Spis treści
×
Instalowanie pakietu Office

Twoje konto Microsoft korzysta z klucza produktu podczas wykonywania wielu zadań, takich jak aktywacja pakietu Office czy ponowne instalowanie pakietu Office.

Typowe pytania dotyczące kluczy produktów pakietu Office

W poniższych sekcjach opisano sytuacje, w których potrzebny jest klucz produktu pakietu Office, i zastosowanie posiadanego klucza produktu.

Mam nowo zakupiony pakiet Office. Gdzie mam wprowadzić klucz produktu?

Jeśli zakupiono nowy, nigdy nie używany klucz produktu

Jeśli masz nowy, nigdy nie używany klucz produktu, przejdź do www.office.com/setup i wykonaj polecenia wyświetlone na ekranie.

Uzyskiwanie pomocy dotyczącej strony Office.com/setup

Uzyskiwanie pomocy na temat błędów dotyczących klucza produktu

tekst alternatywny

Jeśli pakiet Office został kupiony za pośrednictwem witryny Microsoft Store

Jeśli pakiet Office został kupiony za pośrednictwem witryny Microsoft Store, klucz produktu można wprowadzić właśnie tam.

 1. Przejdź do strony www.microsoftstore.com. W prawym górnym rogu wybierz pozycję Zaloguj się i wpisz identyfikator użytkownika oraz hasło, których użyto do zakupu pakietu Office.

 2. Po zalogowaniu się wybierz swoją nazwę w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Historia zamówień.

 3. Znajdź jednorazowy zakup pakietu Office lub poszczególnych aplikacji pakietu Office, a następnie wybierz pozycję Instalowanie pakietu Office, aby wyświetlić klucz produktu (ta opcja w rzeczywistości nie powoduje zainstalowania pakietu Office).

 4. Wybierz ponownie pozycję Zainstaluj pakiet Office w oknie, w którym pojawi się klucz produktu.

 5. Na stronie Cześć. Uzyskaj pakiet Office postępuj zgodnie z monitami, aby skojarzyć klucz produktu z kontem Microsoft i rozpocząć proces instalacji.

Strona Historia zamówień w witrynie Microsoft Store

Jeśli pakiet Office zakupiono w ramach Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

Po zainstalowaniu pakietu Office Professional Plus, Visio Professional lub Project Professional za pośrednictwem Microsoft HUP aktywowanego przez pracodawcę, wprowadź klucz produktu po jego zainstalowaniu.

 1. Uruchom dowolną aplikację pakietu Office, taką jak Word, Visio lub Project, w zależności od zakupu.

 2. Na ekranie Logowanie się w celu skonfigurowania pakietu Office wybierz link Nie chcę się logować ani tworzyć konta (mały link na dole okna).

 3. Wprowadź klucz produktu usługi Program użytkowania w domu firmy Microsoft, aby aktywować pakiet Office.

  Aby uzyskać pomoc, zobacz Uzyskiwanie pomocy przy instalowaniu pakietu Office w ramach Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

Link, który należy kliknąć w celu wprowadzenia klucza produktu w ramach Programu użytkowania w domu firmy Microsoft

Mam nowy komputer z systemem Windows 10 i dołączonym pakietem Office, ale nie mogę znaleźć klucza produktu

Jeśli zobaczysz ekran Zacznijmy z opcjami wypróbowania, zakupu lub aktywowania pakietu Office, oznacza to, że na nowym komputerze pakiet Office jest zainstalowany jako 1-miesięczna wersja próbna usługi Microsoft 365 Family. Producent Twojego komputera nie dostarczy Ci klucza produktu, chyba że zapłacono za kartę klucza produktu pakietu Office. Zamiast tego możesz uruchomić wersję próbną usługi Microsoft 365 Family lub kupić pakiet Office.

Wydawało mi się, że do tego urządzenia dołączono pakiet Office

Pokazuje ekran „Zacznijmy”, który wskazuje, że wersja próbna usługi Office 365 znajduje się na tym urządzeniu

Jeśli zapłacono, aby nowy komputer z systemem Windows 10 zawierał produkt pakietu Office, cyfrowy klucz produktu zostanie przesłany na komputer podczas aktywowania systemu Windows 10. Nie otrzymasz drukowanej wersji klucza produktu. Zamiast tego po uruchomieniu programu Word (lub dowolnej aplikacji pakietu Office) zostanie wyświetlony komunikat podobny do poniższego.

Uzyskaj pomoc dotyczącą aktywacji zakupu lub bezpłatnej oferty pakietu Office na nowym komputerze PC

Pokazuje okno dialogowe, które wyświetla się w momencie otwarcia aplikacji pakietu Office na nowym urządzeniu z licencją pakietu Office.

Została kupiona karta klucza produktu, ale nie ma na niej klucza

Jeśli zakupiono kartę klucza produktu pakietu Office, może być konieczne staranne zdrapanie znajdującej się na odwrocie karty klucza produktu powłoki ze srebrnej folii w celu odkrycia klucza produktu. Jeśli zdrapywanie powłoki z folii spowoduje uszkodzenie klucza, zobacz Mój klucz produktu został utracony lub uszkodzony.

Porada: Karta klucza produktu może także zawierać kody kreskowe oraz inne grupy liter i cyfr, ale klucz produktu zawsze będzie widoczny w formacie XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX.

Zdrap foliową powłokę, aby odsłonić klucz produktu pakietu Office

W pakiecie Office jest wyświetlana prośba o wprowadzenie klucza produktu

Skorzystaj z konta Microsoft, a nie klucza produktu, aby zainstalować i aktywować usługę Office 365, pakiet Office 2016, Office 2013 i zakupione osobno aplikacje pakietu Office, takie jak Project, Visio, Word, Excel i Outlook.

tekst alternatywny

Zaloguj się, aby zainstalować pakiet Office

Dodaj zakładkę do poniższej witryny, aby zawsze wiedzieć, gdzie przejść w celu zainstalowania pakietu Office.

Konto Microsoft, strona Usługi i subskrypcje

Logowanie się w celu aktywowania pakietu Office

Jeśli aplikacja pakietu Office wyświetli monit o aktywowanie, zaloguj się przy użyciu konta Microsoft zamiast klucza produktu.

Używanie właściwego konta Microsoft

Upewnij się, że zalogowano się za pomocą konta Microsoft, którego użyto do zakupu pakietu Office.

Znajdowanie konta używanego z pakietem Office

Uwaga: W przypadku zakupienia nowej, nieużywanej karty klucza produktu usługi Microsoft 365 w celu odnowienia subskrypcji usługi Microsoft 365 lub zakupu wersji próbnej można wprowadzić ten klucz produktu, jeśli w pakiecie Office jest wyświetlana odpowiednia prośba. Klucz produktu można także wprowadzić na stronie www.office.com/setup.

Istnieje kilka wyjątków, kiedy trzeba będzie wykonać inne czynności niż zalogowanie się.

 • Jeśli zakupiono pakiet Office Professional Plus, Visio Professional lub Project Professional za pośrednictwem oferowanej przez pracodawcę korzyści „Program użytkowania w domu firmy Microsoft”, potrzebujesz klucza produktu do zainstalowania pakietu Office na komputerze. Aby znaleźć swój klucz produktu online, zobacz Uzyskiwanie klucza produktu w ramach Programu użytkowania w domu.

 • Jeśli w pracy korzystasz z wersji pakietu Office Professional Plus opartej na licencjonowaniu zbiorczym, konieczne będzie skontaktowanie się z administratorem w celu uzyskania klucza produktu.

 • Jeśli w aplikacji pakietu Office zostanie wyświetlony żółty lub czerwony baner z informacją SUBSKRYPCJA WYGASŁA, musisz odnowić subskrypcję usługi Microsoft 365, aby nadal korzystać z pakietu Office. Aby uzyskać pomoc, zobacz Odnawianie subskrypcji platformy Microsoft 365 dla użytkowników domowych.

 • Jeśli pakiet Office był preinstalowany na nowym urządzeniu i w aplikacji pakietu Office zostanie wyświetlony żółty lub czerwony baner z informacją POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE PRODUKTU: Większość funkcji produktu <app> została wyłączona, ponieważ ten produkt nie został aktywowany, musisz uruchomić nową wersję próbną usługi Microsoft 365 Family, zalogować się za pomocą konta Microsoft powiązanego z pakietem Office lub kupić pakiet Office. Aby uzyskać pomoc, zobacz Aktywowanie usługi Office.

 • Jeśli pakiet Office Professional Plus zakupiono w trybie online, zobacz Czy mogę zakupić klucz produktu?. Jeśli klucz produktu nie działa, zobacz Klucz produktu pakietu Office nie działa.

Czy do ponownego zainstalowania pakietu Office potrzebuję klucza produktu?

Nie, nie potrzebujesz klucza produktu. Po prostu przejdź do strony Konto Microsoft, Usługi i subskrypcje i zaloguj się za pomocą konta Microsoft, które zostało użyte do zakupu pakietu Office. Możemy pomóc, jeśli nie pamiętasz swojego konta Microsoft lub hasła.

tekst alternatywny

Uwaga: Potrzebujesz klucza produktu do ponownego zainstalowania pakietu Office Professional Plus, Visio Professional lub Project Professional za pośrednictwem Programu użytkowania w domu firmy Microsoft. Aby uzyskać pomoc, zobacz Uzyskiwanie pomocy przy instalowaniu pakietu Office w ramach Programu użytkowania w domu firmy Microsoft.

Czy mogę zmienić mój klucz produktu?

Tak, można zmienić klucz produktu pakietu Office dla użytkowników domowych i firm, Office dla użytkowników domowych i uczniów, Office Professional i pojedynczo kupowane aplikacje pakietu Office. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Zmienianie klucza produktu pakietu Office

Można także przełączyć licencję pakietu Office, jeśli kupisz inną wersję pakietu Office. Na przykład jeśli masz pakiet Office dla użytkowników domowych i firm i chcesz subskrypcję usługi Microsoft 365, możesz przełączać się do istniejącej instalacji z pakietu Office dla użytkowników domowych i firm do usługi Microsoft 365. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Przełączanie licencji pakietu Office.

Czy w pakiecie Office mogę wyświetlić mój klucz produktu?

Nie, klucz produktu nie jest wyświetlany online (zobacz wyjątek poniżej). Należy się zalogować przy użyciu konta Microsoft użytego do zakupu i pobrania tej wersji pakietu Office.

Jeśli zakupiono starszą wersję pakietu Office za pośrednictwem Programu firmy Microsoft użytkowania w domu (HUP)

Jeśli zakupiono starszą wersję pakietu Office Professional Plus, Visio Professional lub Project Professional za pośrednictwem oferowanej przez pracodawcę korzyści „Program firmy Microsoft użytkowania w domu (HUP)”, można sprawdzić klucz produktu online. Aby znaleźć swój klucz produktu online, przejdź do strony Szczegóły zamówienia. Aby uzyskać pomoc, zobacz Uzyskiwanie klucza produktu w ramach Programu użytkowania w domu.

Przedstawia przycisk Zainstaluj w szczegółach zamówienia w ramach Programu użytkowania w domu

Czy mogę wyświetlić mój klucz witrynie Microsoft Store?

Jeśli zakupiono pakiet Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów, Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm, Office Professional lub pojedyncze aplikacje pakietu Office w Sklepie Microsoft, ale jeszcze ich nie zainstalowano, można również wyświetlić ich klucze produktu i zainstalować je ze Sklepu Microsoft.

Wykonaj następujące czynności, aby wyświetlić klucz produktu w Sklepie Microsoft:

 1. Przejdź do strony www.microsoftstore.com. W prawym górnym rogu wybierz pozycję Zaloguj się i wpisz identyfikator użytkownika oraz hasło, których użyto do zakupu pakietu Office.

 2. Po zalogowaniu się wybierz swoją nazwę w prawym górnym rogu, a następnie wybierz pozycję Historia zamówień.

 3. Znajdź jednorazowy zakup pakietu Office lub poszczególnych aplikacji pakietu Office, a następnie wybierz pozycję Instalowanie pakietu Office, aby wyświetlić klucz produktu (ta opcja w rzeczywistości nie powoduje zainstalowania pakietu Office). Zwróć uwagę, że ten klucz produktu nie będzie zgodny z kluczem produktu wyświetlanym na stronie Konto Microsoft, Usługi i subskrypcje. Jest to normalne.

Strona Historia zamówień w witrynie Microsoft Store

Moje klucze produktu są niezgodne

Jest to normalne. Klucz produktu pakietu Office widoczny na stronie Konto Microsoft, Usługi i subskrypcje zawsze będzie inny od klucza produktu widocznego na karcie klucza produktu lub w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Są to dwa różne typy kluczy, nawet jeśli jest w nich używany ten sam format.

Czy mogę zakupić klucz produktu?

Jest to uzależnione od tego, co próbujesz zrobić.

 • Aby zakupić zupełnie nową kopię pakietu Office lub rozpocząć nową subskrypcję usługi Microsoft 365, możesz kupić kartę klucza produktu pakietu Office u sprzedawcy detalicznego. Swój klucz możesz zrealizować na stronie https://microsoft365.com/setup  w celu skonfigurowania konta Microsoft i zainstalowania pakietu Office. Możesz również zakupić dystrybucję cyfrową bezpośrednio ze Sklepu Microsoft, korzystając ze strony www.microsoftstore.com. Klucz produktu zostanie dostarczony, jeśli skorzystano z jednorazowego zakupu pakietu Office lub poszczególnych aplikacji pakietu Office. W przypadku usługi Microsoft 365 klucz nie będzie potrzebny i nie zostanie dostarczony.

 • Aby odnowić subskrypcję usługi Microsoft 365, możesz kupić kartę klucza produktu usługi Microsoft 365 u sprzedawcy detalicznego i zrealizować ten klucz na stronie https://microsoft365.com/setup. Subskrypcję można również odnowić online bez klucza produktu na stroniehttps://support.microsoft.com/en-us/help/4026354/office-renew-your-office-365-subscription.

 • Jeśli w pakiecie Office jest wyświetlana prośba o podanie klucza produktu, a Ty chcesz zakupić klucz produktu w celu aktywowania pakietu Office, lepiej odinstalować bieżącą wersję pakietu Office, a następnie zakupić i zainstalować nową wersję pakietu Office ze Sklepu Microsoft. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że pakiet Office zostanie pomyślnie aktywowany.

  Kliknij poniższy przycisk, aby porównać ceny i opcje oraz dokonać zakupu.

  Kup lub wypróbuj platformę Microsoft 365

Jeśli chcesz kupić klucze produktu pakietu Office w innym miejscu, zalecamy zapoznanie się z naszymi poradami dotyczącymi bezpieczniejszych zakupów, aby mieć pewność, że zakupione oprogramowanie będzie oryginalnym oprogramowaniem firmy Microsoft. Jeśli chcesz kupić klucz produktu w trybie online, koniecznie przeczytaj poradę Uważaj na klucze produktu sprzedawane oddzielnie. Jeśli klucz produktu zakupiony w trybie online nie działa lub przestał działać, zobacz Klucz produktu pakietu Office nie działa.

Mój klucz produktu został utracony lub uszkodzony

Jeśli uszkodzono klucz produktu, ale masz prawidłowy dowód zakupu, pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą zastąpić Twój klucz produktu lub przedstawić Ci inne możliwości. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy.

Jeśli zachodzi podejrzenie, że klucz produktu został utracony, skradziony lub zgubiony, a Ty po prostu chcesz kupić nowszą wersję pakietu Office, możesz kliknąć poniższy przycisk, aby porównać ceny i opcje oraz dokonać zakupu.

Kup lub wypróbuj platformę Microsoft 365

Jeśli chcesz kupić pakiet Office w innym miejscu, zalecamy zapoznanie się z naszymi poradami dotyczącymi bezpieczniejszych zakupów, aby mieć pewność, że zakupione oprogramowanie będzie oryginalnym oprogramowaniem firmy Microsoft. Jeśli chcesz kupić klucz produktu online, koniecznie przeczytaj poradę Uważaj na klucze produktu sprzedawane oddzielnie.

Klucz produktu pakietu Office nie działa

Jeśli zobaczysz komunikat o błędzie, gdy chcesz zrealizować klucz produktu w witrynie Office.com/setup, zobacz Uzyskiwanie pomocy na temat błędów dotyczących klucza produktu na stronie Office.com/setup.

Jeśli klucz produktu pakietu Office nie działa lub przestał działać, należy skontaktować się ze sprzedawcą i zażądać zwrotu kosztów. Jeśli klucz produktu zakupiono oddzielnie od oprogramowania, istnieje duże prawdopodobieństwo, że klucz produktu został skradziony lub uzyskany w inny nieuczciwy sposób, a w rezultacie korzystanie z niego zostało zablokowane. Niestety, istnieje wielu nieuczciwych sprzedawców oferujących na sprzedaż kradzione, niewłaściwie używane lub pod innymi względami nieautoryzowane klucze produktu firmy Microsoft. Czasami te klucze produktu są drukowane na sfałszowanych etykietach lub kartach z linkiem umożliwiającym pobranie oprogramowania firmy Microsoft, a czasami rozpowszechniane z nośnikami oprogramowania, których odsprzedaż jest nieautoryzowana, takimi jak nośniki promocyjne, nośniki producenta OEM służące do ponownej instalacji lub inne nośniki firmy Microsoft dotyczące konkretnych programów.

Kontaktowanie się z pomocą techniczną w sprawie klucza produktu

Jeśli mimo zastosowania się do wskazówek zawartych w tym artykule nadal potrzebujesz pomocy, odwiedź naszą stronę pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania pomocy.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×