Dela en Outlook-kalender med andra

Om du har ett Exchange-, Microsoft 365- eller Outlook.com-konto kan du skicka en delningsinbjudan till andra användare så att de kan visa din kalender i sin egen kalenderlista.

Kalenderdelning är inte begränsat till standardmappen Kalender som skapas i alla Outlook profiler. Du kan skapa ytterligare kalendermappar och välja vilka av dessa mappar som ska delas. Du kan till exempel skapa en kalendermapp för ett visst projekt och dela den med dina medarbetare. Om du vill kan du ge dem behörighet att ändra händelser och avtalade tider i kalendern.

Dela din Microsoft 365- eller Outlook.com-kalender med personer inom eller utanför organisationen

 1. I mappen Kalender går du till startmenyn och väljer Dela kalender.

  Dela kalendern med en annan person.
 2. Välj den kalender som du vill dela från den nedrullningsbara menyn.

 3. Klicka på Lägg till i dialogrutan Kalenderegenskaper.

 4. Du kan söka efter personer från din adressbok eller skriva in deras e-postadresser i rutan Lägg till. När du är klar med att lägga till namn i dialogrutan Lägg till användare klickar du på OK.

 5. Tillbaka i dialogrutan Kalenderegenskaper väljer du personens namn eller e-postadress, väljer den informationsnivå som du vill dela med personen och klickar sedan på OK.

  Välj behörigheter för varje person.
 6. Personen som du har delat kalendern med får en delningsinbjudan via e-post.

 7. När mottagaren klickar på Acceptera visas din delade kalender i kalenderlistan.

Felmeddelandet "Det går inte att dela den här kalendern" visas

Om du ser ett meddelande om att den här kalendern inte kan delas finns det tre möjliga orsaker.

 • E-postadressen är ogiltig.

 • E-postadressen är en Microsoft 365 grupp

 • E-postmeddelandet tillhör en extern användare som inte ingår i organisationen.

Vilka behörigheter personer har för din kalender

Du kan välja mellan flera olika behörighetsnivåer när du delar kalendern.

 • Kan visa när jag är upptagen. De som delar din kalender med den här behörighetsnivån kan bara se vilka tider du är tillgänglig, så här:

  Hur kalendern ser ut för personen du delade den med.

 • Kan visa rubriker och platser. De som delar din kalender med den här behörighetsnivån ser tillgänglighet och ämne och mötesplats, så här:

  Hur din kalender ser ut för en användare när du delar den med begränsad information.

 • Kan visa all information. De som delar din kalender med den här behörighetsnivån ser all information om dina avtalade tider, precis som du ser.

Sluta dela din kalender

Du kan när som helst återkalla åtkomsten till din kalender. Observera att det kan ta en stund för Microsoft 365 och användarens Outlook att synkronisera och ta bort vyn till kalendern.

 1. Klicka på Kalender.

 2. Klicka på Start > Kalenderbehörigheter.

 3. Klicka på användarens namn på fliken Behörigheter och välj sedan Ta bort.

 4. Klicka på OK.

Dela en kalender genom att publicera den på en webbsida

Om du har tillgång till en webbserver som har stöd för WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning) kan du publicera din kalender där.

Obs!: Vet du inte om servern har stöd för WebDAV? Serveradministratören eller Internetleverantören bör kunna bekräfta det.

 1. Klicka på Kalender.

  Kommandot Kalender

 2. Klicka på Start > Publicera Online > Publicera på WebDAV-server.

  Meddelanden: 

  • Om Exchange används för ditt e-postkonto visas Publicera den här kalendern i stället för alternativet att publicera på en WebDAV-server. Med det här alternativet kan du publicera kalendern direkt på en Exchange Server. Välj önskade publiceringsalternativ i fönstret som öppnas och klicka på Starta publicering.

  • Om du använder Microsoft 365 kan du fortfarande publicera kalendern på en WebDAV-server, men först måste du ta bort {Anonymous:CalendarSharingFreeBusySimple} från delningsprincipen. Detta innebär dock att du inte kan publicera kalendern till Exchange i framtiden. 

 3. Ange WebDAV-serverns plats i rutan Plats, välj eventuellt andra publiceringsalternativ och klicka sedan på OK.

Dela kalendern i ett e-postmeddelande

Om du inte vill ge någon behörighet att dela din kalender och se uppdateringar kan du skicka en statisk kopia av kalendern via e-post för ett visst datumintervall. Mottagaren kommer att kunna se händelser i kalendern när du skickade e-postmeddelandet, men inte några uppdateringar du gör när du har skickat e-postmeddelandet.

Obs!: Den här funktionen är inte längre tillgänglig med Outlook för Microsoft 365.  

 1. Klicka på Kalender.

  Kommandot Kalender

 2. Klicka på Start > Skicka kalender med e-post.

  Klicka på Skicka kalender med e-post på fliken Start

 3. Välj vilken kalender och vilken tidsperiod du vill dela i rutorna Kalender och Datumintervall. Välj till exempel I dag eller Följande sju dagar.

  Välj önskade alternativ i rutorna Kalender och Datumintervall

 4. Ange andra inställningar som ska användas och klicka sedan på OK.

 5. Ett nytt e-postmeddelande öppnas. Lägg till den du vill skicka meddelandet till i fältet Till, skriv ett meddelande om du vill och klicka på Skicka.

Personen du skickade din kalender till ser en ögonblicksbild av kalendern i meddelandet.

Exempel på en kalender som delas i ett e-postmeddelande

Meddelandet innehåller också en bifogad iCalendar-fil (.ics) som kan öppnas i Outlook eller något annat kalenderprogram. När mottagaren klickar på iCalendar-filen visar Outlook filen som en ny kalender som mottagaren kan visa sida vid sida med sin egen. Han/hon kan dra avtalade tider och möten mellan de två kalendrarna och hitta en tid som fungerar för båda två.

Åtgärda problem med att dela kalendern

Om du inte har möjlighet att dela din kalender (den är nedtonad) beror det på att administratören/IT-supporten för företaget har angett en princip som hindrar personerna från att dela kalendrar.

Snabbreferens

Dela din kalender i Outlook Web App

Du kan dela kalenderinformation med andra med hjälp av Outlook 2010 på tre sätt:

 • Via e-post

 • Microsoft Exchange Server-konton

 • Genom att publicera en kalender online

Vad vill du göra?

Dela kalendrar via e-post

Kalendrar delade via e-post anländer i mottagarens inkorg som bifogade filer i e-postmeddelanden, med en bild av Kalender i meddelandetexten. Du kan redigera ögonblicksbilden av kalendern innan du skickar den. Du kan till exempel ändra teckensnitt eller markera dagar eller avtalade tider.

Så här gör du för att skicka en kalender via e-post:

 1. På fliken Start i gruppen Dela klickar du på Skicka kalender med e-post.

 2. I rutan Kalender klickar du på den kalender som du vill skicka.

 3. I rutan Datumintervall klickar du på den tidsperiod som du vill att kalendern ska visa.

 4. Ange eller välj andra alternativ som du vill använda och klicka sedan på OK.

En Outlook 2010-användare som tar emot kalendern via e-post kan välja att öppna bilden av Kalender i Outlook. På så sätt kan bilden av kalendern och mottagarens aktuella kalender visas i läget sida vid sida eller i läget överlägg.

Dela kalendrar med hjälp av ett Microsoft Exchange Server-konto

I Microsoft Exchange Server kan du dela kalender med andra som har Exchange-konton. Dina kalendrar kan endast visas av andra som har beviljats behörighet. Om du vill visa en kalender för en annan person som inte har gett dig behörighet att visa den, uppmanas du att be den personen om behörighet.

När du öppnar en delad kalender för första gången läggs den till i listan Delade kalendrar i Navigeringsfönstret, där du kan komma åt den nästa gång du vill visa den.

Gör så här för att dela kalendern med en annan Exchange-användare:

 1. På fliken Start i gruppen Dela klickar du på Dela kalender.

 2. I delningsinbjudan som visas anger du den person som du vill dela med i rutan Till.

 3. Ange eller välj övriga alternativ, som när du skickar ett vanligt e-postmeddelande.

Mottagaren ser en e-postavisering om att du har delat din kalender. Du kan även begära att mottagaren delar sin Exchange-kalender med dig.

Tips: Om du vill dela en kalender som du har skapat som inte är din standardkalender, högerklickar du på namnet på kalendern i navigeringsfönstret och klickar sedan på Dela kalendernamn.

Dela en kalender genom att publicera den online

Du kan publicera din standardkalender i Outlook 2010 på Internet, vilket gör att fler personer kan visa den. För publicering av en Internetkalender krävs det varken att den som publicerar eller användaren använder ett Exchange-konto.

 • Publicera på Outlook.com    Du kan dela din Outlook-kalender med andra genom att publicera den på Outlook.com.

För att dela din Outlook-kalender på Outlook.com sparar du den först som en iCalendar-fil (.ics-fil), importerar den till Outlook.com och delar den sedan med personer som vill se den.

Spara en kalender som en .ics-fil genom att markera kalendern i Outlook, klicka på Arkiv > Spara kalender och välja filtypen iCalendar-format.

Har du inte något Outlook.com-konto? Lär dig hur du skapar ett på Outlook.com.

 • Publicera på en WebDAV-server    Om du har tillgång till en webbserver som har stöd för WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning) kan du publicera kalendrar på den servern i stället.

I standardkalendern på fliken Start i gruppen Dela klickar du på Publicera online och klickar sedan på Publicera på WebDAV-server

Din internetleverantör (ISP) kan tillhandahålla funktioner och verktyg som gör att du kan publicera din kalender som en webbsida. Kontakta internetleverantören för att kontrollera om den funktionen är tillgänglig för dig.

Snabbreferens

Öppna en annan persons Exchange-kalender

Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Skapa, visa eller ta bort en kalendergrupp

Hantera andra personers e-post- och kalenderobjekt

Viktigt!:  Office 2007 stöds inte längre. Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Du kan dela en enstaka kopia av kalendern som inte uppdateras (en så kallad ögonblicksbild av kalendern) eller dela kalendrar som kan uppdateras genom att publicera dem på webbplatser som stöder WebDAV-protokollet.

Vad vill du göra?

Dela kalendern med andra Exchange-användare

Den här funktionen kräver att du använder ett Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- eller Exchange Server 2007-konto. De flesta hemkonton och personliga konton använder inte Microsoft Exchange.  Använd länkarna i avsnittet Se även om du vill ha mer information om Microsoft Exchange-konton och hur du ser vilken version av Exchange som ditt konto ansluts till.

I det här avsnittet

Mer information om hur du begär åtkomst till en annan persons delade kalender finns i Öppna en annan persons Exchange-kalender.

Dela din Kalender-standardmapp med specifika personer

Standardmappen för Kalender i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Det går inte att byta namn på eller ta bort den här mappen.

 • Klicka på Dela min kalender i Navigeringsfönstret i Kalender.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerad vy klickar du på Bild av knappi navigeringsfönstret, klickar på Navigeringsfönster och sedan på Dela min kalender.

  Dialogrutan för kalenderdelning

  1. Ange namnet på den person som du vill ge åtkomst för att se kalendern.

  2. Skriv ett ämne för e-postmeddelandet.

  3. Markera den här kryssrutan om du vill ge mottagaren åtkomst för att se din kalender.

  4. Markera den här kryssrutan om du vill be mottagaren att dela sin kalender med dig. Det här är valfritt.

 • Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan Till.

 • Ange e-postmeddelandets ämne i rutan Ämne.

 • Du kan även begära behörighet för att visa mottagarens standardmapp i Kalender. Du gör det genom att markera kryssrutan Begär behörighet att visa mottagarens kalender.

  Obs!: Om du vill begära behörighet till en annan kalendermappar än standardmappen Kalender skickar du ett e-postmeddelande där du begär behörighet till mappen. Med det här alternativet begär du endast åtkomst till mottagarens standardmapp Kalender.

 • Skriv in den information du vill ta med i meddelandet.

 • Klicka på Skicka.

 • Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Överst på sidan

Dela din Kalender-standardmapp med alla

Standardmappen för Kalender i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Det går inte att byta namn på eller ta bort den här mappen.

 1. Högerklicka på standardmappen Kalender mapp i navigeringsfönstret i Kalender.

  Den finns vanligtvis under Min kalender och visas som Kalender.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerad vy klickar du på Bild av knappi navigeringsfönstret, klickar på Navigeringsfönster, högerklickar på den kalender som du vill dela och klickar sedan på Dela kalendernamn.

  Den finns vanligtvis under Mina kalendrar och visas som Kalender.

 2. Klicka på Ändra delningsbehörigheter.

 3. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.

 4. Klicka på en behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå under Behörigheter.

  Med denna behörighetsnivå (eller roll)

  kan du

  Ägare

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

  Publicerande redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

  Redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

  Publicerande författare

  Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

  Författare

  Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

  Deltagare

  Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

  Granskare

  Endast läsa objekt och filer.

  Anpassad

  Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

  Inget

  Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

  Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

Överst på sidan

Dela en anpassad kalendermapp med specifika personer

Standardmappen för Kalender i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Det går inte att byta namn på eller ta bort den här mappen. Du kan skapa ytterligare kalendermappar och det går inte att byta namn på eller ta bort dessa mappar. Det här avsnittet innehåller instruktioner för att dela kalendermappar som du skapar.

 1. Högerklicka på kalendermappen som du vill dela i navigeringsfönstret i Kalender.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerad vy klickar du på Bild av knappi navigeringsfönstret, klickar på Navigeringsfönster, högerklickar på den kalender som du vill dela och klickar sedan på Dela kalendernamn.

 2. Klicka på Dela mappnamn.

 3. Ange namnet på mottagaren av delningsinbjudan i rutan Till.

 4. Du kan ändra Ämne om du vill.

 5. Om du vill ge behörighet till mottagaren att ändra dina kalenderobjekt markerar du kryssrutan Mottagaren kan lägga till, redigera och ta bort objekt i den här kalendern.

 6. Skriv in den information du vill ta med i meddelandet.

 7. Klicka på Skicka.

 8. Granska dialogrutan för bekräftelse och klicka på OK om informationen är korrekt.

Överst på sidan

Dela en anpassad kalendermapp med alla

Standardmappen för Kalender i Outlook skapas i varje Outlook-profil. Det går inte att byta namn på eller ta bort den här mappen. Du kan skapa ytterligare kalendermappar och det går inte att byta namn på eller ta bort dessa mappar. Det här avsnittet innehåller instruktioner för att dela kalendermappar som du skapar.

 1. Högerklicka på kalendermappen som du vill dela i navigeringsfönstret i Kalender.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerad vy klickar du på Bild av knappi navigeringsfönstret, klickar på Navigeringsfönster, högerklickar på den kalender som du vill dela och klickar sedan på Dela kalendernamn.

 2. Klicka på Ändra delningsbehörigheter.

 3. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.

 4. Klicka på en behörighetsnivå i listan Behörighetsnivå under Behörigheter.

  Med denna behörighetsnivå (eller roll)

  kan du

  Ägare

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

  Publicerande redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

  Redaktör

  Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

  Publicerande författare

  Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

  Författare

  Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

  Deltagare

  Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

  Granskare

  Endast läsa objekt och filer.

  Anpassad

  Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

  Inget

  Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

  Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

Överst på sidan

Återkalla eller ändra andra personers åtkomst till dina kalendermappar

Du kan när som helst ändra eller återkalla en persons behörighet till dina kalendermappar.

 1. Högerklicka på kalendermappen som du vill ändra behörighet för i navigeringsfönstret i Kalender.

  Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerad vy klickar du på Bild av knappi navigeringsfönstret, klickar på Navigeringsfönster, högerklickar på kalendern som du vill ändra behörigheter för och klickar sedan på Ändra delningsbehörigheter.

 2. Gör något av följande:

  • Återkalla eller ändra behörigheter för alla    

   1. Klicka på Standard i rutan Namn på fliken Behörigheter.

   2. Klicka på Ingen eller något annat alternativ i listan Behörighetsnivå under Behörigheter om du vill återkalla behörigheter eller något av de andra alternativen om du vill ändra behörighet.

    Med denna behörighetsnivå (eller roll)

    kan du

    Ägare

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

    Publicerande redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

    Redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

    Publicerande författare

    Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

    Författare

    Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

    Deltagare

    Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

    Granskare

    Endast läsa objekt och filer.

    Anpassad

    Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

    Inget

    Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

    Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

  • Återkalla eller ändra behörigheter för en person    

   1. Klicka på namnet för personen vars behörighet du vill ändra i rutan Namn på fliken Behörigheter.

   2. Klicka på Ingen eller något annat alternativ i listan Behörighetsnivå under Behörigheter om du vill återkalla behörigheter eller något av de andra alternativen om du vill ändra behörighet.

    Med denna behörighetsnivå (eller roll)

    kan du

    Ägare

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. Som mappägare kan du ändra behörighet som andra personer har till mappen. (Gäller inte ombud.)

    Publicerande redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer och skapa undermappar. (Gäller inte ombud.)

    Redaktör

    Skapa, läsa, ändra och ta bort alla objekt och filer.

    Publicerande författare

    Skapa och läsa objekt och filer, skapa undermappar och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar. (Gäller inte ombud.)

    Författare

    Skapa och läsa objekt och filer och ändra och ta bort objekt och filer som du själv skapar.

    Deltagare

    Endast skapa objekt och filer. Innehållet i mappen visas inte. (Gäller inte ombud.)

    Granskare

    Endast läsa objekt och filer.

    Anpassad

    Utföra aktiviteter som mappägaren har angett. (Gäller inte ombud.)

    Inget

    Du har ingen behörighet. Du kan inte öppna mappen.

    Du kan ange egna behörigheter genom att markera lämpliga kryssrutor och alternativ i avsnittet Behörigheter.

   3. Upprepa steg 2 för varje person vars åtkomstbehörigheter du vill ändra.

Överst på sidan

Dela din kalender med ombudsåtkomst

Precis som med en assistent som hjälper dig att hantera din vanliga post kan du använda Microsoft Outlook så att en annan person, som kallas för delegera, kan ta emot och svara på mötesförfrågningar och svar eller skicka e-postmeddelanden för din räkning. Du kan även ge ytterligare behörigheter som tillåter ombudet att läsa, skapa eller ha full kontroll över objekt i din Exchange-postlåda.

Ombud är en mer avancerade funktion än att bara dela dina Outlook-mappar. Om du vill ge ytterligare behörigheter, som att ge ett ombud möjlighet att skapa e-postmeddelanden eller svara på mötesförfrågningar för din räkning, måste du använda ombudsbehörighet.

Meddelanden: 

 • Som ansvarig måste e-post skickas till din postlåda på Exchange-servern, och inte till en Personlig mappfil (.pst) på datorn.

 • Du och ombudet måste använda samma version av Office Outlook.

 1. Klicka på Alternativ på menyn Verktyg och klicka sedan på fliken Ombud.

 2. Klicka på Lägg till.

 3. Ange namnet på det ombud som du vill bevilja behörigheter i listrutan Ange ett namn eller välj ur listan:.

  Om du vill lägga till flera ombud samtidigt håller du ned Ctrl och klickar på deras namn i listan Namn. De behörigheter som du väljer gäller för alla ombud.

 4. Klicka på Lägg till, klicka på OK, och klicka sedan på en typ av behörighet för varje Outlook-mapp som du vill att ombudet ska ha åtkomst till.

 5. Markera kryssrutan Ombud kan se mina privata objekt om du vill att ombudet ska se objekt som du har markerat som privata.

Obs!: Mer information om ombudsåtkomst finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Dela kalendrar med alla

Om du använder ett Microsoft Exchange-, POP3-, IMAP- eller Windows Live Mail-konto kan du dela kalenderinformation med alla som har åtkomst till e-post eller internet. I det här avsnittet:

Spara en kalender som en iCalendar-fil

Publicera en kalender på en server

Spara en kalender som en webbsida

Skicka kalendern via e-post

Spara en kalender som en iCalendar-fil

 1. Välj en kalender i Kalender så att den blir aktiv i vyn.

 2. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Spara som.

 3. Skriv ett namn för iCalendar-filen i textrutan Filnamn. Det bör vara ett namn som är lätt att känna igen och som är betydelsefullt för dig och dina mottagare.

  En sammanfattning av kalendernamnet, datumintervallet och detaljnivån visas bredvid Fler alternativ. Om du är nöjd med den här sammanfattningen går du vidare till steg 8, annars fortsätter du med steg 4.

 4. Klicka på Fler alternativ.

 5. Välj hur mycket kalenderinformation som ska ingå i iCalendar-filen i listan Datumintervall eller klicka på Ange datum om du vill ange egna datum.

  Obs!: Om du väljer ett större datumintervall eller Hel kalender kan iCalendar-filen som skapas bli stor.

 6. Välj hur mycket information som mottagarna ska se i listan Information. Som standard är endast alternativet Tillgänglighet markerat. Inget av alternativen omfattar dina objekt som markerats som privata förrän du ändrar sekretessalternativet under Avancerat.

 7. Du kan klicka på Visa om du vill se alternativen under Avancerat.

  • Inkludera information om objekt som markerats som privata      Det här alternativet kräver att Information har angetts till Begränsad information eller All information. Det står att privata objekt finns, men ingen ytterligare information delas.

  • Inkludera bifogade filer i kalenderobjekt      Det här alternativet kräver att Information har angetts till All information. Alla bifogade filer i kalenderobjekt, till exempel kalkylblad, ingår.

   Obs!: Det kan göra att iCalendar-filen blir mycket större.

 8. Klicka på OK och sedan på Spara.

  Om det inte finns några objekt i kalendern visas en dialogruta som ger dig möjligheten att avbryta processen för att spara iCalendar-filen.

Överst på sidan

Publicera en kalender på en WebDAV-server

Du kan publicera och dela dina kalendrar med andra genom att publicera dem på en WebDAV-server. Det här är användbart om du vill dela kalendrar och information om tillgänglighet med andra utan att använda ett program som till exempel Exchange.

Servern som du publicerar en kalender på måste ha stöd för WebDAV-protokollet (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning). Alla webbservrar stöder inte WebDAV. Även om du kan använda FTP (File Transfer Protocol) eller direkt spara till en UNC-sökväg (Universal Naming Convention), till exempel \\server\teamdocuments , betyder det inte att WebDAV är tillgängligt.

WebDAV är ett tillägg till HTTP som gör att du kan skapa och redigera dokument på en server. Serveradministratören eller internetleverantören kan informera dig om ifall WebDAV stöds på den server som du vill använda.

 1. Klicka på den kalender som du vill dela i Navigeringsfönstret i Kalender.

 2. Peka på Publicera på internet i snabbmenyn och klicka sedan på Publicera på WebDAV-server.

 3. Skriv platsen för WebDAV-servern och -mappen i rutan Plats.

 4. Välj antalet dagar som du vill dela i din kalender bredvid Tidsintervall.

 5. Klicka på pilen bredvid Information och välj hur mycket information som ska delas. Markera kryssrutan Visa endast tid inom min arbetstid om du vill begränsa informationen som delas till dina arbetstider som har angetts i Outlook.

  Kalenderinformation

  Som standard uppdateras den här kalendern regelbundet. Ändringar av kalendern publiceras på WebDAV-servern under nästa tillfälle när uppdateringar skickas/tas emot automatiskt eller manuellt. Som standard används ett 30 minuter långt intervall mellan varje skicka/ta emot-åtgärd för varje skicka/ta emot-grupp. Om du ändrar det automatiska skicka/ta emot-intervallet till mindre än 20 minuter skickas kalenderuppdateringar till WebDAV-servern med som lägst 20 minuters intervall.

  Om du vill ladda upp den här kalendern och sedan aldrig tillhandahålla uppdateringar klickar du på Avancerat och klickar sedan på Enskild uppladdning: Uppdateringar laddas inte upp.

 6. Klicka på OK.

När du har delat en kalender ändras kalenderikonen i navigeringsfönstret enligt nedan.

Delad kalender

Överst på sidan

Spara en kalender som en webbsida

Du kan spara en kalender som en webbsida och sedan dela den med andra. Du kan till exempel publicera en kalender med viktiga projektdatum som en sida på företagets intranät eller ditt fotbollslags spelschema som en sida på din personliga webbplats. Du kan sedan enkelt hänvisa andra till kalendern genom att dela ut dess URL-adress.

När du sparar en kalender som en webbsida kan du ange start- och slutdatum för kalendern och om du vill inkludera information om avtalade tider som anges i textavsnittet för avtalade tider. Du kan även lägga till en bakgrund.

Om din internetleverantör ger dig en webbplats eller ett sätt att dela filer offentligt kan du dela din kalender som en webbsida.

 1. Välj en kalender i Kalender så att den blir aktiv i vyn.

 2. Öppna Arkiv-menyn och klicka på Spara som webbsida.

 3. Ange datum i rutorna Startdatum och Slutdatum under Varaktighet. Klicka på nedåtpilen för en kalender.

  Standardvärdet är aktuell och följande månad.

 4. Du kan välja att ta med information om avtalade tider och välja en bakgrundsbild för webbsidan som du skapar under Alternativ.

 5. Skriv det namn som du vill ska visas som rubrik på webbsidan i textrutan Kalenderrubrik under Spara som.

 6. Bläddra till den plats där du vill spara sidan och skriv sedan ett filnamn i Filnamn.

 7. Som standard öppnas webbsidan i webbläsaren när du klickar på Spara. Om du inte vill se sidan avmarkerar du kryssrutan Öppna sparad webbsida i webbläsare.

 8. Klicka på Spara.

  Obs!: I vissa webbläsare, till exempel Microsoft Windows Internet Explorer, kanske sidan visas inte som den ska eftersom aktivt innehåll blockeras. Om du ser ett informationsfält högst upp klickar du på texten Tillåt blockerat innehåll och klickar sedan på Ja.

Överst på sidan

Skicka kalendern via e-post

En kopia av din kalender kan skickas till vem som helst i ett e-postmeddelande. Kalendern skickas som en bifogad fil och visas även i meddelandets brödtext. Du bestämmer vilka datum och hur mycket information som ska ingå.

 • Klicka på Skicka kalender via e-post i navigeringsfönstret i Kalender.

Obs!: Om du använder navigeringsfönstret i minimerad vy klickar du på Bild av knappi navigeringsfönstret, klickar på Navigeringsfönster, högerklickar på den kalender som du vill dela och klickar sedan på Skicka kalender via e-post.

 • Välj kalendern som du vill skicka i listan Kalender. Standardkalendern väljs som standard. Det är Outlook-kalendern som används för att visa ledig/upptagen-information för andra och där mötesförfrågningar accepteras.

 • Välj hur mycket kalenderinformation som ska ingå i meddelandet i listan Datumintervall eller klicka på Ange datum om du vill ange egna datum.

Obs!: Om du väljer ett större datumintervall eller Hel kalender kan meddelandet som skapas bli stort.

 • Välj hur mycket information som mottagarna ska se i listan Information. Som standard är alternativet Endast tillgänglighet markerat. Inget av alternativen omfattar dina objekt som markerats som privata förrän du ändrar sekretessalternativet under Avancerat.

  Listan Information i dialogrutan Skicka en kalender via e-post

  1. Om du vill kan du begränsa informationen i meddelandet till dina arbetstider genom att markera kryssrutan Visa endast tid inom min arbetstid. Klicka på Ange arbetstider om du vill ändra dina arbetstider.

  2. Klicka på Visa om du vill se avancerade alternativ.

   • Ta med information om objekt som markerats som privata    Det här alternativet kräver att Information har angetts till Begränsad information eller All information. Det står att privata objekt finns, men ingen ytterligare information delas.

   • Inkludera bifogade filer i kalenderobjekt    Det här alternativet kräver att Information har angetts till All information. Alla bifogade filer i kalenderobjekt, till exempel kalkylblad, ingår.

   • E-postlayout    Du kan ta med ditt dagliga schema eller en händelselista.

  3. Klicka på OK.

  4. Ange namnet på den person du vill skicka information om prenumerationen till i rutan Till.

  5. Skriv in den information du vill ta med i meddelandets brödtext.

  6. Klicka på Skicka.

Kalendern visas för mottagaren i meddelandets brödtext. Bifogade iCalendar-fil med filnamnstillägget ICS kan även öppnas i många kalenderprogram, inklusive Outlook.

Exempel på kalender som tagits emot med funktionen Skicka kalender med e-post

När en bifogad ICS-fil tas emot i Outlook tillfrågas mottagaren om han/hon vill öppna kalendern. En ICS-kalenderfil öppnas som en ny kalender i Outlook. När den mottagna kalendern öppnas som en Outlook-kalender kan mottagaren visa den i sida vid sida- eller överläggningsvyer. Mottagaren kan även dra kalenderobjekt från den mottagna kalendern till en annan Outlook-kalender.

Överst på sidan

Publicera en kalender i Office Online

Du kan dela dina Outlook-kalendrar genom att publicera dem på Microsoft Office Online. Office Online är ett kostnadsfritt sätt för att dela kalendrar och du kan kontrollera vem som har åtkomst till dem. Dessutom kan du publicera eller visa kalendrar på Office Online även om du inte använder något Exchange-konto. Att använda Office Online är ett bra sätt för att dela kalenderinformation om du använder POP3 eller IMAP-e-postkonton, som är de vanligaste typerna av e-postkonton för individer och små företag.

 1. Högerklicka på kalendern som du vill dela i navigeringsfönstret i Kalender.

  Obs!: Om du använder Navigeringsfönstret i minimerad vy klickar du på knappen Kalender i navigeringsfönstret Bild av knapp, klickar på Navigeringsfönster och högerklickar sedan på den kalender som du vill publicera.

  Tips: Om du vill publicera standardkalendern klickar du på Publicera min kalender i navigeringsfönstret och fortsätter sedan med steg 3.

 2. Peka på Publicera på internet i snabbmenyn och klicka sedan på Publicera på Office Online.

 3. Om det är första gången du publicerar en kalender på Office Online måste du registrera dig för Office Online med ditt Windows Live ID-konto. Om du inte har något kostnadsfritt Windows Live ID-konto kan du skapa ett. Följ instruktionerna på skärmen.

 4. Välj antalet dagar som du vill dela i din kalender bredvid Tidsintervall.

  Skärmbild av datumintervall

 5. Klicka på pilen bredvid Information och välj hur mycket information som ska delas. Markera kryssrutan Visa endast tid inom min arbetstid om du vill begränsa informationen som delas till dina arbetstider som har angetts i Outlook.

  Kalenderinformation

 6. Välj bredvid Behörigheter om din kalenderinformation endast ska kunna ses av specifika personer eller om den ska kunna sökas och ses av alla som använder Office Online.

  • Endast inbjudna användare kan visa den här kalendern      Om du markerar det här alternativet öppnas ett e-postmeddelande för delning i Outlook när kalendern har publicerats på Office Online. Du kan skicka e-postmeddelandet för delning till alla personer som du vill ge åtkomst till din kalender. Delningsmeddelandet innehåller automatiskt en länk till kalendern och du kan skriva ett meddelande om du vill.

  • Alla kan visa och söka i den här kalendern på Office Online      Om du markerar det här alternativet kan alla som får länken till din kalender visa den. Personer behöver inte något Windows Live ID-konto för att logga in eller logga in på en tjänst. Office Online-användare kan dessutom söka efter den här kalendern vid sökning efter kalendrar.

 7. Skriv en beskrivning av kalendern i rutan Beskrivning om du publicerar en kalender som alla kan visa och söka i. Med den här informationen kan andra Office Online-användare hitta din kalender.

  Som standard uppdateras den här kalendern regelbundet. Ändringar av kalendern publiceras på Office Online under nästa tillfälle när uppdateringar skickas/tas emot automatiskt eller manuellt. Som standard används ett 30 minuter långt intervall mellan varje skicka/ta emot-åtgärd för varje skicka/ta emot-grupp. Om du ändrar det automatiska skicka/ta emot-intervallet till mindre än 20 minuter skickas kalenderuppdateringar till Office Online med som lägst 20 minuters intervall.

  Om du vill ladda upp den här kalendern och sedan aldrig tillhandahålla uppdateringar klickar du på Avancerat och klickar sedan på Enskild uppladdning: Uppdateringar laddas inte upp.

 8. Klicka på OK.

När du har delat en kalender ändras kalenderikonen i navigeringsfönstret enligt nedan.

Delad kalender

Relaterade artiklar

Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Dela en mapp med kontakter med andra

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×