorer), Otwórz po zakończeniu (w Chrome) lub Zapisz plik (w Firefox). Plik zostanie pobrany.

 6. Po zakończeniu pobierania otwórz Eksploratora plików i zlokalizuj nowy dysk wirtualny, na przykład (D:). Na tym dysku znajdują się pliki instalacyjne pakietu Microsoft 365. Jeśli nie widzisz nowego dysku, znajdź pobrany plik obrazu i kliknij go dwukrotnie. Nowy dysk powinien zostać wyświetlony w katalogu.

  Uwaga: Jeśli masz już inny dysk oznaczony literą (D:), pakiet Microsoft 365 utworzy dysk wirtualny oznaczony następną dostępną literą — tutaj byłaby to litera (E:), jak pokazano w kolejnym kroku.

  Zapisz obraz:Możesz także zapisać kopię tego dysku wirtualnego na dysku lub nośniku USB do późniejszego użycia.

Krok 2. Instalowanie pakietu Office

 1. Wybierz folder pakietu Microsoft 365 na dysku wirtualnym, a następnie w celu rozpoczęcia instalacji offline kliknij dwukrotnie pozycję Setup32.exe, aby zainstalować 32-bitową wersję pakietu Microsoft 365, lub Setup64.exe, aby zainstalować 64-bitową wersję. Jeśli nie masz pewności, która wersja jest właściwa, zobacz Wybór 64-bitowej lub 32-bitowej wersji pakietu Office.

  Wybierz dysk wirtualny, którego nazwa to D lub kolejna dostępna litera

  Po wyświetleniu komunikatu Wszystko gotowe można uzyskać dostęp do aplikacji pakietu Microsoft 365.

 2. Po zakończeniu instalacji pakietu Microsoft 365 pakiet Microsoft 365 musi zostać aktywowany. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Excel.

  W większości przypadków pakiet Office zostaje aktywowany po uruchomieniu aplikacji i wyrażeniu zgody na postanowienia licencyjne przez kliknięcie przycisku Zaakceptuj. Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z aktywacją, zobacz artykuł Aktywacja pakietu Office.

 3. Po aktywowaniu pakietu Office, ale przed rozpoczęciem korzystania z niego, upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje.

  W dowolnej aplikacji pakietu Microsoft 365, takiej jak Word, otwórz nowy lub istniejący dokument, a następnie wybierz pozycje Plik > Konto.

  Z pola listy rozwijanej Opcje aktualizacji wybierz pozycję Aktualizuj teraz.

  Wybierz polecenie Aktualizuj teraz z listy rozwijanej Opcje aktualizacji

Aby pobrać i zainstalować pakiet Microsoft 365 lub Microsoft 365 w trybie offline, gdy posiadasz produkt Microsoft 365 dla firm, użyj Microsoft 365 Narzędzia do wdrażania pakietu (ODT). Narzędzie zaprojektowano dla środowisk przedsiębiorstw i jest uruchamiane z wiersza polecenia, więc kroki są bardziej skomplikowane, ale sprawdzą się także w przypadku instalacji na jednym urządzeniu.

Aby zainstalować i uaktywnić aplikacje pakietu Microsoft 365, musisz mieć licencję pakietu Microsoft 365 lub Microsoft 365 przypisaną do siebie. Aby sprawdzić, czy posiadasz licencję, zobacz Jaki produkt lub licencję platformy Microsoft 365 dla firm posiadam?

Krok 1: Pobierz i zainstaluj Narzędzie wdrażania pakietu Office.

 1. Utwórz na dysku twardym folder i nadaj mu nazwę ODT. W tym przykładzie utworzymy go na dysku c:\, na przykład: c:\ODT.

 2. Pobierz Microsoft 365 Narzędzie do wdrażania pakietu z Centrum pobierania Microsoft. Wybierz pozycję Zapisz jako i zapisz je w folderze Pobrane.

 3. W folderze elementów pobranych kliknij dwukrotnie plik exe Office Deployment Tool (Narzędzie wdrażania pakietu Office), aby go zainstalować.

 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk Tak.

 5. Zaakceptuj postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 6. W oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu wybierz utworzony wcześniej folder ODT, a następnie kliknij przycisk OK.

Krok 2. Pobieranie i instalowanie pakietu Office

Poniższa lista rozwijana zawiera szczegółowe kroki pobierania i instalowania 32-bitowej lub 64-bitowej wersji usługi Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw lub Aplikacje Microsoft 365 dla firm.

Jeśli posiadasz plan Aplikacje Microsoft 365 dla firm lub Microsoft 365 Business Standard, musisz pobrać wersję Aplikacje Microsoft 365 dla firm. W przypadku wszystkich innych planów pobierz wersję Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Jeśli nie masz pewności, którą wersję zainstalować, zobacz poniżej:

Krok 1. Instalowanie wersji 32-bitowej usługi Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw

 1. Otwórz Notatnik na komputerze.

 2. Skopiuj i wklej następujący ciąg do pustego pliku tekstowego w Notatniku:

  <Configuration>
   <Add OfficeClientEdition="32">
    <Product ID="O365ProPlusRetail">
     <Language ID="en-us" />
    </Product>
   </Add> 
  </Configuration>
  

  Uwaga: Ciąg <Language ID> w powyższym kodzie dotyczy angielskiej wersji „en-us”. Jeśli chcesz pobrać pakiet Office w innym języku, musisz odpowiednio zmienić zawartość tego cudzysłowu. Jeśli nie masz pewności, co należy wstawić, sprawdź swój identyfikator języka w adresie URL tego tematu, na przykład „support.office.com/<Twój identyfikator języka>/artykuł”. W skopiowanym tekście zastąp ciąg „en-us” w następującym wierszu <Language ID="Twój identyfikator języka" />.

 3. Zapisz plik jako installOfficeProPlus32.xml w folderze ODT.

 4. Kliknij przycisk Start, wpisz run, a następnie wybierz pozycję Uruchom Aplikacja klasyczna, aby go otworzyć.

 5. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz poniższy ciąg, dokładnie tak jak pokazano poniżej.

  • c:\odt\setup.exe /download installOfficeProPlus32.xml

  Kliknij przycisk OK.

 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk Tak.

 7. Zostanie wyświetlone puste okno dialogowe ze ścieżką c:\ODT\setup.exe na pasku tytułu. Powinno się rozpocząć pobieranie plików instalacji pakietu Office do folderu ODT na komputerze.

  Pobieranie może zająć trochę czasu i podczas pobierania plików może się wydawać, że nic się nie dzieje. Gdy instalacja zostanie ukończona, okno dialogowe zostanie automatycznie zamknięte i w utworzonym wcześniej folderze ODT pojawi się nowy folder o nazwie Office.

  Po zakończeniu pobierania plików, otwórz ponownie okno dialogowe Uruchamianie. Tym razem wpisz następujące polecenie.

  • c:\odt\setup.exe /configure installOfficeProPlus32.xml

  Kliknij przycisk OK.

 8. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk Tak.

  Powinna się rozpocząć instalacja.

Krok 2. Aktywowanie i aktualizowanie pakietu Office

 1. Po zakończeniu instalacji pakietu Office pakiet Office musi zostać aktywowany. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Excel.

 2. Następnie otwórz istniejący dokument lub utwórz nowy dokument i wybierz pozycję Plik > Konto. Pakiet Office powinien aktywować się automatycznie.

 3. Po aktywowaniu pakietu Office, ale przed rozpoczęciem korzystania z niego, upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje. W tym samym dokumencie wybierz pozycję Opcje aktualizacji, a następnie na liście rozwijanej wybierz pozycję Aktualizuj teraz.

  Wybierz polecenie Aktualizuj teraz z listy rozwijanej Opcje aktualizacji

  Jeśli nic się nie stanie, zamknij aplikację, a następnie powtórz kroki 2 i 3, aby zaktualizować pakiet Office na stronie konta.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, powiadom nas o tym na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problem z instalacją pakietu Office, powiedz nam, jaką czynność próbujesz wykonać i w którym momencie wystąpił problem. Spróbujemy jeszcze raz, powtarzając wszystkie kroki, aby zapewnić dodatkowe informacje.

Krok 1. Instalowanie wersji 64-bitowej usługi Aplikacje Microsoft 365 dla przedsiębiorstw

 1. Otwórz Notatnik na komputerze.

 2. Skopiuj i wklej następujący ciąg do pustego pliku tekstowego w Notatniku:

  <Configuration>
   <Add OfficeClientEdition="64">
    <Product ID="O365ProPlusRetail">
     <Language ID="en-us" />
    </Product>
   </Add> 
  </Configuration>
  

  Uwaga: Ciąg <Language ID> w powyższym kodzie dotyczy angielskiej wersji „en-us”. Jeśli chcesz pobrać pakiet Office w innym języku, musisz odpowiednio zmienić zawartość tego cudzysłowu. Jeśli nie masz pewności, co należy wstawić, sprawdź swój identyfikator języka w adresie URL tego tematu, na przykład „support.office.com/<Twój identyfikator języka>/artykuł”. W skopiowanym tekście zastąp ciąg „en-us” w następującym wierszu <Language ID="Twój identyfikator języka" />.

 3. Zapisz plik jako installOfficeProPlus64.xml w folderze ODT.

 4. Kliknij przycisk Start, wpisz run, a następnie wybierz pozycję Uruchom Aplikacja klasyczna, aby go otworzyć.

 5. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz poniższy ciąg, dokładnie tak jak pokazano poniżej.

  • c:\odt\setup.exe /download installOfficeProPlus64.xml

  Kliknij przycisk OK.

 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk Tak.

 7. Zostanie wyświetlone puste okno dialogowe ze ścieżką c:\ODT\setup.exe na pasku tytułu. Powinno się rozpocząć pobieranie plików instalacji pakietu Office do folderu ODT na komputerze.

  Pobieranie może zająć trochę czasu i podczas pobierania plików może się wydawać, że nic się nie dzieje. Gdy instalacja zostanie ukończona, okno dialogowe zostanie automatycznie zamknięte i w utworzonym wcześniej folderze ODT pojawi się nowy folder o nazwie Office.

  Po zakończeniu pobierania plików, otwórz ponownie okno dialogowe Uruchamianie. Tym razem wpisz następujące polecenie.

  • c:\odt\setup.exe /configure installOfficeProPlus64.xml

  Kliknij przycisk OK.

 8. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk Tak.

 9. Powinna się rozpocząć instalacja.

Krok 2. Aktywowanie i aktualizowanie pakietu Office

 1. Po zakończeniu instalacji pakietu Office pakiet Office musi zostać aktywowany. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Excel.

 2. Następnie otwórz istniejący dokument lub utwórz nowy dokument i wybierz pozycję Plik > Konto. Pakiet Office powinien aktywować się automatycznie.

 3. Po aktywowaniu pakietu Office, ale przed rozpoczęciem korzystania z niego, upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje. W tym samym dokumencie wybierz pozycję Opcje aktualizacji, a następnie na liście rozwijanej wybierz pozycję Aktualizuj teraz.

  Wybierz polecenie Aktualizuj teraz z listy rozwijanej Opcje aktualizacji

  Jeśli nic się nie stanie, zamknij aplikację, a następnie powtórz kroki 2 i 3, aby zaktualizować pakiet Office na stronie konta.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, powiadom nas o tym na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problem z instalacją pakietu Office, powiedz nam, jaką czynność próbujesz wykonać i w którym momencie wystąpił problem. Spróbujemy jeszcze raz, powtarzając wszystkie kroki, aby zapewnić dodatkowe informacje.

Krok 1. Instalowanie wersji 32-bitowej usługi Aplikacje Microsoft 365 dla firm

 1. Otwórz Notatnik na komputerze.

 2. Skopiuj i wklej następujący ciąg do pustego pliku tekstowego w Notatniku:

  <Configuration>
   <Add OfficeClientEdition="32">
    <Product ID="O365BusinessRetail">
     <Language ID="en-us" />
    </Product>
   </Add> 
  </Configuration>
  

  Uwaga: Ciąg <Language ID> w powyższym kodzie dotyczy angielskiej wersji „en-us”. Jeśli chcesz pobrać pakiet Office w innym języku, musisz odpowiednio zmienić zawartość tego cudzysłowu. Jeśli nie masz pewności, co należy wstawić, sprawdź swój identyfikator języka w adresie URL tego tematu, na przykład „support.office.com/<Twój identyfikator języka>/artykuł”. W skopiowanym tekście zastąp ciąg „en-us” w następującym wierszu <Language ID="Twój identyfikator języka" />.

 3. Zapisz plik jako installOfficeBusRet32.xml w folderze ODT.

 4. Kliknij przycisk Start, wpisz run, a następnie wybierz pozycję Uruchom Aplikacja klasyczna, aby go otworzyć.

 5. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz poniższy ciąg, dokładnie tak jak pokazano poniżej.

  • c:\odt\setup.exe /download installOfficeBusRet32.xml

  Kliknij przycisk OK.

 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk OK.

 7. Zostanie wyświetlone puste okno dialogowe ze ścieżką c:\ODT\setup.exe na pasku tytułu. Powinno się rozpocząć pobieranie plików instalacji pakietu Office do folderu ODT na komputerze.

  Pobieranie może zająć trochę czasu i podczas pobierania plików może się wydawać, że nic się nie dzieje. Gdy instalacja zostanie ukończona, okno dialogowe zostanie automatycznie zamknięte i w utworzonym wcześniej folderze ODT pojawi się nowy folder o nazwie Office.

  Po zakończeniu pobierania plików, otwórz ponownie okno dialogowe Uruchamianie. Tym razem wpisz następujące polecenie.

  • c:\odt\setup.exe /configure installOfficeBusRet32.xml

  Kliknij przycisk OK.

 8. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk OK.

 9. Powinna się rozpocząć instalacja.

Krok 2. Aktywowanie i aktualizowanie pakietu Office

 1. Po zakończeniu instalacji pakietu Office pakiet Office musi zostać aktywowany. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Excel.

 2. Następnie otwórz istniejący dokument lub utwórz nowy dokument i wybierz pozycję Plik > Konto. Pakiet Office powinien aktywować się automatycznie.

 3. Po aktywowaniu pakietu Office, ale przed rozpoczęciem korzystania z niego, upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje. W tym samym dokumencie wybierz pozycję Opcje aktualizacji, a następnie na liście rozwijanej wybierz pozycję Aktualizuj teraz.

  Wybierz polecenie Aktualizuj teraz z listy rozwijanej Opcje aktualizacji

  Jeśli nic się nie stanie, zamknij aplikację, a następnie powtórz kroki 2 i 3, aby zaktualizować pakiet Office na stronie konta.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, powiadom nas o tym na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problem z instalacją pakietu Office, powiedz nam, jaką czynność próbujesz wykonać i w którym momencie wystąpił problem. Spróbujemy jeszcze raz, powtarzając wszystkie kroki, aby zapewnić dodatkowe informacje.

Krok 1. Instalowanie wersji 64-bitowej usługi Aplikacje Microsoft 365 dla firm

 1. Otwórz Notatnik na komputerze.

 2. Skopiuj i wklej następujący ciąg do pustego pliku tekstowego w Notatniku:

  <Configuration>
   <Add OfficeClientEdition="64">
    <Product ID="O365BusinessRetail">
     <Language ID="en-us" />
    </Product>
   </Add> 
  </Configuration>
  

  Uwaga: Ciąg <Language ID> w powyższym kodzie dotyczy angielskiej wersji „en-us”. Jeśli chcesz pobrać pakiet Office w innym języku, musisz odpowiednio zmienić zawartość tego cudzysłowu. Jeśli nie masz pewności, co należy wstawić, sprawdź swój identyfikator języka w adresie URL tego tematu, na przykład „support.office.com/<Twój identyfikator języka>/artykuł”. W skopiowanym tekście zastąp ciąg „en-us” w następującym wierszu <Language ID="Twój identyfikator języka" />.

 3. Zapisz plik jako installOfficeBusRet64.xml w folderze ODT.

 4. Kliknij przycisk Start, wpisz run, a następnie wybierz pozycję Uruchom Aplikacja klasyczna, aby go otworzyć.

 5. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz poniższy ciąg, dokładnie tak jak pokazano poniżej.

  • c:\odt\setup.exe /download installOfficeBusRet64.xml

  Kliknij przycisk OK.

 6. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk Tak.

 7. Zostanie wyświetlone puste okno dialogowe ze ścieżką c:\ODT\setup.exe na pasku tytułu. Powinno się rozpocząć pobieranie plików instalacji pakietu Office do folderu ODT na komputerze.

  Pobieranie może zająć trochę czasu i podczas pobierania plików może się wydawać, że nic się nie dzieje. Gdy instalacja zostanie ukończona, okno dialogowe zostanie automatycznie zamknięte i w utworzonym wcześniej folderze ODT pojawi się nowy folder o nazwie Office.

  Po zakończeniu pobierania plików, otwórz ponownie okno dialogowe Uruchamianie. Tym razem wpisz następujące polecenie.

  • c:\odt\setup.exe /configure installOfficeBusRet64.xml

  Kliknij przycisk OK.

 8. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z informacją Czy chcesz zezwolić tej aplikacji na wprowadzenie zmian na tym urządzeniu?, kliknij przycisk Tak.

 9. Powinna się rozpocząć instalacja.

Krok 2. Aktywowanie i aktualizowanie pakietu Office

 1. Po zakończeniu instalacji pakietu Office pakiet Office musi zostać aktywowany. Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, a następnie otwórz dowolną aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Excel.

 2. Następnie otwórz istniejący dokument lub utwórz nowy dokument i wybierz pozycję Plik > Konto. Pakiet Office powinien aktywować się automatycznie.

 3. Po aktywowaniu pakietu Office, ale przed rozpoczęciem korzystania z niego, upewnij się, że masz najnowsze aktualizacje. W tym samym dokumencie wybierz pozycję Opcje aktualizacji, a następnie na liście rozwijanej wybierz pozycję Aktualizuj teraz.

  Wybierz polecenie Aktualizuj teraz z listy rozwijanej Opcje aktualizacji

  Jeśli nic się nie stanie, zamknij aplikację, a następnie powtórz kroki 2 i 3, aby zaktualizować pakiet Office na stronie konta.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, powiadom nas o tym na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problem z instalacją pakietu Office, powiedz nam, jaką czynność próbujesz wykonać i w którym momencie wystąpił problem. Spróbujemy jeszcze raz, powtarzając wszystkie kroki, aby zapewnić dodatkowe informacje.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×