V zariadení Surface chýbajú nastavenia Wi-Fi

Vzťahuje sa na: SurfaceWindows 8.1Windows 10

Skôr než začnete

Skontrolujte nastavenia pre sieť a internet v zariadení Surface tak, že vyberiete tlačidlo Štart > Nastavenia  > Sieť a internet .

  Icon and Wi-Fi should be in Network & Internet list

  Ak v nastaveniach Sieť a internet nemáte uvedenú sieť Wi-Fi, nebudete sa môcť pripojiť k bezdrôtovej sieti. Ak sieť Wi-Fi chýba, aj ikona Prístup na internet bude chýbať na paneli úloh.

  Pripojte sa k Wi-Fi

  Tu je niekoľko riešení, ktoré môžete vyskúšať, ak sa nemôžete pripojiť k bezdrôtovej sieti, pretože nastavenia Wi-Fi sa na zariadení Surface nezobrazujú.

  Riešenie č. 1: Reštartujte zariadenie Surface a skontrolujte nastavenia Wi-Fi

  Ak nastavenia Wi-Fi chýbajú, reštartujte (nevypínajte) zariadenie Surface a znova skontrolujte nastavenia Wi-Fi. Postupujte takto:

  1. Uistite sa, že váš smerovač je pripojený k fungujúcemu konektoru telefónu alebo káblovému pripojeniu, buď priamo alebo prostredníctvom modemu. Ďalšie informácie o nastavení správneho zariadenia nájdete v téme Nastavenie bezdrôtovej siete.
  2. Vyberte položky Štart  > Napájanie > Reštartovať alebo, ak máte čakajúce aktualizácie, vyberte položku Aktualizovať a reštartovať.
  3. Po reštartovaní zariadenia Surface sa prihláste.
  4. Vyberte položky Štart > Nastavenie  > Sieť a internet .
  5. Vyberte položku Režim v lietadle a skontrolujte, či je Režim v lietadle nastavený na možnosť Vypnutý.
   • Ak nastavenia Wi-Fi napriek tomu chýbajú: prejdite na riešenie č. 2.
   • Ak sú nastavenia Wi-Fi zobrazené: vyberte položku Wi-Fi a uistite sa, že Wi-Fi je nastavené na možnosť Zapnuté a že v zozname dostupných bezdrôtových sietí sa zobrazuje názov siete. Vyberte vašu sieť, potom položku Pripojiť.

  Riešenie č. 2: Nainštalujte aktualizácie

  Inštalácia najnovších aktualizácií môže pomôcť pri riešení mnohých bežných problémov s pripojením cez Wi-Fi, ale na stiahnutie aktualizácií musíte byť v režime online. Ak sa nemôžete pripojiť k domácej sieti alebo k verejnej bezdrôtovej sieti v kaviarni alebo v knižnici, tu sú ďalšie spôsoby, pomocou ktorých môžete prejsť do režimu online a získať aktualizácie:

  • Na prechod do režimu online môžete použiť káblové pripojenie.
  • Ak máte Surface Pro 3 alebo Surface 3, môžete si manuálne stiahnuť jeden súbor aktualizácie, ktorý môžete nainštalovať na zariadenie Surface. Na stiahnutie súboru na USB kľúč a jeho presun na zariadenie Surface môžete použiť iný počítač s pripojením na internet. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia aktualizácií pre Surface a Windows.
  • Ak máte Surface 3 so vstavaným mobilným širokopásmovým pripojením, môžete sa pomocou neho pripojiť na internet a získať aktualizácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Nastavenia zariadenia Surface 3 (4G LTE).

  Keď budete online, na manuálne vyhľadanie a nainštalovanie najnovších aktualizácií postupujte takto:

  1. Vyberte položky Štart > Nastavenie  > Aktualizácia a zabezpečenie  > Windows Update.
  2. Vyberte položku Vyhľadať aktualizácie. Ak sú aktualizácie k dispozícii, stiahnu a nainštalujú sa automaticky.
  3. Ak sa Surface po inštalácii aktualizácií nereštartuje automaticky, môžete to urobiť manuálne: vyberte tlačidlo Štart  > Napájanie  > Reštartovať alebo, ak máte čakajúce aktualizácie, vyberte položku Aktualizovať a reštartovať.
  4. Po reštartovaní zariadenia Surface sa prihláste.
  5. Opakujte tieto kroky, kým sa po výbere položky vyhľadať aktualizácie nezobrazí hlásenie Vaše zariadenie je aktualizované. Ďalšie informácie o inštalovaní aktualizácií nájdete v téme Inštalácia aktualizácií pre zariadenie Surface a Windows.

   • Ak nastavenia Wi-Fi napriek tomu chýbajú: prejdite na riešenie č. 3.
   • Ak sú nastavenia Wi-Fi zobrazené: vyberte položku Wi-Fi a uistite sa, že Wi-Fi je nastavené na možnosť Zapnuté a že v zozname dostupných bezdrôtových sietí sa zobrazuje názov siete. Vyberte vašu sieť, potom položku Pripojiť.

  Riešenie č. 3: Spustite Poradcu pri riešení problémov so sieťou systému Windows

  Poradca pri riešení problémov so sieťou systému Windows vám pomôže diagnostikovať a vyriešiť problémy s Wi-Fi. 

  Vyberte tlačidlo Štart , potom vyberte položky Nastavenie > Sieť a internet> Stav > Poradca pri riešení problémov so sieťou a vyberte niektorú z možností.

  • Ak nastavenia Wi-Fi napriek tomu chýbajú: prejdite na riešenie č. 4.
  • Ak sú nastavenia Wi-Fi zobrazené: vyberte položku Wi-Fi a uistite sa, že Wi-Fi je nastavené na možnosť Zapnuté a že v zozname dostupných bezdrôtových sietí sa zobrazuje názov siete. Vyberte vašu sieť, potom položku Pripojiť.

  Riešenie č. 4: Overte, či je Wi-Fi dostupná v Správcovi zariadení

  Ak nastavenia Wi-Fi na zariadení Surface chýbajú, Wi-Fi môže byť vypnuté v Správcovi zariadení.

  1. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text Správca zariadení, potom ho vyberte v zozname výsledkov.

  2. Vyberte šípku vedľa položky Sieťové adaptéry a rozbalí sa zoznam adaptérov, kde môžete skontrolovať, či je v zozname uvedený niektorý z nasledujúcich adaptérov:
   • Marvell AVASTAR Network Controller
   • Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter 
     

     

  3. Dvakrát kliknite na položku Marvell AVASTAR Network Controller alebo Qualcomm Atheros QCA61x4A Wireless Network Adapter, vyberte kartu Ovládač a potom vyberte položku Zakázať zariadenie.
  4. V poli upozornenia vyberte možnosť Áno.
  5. Potom reštartujte sieťový radič výberom položky Povoliťzariadenie.
  6. Reštartujte Surface výberom položiek Štart > Napájanie >Reštartovať alebo, ak máte čakajúce aktualizácie, vyberte položku Aktualizovať a reštartovať
   • Ak nastavenia Wi-Fi napriek tomu chýbajú: Kontaktujte nás.
   • Ak sú nastavenia Wi-Fi zobrazené: vyberte položku Wi-Fi a uistite sa, že Wi-Fi je nastavené na možnosť Zapnuté a že v zozname dostupných bezdrôtových sietí sa zobrazuje názov siete.