Kreiranje korisničkog naloga u operativnom sistemu Windows

Primenjuje se na: Windows 8.1Windows 7

Windows 8.1


Kreiranje Microsoft naloga

 1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim i stavku Promena postavki računara. (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)
 2. Dodirnite ili izaberite stavku „Nalozi“, a zatim i Ostali nalozi.
 3. Dodirnite ili izaberite Dodaj nalog.
 4. Unesite informacije o nalogu za tu osobu kako bi se ona prijavila u Windows. Postoje dva načina na koja možete to da uradite:
  • Ako osoba koju dodajete već ima Microsoft nalog, unesite ga odmah.
  • Ako osoba koju dodajete nema Microsoft nalog, možete da koristite njenu adresu e-pošte da biste kreirali nalog. Unesite adresu e-pošte koju ta osoba najčešće koristi.
  • Ako osoba koju dodajete nema adresu e-pošte, dodirnite ili izaberite stavku Prijavite se za novu adresu e-pošte. Besplatno je.
  • Ako je osoba koju dodajete dete, dodirnite ili izaberite stavku Dodaj naloga deteta.
 5. Sledite ova uputstva da biste dovršili podešavanje naloga.


Kreiranje lokalnog naloga

 1. Brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana, dodirnite stavku Postavke, a zatim i stavku Promena postavki računara.
  (Ako koristite miš, postavite pokazivač u donji desni ugao ekrana, pomerite ga nagore, izaberite stavku Postavke, a zatim stavku Promena postavki računara.)
 2. Dodirnite ili izaberite stavku Nalozi, a zatim i Ostali nalozi.
 3. Dodirnite ili izaberite stavku Dodaj nalog, a zatim i Prijavljivanje bez Microsoft naloga (ne preporučuje se).
 4. Dodirnite ili izaberite stavku Lokalni nalog.
 5. Unesite korisničko ime za novi nalog.
 6. Ako želite da se ta osoba prijavljuje pomoću lozinke, unesite i potvrdite lozinku, dodajte podsetnik za lozinku, a zatim dodirnite dugme Dalje ili kliknite na njega.

  Ako je računar na domenu, u zavisnosti od bezbednosnih postavki domena, možda ćete moći, ako želite, da preskočite ovaj korak i dodirnete dugme Dalje ili kliknete na njega.
 7. Dodirnite dugme Završi ili kliknite na njega.

Windows 7


Moj računar je na domenu

 1. Otvorite Microsoft Management Console tako što ćete kliknuti na taster Start , u polje za pretragu unesite mmc, a zatim pritisnite taster Enter.
  Obavezna dozvola administratora
  Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
 2. U levom oknu za Microsoft Management Console, kliknite na dugme Lokalni korisnici i grupe.

  Ako ne vidite stavku „Lokalni korisnici i grupe“, to je verovatno zato što proširenje konzole nije dodato radnom okviru Microsoft Management Console. Sledite ove korake da biste ga instalirali:
  1. U radnom okviru Microsoft Management Console, u meniju Datoteka izaberite stavku Dodaj/ukloni proširenje konzole.
  2. Izaberite stavku Lokalni korisnici i grupe, a zatim kliknite na dugme Dodaj.
  3. Izaberite stavku Lokalni računar, kliknite na dugme Završi, a zatim i na U redu.
 3. Izaberite fasciklu Korisnici.
 4. Izaberite stavke Radnja i Novi korisnik.
 5. Unesite odgovarajuće informacije u dijalog, a zatim kliknite na dugme Kreiraj.
 6. Kada završite sa kreiranjem korisničkih naloga, kliknite na dugme Zatvori.

Moj računar je u radnoj grupi

 1. Da biste otvorili odeljak „Korisnički nalozi“, kliknite na taster Start , izaberite stavke Kontrolna tabla i Korisnički nalozi i porodična bezbednost, a zatim izaberite stavku Korisnički nalozi.
 2. Izaberite opciju Upravljaj drugim nalogom.
  Obavezna dozvola administratora
  Ako vam bude zatražena administratorska lozinka ili njena potvrda, otkucajte lozinku ili je potvrdite.
 3. Izaberite opciju Kreiraj novi nalog.
 4. Unesite ime koje želite da date korisničkom nalogu, izaberite tip naloga, a zatim kliknite na dugme Kreiraj nalog.