Använda applösenord med appar som inte har stöd för tvåstegsverifiering

Gäller för: Microsoft-konto

När du har aktiverat tvåstegsverifiering kan du få problem om du använder appar och äldre enheter (som Windows Phone 8 och Xbox 360) som inte stöder tvåstegsverifiering.

Om du har tvåstegsverifiering aktiverat och en app inte ber dig ange en säkerhetskod när du loggar in, kan du logga in med ett applösenord i stället. Ett applösenord är ett långt, slumpmässigt genererat lösenord som du anger en gång i stället för ditt vanliga lösenord när du loggar in på en app eller enhet som inte stöder tvåstegsverifiering.

Du behöver bara skapa ett applösenord om du har aktiverat tvåstegsverifiering och använder en app som inte stöder det.

Skapa ett nytt applösenord


Följ anvisningarna nedan om du vill skapa ett nytt applösenord för en app eller enhet. Du kan upprepa de här anvisningarna och skapa ett applösenord för så många appar eller enheter som du behöver.

  1. Gå till sidan Grunderna om säkerhet och logga in med ditt Microsoft-konto.

  2. Välj fler säkerhetsalternativ

  3. Välj Skapa ett nytt applösenord under Applösenord. Ett nytt applösenord genereras och visas på skärmen.

  4. Ange det här applösenordet där du normalt anger ditt vanliga lösenord.

Inloggningsmetoder för appar och enheter


Vissa appar och enheter behöver en lite annorlunda inloggningsmetod. De vanligaste visas här.