Funkcja WARUNKI sprawdza, czy spełniliśmy jeden lub więcej warunków, i zwraca wartość odpowiadającą pierwszemu warunce funkcji PRAWDA. Funkcja WARUNKI może zastąpić wiele zagnieżdżonych instrukcji JEŻELI i jest znacznie łatwiejsza do odczytu w przypadku wielu warunków.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna na Windows komputerach Mac, jeśli masz Office 2019 lub masz subskrypcję usługi Microsoft 365. Jeśli jesteś subskrybentem usługi Microsoft 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję pakietu Office.

Prosta składnia

Ogólnie rzecz biorąc, składnia funkcji JEŻELI.S jest następująca:

=JEŻELI.S([Jaks jest Prawda1; Wartość jeżeli Prawda1;Coś jest Prawda2;Wartość jeżeli Prawda2;Coś jest Prawda3;Wartość jeśli Prawda3)
 

Pamiętaj, że funkcja WARUNKI umożliwia testowanie maksymalnie 127 różnych warunków. Jednak nie zalecamy zagnieżdżania zbyt wielu warunków w instrukcjach JEŻELI lub WARUNKI. Jest to spowodowane tym, że wiele warunków musi zostać wprowadzonych w poprawnej kolejności i może być bardzo trudne do skompilowania, testowania i aktualizowania.

Składnia

  • WARUNKI(test_logiczny1; wartość_jeśli_prawda1; [test_logiczny2; wartość_jeśli_prawda2]; [test_logiczny3; wartość_jeśli_prawda3];…)

Argument

Opis

test_logiczny1 (wymagany)

Warunek, którego spełnienie jest oceniane jako PRAWDA lub FAŁSZ.

wartość_jeśli_prawda1 (wymagany)

Wynik do zwrócenia, gdy warunek test_logiczny1 zostanie uznany za spełniony (PRAWDA). Ta wartość może być pusta.

test_logiczny2…test_logiczny127 (opcjonalny)

Warunek, którego spełnienie jest oceniane jako PRAWDA lub FAŁSZ.

wartość_jeśli_prawda2…wartość_jeśli_prawda127 (opcjonalny)

Wynik do zwrócenia, gdy warunek test_logicznyN zostanie uznany za spełniony (PRAWDA). Każdy argument wartość_jeśli_prawdaN odpowiada warunkowi test_logicznyN. Ta wartość może być pusta.

Przykład 1

Funkcja WARUNKI — przykład dotyczący ocen.  Formuła w komórce B2 to 	=WARUNKI(A2>89;"5";A2>79;"4";A2>69;"3";A2>59;"2";PRAWDA;"1")

Formuła dla komórek A2:A6 jest następująca:

  •  =WARUNKI(A2>89;"5";A2>79;"4";A2>69;"3";A2>59;"2";PRAWDA;"1")

Co oznacza JEŻELI (A2 jest Większe niż 89; zwróć "5"; JEŻELI A2 jest większe niż 79; zwróć "4"; i tak dalej, a dla wszystkich innych wartości mniejszych niż 59; zwróć "1").

Przykład 2

Funkcja WARUNKI — przykład dotyczący dni tygodnia — formuła w komórce G2 to 	=WARUNKI(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

Formuła w komórce G7 to:

  •  =WARUNKI(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

Co oznacza JEŻELI(wartość w komórce F2 równa się 1; zwróć wartość w komórce D2; JEŻELI wartość w komórce F2 równa się 2; zwróć wartość w komórce D3; i tak dalej, ostatecznie kończąc wartością z komórki D8, jeśli żaden z pozostałych warunków nie zostanie spełniony).

Uwagi

  • Aby określić wynik domyślny, wprowadź jako ostatni argument test_logiczny wartość PRAWDA. Jeśli nie zostanie spełniony żaden z pozostałych warunków, zwrócona zostanie odpowiadająca mu wartość. W przykładzie 1 przedstawiają to wiersze 6 i 7 (z oceną 58).

  •  W razie podania argumentu test_logiczny bez odpowiadającego mu argumentu wartość_jeśli_prawda, funkcja wyświetla komunikat o błędzie „Wprowadzono następującą liczbę argumentów dla tej funkcji: za mało”.

  •  Jeśli wynikiem logical_test jest wartość inna niż PRAWDA lub FAŁSZ, funkcja zwraca wartość #VALUE! .

  •  Jeśli żadne warunki nie zostaną spełnione, funkcja zwraca błąd #N/D!.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers.

Tematy pokrewne

JEŻELI
Zaawansowane funkcje JEŻELI — praca z formułami zagnieżdżona i unikanie problemów
Szkoleniowe klipy wideo: Zaawansowane funkcje JEŻELI
Funkcja LICZ.JEŚLI zlicza wartości na podstawie jednego kryterium
Funkcja LICZ.WARUNKI zlicza wartości na podstawie wielu kryteriów
Funkcja SUMA.JEŚLI sumuje wartości na podstawie jednego kryterium
Funkcja SUMA.WARUNKI sumuje wartości na podstawie wielu kryteriów
ORAZ
LUB
WYSZUKAJ.WYSZUKAJ.V
Omówienie formuł w programie Excel
Jak unikać przerwanych formuł
Wykrywanie błędów w formułach
Funkcje logiczne
Excel (alfabetycznie)
Excel (według kategorii)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×