Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är till för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office produkter och är en del Office innehållsuppsättningen Hjälpmedel. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att spara din skrivbordspresentation på en lokal enhet (t.ex. din bärbara dator), en nätverksplats, en CD-skiva, en DVD-skiva eller ett flashminne. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat eller en tidigare version av PowerPoint.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du sparar PowerPoint-presentationen, men använder inte en skärmläsare? Se Spara i PowerPoint eller Spara PowerPoint presentationer som PDF-filer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Följ de här anvisningarna om du vill namnge och spara presentationsfilen med standardfiltypen, som PowerPoint presentation (*.pptx).

 1. Du öppnar dialogrutan Spara som och bläddrar igenom enheter och alla mappar genom att trycka på Alt+A, M och C. Du hör "Spara som, dialogruta".

 2. Om du vill navigera till listan över enheter och mappar trycker du på Tabb för att gå igenom dialogrutan tills du hör, med Skärmläsaren, antalet tillgängliga förslag och "Trädvy, snabbåtkomst". Med JAWS och NVDA hör du: "Tree view."

 3. För att hitta den enhet eller mapp där du vill spara presentationen går du igenom listan genom att trycka på ned- eller uppilen.

 4. Välj enheten eller mappen genom att trycka på Retur.

 5. Tryck på Tabb för att flytta fokus till mappar och filer i den markerade enheten eller mappen.

 6. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen för att bläddra igenom innehållet på den valda platsen. Tryck på Retur för att öppna en mapp.

 7. När du har valt den plats du vill använda trycker du på Tabb tills du hör: "Filnamn".

 8. Skriv filens namn och tryck på Retur om du vill spara presentationen. Dialogrutan Spara som stängs.

Tryck på Ctrl+S för att spara nya ändringar i en fil som redan har sparats på rätt plats med det namn som du vill använda.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara en presentation i många olika filformat. Gör så här:

 1. Öppna dialogrutan Spara som genom att trycka på Alt+A, M och C.

 2. Om det behövs går du till rätt plats och namnger filen. Mer information finns i Spara presentationsfilen.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Filformat" följt av standardfilformatet.

 4. För att gå igenom listan med tillgängliga filformat i kombinationsrutan Filformat, trycker du på uppåt- eller nedåtpilen. Tryck på Retur för att välja ett filformat.

  Tips: För att gå snabbt till ett visst filformatsnamn skriver du den första bokstaven i namnet. Om du till exempel flera gånger skriver bokstaven O går du igenom listan med alla filformat som börjar med bokstaven O, som Office-tema, Oberoende bitmapp och OpenDocument-presentation.

 5. Tryck på Retur när du vill spara filen i det valda filformatet. Dialogrutan Spara som stängs.

Obs!: Mer information om hur du sparar en fil i filformaten PDF (.pdf) eller XPS (.xps) finns i Spara eller konvertera till PDF eller XPS i Project skrivbordsversionen.

Spara presentationen i en tidigare version av PowerPoint

PowerPoint använder ett XML-.pptx-filformat som introducerades i Office 2007. Med det här formatet kan filer öppnas i tidigare versioner av PowerPoint, till exempel i PowerPoint 2010 och PowerPoint 2007, utan särskilda tillägg eller förlust av funktioner. Mer information finns i Open XML-format och filnamnstillägg.

Följ dessa steg om du vill spara presentationen i ett format som är kompatibelt med en tidigare version av PowerPoint:

 1. Öppna dialogrutan Spara som genom att trycka på Alt+A, M och C.

 2. Om det behövs går du till rätt plats och namnger filen.

 3. Tryck på Tabb tills du kommer till kombinationsrutan Spara som typ. Standardfiltypen är PowerPoint Presentation (*.pptx).

  Tips: När du öppnar dialogrutan Spara som är fokus på rutan Filnamn. Om filen redan finns på den plats du vill, trycker du på Tabb tills du kommer till kombinationsrutan Filformat.

 4. Gå snabbt till de olika PowerPoint genom att trycka på P flera gånger.

 5. När du hör "PowerPoint 97 till 2003-presentation" är det filformatet markerat.

 6. Tryck på Retur för att spara filen i PowerPoint version av filen.

Se även

Använda en skärmläsare för att skapa en presentation från en mall i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att spara presentationer på din Mac eller en nätverksplats. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat eller till och med en tidigare version av PowerPoint.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du sparar PowerPoint-presentationen, men använder inte en skärmläsare? Mer information finns i Spara en Office för Mac eller Spara PowerPoint presentationer som PDF-filer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Spara presentationsfilen i standardformat

Spara presentationen i standardfilformatet och PowerPoint (*.pptx). Du kan spara på din Mac eller på en onlineplats, till exempel OneDrive. OneDrive är tillgängligt direkt när du loggar in och börjar användaPowerPoint.

 1. Spara presentationsfilen genom att trycka på Skift+Kommando+S. Du hör: "Spara som, i dialogruta".

 2. Ange presentationfilens namn. Om du väljer att inte namnge filen här används standardnamnet.

 3. Du väljer en plats där filen ska sparas på ett av de här sätten:

  Obs!: I dialogrutan föreslås samma plats där du har sparat dina PowerPoint presentationer tidigare, på din Mac eller på en plats online.

  • Om du vill välja en plats på din Mac trycker du på Tabb tills du hör "På min Mac, knapp" och trycker på Ctrl + Alt + blanksteg. Tryck sedan på Tabb tills du hör den aktuella platsen, följt av "Var, popup-knapp". Du öppnar mapplistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Du navigerar i listan genom att trycka på upp- eller nedpilen. Du hör alternativen i listan. Välj enhet eller mapp genom att trycka ned Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Tryck på Tabb tills du hör "Spara, knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

  • Om du vill spara till en onlineplats, till exempel OneDrive, trycker du på Tabb tills du hör: "Onlineplatser, knapp". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

   Om du vill lägga till en ny onlineplats trycker du på Tabb tills du hör "Visa fler alternativ, komprimerad" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Knappen Lägg till en plats" och tryck på Ctrl + Alt + blanksteg. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör den plats du vill lägga till och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Följ sedan anvisningarna i den ordning de läses upp av skärmläsaren.

   Tryck på Tabb tills du hör "Spara, knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara presentationsfilen i flera olika filformat. Spara filen som en PDF-fil om du till exempel vill skicka dina bilder via e-post som åhörarkopior. Du kan också spara filen i ODP-format så att du kan dela presentation via flera program och plattformar.

 1. Spara presentationsfilen genom att trycka på Skift+Kommando+S. Du hör: "Spara som, i dialogruta".

 2. Namnge filen och välj en plats där du vill spara den enligt anvisningarna i Spara presentationen i standardformat.

 3. Tryck på Tabb tills du hör det aktuella filformatet, följt av "Filformat, popup-knapp". Du öppnar formatlistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på nedåtpilen tills du hör filformatet du vill använda, till exempel PDF eller OpenDocument-presentation, och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Spara, standard, knapp" eller "Exportera, standard, knapp" beroende på vilket filformat du väljer och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

Spara presentationen i en tidigare version av PowerPoint

Du kan spara PowerPoint filer i ett format som kan öppnas i tidigare versioner PowerPoint, utan särskilda tillägg. Mer information finns i Open XML-format och filnamnstillägg.

 1. Spara presentationsfilen genom att trycka på Skift+Kommando+S. Du hör: "Spara som, i dialogruta".

 2. Namnge filen och välj en plats där du vill spara den enligt anvisningarna i Spara presentationen i standardformat.

 3. Tryck på Tabb tills du hör det aktuella filformatet, följt av "Filformat, popup-knapp". Du öppnar formatlistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på nedåtpilen tills du hör"PowerPoint 97-2003-presentation" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Spara, standard, knapp" och tryck sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att spara presentationer på din iPhone eller OneDrive. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i standardfilformatet och PowerPoint (*.pptx).

 1. I presentationen trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Fler alternativ, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Spara, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Fokus är i textfältet Namn.

 3. Öppna skärmtangentbordet genom att dubbeltrycka på skärmen och skriv in filnamnet. Stäng tangentbordet genom att dra med fingret nära det nedre högra hörnet av skärmtangentbordet tills du hör "Klart" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Om du vill välja var du vill spara sveper du åt höger tills du hör namnet på en plats, till exempel "Dokument,OneDrive " eller "På min iPhone", och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Svep åt vänster tills du hör "Spara, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Presentationen sparas i .pptx-format och fokus flyttas till presentationen.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara en presentationsfil i ODP-format om du vill dela den i flera program och plattformar, eller i PDF-format om du vill dela din presentation och bevara innehållet och formateringen.

 1. I presentationen trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Fler alternativ, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Exportera, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus är på ODP-formatet och du hör: "OpenDocument-presentation, stjärna, ODP".

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill exportera presentationen till ODP-format dubbeltrycker du på skärmen.

  • Exportera presentationen till PDF-format genom att svepa åt höger tills du hör "PDF, stjärna, PDF" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 4. Menyn Exportera öppnas med fokus i textfältet Namn. Öppna skärmtangentbordet genom att dubbeltrycka på skärmen och skriv in filnamnet. Stäng tangentbordet genom att dra med fingret nära det nedre högra hörnet av skärmtangentbordet tills du hör "Klart" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Om du vill välja var filen ska sparas sveper du åt vänster tills du hör namnet på en plats, till exempel "Dokument,OneDrive " eller "På min iPhone", och dubbeltrycker sedan på skärmen för att välja den.

  Tips: Du kan snabbt hitta platser som använts tidigare. Gå till platslistan genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör: "Storage, bakåtknapp". Dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt vänster tills du hör "Exportera, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Presentationen exporteras till .odp- eller .pdf-format och fokus flyttas till presentationen.

  Obs!: Om du får meddelandet Vill du tillåta filkonvertering online?sveper du åt höger tills du hör "Tillåt" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att spara presentationer på din telefon eller OneDrive. Du kan också spara presentationen i ett annat filformat.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Spara en presentationsfil

Spara presentationen i standardfilformatet, PowerPoint Presentation (*.pptx), på önskad lagringsplats med det namn du vill använda. PowerPoint för Android sparar automatiskt presentationen när du arbetar med ett standardfilnamn och standardformat.

 1. Gör något av följande:

  • I vyn Redigering sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Menyn Fler alternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

  • I läsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Meny" och dubbeltrycker på skärmen.
    

 2. Svep åt höger tills du hör ”Spara som, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Sidan Spara som öppnas med fokus på filnamnstextfältet. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan filnamnet med hjälp av skärmtangentbordet. Om du vill stänga tangentbordet sveper du nedåt och sedan åt vänster.

 4. Välj var du vill spara filen genom att svepa åt vänster tills du hör namnet på en plats, till exempel "OneDrive " eller "Den här enheten, presentationer" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Välj en mapp genom att svepa åt vänster för att bläddra bland mapparna och dubbeltrycka på skärmen för att välja den.

 6. Svep åt höger tills du hör ”Spara, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen. Presentationen sparas i .pptx-format och fokus flyttas till presentationen.

Spara presentationen i ett annat filformat

Du kan spara presentationsfilen i ODP-format så att du kan dela den via flera program och plattformar.

 1. Gör något av följande:

  • I vyn Redigering sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Menyn Fler alternativ" och dubbeltrycker på skärmen.

  • I läsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Meny" och dubbeltrycker på skärmen.
    

 2. Svep åt höger tills du hör ”Spara, knapp” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Exportera den här filen till ODP" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Sidan Exportera öppnas med fokus i filnamnstextfältet. Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan filnamnet med hjälp av skärmtangentbordet. Om du vill stänga tangentbordet sveper du nedåt och sedan åt vänster.

 5. Välj var du vill spara filen genom att svepa åt vänster tills du hör namnet på en plats, till exempel "OneDrive " eller "Den här enheten, presentationer" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Välj en mapp genom att svepa åt vänster för att bläddra bland mapparna och dubbeltrycka på skärmen för att välja den. Du hör namnen på mapparna när du flyttar runt.

 7. Svep åt höger tills du hör "Exportera, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Om du hör "Tillåt filkonvertering online" sveper du åt höger tills du hör "Tillåt" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

  Presentationen exporteras till ODP-format och fokus flyttas till presentationen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att spara presentationen med ett nytt namn för att OneDrive eller för att ladda ned en kopia av presentationen till din lokala enhet. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga hjälpmedelsstandarder och -tekniker.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du sparar PowerPoint-presentationen, men använder inte en skärmläsare? Mer information finns i Spara en kopia av presentationen med PowerPoint för webben eller Spara PowerPoint presentationer som PDF-filer.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

 • När du använder PowerPoint för webben med en skärmläsare växlar du till helskärmsläget. Tryck på F11 för att aktivera eller inaktivera helskärmsläget.

I det här avsnittet

Byt namn på presentationen

PowerPoint för webben sparar automatiskt presentationen på samma OneDrive med ett generiskt namn, till exempel Presentation1.pptx. Du kan ändra det generiska namnet till ett namn som du vill använda.

 1. I vyn Redigering trycker du på Alt + Windows, F, A, R. En dialogruta för att spara öppnas och fokus är på textfältet Filnamn.

 2. Skriv ett nytt namn på presentationen och tryck på Retur. Presentationen sparas i OneDrive med det nya namnet.

Ladda ned en kopia av en presentation till din enhet

PowerPoint för webben sparar automatiskt presentationen på samma OneDrive medan du arbetar. Du kan ladda ned och spara en kopia av presentationen på din lokala enhet. Om du ändrar den lokala kopian uppdateras OneDrive ursprungliga presentationen inte.

Du behöver inte ha redigeringsbehörighet för att ladda ned en kopia av presentationen.

 1. Tryck på Alt + Windows tangenten, F, A, C. Du hör: "Presentationen är klar, knappen Ladda ned". Fokus är på knappen Ladda ned.

 2. Tryck på Retur. Filen laddas ned till mappen Hämtade filer på datorn.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×