Vi beklagar att du har problem med att synkronisera OneNote. 

Innan du följer felsökningsförslagen i den här artikeln kontrollerar du först om det finns tillgängliga uppdateringar Office datorn och installera dem. 

Kategorierna som visas nedan är till för användare OneNote skrivbordsappen i Windows. Mer information finns i Vad är skillnaden mellan OneNote-versionerna?

Om du har problem med att se de senaste ändringarna när du använder OneNote på flera enheter, eller om det visas ett synkroniseringsfel i anteckningsboken, kan du prova följande:

 • Kontrollera att datorn eller enheten är ansluten till Internet. En tillförlitlig anslutning säkerställer att anteckningarna kan synkroniseras snabbt och korrekt på alla enheter.

 • Om anteckningsboken lagras OneDrive status kan du kontrollera avbrott på statussidan för Tjänstens hälsa. Om OneDrive problem just nu kan OneNote också påverkas.

 • Om anteckningsboken lagras SharePoint måste du rapportera, bekräfta och felsöka eventuella problem genom att kontakta administratören.

Varning!: Vi rekommenderar inte att du loggar in eller ut OneNote (eller tar bort och installerar om appen) när du felsöker synkroniseringsproblem, eftersom det kan leda till dataförlust.

Om anteckningsboken som har ett synkroniseringsproblem lagras i OneDrive eller på en senare version av SharePoint kan du prova att öppna anteckningsboken i webbläsaren www.onenote.com. Det kan hjälpa dig att avgöra om det är ett problem med en viss dator eller enhet, eller om något annat händer i bakgrunden.

Gör följande: 

 1. I OneNote klickar du på Arkiv.

 2. Högerklicka på webbadressen som visas direkt under namnet på den aktuella anteckningsboken på fliken Info och klicka sedan på Kopiera.

 3. Klicka i adressrutan i webbläsaren och tryck sedan på Ctrl+V på tangentbordet för att klistra in den kopierade adressen.

 4. Tryck på Retur för att öppna anteckningsboken i OneNote för webben.

Obs!: Beroende på storleken på anteckningsboken och vilken typ av Internetanslutning du använder kan det ta en stund att läsa in och synkronisera allt innehåll i anteckningsboken.

Om du kan öppna och visa anteckningsboken i webbläsaren kontrollerar du att innehållet innehåller de senaste ändringarna. Om du fortfarande ser en äldre version av anteckningarna kontrollerar du att den dator eller enhet där de senaste ändringarna av anteckningsboken gjordes kunde synkronisera anteckningarna helt och hållet.

Gör följande: 

 1. Öppna OneNote skrivbordsapp på den dator eller enhet där du senast redigerade den senaste versionen av anteckningsboken. 

 2. Klicka på Arkiv > Information > Visa synkroniseringsstatus.

 3. I dialogrutan Synkronisering av delad anteckningsbok som öppnas söker du efter felkod och meddelande för anteckningsboken och kontrollerar sedan i listan över felkoder någon annanstans i den här artikeln efter ett matchande resultat och rekommenderade steg. 

Obs!: Vissa felkoder kan visa Få hjälp"-knapp bredvid felet. Klicka på knappen för att öppna en felsökningsartikel som är specifik för det felet och följ sedan de rekommenderade stegen. 

I vissa situationer kan en återställning av synkroniseringsanslutningen mellan OneNote och den aktuella OneNote anteckningsboken återställas.

Varning!: Innan du stänger och öppnar anteckningsböcker som inte är helt synkroniserade på alla dina enheter bör du se till att kopiera och backa de senaste anteckningarna som inte synkroniserats på den ursprungliga datorn eller enheten.

Så här stänger du och öppnar en anteckningsbok:

 1. I OneNote klickar du på Arkiv.

 2. Högerklicka på webbadressen under namnet på den aktuella anteckningsboken på fliken Info och klicka sedan på Kopiera.

 3. Bredvid namnet på den aktuella anteckningsboken klickar du på Inställningar och sedan på Stäng.

 4. Klicka i adressfältet i webbläsaren och tryck sedan på Ctrl+V för att klistra in den kopierade adressen.

 5. När anteckningsboken öppnas iOneNote för webben klickar du på Öppna i skrivbordsapp i menyfliksområdet för att öppna anteckningsboken i OneNote skrivbordsappen.

Det kan finnas tillfällen då den delade anteckningsboken synkroniseras normalt, förutom ett av avsnitten eller sidorna. Det kan du verifiera genom att göra följande:

 1. I OneNote klickar du på Arkiv-> information >visa synkroniseringsstatus.

 2. I dialogrutan Synkronisering av delad anteckningsbok som öppnas klickar du på en anteckningsbokikon med en gul varningsikon på triangeln för att se namnet på det avsnitt som orsakar synkroniseringssproblem.

 3. Klicka på Synkronisera nu bredvid anteckningsboken som innehåller det trasiga avsnittet.

Enskilda avsnitt i anteckningsböcker kan ibland sluta synkronisera korrekt. Om du har ett avsnitt vars sidor inte synkroniseras med resten av den uppdaterade anteckningsboken kan du prova följande lösning:

 1. I OneNote-skrivbordsprogrammet skapar du ett nytt avsnitt i samma anteckningsbok. 

 2. Kopiera (men flytta inte) alla sidor från det gamla avsnittet till det nya som du just skapade. Det kan du göra genom att högerklicka på varje sida och sedan klicka på Flytta eller kopiera.

 3. När alla sidor har kopierats till det nya avsnittet synkroniserar du anteckningsboken manuellt genom att trycka på Skift + F9. En förloppsindikator visas, vänta tills den slutförs.

Om du lyckades synkronisera siffrorna i det nya avsnittet du just skapade kan du säkert ta bort det gamla avsnittet och fortsätta arbeta med det nya. När du har tagit bort det gamla avsnittet kan du byta namn på det nya avsnittet till samma namn som det gamla hade.

Om de här stegen inte fungerar kan synkroniseringsfel och problem för avsnitt orsakas av ett skadat avsnitt i Papperskorgen för anteckningsböcker. Om du inte vill ha det avsnittet kan du ta bort det från papperskorgen så att du slipper felmeddelandet:

 1. Klicka på fliken Historik i OneNote-anteckningsbok och klicka sedan på Papperskorgen för anteckningsböcker.

 2. Högerklicka på avsnittet (eller sidan) och välj Flytta eller kopiera.

 3. Du kan även kopiera och klistra in sidor och innehåll från avsnittet på en annan sida eller i ett annat avsnitt. När det är klart kan du ta bort det ursprungliga avsnittet eller den ursprungliga sidan.

Meddelanden om versionskonflikter visas vanligtvis om du och en annan användare försöker redigera samma del på en sida, till exempel genom att ändra samma stycke med anteckningar, samtidigt. När det händer kan OneNote skapa flera kopior av sidan för att undvika dataförlust och ett felmeddelande visas i det gula informationsfältet. En ikon visas på en sida som innehåller konflikten.

Lös sammanslagningskonflikter genom att göra följande:

 1. Klicka på det gula informationsfältet högst upp på sidan för att visa en sida med en lista över de ändringar som orsakar konflikter (markeras i rött).

 2. Kopiera information från sidan med felet för sammanslagningskonflikten och klistra vid behov in ändringarna på huvudsidan.

 3. När du har gjort eventuella ändringar tar du bort konfliktsidan genom att högerklicka på dess sidflik och sedan klicka på Ta bort på snabbmenyn.

Servern är upptagen-fel visas oftast när anteckningsböcker lagras på SharePoint, SharePoint Online eller OneDrive för företag. Även om de kanske verkar vara synkroniseringsfel är de flesta i själva verket autentiseringsfel som kan åtgärdas med någon av de här metoderna:

 • Logga ut och logga in i OneNote.

 • Stäng och öppna anteckningsboken igen.

 • Kontrollera att du har åtkomst till anteckningsboken viaOneNote för webben (vid www.onenote.com), SharePoint eller SharePoint Online.

Vissa fel, till exempel 0xE00015E0, tyder på att det inte finns tillräckligt med utrymme på enheten eller i anteckningsboken. Det kan bero på stora säkerhetskopieringsfiler. Du kan i så fall optimera eller ta bort befintliga säkerhetskopior av anteckningsböcker.

Optimera OneNote-anteckningsbok

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ i OneNote.

 2. Klicka på Spara och säkerhetskopiera i dialogrutan Alternativ.

 3. Klicka på Optimera alla filer nu. Det kan ta en stund att optimera filerna.

Du kan även ange att alternativet Antal säkerhetskopior som ska behållas på samma Spara och säkerhetskopiera-plats ska använda ett lägre tal för att spara utrymme.

Ta bort befintliga säkerhetskopior

 1. Öppna Filutforskaren i Windows.

 2. Skriv %localappdata% i navigeringsfältet längst upp i fönstret och tryck på Retur.

 3. Öppna mappen Microsoft och öppna sedan öppna mappen OneNote.

 4. Öppna mappen 16.0 om du har OneNote 2016 eller mappen 15.0 om du har OneNote 2013 och öppna sedan mappen Säkerhetskopia.

 5. Ta bort filerna eller mapparna som du inte längre vill spara i mappen Säkerhetskopia.

Om du stöter på ett sådant fel ska du följa stegen i den relaterade artikeln:

Här är några vanliga "tjänsten är inte tillgänglig"-fel som du kan stöta på, tillsammans med länkar till felsökningsartiklar för felen:

Felplacerade avsnitt i en anteckningsbok uppkommer när OneNote försöker synkronisera ändringar i ett avsnitt men inte hittar avsnittsfilen. Du kan i så fall ta bort avsnittet från anteckningsboken eller flytta det till en annan anteckningsbok. Mer information finns i den här artikeln:

Hantera felplacerade avsnitt i OneNote

Om du har OneNote-anteckningsböcker på SharePoint märker du att de oftast lagras i dokumentbibliotek. Vissa egenskaper hos SharePoint-biblioteket kan orsaka synkroniseringsfel. Mer information finns i följande artiklar:

Det kan uppstå synkroniseringsproblem i samarbetsutrymmet om flera elever försöker redigera samma sida samtidigt eller om en stor bifogad filer läggs till på den redigerade sidan. Du kan använda några metodtips för att undvika de här synkroniseringsproblemen:

 • Dela in elever i små grupper med upp till 6 elever.

 • Skapa en separat ”avsnittsflik” för respektive grupp med elever. Skapa till exempel 4 flikar om det finns 4 grupper med 6 elever i varje grupp.

 • Be varje elev skapa en egen sida eller se till att de redigerar på olika platser på sidan.

 • Undvika att lägga till stora bifogade filer.

Tips för synkronisering av OneNote-anteckningsböcker

Vår supportgrupp har en lista med tips som kan hjälpa dig att undvika framtida synkroniseringsproblem.

Mer information finns i Metodtips för att synkronisera OneNote i anteckningar.

OneNote-diagnostikverktyget

Du kan även använda OneNote-diagnosverktyget för att samla in diagnostikinformation för den installerade versionen av OneNote 2016 för Windows och sedan på ett säkert sätt skicka information till Microsoft för felsökning.

Obs!: OneNote-diagnostikverktyget är för närvarande endast tillgängligt på engelska. Vi uppdaterar den här sidan när ytterligare språk blir tillgängliga.

Valen nedan är för användare av OneNote på macOS. 

Om anteckningsboken som inte kan synkroniseras är lagrad på OneDrive eller på en senare version av SharePoint kan du prova med att öppna anteckningsboken iOneNote för webben (vid www.onenote.com). På så vis kan du avgöra om problemet orsakas av servern eller av OneNote.

 1. I verktygsfältet i OneNote för Mac klickar du på Anteckningsböcker > Anteckningsböcker > Kopiera länk till anteckningsbok.

 2. Klicka i adressfältet i webbläsaren och tryck på Kommando+V för att klistra in den kopierade adressen.

 3. Tryck på Retur för att läsa in anteckningsboken i OneNote för webben.

Om du kan öppna anteckningsboken iOneNote för webben och ändringarna visas kan problemet orsakas av en OneNote för Mac. Vanligtvis återställs anslutningen om du stänger och sedan öppna anteckningsboken igen. Gör så här:

 1. Klicka på Anteckningsböcker > Anteckningsböcker > Stäng den här anteckningsboken i menyraden i OneNote för Mac.

 2. Växla tillbaka till anteckningsbokenOneNote för webben i webbläsaren och klicka sedan på Öppna i OneNote i menyfliksområdet.

Viktigt!: Beroende på hur stor anteckningsboken är och din internetanslutning kan det ta en stund att synkronisera hela anteckningsboken via OneNote för Mac.

Om du inte kan öppna och visa anteckningsboken i OneNote för webben ligger synkroniseringsproblemet antagligen hos servern. Om anteckningsboken ligger på OneDrive kan du öppna statussidan för Microsoft Services och läsa om kända störningar och avbrott. Om anteckningsboken är lagrad på SharePoint måste du rapportera och felsöka problemet genom att kontakta administratören.

Om du kan öppna och visa anteckningsboken i OneNote för webben men inte kan se ändringarna har informationen ännu inte synkroniserats. Så här kan du kontrollera synkroniseringsstatus för specifika fel:

 1. Klicka på Visa anteckningsböcker-knappen Knappen Visa anteckningsböcker för att visa dina anteckningsböcker.

 2. Flytta muspekaren över den varningstriangel som visas bredvid namnet på en anteckningsbok i listan och anteckna eventuell felkod som kan visas i beskrivningen som visas. Du kan söka efter ytterligare dokumentation om kända fel någon annanstans i den här artikeln eller bläddra till slutet av den här sidan om du vill ha information om hur du kontaktar OneNote-produktgruppen för att få hjälp med odokumenterade problem.

Om du får ett felmeddelanden när OneNote försöker att synkronisera, exempelvis ”Det går inte att synkronisera <avsnittets namn> eller <anteckningsbokens namn>” eller om en felikon visas intill namnet på anteckningsboken, kan du prova följande:

 1. Klicka på Visa anteckningsböcker-knappen Knappen Visa anteckningsböcker för att visa dina anteckningsböcker.

 2. Klicka på anteckningsboken med synkroniseringsproblem så att den öppnas.

 3. Skapa ett nytt avsnitt i samma anteckningsbok.

 4. Kopiera (men flytta inte) alla sidor från det gamla avsnittet till det nya som du skapade.

 5. När alla sidor har kopierats till det nya avsnittet klickar du på Arkiv > Synkronisera alla anteckningsböcker.

Kontrollera om de kopierade anteckningarna också har synkroniseringsproblem eller om det bara är ursprungsavsnittet som påverkas.

Om det här inte fungerar kan felen bero på skadade anteckningar i Borttagna anteckningar. Om du vet att du inte behöver dem längre kan du ta bort dem från papperskorgen för att stoppa felen:

 1. Klicka på fliken Visa i den OneNote-anteckningsbok som har synkroniseringsproblem. Klicka sedan på Borttagna anteckningar.

 2. Ctrl+klicka på namnet på anteckningen för varje objekt i den här vyn och klicka sedan på Återställ till.

 3. Välj vilken anteckningsbok du vill återställa de borttagna anteckningarna till och klicka sedan på Återställ.

 4. När en anteckning har kopieras till en annan anteckningsbok kan du ta bort den ursprungliga anteckningen i vyn Borttagna anteckningar. Det gör du genom att Ctrl-klicka på namnet på anteckningen och sedan klicka på Ta bort permanent.

Meddelanden om versionskonflikter visas vanligtvis om du och en annan användare försöker redigera samma del på en sida, till exempel genom att ändra samma stycke med anteckningar, samtidigt. När det händer kan OneNote skapa flera kopior av sidan för att undvika dataförlust och ett felmeddelande visas i det gula informationsfältet. En varningsikon visas på alla sidor som har en konflikt.

Så här löser du sammanslagningskonflikter:

 1. Öppna sidan med konfliktfelet. Klicka någonstans på sidan och klicka sedan på Redigera > Välj alla på menyraden.

 2. Tryck på Kommando + C på tangentbordet för att kopiera markeringen.

 3. Öppna huvudversionen av sidan. Klicka där du vill lägga till informationen och tryck sedan på Kommando + V så att innehållet klistras in.

 4. När du har granskat synkroniseringskonflikterna och gjort eventuella ändringar kan du ta bort sidan med felen genom att klicka på knappen Ta bort version i det gula informationsfältet.

Fel av typen ”Servern är upptagen” visas oftast när anteckningsböcker lagras på SharePoint, SharePoint Online eller OneDrive för företag. Även om de kanske verkar vara synkroniseringsfel är de flesta i själva verket autentiseringsfel som kan åtgärdas med någon av de här metoderna:

 • Logga ut ur OneNote och logga in igen. Klicka på OneNote > Logga ut i menyraden. När du har loggat ut klickar du på OneNote > Logga In.

 • Stäng och öppna anteckningsboken igen. Klicka på Arkiv på menyraden och >Den här anteckningsboken. Om du vill öppna anteckningsboken igen >du på Arkiv och sedan på den anteckningsbok som du vill öppna igen.

Alternativt kan du kontrollera att du har åtkomst till anteckningsboken via OneNote för webben. Gör så här:

 1. Klicka på Anteckningsböcker > Anteckningsböcker > Kopiera länk till anteckningsbok.

 2. Klicka i adressfältet i webbläsaren och tryck på Kommando+V för att klistra in den kopierade adressen.

 3. Tryck på Retur för att läsa in anteckningsboken i OneNote för webben.

Om du kan öppna anteckningsboken iOneNote för webben och de senaste ändringarna visas kan problemet bero på Mac-versionen av OneNote. Vanligtvis återställs anslutningen om du stänger den anteckningsbok som påverkas och sedan öppnar den igen.

Felplacerade avsnitt visas i en anteckningsbok när OneNote försöker att synkronisera ändringar till ett avsnitt men det inte går att hitta avsnittsfilen. Du kan flytta avsnittet till en annan anteckningsbok eller ta bort avsnittet från den aktuella anteckningsboken.

Så här flyttar du ett felplacerat avsnitt till en annan anteckningsbok:

 1. Ctrl-klicka på namnet på det felplacerade avsnittet. Klicka på Flytta avsnitt till.

 2. Markera den anteckningsbok du vill flytta avsnittet till. Klicka sedan på Flytta.

Så här tar du bort ett felplacerat avsnitt från anteckningsboken:

 • Ctrl-klicka på namnet på det avsnitt du vill ta bort. Klicka på Ta bort avsnitt.

Varning!: Du kan inte ångra dig när du tar bort avsnitt. När du tar bort ett avsnitt kan du också permanent ta bort alla sidor som ingår i det. Om du inte är säker kan du försöka att flytta det felplacerade avsnittet till en annan del i anteckningsboken i stället.

Om du har OneNote-anteckningsböcker på SharePoint märker du att de oftast lagras i dokumentbibliotek. Om SharePoint-biblioteket som du använder har vissa egenskaper aktiverade kan det orsaka synkroniseringsfel.

Mer information finns i följande artiklar:

Det kan uppstå synkroniseringsproblem i samarbetsutrymmet om flera elever försöker redigera samma sida samtidigt eller om en stor bifogad filer läggs till på den redigerade sidan.

Här är några metodtips för att undvika de här synkroniseringsproblemen:

 • Dela in elever i små grupper med upp till 6 elever.

 • Skapa ett separat avsnitt för elevgrupp. Skapa till exempel 4 flikar om det finns 4 grupper med 6 elever i varje grupp.

 • Be varje elev skapa en egen sida eller se till att de redigerar på olika platser på sidan.

 • Undvika att lägga till stora bifogade filer.

Här är några andra synkroniseringsfel som kan inträffa:

0xE0000021: Ett lösenord krävs för att synkronisera OneNote

Kontrollera först att du har den senaste versionen av OneNote installerad från Mac App Store.

 1. Välj Apple-menyn > Programuppdatering.

 2. App Store öppnas och visar alla uppdateringar för installerade macOS-appar.

 3. Titta efter OneNote för Mac i listan med uppdateringar. Klicka på Uppdatera.

Prova sedan att återställa dina iCloud-nyckelringar i macOS

 1. Klicka på > Verktygsprogram och sedan på Nyckelhanterare i ett Finder-fönster.

 2. På menyn Nyckelhanterare väljer du Inställningar.

 3. Klicka på Allmänt > Återställ min standardnyckelring.

 4. Logga in på ditt macOS-konto.

 5. Avsluta nyckelhanteraren och starta om enheten.

 6. Öppna OneNote och försök att synkronisera anteckningsboken. Om du uppmanas till det så anger du ditt kontonamn och lösenord.

0xE000002E: Lös felet 0xE000002E (Ej synkroniserat med Store) i OneNote

OneNote behöver uppdateras, men det går inte att göra det automatiskt. Det här är vanligtvis ett tillfälligt fel som bör försvinna nästa gång en fullständig synkronisering genomförs. Om du inte vill vänta på nästa automatiska synkronisering kan du tvinga fram en fullständig synkronisering av alla öppna anteckningsböcker genom att trycka på Skift+Kommando+S medan OneNote för Mac körs.

0xE40105F9: Lösa felet 0xE40105F9 (Klientversionen stöds inte) i OneNote

Det här felet kan lösas genom att uppdatera OneNote för Mac till den senaste uppdateringen. Mer information finns i Söka efter Office för Mac-uppdateringar automatiskt.

0xE000005E: Lösa felet 0xE000005E (Refererad version kunde inte hittas) i OneNote

Det här felet orsakas vanligtvis av ett tillfälligt fel och bör lösa sig självt nästa gång en fullständig synkronisering sker. Om du inte vill vänta på nästa automatiska synkronisering kan du tvinga fram en fullständig synkronisering av alla öppna anteckningsböcker genom att trycka på Skift+Kommando+S medan OneNote för Mac körs.

Rapportera synkroniseringsproblem till OneNote-teamet

Om du fortfarande inte kan lösa dina synkroniseringsproblem ber vi om ursäkt.

Vi arbetar löpande med att förbättra synkroniseringsfunktionen i OneNote. För att hjälpa oss att identifiera och åtgärda nya problem snabbare kan du gärna rapportera synkroniseringsproblemet på OneNote-forumen på Microsoft Answers.

Tack!

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×