Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Funkcja WARUNKI sprawdza, czy spełniony jest co najmniej jeden warunek, i zwraca wartość odpowiadającą pierwszemu warunkowi TYPU PRAWDA. Funkcja WARUNKI może zastąpić wiele zagnieżdżonych instrukcji JEŻELI i jest znacznie łatwiejsza do odczytu w przypadku wielu warunków.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna w systemie Windows lub na komputerze Mac, jeśli masz pakiet Office 2019 lub masz subskrypcję platformy Microsoft 365. Jeśli jesteś subskrybentemMicrosoft 365, upewnij się, że masz najnowszą wersję.

Prosta składnia

Ogólnie rzecz biorąc, składnia funkcji WARUNKI to:

=WARUNKI([Coś jest prawda1, Wartość jeśli Prawda1;Coś jest Prawda2;Wartość jeśli Prawda2;Coś jest Prawda3;Wartość jeśli Prawda3;Wartość jeśli Prawda3)
 

Należy pamiętać, że funkcja WARUNKI umożliwia testowanie do 127 różnych warunków. Nie zaleca się jednak zagnieżdżania zbyt wielu warunków za pomocą instrukcji JEŻELI lub WARUNKI. Dzieje się tak dlatego, że należy wprowadzić wiele warunków w odpowiedniej kolejności, a tworzenie, testowanie i aktualizowanie może być bardzo trudne.

Składnia

  • WARUNKI(test_logiczny1; wartość_jeśli_prawda1; [test_logiczny2; wartość_jeśli_prawda2]; [test_logiczny3; wartość_jeśli_prawda3];…)

Argument

Opis

test_logiczny1 (wymagany)

Warunek, którego spełnienie jest oceniane jako PRAWDA lub FAŁSZ.

wartość_jeśli_prawda1 (wymagany)

Wynik do zwrócenia, gdy warunek test_logiczny1 zostanie uznany za spełniony (PRAWDA). Ta wartość może być pusta.

test_logiczny2…test_logiczny127 (opcjonalny)

Warunek, którego spełnienie jest oceniane jako PRAWDA lub FAŁSZ.

wartość_jeśli_prawda2…wartość_jeśli_prawda127 (opcjonalny)

Wynik do zwrócenia, gdy warunek test_logicznyN zostanie uznany za spełniony (PRAWDA). Każdy argument wartość_jeśli_prawdaN odpowiada warunkowi test_logicznyN. Ta wartość może być pusta.

Przykład 1

Funkcja WARUNKI — przykład dotyczący ocen.  Formuła w komórce B2 to 	=WARUNKI(A2>89;"5";A2>79;"4";A2>69;"3";A2>59;"2";PRAWDA;"1")

Formuła dla komórek A2:A6 jest następująca:

  •  =WARUNKI(A2>89;"5";A2>79;"4";A2>69;"3";A2>59;"2";PRAWDA;"1")

Co oznacza JEŻELI (A2 jest Większe niż 89; zwróć "5"; JEŻELI A2 jest większe niż 79; zwróć "4"; i tak dalej, a dla wszystkich innych wartości mniejszych niż 59; zwróć "1").

Przykład 2

Funkcja WARUNKI — przykład dotyczący dni tygodnia — formuła w komórce G2 to 	=WARUNKI(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

Formuła w komórce G7 to:

  •  =WARUNKI(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

Co oznacza JEŻELI(wartość w komórce F2 równa się 1; zwróć wartość w komórce D2; JEŻELI wartość w komórce F2 równa się 2; zwróć wartość w komórce D3; i tak dalej, ostatecznie kończąc wartością z komórki D8, jeśli żaden z pozostałych warunków nie zostanie spełniony).

Uwagi

  • Aby określić wynik domyślny, wprowadź jako ostatni argument test_logiczny wartość PRAWDA. Jeśli nie zostanie spełniony żaden z pozostałych warunków, zwrócona zostanie odpowiadająca mu wartość. W przykładzie 1 przedstawiają to wiersze 6 i 7 (z oceną 58).

  •  W razie podania argumentu test_logiczny bez odpowiadającego mu argumentu wartość_jeśli_prawda, funkcja wyświetla komunikat o błędzie „Wprowadzono następującą liczbę argumentów dla tej funkcji: za mało”.

  •  Jeśli zostanie obliczony argument logical_test i zostanie zwrócona wartość inna niż PRAWDA lub FAŁSZ, funkcja zwróci #VALUE! .

  •  Jeśli żadne warunki nie zostaną spełnione, funkcja zwraca błąd #N/D!.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel lub uzyskać pomoc techniczną w Społecznościach.

Tematy pokrewne


JEŻELI Zaawansowane funkcje JEŻELI — praca z formułami zagnieżdżonymi i unikanie pułapek
Szkoleniowe klipy wideo: zaawansowane funkcje
JEŻELI Funkcja LICZ.JEŻELI zlicza wartości na podstawie jednego kryterium
Funkcja LICZ.WARUNKI będzie zliczać wartości na podstawie wielu kryteriów
Funkcja SUMA.JEŻELI zsumuje wartości na podstawie jednego kryterium
Funkcja SUMA.WARUNKÓW zsumuje wartości na podstawie wielu kryteriów

ORAZ
LUB WYSZUKAJ.PIONOWO
Omówienie formuł w programie Excel
Jak unikać niepoprawnych
formuł Wykrywanie błędów w formułach
Funkcje logiczne
Funkcje programu Excel (alfabetycznie)
Funkcje programu Excel (według kategorii)

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×