Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är till för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office produkter och är en del Office innehållsuppsättningen Hjälpmedel. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till och läsa stödanteckningar i PowerPoint presentationen. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du använder stödanteckningar för att lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören och använda kommentarer för att ge feedback på dina kollegors presentationer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Lägg till stödanteckningar i presentationen för att berätta något för åhörarna som går utöver bildens innehåll. Du kan också använda stödanteckningarna som egna påminnelser om bildinnehållet.

 1. Visa fönstret Anteckningar genom att trycka på Alt+W, P, N i vyn Normal.

 2. På bilden där du vill lägga till anteckningar trycker du på F6 tills du hör: "Bildanteckningar".

 3. Skriv dina anteckningar.

 4. Tryck på F6 när du vill stänga fönstret Anteckningar.

Läsa stödanteckningar

Du kan höra om en bild har anteckningar och lyssna på anteckningarna.

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du hör: "Miniatyrer."

 2. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör titeln eller numret på bilden och dess placering i bildlistan. Om det finns stödanteckningar på bilden hör du: ”Har anteckningar”.

 3. Om du vill visa fönstret Anteckningar trycker du på Alt + W, P, N.

 4. Tryck på F6 tills du hör "Bildanteckningar" och tryck sedan på SR-tangenten +R för att lyssna på anteckningen.

Lägg till en kommentar

Du kan lägga till kommentarer på bilderna om du till exempel går igenom någon annans arbete.

Om du vill kommentera ett visst textstycke eller ett objekt markerar du det först. Information om hur du markerar i PowerPoint och använder kortkommandon finns i Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint presentationer.

 1. När du befinner dig på en bild i vyn Normal och hör ett textstycke eller objekt som du vill kommentera, trycker du på Alt+R, C. Fönstret Kommentarer öppnas.

 2. Skriv kommentaren och tryck på Ctrl+Retur för att spara den.

 3. Tryck på Esc när du vill lämna fönstret Kommentarer.

 4. Stäng fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt+R, P, P.

Läs kommentarer

Du kan höra om en bild har kommentarer och lyssna på kommentarerna.

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du hör: "Miniatyrer."

 2. Tryck på F6 och uppåt- eller nedåtpilen tills du hör titeln eller numret på bilden och dess placering i bildlistan. Om det finns kommentarer på bilden hör du: ”Har kommentarer”.

 3. Öppna fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt+R, P, P. Du hör: "Kommentarer på bilden."

  Om fönstret Kommentarer redan är öppet trycker du på F6 eller Skift+F6 tills du hör: "Kommentarer på bilden."

 4. Tryck på SR-tangenten + höger- eller vänsterpilen för att gå igenom kommentarerna. Skärmläsaren läser kommentarerna när du kommer till dem.

 5. Stäng fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt+R, P, P.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

AnvändPowerPoint med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att lägga till och läsa stödanteckningar och kommentarer i presentationen.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Lägg till stödanteckningar i presentationen för att berätta något för åhörarna som går utöver bildens innehåll. Du kan också använda stödanteckningarna som egna påminnelser om bildinnehållet. Du kan lägga till stödanteckningar i vyn Normal om du bara lägger till korta anteckningar, eller i vyn Anteckningssidor om du tänker skriva fler anteckningar per bild.

Lägga till stödanteckningar i normalvyn

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar trycker du på Skift+F6 tills du hör: "Fönstret Anteckningar."

 2. Skriv dina stödanteckningar för bilden.

Lägga till stödanteckningar i vyn Anteckningssidor

 1. I normalvyn för bilden där du vill lägga till stödanteckningar trycker du på Kommando+3. Du hör: "Anteckningssida, markerad."

 2. I vyn Anteckningssidor trycker du på Tabb tills du hör: "Ange bildanteckningar, textruta, redigera text". Skriv dina stödanteckningar.

 3. Om du vill gå till anteckningarna på en annan bild i vyn Anteckningssidor trycker du på Alt+Ctrl+Skift+uppil tills du hör: "Ute ur vyn anteckningssidor, layoutområde". Tryck på Esc en gång och tryck sedan på Alt+höger eller vänster piltangent tills du hör den bild som du vill använda.

 4. Du återgår till normalvyn genom att trycka på Kommando+1.

Läsa stödanteckningar

Du kan lyssna på anteckningarna i ditt headset och leverera dem muntligt till åhörarna eller låta VoiceOver läsa upp anteckningarna. Du kan lyssna på stödanteckningar i vyn Normal eller vyn Anteckningssidor när du skapar eller redigerar presentationen. När du håller ett bildspel kan du använda föredragshållarvyn .

Läsa stödanteckningar i normalvyn

 1. På bilden trycker du på Skift+F6 tills du hör: "Anteckningsruta".

 2. I anteckningsrutan trycker du på Ctrl+Kommando+höger piltangent. Du hör "Redigera text, infogning i början av texten", följt av stödanteckningarna.

Läsa stödanteckningar i vyn Anteckningssidor

 1. På en bild trycker du på Kommando+3. Du hör: "Anteckningssida, markerad."

 2. I vyn Anteckningssidor trycker du på Tabb tills du hör "Redigera text" följt av stödanteckningarna.

 3. Om du vill gå till anteckningarna på en annan bild i vyn Anteckningssidor trycker du på Alt+Ctrl+Skift+uppil tills du hör: "Ute ur vyn anteckningssidor, layoutområde". Tryck på Esc en gång och tryck sedan på Alt+höger eller vänster piltangent tills du hör den bild som du vill använda.

 4. Du återgår till normalvyn genom att trycka på Kommando+1.

Läsa stödanteckningar i föredragshållarvyn

 1. Tryck på Alt+Retur föratt växla till föredragshållarvyn på en bild i normalvyn. Du hör: "Nu i PowerPoint föredragshållarvyn".

 2. I föredragshållarvyntrycker du på Ctrl+Alt+vänster eller höger piltangent tills du hör: "Anteckningsruta, layoutområde".

 3. Om du vill läsa anteckningstexten trycker du på Ctrl+Alt+Skift+nedpil i anteckningsrutan. VoiceOver läser upp stödanteckningarna. Om du vill sluta läsa trycker du på Control en gång.

Lägga till kommentarer

Du kan lägga till kommentarer på bilder om du till exempel samarbetar med andra på en presentation eller om du granskar någon annans arbete.

 1. Tryck på F6 på bilden där du vill lägga till kommentarer tills du hör namnet på den aktuella fliken i menyfliksområdet.

 2. Tryck på Ctrl+Alt+vänster eller höger piltangent tills du hör "Fliken Granska" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. På fliken Granska trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Knappen Ny kommentar" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Kommentarsfönstret öppnas och fokus flyttas till kommentarstextfältet i fönstret.

 4. Skriv din kommentar.

 5. Infoga din kommentar genom att trycka på Kommando+Retur.

Svara på en kommentar 

 1. Öppna fönstret Kommentarer och läs kommentarerna enligt anvisningarna i Läsa kommentarer.

 2. När du är på en kommentar som du vill svara på trycker du på Ctrl+Alt+höger piltangent tills du hör "Svara, redigera text" och skriver sedan ditt svar.

 3. Infoga svaret genom att trycka på Kommando+Retur.

Lösa kommentarer

 1. Öppna fönstret Kommentarer och läs kommentarerna enligt anvisningarna i Läsa kommentarer.

 2. När du är på en kommentar som du vill lösa trycker du på Tabb tills du hör "Fler trådåtgärder, knapp" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Lös kommentaren genom att trycka på nedåtpiltangenten tills du hör "Lös tråd" och tryck på Ctrl + Alt + blanksteg.

Läsa kommentarer

Du kan använda VoiceOver för att lyssna på andras kommentarer och kontrollera vem som har kommenterat presentationen och när.

 1. I vyn Normal trycker du på F6 tills du hör den aktuella fliken i menyfliksområdet.

 2. Tryck på Ctrl +Alt + vänster eller höger piltangent tills du hör "Granska, flik" och tryck på Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. På fliken Granska trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Menyknappen Visa kommentarer".

 4. Öppna fönstret Kommentarer genom att trycka på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Fönstret Kommentarer" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Om du hör "Bockmarkering, fönstret Kommentarer" är fönstret Kommentarer redan öppet. I så fall trycker du på Esc och går vidare till nästa steg.

 5. På en bild trycker du på F6 tills du hör: "Kommentarer, markerad flik."

 6. I fönstret Kommentarer trycker du på Tabb tills du hör: "Ange kommentarstråd". Fokus är nu på den första kommentaren i tråden. Tryck på Tabb-tangenten om du vill läsa kommentaren. VoiceOver meddelar också när kommentaren lades till och vem som skrev den.

 7. Tryck på Alt+Ctrl+Skift+uppil för att gå till nästa kommentarstråd. Du hör: "Slut på kommentarstråd". Tryck sedan på nedåtpilen tills du hör nästa tråd.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att lägga till och läsa stödanteckningar och kommentarer i presentationen.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Läsa stödanteckningar

När du öppnar en presentation i PowerPoint öppnas den i vyn Normal, där VoiceOver kan läsa stödanteckningarna.

 1. Om du vill gå till en bild som har stödanteckningar sveper du åt höger tills du hör bildens nummer och titel följt av "Har anteckningar". Dubbeltryck på skärmen för att markera bilden.

 2. Öppna fönstret Anteckningar genom att svepa åt vänster tills du hör "knappen Anteckningar" och dubbeltrycka på skärmen.

 3. Fönstret Anteckningar öppnas. Om du vill läsa anteckningarna sveper du åt vänster tills du hör "Bildanteckningar, textruta" följt av stödanteckningarna för bilden.

 4. Stäng fönstret Anteckningar genom att svepa åt vänster tills du hör "Knappen Stäng" och dubbeltryck på skärmen.

Lägga till stödanteckningar

Du kan använda stödanteckningarna som påminnelser om vad du ska säga när du presenterar bilderna.

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar sveper du åt höger tills du hör: ”Knappen Anteckningar.” Dubbeltryck sedan på skärmen. Fönstret Anteckningar öppnas.

  Obs!: Om du hör "Anteckningar" i stället för "knappen Anteckningar" är fönstret Anteckningar redan öppet.

 2. Gå till textfältet för anteckningar genom att svepa åt höger tills du hör: "Bildanteckningar, textruta, textfält."

 3. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan anteckningarna med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Stäng tangentbordet genom att svepa åt höger tills du hör "Dölj tangentbord" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Läsa kommentarer 

När du öppnar en presentation i PowerPoint öppnas den i vyn Normal där VoiceOver kan läsa kommentarerna.

 1. Om du vill gå till en bild som har kommentarer sveper du åt höger tills du hör bildens nummer och titel, följt av "Har kommentarer". Dubbeltryck på skärmen för att markera bilden.

 2. Öppna kommentarsfönstret genom att svepa åt vänster tills du hör "Knappen Kommentarer" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Kommentarsfönstret öppnas. Om du vill läsa kommentaren sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Trådad kommentar", följt av namnet på den person som skrev rotkommentaren och innehållet i kommentaren.

 4. Om du vill läsa svaren på rotkommentaren sveper du åt höger tills du hör "Svara" följt av namnet på den person som skrev svaret och innehållet i svaret.

 5. Gå till nästa kommentar genom att svepa åt vänster tills du hör "Nästa kommentar" och dubbeltrycka på skärmen. Om du vill återgå till föregående kommentar sveper du åt vänster tills du hör "Föregående kommentar" och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Stäng kommentarsfönstret genom att svepa åt vänster tills du hör "Stäng kommentarsfönstret, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

Lägga till kommentarer

 1. På bilden där du vill lägga till en kommentar trycker du nästan högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör namnet på den markerade fliken.

 2. Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger eller vänster tills du hör "Fliken Infoga" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Infoga en kommentar" och dubbeltryck på skärmen. Du hör: "Omnämnande eller kommentar". Fokus är på kommentarstextfältet.

 4. Skriv kommentaren med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. Infoga kommentaren genom att svepa åt höger tills du hör "Knappen Publicera kommentar" och dubbeltryck sedan på skärmen. Kommentarsfönstret öppnas. Du hör: "Stäng kommentarsfönstret."

 6. Stäng kommentarsfönstret genom att dubbeltrycka på skärmen.

Svara på en kommentar

 1. Öppna kommentarsfönstret och läs kommentarerna enligt anvisningarna i Läsa kommentarer.

 2. När du är på en kommentar som du vill svara på sveper du åt höger tills du hör "Omnämnande eller svara" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Skriv ditt svar med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Infoga ditt svar genom att svepa åt vänster tills du hör "Skicka svar" och dubbeltrycka på skärmen.

Lösa en kommentar

 1. Öppna kommentarsfönstret och läs kommentarerna enligt anvisningarna i Läsa kommentarer.

 2. När du är på en kommentar som du vill lösa sveper du åt höger tills du hör "Fler trådåtgärder" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Lös kommentaren genom att svepa åt höger tills du hör "Lös tråden" och dubbeltryck på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren för Android, för att lägga till och läsa stödanteckningar och kommentarer i en presentation. Med stödanteckningar kan du lägga till påminnelser eller stödpunkter för presentatören. Du kan ge feedback på dina kollegers presentationer med kommentarer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Du kan använda stödanteckningarna som påminnelser om vad du ska säga när du presenterar bilderna.

 1. På bilden där du vill lägga till stödanteckningar sveper du åt vänster eller höger tills du hör: "Anteckningar, knapp". Dubbeltryck sedan på skärmen. Textfältet Anteckningar öppnas.

 2. Gå till textfältet genom att svepa åt höger tills du hör "Bildanteckningar" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Skriv anteckningen med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. Om du vill stänga textfältet Anteckningar när du är klar sveper du nedåt och sedan åt vänster.

Läsa stödanteckningar

TalkBack talar om om bilden innehåller anteckningar när du bläddrar i listan med bilder i läsvyn. Du hör bildens nummer och rubrik följt av "Har anteckningar". Om du vill läsa anteckningarna måste du öppna bilden i redigeringsvyn. När du håller ett bildspel kan du använda föredragshållarvyn för att läsa dina anteckningar.

Läsa stödanteckningar i redigeringsvyn

 1. I läsvyn går du till en bild som har stödanteckningar och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Knappen Redigera.” Dubbeltryck på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Anteckningar, växlingsknapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Textfältet Anteckningar öppnas. Om du vill läsa anteckningarna sveper du åt höger tills du hör "Markerad, Bildanteckningar", följt av stödanteckningarna för bilden.

 4. Stäng textfältet Anteckningar genom att svepa åt vänster tills du hör "Knappen Stäng" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Läsa stödanteckningar när du håller en presentation

 1. I läs- ellerredigeringsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Knappen Presentera" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Liggande läge aktiveras. Rotera enheten till liggande läge.

 2. Svep åt höger tills du hör bilden du vill ha och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Om du vill läsa stödanteckningarna roterar du enheten till stående läge, sveper åt höger tills du hör "Markerad, Bildanteckningar" följt av stödanteckningarna för bilden.

Lägga till kommentarer

Du kan lägga till kommentarer på bilder om du till exempel arbetar med andra på en presentation eller om du granskar någon annans arbete.

 1. I bildinnehållsområdet där du vill lägga till kommentarer dubbeltrycker du på skärmen. Den sammanhangsberoende menyn öppnas. Du hör: "Knappen Klipp ut".

 2. Svep åt höger tills du hör "Knappen Ny kommentar" och dubbeltryck sedan på skärmen. Textfältet @mention kommentar öppnas och fokus flyttas till början av textfältet.

 3. Skriv dina kommentarer med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärmtangentbordet.

 4. Infoga kommentaren genom att svepa åt höger tills du hör "Publicera kommentar" och dubbeltryck sedan på skärmen. Kommentarsfönstret öppnas. Du hör: "Stäng kommentarsfönstret." Stäng kommentarsfönstret genom att dubbeltrycka på skärmen.

Läsa kommentarer

TalkBack talar om om bilden innehåller kommentarer när du bläddrar i listan med bilder i läsvyn. Du hör bildens nummer och rubrik följt av "Har kommentarer". Om du vill läsa kommentarerna måste du öppna bilden i redigeringsvyn.

 1. I läsvyn går du till en bild som har kommentarer och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: ”Knappen Redigera.” Dubbeltryck på skärmen. Bilden öppnas i redigeringsvyn.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Kommentarer, växlingsknapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Kommentarsfönstret öppnas. Om du vill läsa kommentarerna sveper du åt höger tills du hör "Kommentarstråd" och dubbeltrycker på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Trådad kommentar" följt av namnet på den person som skrev kommentaren och kommentarsinnehållet.

 5. Om du vill läsa svaren på kommentaren sveper du åt höger tills du hör "Svara" följt av namnet på den person som skrev svaret och innehållet i svaret.

 6. Gå till nästa kommentarstråd genom att svepa åt höger tills TalkBack meddelar numret på nästa bild, följt av "Trådad kommentar". Gå till föregående kommentarstråd genom att svepa åt vänster tills du hör numret på föregående bild, följt av "Trådad kommentar".

 7. Stäng kommentarsfönstret genom att svepa åt vänster tills du hör "Knappen Stäng" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Svara på en kommentar

 1. Navigera till och läs kommentarerna enligt anvisningarna i Läsa kommentarer.

 2. När du är på en kommentar som du vill svara på sveper du åt höger tills du hör "Omnämnande eller svara" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Skriv ditt svar med hjälp av skärmtangentbordet. När du är klar sveper du nedåt och sedan åt vänster för att stänga skärmtangentbordet.

 4. Infoga ditt svar genom att svepa åt höger tills du hör "Skicka svar" och dubbeltrycka på skärmen.

Lösa kommentarer

 1. Navigera till och läs kommentarerna enligt anvisningarna i Läsa kommentarer.

 2. När du är på en kommentar som du vill lösa sveper du åt höger tills du hör "Fler trådåtgärder, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 3. Lös tråden genom att svepa åt höger tills du hör "Lös tråden" och dubbeltrycka på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till och läsa stödanteckningar och kommentarer i en presentation. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga hjälpmedelsstandarder och -tekniker. Du får lära dig hur du använder stödanteckningar, lägger till påminnelser eller stödpunkter för presentatören och använder kommentarer för att ge feedback på dina kollegors presentationer.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläget för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

I det här avsnittet

Lägga till stödanteckningar

Lägg till stödanteckningar i presentationen för att berätta något för åhörarna som går utöver bildens innehåll. Du kan också använda stödanteckningarna som egna påminnelser om bildinnehållet.

 1. Om du vill visa fönstret Anteckningar i vyn Normal trycker du på Alt +Windows-tangenten, W, P, N.

 2. På bilden där du vill lägga till anteckningar trycker du på Ctrl+F6 tills du hör: "Bildanteckningar".

 3. Skriv dina anteckningar.

 4. Stäng fönstret Anteckningar genom att trycka på Ctrl+F6.

Läsa stödanteckningar

Du kan höra om en bild har anteckningar och lyssna på anteckningarna.

 1. I vyn Normal trycker du på Ctrl+F6 tills du hör numret på en bild och dess placering i bildlistan.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen för att bläddra igenom listan med bilder. Om det finns stödanteckningar på bilden hör du: ”Har anteckningar”.

 3. Om du vill visa fönstret Anteckningar trycker du på Alt + Windows-tangenten, W, P, N.

 4. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör "Bildanteckningar" och tryck sedan på SR-tangenten+R för att lyssna på anteckningen.

Lägga till kommentarer

Du kan lägga till kommentarer på bilderna om du till exempel går igenom någon annans arbete.

 1. När du är på en bild i vyn Normal och hör ett textstycke eller objekt som du vill kommentera trycker du på Alt + Windows-tangenten, R, C, 1. Fönstret Kommentarer öppnas. Du hör: "@mention kommentar, redigera".

 2. Skriv din kommentar. Du kan trycka på Retur för att starta en ny rad.

 3. Om du vill spara kommentaren trycker du på Tabb tills du hör "Publicera" och trycker sedan på Retur.

 4. Stäng fönstret Kommentarer genom att trycka på Ctrl+F6.

 5. Stäng fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt +Windows, R, P, P.

Läsa kommentarer

Du kan höra om en bild har kommentarer och lyssna på kommentarerna.

 1. I vyn Normal trycker du på Ctrl+F6 tills du hör numret på en bild och dess placering i bildlistan.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen för att bläddra igenom listan med bilder. Om det finns stödanteckningar på bilden hör du: "Har kommentarer."

 3. Öppna fönstret Kommentarer genom att trycka på Alt +Windows, R, P, P. Du hör: "Fönstret Kommentarer."

  Om fönstret Kommentarer redan är öppet trycker du på Ctrl+F6 eller Ctrl+Skift+F6 tills du hör: "Fönstret Kommentarer."

 4. Tryck på Tabb tills du hör: "Kommentarskort." Använd uppåt- och nedåtpilarna för att flytta mellan kommentarskort och vänster- och högerpilarna för att gå igenom kommentarerna på varje kort. Skärmläsaren läser kommentarerna när du kommer till dem.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×