Du kan dela upp innehållet i en cell och fördela delarna i flera angränsande celler. Om ditt kalkyl blad till exempel innehåller ett kolumn namnkan du dela den kolumnen i två kolumner – kolumnen förnamn och efter namn .

Tips: 

Gör så här:

Obs!: Ett område som innehåller en kolumn som du vill dela upp kan innehålla ett valfritt antal rader, men det kan innehålla högst en kolumn. Det är viktigt att behålla tillräckligt många tomma kolumner till höger om den markerade kolumnen, vilket gör att data i angränsande kolumner inte skrivs över av de data som ska distribueras. Om det behövs kan du infoga ett antal tomma kolumner som är tillräckligt med varje del av de fördelade data.

  1. Markera cellen, område eller hela kolumnen som innehåller de textvärden som du vill dela upp.

  2. Klicka på Text till kolumner i gruppen Dataverktyg på fliken Data.

    Gruppen Dataverktyg på fliken Data
     

  3. Följ instruktionerna i guiden Omvandla text till kolumner för att ange hur du vill dela upp texten i separata kolumner.  

    Obs!: Om du behöver hjälp med att slutföra alla steg i guiden kan du läsa avsnittet dela upp text i olika kolumner med guiden Omvandla text till kolumner, eller klicka på Hjälp knappbild i guiden omvandla till text kolumner.

Den här funktionen är inte tillgänglig i Excel på webben.

Om du har Excel-programmet kan du använda knappen Öppna i Excel för att öppna arbets boken och distribuera innehållet i en cell till angränsande kolumner.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Answers-communityn.

Se även

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Kortkommandon och funktionstangenter i Excel

TEXT funktioner (referens)

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×