Príbuzné témy
×
Vzorce a funkcie
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Vzorce a funkcie

SUM (funkcia)

Funkcia SUM sčíta hodnoty. Môžete spočítať jednotlivé hodnoty, odkazy na bunky alebo rozsahy, prípade kombináciu týchto troch položiek.

Príklad:

 • =SUM(A2:A10) Sčíta hodnoty v bunkách A2:10.

 • =SUM(A2:A10; C2:C10) Sčíta hodnoty v bunkách A2:10, ako aj bunky C2:C10.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

SUM(číslo1;[číslo2];...)

Názov argumentu

Popis

číslo1   

Povinné

Prvé číslo, ktoré sa má sčítať. Číslo môže byť napríklad 4, odkaz na bunku B6 alebo bunka rozsah B2:B8.

číslo2 – 255   

Voliteľné

Toto je druhé číslo, ktoré sa má pripočítať. Takýmto spôsobom môžete zadať až 255 ďalších čísel.

V tejto časti sa pozrieme na niektoré najvhodnejšie postupy pri práci s funkciou. Veľkú časť týchto informácií je možné použiť aj na prácu s inými funkciami.

Metóda =1+2 alebo =A+B – Hoci môžete zadať vzorec vo forme =1+2+3 alebo =A1+B1+C2 a dostanete úplne presné výsledky, tieto metódy sú z niekoľkých dôvodov náchylné na chyby:

 1. Preklepy – Predstavte si, že zadávate viac hodnôt alebo väčšie hodnoty. Napríklad:

  • =14598,93+65437,90+78496,23

  Potom sa pokúste overiť, či sú vaše položky správne. Oveľa jednoduchšie je umiestniť tieto hodnoty do jednotlivých buniek a použiť vzorec s funkciou SUM. Okrem toho, keď sú hodnoty v bunkách, môžete ich formátovať, vďaka čomu sú lepšie čitateľné, ako keď sú vo vzorci.

  Vo vzorci použite namiesto pevného kódovania funkciu SUM. Vzorec v bunke D5 je =SUM(D2:D4)
 2. Chyby typu #HODNOTA! pri odkazovaní na text namiesto na čísla

  Ak používate napríklad takýto vzorec:

  • =A1+B1+C1 alebo =A1+A2+A3

  Príklad slabej štruktúry vzorca. Vzorec v bunke D2 je =A2+B2+C2

  Vzorec môže zlyhať, ak sa v odkazovaných bunkách nachádzajú ľubovoľné nečíselné (textové) hodnoty, ktoré vrátia chybu typu #VALUE! . Funkcia SUM bude ignorovať textové hodnoty a vráti iba súčet číselných hodnôt.

  Správna štruktúra vzorca. Namiesto =A2+B2+C2 bude vzorec bunky D2 =SUM(A2:C2)
 3. Chyba typu #ODKAZ! pri odstránení riadkov alebo stĺpcov

  Chyba #REF! spôsobená odstránením stĺpca. Vzorec sa zmenil na =A2+#REF!+B2

  Ak odstránite riadok alebo stĺpec, vzorec sa nebude aktualizovať, aby vynechal odstránený riadok a vráti chybu #ODKAZ! V tomto bode sa funkcia SUM automaticky aktualizuje.

  Funkcia SUM sa automaticky prispôsobí vloženým alebo odstráneným riadkom a stĺpcom
 4. Pri vložení riadkov alebo stĺpcov sa vo vzorcoch neaktualizujú odkazy

  Vzorce =A+B+C sa po pridaní riadkov neaktualizujú

  Ak vložíte riadok alebo stĺpec, vzorec sa nebude aktualizovať, aby zahŕňal pridaný riadok. V tomto bode sa funkcia SUM automaticky aktualizuje (pokiaľ nie ste mimo rozsahu, ktoré sa odkazuje vo vzorci). Toto je obzvlášť dôležité, ak očakávate, že sa vzorec aktualizuje, ale v skutočnosti sa neaktualizuje, pretože získate neúplné výsledky, ktoré sa vám nemusí podariť zachytiť.

  Príklad zobrazuje vzorec SUM, ktorý sa po vložení stĺpca automaticky rozbalí z pozície =SUM(A2:C2) do pozície =SUM(A2:D2)
 5. Funkcia SUM s odkazmi na jednotlivé bunky vs. rozsahy

  Použitie takéhoto vzorca:

  • =SUM(A1;A2;A3;B1;B2;B3)

  je z tých istých dôvodov rovnako náchylné na chyby pri vkladaní alebo odstraňovaní riadkov vrámci odkazovaného rozsahu. Oveľa lepšie je používať jednotlivé rozsahy, ako napríklad:

  • =SUM(A1:A3;B1:B3)

  Takýto vzorec sa pri pridaní alebo odstránení riadkov aktualizuje.

 1. Potrebujem len sčítať/odčítať/násobiť/deliť čísla Pozrite si sériu videí v téme Základné matematické operácie v Exceli alebo Používanie programu Excel ako kalkulačky.

 2. Ako môžem zobraziť viac alebo menej desatinných miest? Zmenou formátu čísla. Vyberte požadovanú bunku alebo rozsah a stlačením kombinácie klávesov Ctrl + 1 otvorte dialógové okno Formát buniek. Potom kliknite na kartu Číslo a vyberte požadovaný formát. Nezabudnite nastaviť potrebný počet desatinných miest.

 3. Ako sčítam alebo odčítam časové údaje? Časové údaje môžete sčítať alebo odčítať viacerými spôsobmi. Ak napríklad potrebujete získať rozdiel medzi časmi 8:00 a 12:00 na účely výpočtu mzdy, použijete vzorec: =("12:00"-"8:00")*24, ktorým sa od času ukončenia odpočíta čas začatia. Excel počíta časy ako zlomky dňa, celkový počet hodín preto získate po vynásobení hodnotou 24. V prvom príklade používame vzorec =((B2-A2)+(D2-C2))*24 na výpočet celkového počtu hodín od začiatku do konca, pričom neberieme do úvahy prestávku na obed (spolu 8,50 hodiny).

  Ak jednoducho sčítavate hodiny a minúty a chcete ich týmto spôsobom aj zobraziť, môžete ich spočítať bez toho, aby ste ich následne vynásobili číslom 24. V druhom príklade teda používame vzorec =SUM(A6:C6), keďže nám stačí poznať celkový počet hodín a minút pre priradené úlohy (5:36, teda 5 hodín a 36 minút).

  Výpočet časov

  Ďalšie informácie nájdete v téme: Pripočítanie alebo odpočítanie času

 4. Ako vypočítam rozdiel medzi dátumami? Dátumy môžete sčítať a odčítať rovnako ako časy. Tu je príklad, ako sa zvyčajne ráta počet dní medzi dvomi dátumami. Je to veľmi jednoduché: stačí zadať vzorec =B2-A2. Pri práci s dátumami a časmi platí, že od dátumu/času ukončenia treba odčítať dátum/čas začatia.

  Výpočet rozdielu medzi dátumami

  Ďalšie spôsoby práce s dátumami nájdete v téme: Výpočet rozdielu medzi dvoma dátumami.

 5. Ako sčítam len viditeľné bunky? Niekedy, keď manuálne skryjete riadky alebo použijete funkciu Automatický filter, aby sa zobrazovali len konkrétne údaje, môžete potrebovať sčítať len viditeľné bunky. Môžete použiť funkciu SUBTOTAL. Ak v excelovej tabuľke používate riadok súčtu, všetky funkcie, ktoré vyberiete z rozbaľovacieho zoznamu súčtu, sa automaticky vložia ako medzisúčet. Ďalšie informácie nájdete v téme Súčet údajov v tabuľke programu Excel.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

Ďalšie informácie o funkcii SUM

Funkcia SUMIF spočíta len hodnoty, ktoré spĺňajú jedno kritérium

Funkcia SUMIFS spočíta len hodnoty, ktoré spĺňajú viacero kritérií

Funkcia COUNTIF spočíta len hodnoty, ktoré spĺňajú jedno kritérium

Funkcia COUNTIFS spočíta len hodnoty, ktoré spĺňajú viacero kritérií

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch

Matematické a trigonometrické funkcie

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×