Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att spara skrivbordspresentationen på en lokal enhet (till exempel en bärbar dator), en nätverksplats, en CD-skiva, en DVD-skiva eller ett flashminne. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat eller i en tidigare version av PowerPoint.

Dekorativ ikon. Behöver du anvisningar om hur du sparar PowerPoint presentation, men inte använder en skärmläsare? Se Spara i PowerPoint eller Spara PowerPoint-presentationer som PDF-filer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Följ de här anvisningarna för att namnge och spara presentationsfilen med standardfiltypen, som är PowerPoint presentation (*.pptx).

 1. Du öppnar dialogrutan Spara som och bläddrar igenom enheter och alla mappar genom att trycka på Alt+A, M och C. Du hör "Spara som, dialogruta".

 2. Navigera till listan med enheter och mappar genom att trycka på Tabb för att gå igenom dialogrutan tills du hör, med Skärmläsaren, antalet förslag som är tillgängliga och "Trädvy, snabb åtkomst". Med JAWS och NVDA hör du: "Trädvy."

 3. Du hittar enheten eller mappen där du vill spara presentationen genom att gå igenom listan genom att trycka på ned- eller uppilen.

 4. Välj enheten eller mappen genom att trycka på Retur.

 5. Tryck på Tabb för att flytta fokus till mappar och filer i den markerade enheten eller mappen.

 6. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen för att bläddra igenom innehållet på den valda platsen. Tryck på Retur för att öppna en mapp.

 7. När du har valt den plats du vill använda trycker du på Tabb tills du hör: "Filnamn.".

 8. Skriv filens namn och tryck på Retur om du vill spara presentationen. Dialogrutan Spara som stängs.

Tryck på Ctrl+S för att spara nya ändringar i en fil som redan har sparats på rätt plats med det namn som du vill använda.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara en presentation i många olika filformat. Gör så här:

 1. Öppna dialogrutan Spara som genom att trycka på Alt+A, M och C.

 2. Om det behövs går du till rätt plats och namnger filen. Mer information finns i Spara presentationsfilen.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Filformat" följt av standardfilformatet.

 4. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen för att gå igenom listan med filformat som är tillgängliga i kombinationsrutan Filformat . Tryck på Retur för att välja ett filformat.

  Tips: För att gå snabbt till ett visst filformatsnamn skriver du den första bokstaven i namnet. Om du till exempel flera gånger skriver bokstaven O går du igenom listan med alla filformat som börjar med bokstaven O, som Office-tema, Oberoende bitmapp och OpenDocument-presentation.

 5. Tryck på Retur när du vill spara filen i det valda filformatet. Dialogrutan Spara som stängs.

Obs!: Mer information om hur du sparar en fil i filformatet PDF (.pdf) eller XPS (.xps) finns i Spara eller konvertera till PDF eller XPS i Office-skrivbordsprogram.

Spara presentationen i en tidigare version av PowerPoint

PowerPoint använder ett XML-baserat .pptx filformat som introducerades i Office 2007-versionen. Med det här formatet kan filer öppnas i tidigare versioner av PowerPoint, inklusive PowerPoint 2010 och PowerPoint 2007, utan särskilda tillägg eller förlust av funktioner. Mer information finns i Open XML-format och filnamnstillägg.

Följ de här anvisningarna om du vill spara presentationen i ett format som är kompatibelt med en tidigare version av PowerPoint:

 1. Öppna dialogrutan Spara som genom att trycka på Alt+A, M och C.

 2. Om det behövs går du till rätt plats och namnger filen.

 3. Tryck på Tabb tills du kommer till kombinationsrutan Filformat . Standardfiltypen är PowerPoint Presentation (*.pptx).

  Tips: När du öppnar dialogrutan Spara som är fokus på rutan Filnamn. Om filen redan finns på önskad plats trycker du på Tabb tills du kommer till kombinationsrutan Filformat .

 4. Tryck på P flera gånger för att snabbt gå till olika PowerPoint filformat.

 5. När du hör "PowerPoint 97 till 2003-presentation" är det filformatet markerat.

 6. Om du vill spara filen i den tidigare versionen av PowerPoint trycker du på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att spara presentationer på din Mac eller en nätverksplats. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat eller i en tidigare version av PowerPoint.

Dekorativ ikon. Behöver du anvisningar om hur du sparar PowerPoint presentation, men inte använder en skärmläsare? Se Spara en fil i Office för Mac eller Spara PowerPoint-presentationer som PDF-filer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Spara presentationsfilen i standardformat

Spara presentationen i standardfilformatet PowerPoint Presentation (*.pptx). Du kan spara på din Mac eller på en plats online, till exempel OneDrive. OneDrive är tillgängligt direkt när du loggar in och börjar användaPowerPoint.

 1. Spara presentationsfilen genom att trycka på Skift+Kommando+S. Du hör: "Spara som, i dialogruta".

 2. Ange presentationfilens namn. Om du väljer att inte namnge filen här används standardnamnet.

 3. Du väljer en plats där filen ska sparas på ett av de här sätten:

  Obs!: Dialogrutan föreslår samma plats där du har sparat dina PowerPoint presentationer tidigare, på din Mac eller på en onlineplats.

  • Om du vill välja en plats på din Mac trycker du på Tabb tills du hör "På min Mac, knapp" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck sedan på Tabb tills du hör den aktuella lagringsplatsen, följt av "Var, popup-knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg för att öppna mapplistan.

   Du navigerar i listan genom att trycka på upp- eller nedpilen. Du hör alternativen i listan. Välj enhet eller mapp genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Tryck på Tabb tills du hör "Spara, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Om du vill spara på en onlineplats, till exempel OneDrive, trycker du på Tabb tills du hör: "Knappen Onlineplatser". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Om du vill lägga till en ny onlineplats trycker du på Tabb tills du hör "Visa fler alternativ, dold" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Lägg till en plats" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på Tabb tills du hör den plats du vill lägga till och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Följ sedan anvisningarna i den ordning de läses upp av skärmläsaren.

   Tryck på Tabb tills du hör "Spara, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara presentationsfilen i flera olika filformat. Spara filen som en PDF-fil om du till exempel vill skicka dina bilder via e-post som åhörarkopior. Du kan också spara filen i ODP-format så att du kan dela presentation via flera program och plattformar.

 1. Spara presentationsfilen genom att trycka på Skift+Kommando+S. Du hör: "Spara som, i dialogruta".

 2. Namnge filen och välj en plats där du vill spara den enligt anvisningarna i Spara presentationen i standardformat.

 3. Tryck på Tabb tills du hör det aktuella filformatet, följt av "Filformat, popup-knapp". Du öppnar formatlistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på nedåtpilen tills du hör det filformat du vill välja, till exempel PDF eller OpenDocument-presentation, och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Spara, standard, knapp" eller "Exportera, standard, knapp", beroende på vilket filformat du har valt, och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Spara presentationen i en tidigare version av PowerPoint

Du kan spara dina PowerPoint-filer i ett format som kan öppnas i tidigare versioner av PowerPoint utan särskilda tillägg. Mer information finns i Open XML-format och filnamnstillägg.

 1. Spara presentationsfilen genom att trycka på Skift+Kommando+S. Du hör: "Spara som, i dialogruta".

 2. Namnge filen och välj en plats där du vill spara den enligt anvisningarna i Spara presentationen i standardformat.

 3. Tryck på Tabb tills du hör det aktuella filformatet, följt av "Filformat, popup-knapp". Du öppnar formatlistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på nedåtpilen tills du hör"PowerPoint 97-2003-presentation" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Spara, standard, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att spara presentationer på din iPhone eller OneDrive. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i standardfilformatet PowerPoint Presentation (*.pptx).

 1. Tryck högst upp på skärmen med fyra fingrar i presentationen, svep åt höger tills du hör "Fler alternativ, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Spara, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Fokus är på textfältet Namn .

 3. Dubbeltryck på skärmen för att öppna skärmtangentbordet och skriv in filnamnet. Om du vill avsluta tangentbordet drar du ett finger nära det nedre högra hörnet av skärmtangentbordet tills du hör "Klart" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Välj var du vill spara genom att svepa åt höger tills du hör namnet på en plats, till exempel "Dokument,OneDrive " eller "På min iPhone" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 5. Svep åt vänster tills du hör "Spara, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Presentationen sparas i .pptx-format och fokus flyttas till presentationen.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara en presentationsfil i ODP-format om du vill dela den i flera program och plattformar, eller i PDF-format om du vill dela din presentation och bevara innehållet och formateringen.

 1. Tryck högst upp på skärmen med fyra fingrar i presentationen, svep åt höger tills du hör "Fler alternativ, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Exportera, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus är på ODP-formatet och du hör: "OpenDocument-presentation, star ODP".

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill exportera presentationen till ODP-format dubbeltrycker du på skärmen.

  • Exportera presentationen till PDF-format genom att svepa åt höger tills du hör "PDF, star PDF" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 4. Menyn Exportera öppnas med fokus på textfältet Namn . Dubbeltryck på skärmen för att öppna skärmtangentbordet och skriv in filnamnet. Om du vill avsluta tangentbordet drar du ett finger nära det nedre högra hörnet av skärmtangentbordet tills du hör "Klart" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Om du vill välja var filen ska sparas sveper du åt vänster tills du hör namnet på en plats, till exempel "Dokument,OneDrive " eller "På min iPhone" och dubbeltrycker sedan på skärmen för att välja den.

  Tips: Du kan snabbt hitta platser som använts tidigare. Gå till platslistan genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör: "Lagring, bakåtknapp". Dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt vänster tills du hör "Exportera, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Presentationen exporteras till .odp- eller .pdf-format och fokus flyttas till presentationen.

  Obs!: Om du får ett meddelande Om tillåt filkonvertering online? sveper du åt höger tills du hör "Tillåt" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att spara presentationer på telefonen eller OneDrive. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i standardfilformatet PowerPoint presentation (*.pptx) på önskad lagringsplats med önskat namn. PowerPoint för Android sparar automatiskt presentationen medan du arbetar med ett standardfilnamn och standardformat.

 1. Gör något av följande:

  • I vyn Redigering sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Menyn Fler alternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

  • I läsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Meny" och dubbeltrycker på skärmen.
    

 2. Svep åt höger tills du hör ”Spara som, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Sidan Spara som öppnas med fokus på filnamnstextfältet. Dubbeltryck på skärmen och skriv filnamnet med hjälp av skärmtangentbordet. Stäng tangentbordet genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

 4. Om du vill välja var filen ska sparas sveper du åt vänster tills du hör namnet på en plats, till exempel "OneDrive " eller "Den här enheten, presentationer" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Om du vill välja en mapp sveper du åt vänster för att bläddra bland mapparna och dubbeltrycker på skärmen för att välja den.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Spara, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Presentationen sparas i .pptx-format och fokus flyttas till presentationen.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara presentationsfilen i ODP-format om du vill dela presentationen i flera program och plattformar.

 1. Gör något av följande:

  • I vyn Redigering sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Menyn Fler alternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

  • I läsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Meny" och dubbeltrycker på skärmen.
    

 2. Svep åt höger tills du hör ”Spara, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Exportera den här filen till ODP" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Sidan Exportera öppnas med fokus på filnamnstextfältet. Dubbeltryck på skärmen och skriv filnamnet med hjälp av skärmtangentbordet. Stäng tangentbordet genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

 5. Om du vill välja var filen ska sparas sveper du åt vänster tills du hör namnet på en plats, till exempel "OneDrive " eller "Den här enheten, presentationer" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 6. Om du vill välja en mapp sveper du åt vänster för att bläddra bland mapparna och dubbeltrycker på skärmen för att välja den. Du hör namnen på mapparna när du flyttar runt.

 7. Svep åt höger tills du hör "Exportera, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Om du hör "Tillåt filkonvertering online" sveper du åt höger tills du hör "Tillåt" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Presentationen exporteras till ODP-format och fokus flyttas till presentationen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att spara presentationen med ett nytt namn för att OneDrive eller för att ladda ned en kopia av en presentation till din lokala enhet. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, en du kan troligtvis använda dem även med andra skärmläsare och webbläsare, förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Dekorativ ikon. Behöver du anvisningar om hur du sparar PowerPoint presentation, men inte använder en skärmläsare? Se Spara en kopia av presentationen med PowerPoint för webben eller Spara PowerPoint-presentationer som PDF-filer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

 • När du använder PowerPoint för webben med en skärmläsare växlar du till helskärmsläge. Tryck på F11 för att aktivera och inaktivera helskärmsläget.

I det här avsnittet

Byt namn på presentationen

PowerPoint för webben sparar automatiskt presentationen i OneDrive med ett allmänt namn, till exempel Presentation1.pptx. Du kan ändra det allmänna namnet till ett namn som du vill använda.

 1. I vyn Redigering trycker du på Alt + Windows-tangenten, F, A, R. En dialogruta för att spara öppnas och fokus är på textfältet Filnamn .

 2. Skriv ett nytt namn på presentationen och tryck sedan på Retur. Presentationen sparas i OneDrive med det nya namnet.

Ladda ned en kopia av en presentation till din enhet

PowerPoint för webben sparar automatiskt presentationen i OneDrive medan du arbetar. Du kan ladda ned och spara en kopia av presentationen på din lokala enhet. Om du ändrar den lokala kopian uppdateras inte den ursprungliga presentationen i OneDrive.

Du behöver inte ha redigeringsbehörighet för att ladda ned en kopia av en presentation.

 1. Tryck på Alt + Windows-tangenten, F, A, C. Du hör: "Presentationen är klar, knappen Ladda ned". Fokus är på knappen Ladda ned.

 2. Tryck på Retur. Filen laddas ned till mappen Hämtade filer på datorn.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×