Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Outlook

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på supporten för Office och i Korrigeringar eller lösningar för de senaste Office-problemen.

Använd Outlook med tangentbordet och skärmläsaren för att automatiskt söka efter potentiella stavfel och grammatiska fel medan du skriver. Du kan gå igenom felen och åtgärda dem. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du kontrollerar stavning och grammatik i Outlook men använder inte en skärmläsare? Se Kontrollera stavning och grammatik i Office.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Kontrollera stavning och grammatik i ett e-postmeddelande

 1. Tryck på F7 i e-postmeddelandet som du vill kontrollera stavning och grammatik i. Använd ett kommando i menyfliksområdet genom att trycka på Alt+V, S. Fönstret Stavning och grammatik öppnas.

  Obs!: Om stavningskontrollen inte hittar några problem hör du: ”Stavnings- och grammatikkontrollen är klar.” Tryck på Blanksteg för att återgå till e-postmeddelandet.

  Stavningskontrollen flyttar fokus till det första felstavade ordet och stavningsförslag, eller det första möjliga grammatiska felet och ändringsförslag. Om det finns ett grammatiskt fel hör du orsaken till varför delen har markerats som felaktigt, till exempel ”Överväga att använda koncist språk” och ”Ta bort extra mellanslag mellan ord”.

  Tips: Om du vill kontrollera stavning och grammatik i bara en mening eller ett stycke i e-postmeddelandet, markerar du texten som du vill kontrollera och trycker på F7.

 2. Använd Tabb för att gå till det första objektet i listan Förslag.

 3. Lyssna på förslag i listan Förslag genom att trycka på uppåtpilen eller nedåtpilen tills du hör den alternativa stavningen eller frasen som du vill använda.

 4. Om du vill hantera ett upptäckt fel trycker du på Tabb tills du hör det alternativ du vill ha, till exempel ”Ändra”, och trycker sedan på Retur.

  Information om vilka kortkommandon som du ska använda finns i Kortkommandon för fönstret Stavning och grammatik.

 5. När du har korrigerat eller ignorerat ett fel flyttas fokus till nästa fel. Upprepa processen för varje fel.

 6. När e-postmeddelandet har granskats färdigt i Outlook hör du: ”Stavnings- och grammatikkontrollen är klar.” Tryck på Blanksteg för att återgå till e-postmeddelandet.

  Om du bara har kontrollerat en markerad del av texten och vill återgå till e-postmeddelandet trycker du på Tabb-tangenten tills du hör ”Knappen Nej” och trycker sedan på Blanksteg. Om du vill kontrollera resten av e-postmeddelandet trycker du på Tabb tills du hör ”Knappen Ja” och trycker sedan på Retur.

Kortkommandon i fönstret Stavning och grammatik

I följande tabell sammanfattas kortkommandona för fönstret Stavning och grammatik.

Om du vill

Trycker du på

Ignorera det här ordet en gång, men kontrollera det igen.

ALT+I

Ignorera det här ordet i hela e-postmeddelandet.

Alt+G

Lägga till ordet i programmets ordlista.

Alt+A

Ändra ordet till det föreslagna ordet i listan Förslag.

Alt+C

Ändra alla identifierade förekomster av ett ord till det föreslagna ordet.

Alt+L

Öppna dialogrutan Alternativ och välj hur programmet ska korrigera stavning och grammatik för alla e-postmeddelanden.

Alt+O

Aktivera autokorrigering.

Alt+R

Markera eller avmarkera kryssrutan Grammatikkontroll.

Alt+K

Kontrollera stavning och grammatik på nytt i ett e-postmeddelande

Om du vill kontrollera ord eller grammatik på nytt som du tidigare har valt att ignorera måste du återställa stavnings- och grammatikkontrollen.

 1. Tryck på Alt+F, T i e-postmeddelandet som du vill kontrollera. Fokus flyttas till fliken E-post i fönstret Outlook-alternativ.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Stavning och autokorrigering” och tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”Fönstret Redigeringsalternativ, Språkkontroll”.

 3. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Kontrollera e-postmeddelande igen” och tryck sedan på blanksteg.

 4. En dialogruta öppnas och fokus finns på knappen Ja. Återställ stavnings- och grammatikkontrollen genom att trycka på Retur.

 5. Stäng fönstret Redigeringsalternativ genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på Retur. Fokus återgår till fönstret Outlook-alternativ.

 6. Stäng fönstret Outlook-alternativ genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på Retur. Fokus återgår till e-postmeddelandet.

 7. Om du vill kontrollera stavning och grammatik på nytt följer du anvisningarna i Kontrollera stavning och grammatik i ett e-postmeddelande.

Kortkommandon för inställningar för stavning och autokorrigering

Använd kortkommandona i tabellen nedan för att komma åt och ändra vissa av inställningarna för grammatik- och stavningskontroll.

Om du vill

Trycker du på

Öppna fliken E-post i fönstret Outlook-alternativ från ett e-postmeddelande.

Alt+F, T och sedan Tabb

Flytta till knappen Stavning och Autokorrigering på fliken E-post.

Alt+S

Välj knappen Stavning och Autokorrigering och öppna fliken Språkkontroll i fönstret Redigeringsalternativ.

Blanksteg och sedan Tabb

På fliken Språkkontroll:

Flytta till och markera eller avmarkera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Alt+P

Flytta till och markera eller avmarkera kryssrutan Markera grammatikfel medan du skriver.

Alt+M två gånger och sedan blanksteg

Flytta till knappen Kontrollera e-postmeddelande igen.

Alt+K

Flytta till knappen Alternativ för autokorrigering och öppna fönstret Autokorrigering i e-post.

Alt+A

Aktivera eller inaktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen

Du kan stänga av den automatiska kontrollen av stavning och grammatik och kontrollera e-postmeddelandet när det är färdigt. Att kontrollera all stavning och grammatik i e-postmeddelandet på samma gång är användbart när du snabbt vill korrekturläsa texten.

 1. Tryck på Alt+F, T i e-postmeddelandet. Fokus flyttas till fliken E-post i fönstret Outlook-alternativ.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Knappen Stavning och autokorrigering” och tryck sedan på blanksteg. Du hör: ”Fönstret Redigeringsalternativ, Språkkontroll”.

 3. Tryck på Alt+P för att flytta till kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver och markera eller avmarkera det här alternativet.

 4. Tryck på Alt+M två gånger. Du hör: ”Kryssrutan Markera grammatikfel medan du skriver”. Tryck på blanksteg för att markera eller avmarkera det här alternativet.

 5. Stäng fönstret Redigeringsalternativ genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på Retur. Fokus återgår till fönstret Outlook-alternativ.

 6. Stäng fönstret Outlook-alternativ genom att trycka på Tabb tills du hör ”Knappen OK” och tryck sedan på Retur. Fokus återgår till e-postmeddelandet.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Nyheter i Microsoft 365

Outlook för Mac söker automatiskt efter potentiella stavfel och grammatiska fel medan du skriver, och du kan använda tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att gå igenom felen och åtgärda dem.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du kontrollerar stavning och grammatik i Outlook men använder inte en skärmläsare? Se Kontrollera stavning och grammatik i Office.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Kontrollera stavning och grammatik i ett e-postmeddelande

 1. Tryck på Alt+Kommando+L i e-postmeddelandet.

  Dialogrutan Stavning och grammatik öppnas. Du hör: ”Stavning och grammatik”, språket för språkkontroll och frasen med det felstavade ordet eller grammatiska felet. Fokus är på textfältet där du kan redigera det felstavade ordet eller grammatiska felet.

  Tips: Om du vill kontrollera stavning och grammatik i bara en mening eller ett stycke markerar du texten du vill kontrollera och trycker på Alt+Kommando+L.

 2. Om du vill flytta till och höra det första korrigeringsförslaget trycker du på Tabb tills du hör ”Förslag, kolumn, tabell, <aktuell rad i tabellen och antal förslag>”.

 3. Om det finns flera förslag trycker du på uppåtpilen eller nedåtpilen i listan Förslag tills du hör stavningen eller den alternativa fras som du vill använda.

 4. Om du vill tillämpa ändringarna trycker du på Tabb tills du hör ”Ändra” eller ”Ändra alla” (för att tillämpa ändringen på varje förekomst av texten) och trycker sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

  Om du vill välja en annan lösning för ett upptäckt fel trycker du på Tabb tills du hör det alternativ du vill ha, till exempel ”Ignorera”, och trycker sedan på blanksteg för att välja det.

 5. När du har korrigerat eller hoppat över ett fel flyttas fokus till nästa fel. Upprepa granskningsprocessen för varje fel.

 6. När stavningskontrollen är klar hör du: ”Stavnings- och grammatikkontrollen är klar”. Om du bara har kontrollerat markerad text hör du: ”Word har kontrollerat markeringen”.

 7. Tryck på blanksteg för att återgå till e-postmeddelandet.

  Obs!: När VoiceOver läser upp en text och Outlook upptäcker ett stavfel så hör du ”felstavat” före ordet.

Kontrollera stavning och grammatik på nytt i ett e-postmeddelande

Om du vill kontrollera ord eller grammatik på nytt som du tidigare har valt att ignorera måste du återställa stavnings- och grammatikkontrollen.

Obs!: När du återställer listan med ignorerade ord och grammatiska fel rensas listan bara för det e-postmeddelande du har öppet. Stavfel eller grammatiska problem som du ignorerat i andra e-postmeddelanden i Outlook påverkas inte.

 1. Om du vill gå till menyraden i e-postmeddelandet som du vill kontrollera på nytt trycker du på Ctrl+Alt+M. Du hör: ”Menyraden Apple”.

 2. Tryck på högerpilen tills du hör ”Redigera” och tryck sedan på nedåtpilen tills du hör: ”Stavning och grammatik, undermeny”. Expandera undermenyn för Stavning och grammatik genom att trycka på högerpilen.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Återställ ignorerade ord och grammatikregler”. Tryck sedan på blanksteg.

 4. Ett meddelandefönster öppnas. Om du vill bekräfta återställningen trycker du på Tabb tills du hör ”Ja, standardknapp” och sedan på blanksteg för att välja alternativet.

 5. Om du vill kontrollera stavning och grammatik på nytt trycker du på Alt + Kommando + L.

Kortkommandon som är relaterade till grammatik- och stavningskontroll

Tabellen nedan innehåller en sammanfattning av kortkommandon som kan hjälpa dig att kontrollera stavning och grammatik i e-postmeddelanden i Outlook.

Om du vill

Trycker du på

Öppna OutlookInställningar.

Kommando+komma (,)

Öppna dialogrutan Stavning och grammatik.

Alt+Kommando+L

Sök efter markerad text i e-postmeddelandet på Internet.

Kommando+Skift+L

Aktivera eller inaktivera den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen

Du kan inaktivera automatisk kontroll av stavning och grammatik i e-postmeddelanden och sedan aktivera den igen.

 1. Tryck på Kommando+komma (,) för att öppna Inställningar. Du hör: ”Outlook-inställningar”.

 2. Tryck på Tabb tills du hör ”Stavning och grammatik, knapp” och tryck sedan på blanksteg för välja alternativet. Dialogrutan Stavning och grammatik öppnas.

 3. Om du vill aktivera eller inaktivera automatisk stavningskontroll trycker du på Tabb tills du hör: ”Kontrollera stavning medan du skriver, kryssruta”. Du hör om kryssrutan är markerad eller avmarkerad. Om du vill markera eller avmarkera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver trycker du på blanksteg.

 4. Om du vill aktivera eller inaktivera automatisk kontroll för grammatik trycker du på Tabb tills du hör ”Kontrollera grammatik medan du skriver, kryssruta”. Du hör om kryssrutan är markerad eller avmarkerad. Om du vill markera eller avmarkera kryssrutan Kontrollera grammatik medan du skriver trycker du på blanksteg.

 5. Tryck på Kommando+W för att återgå till ditt e-postmeddelande.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Nyheter i Microsoft 365

Outlook för iOS söker automatiskt efter potentiella stavfel medan du skriver och du kan använda VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, till att gå igenom felen och åtgärda dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

Kontrollera stavning

Kontrollera eventuella stavfel i ditt e-postmeddelande och välj om du vill följa stavningskontrollen.

 1. Svep nedåt i e-postmeddelandet som du vill söka efter stavfel i tills du hör: ”<Det felstavade ordet>, felstavat”.

  Tips: VoiceOver meddelar även stavfel medan du skriver. Du hör: ”<Det felstavade ordet>, felstavat”.

 2. Korrigera det felstavade ordet med skärmtangentbordet genom att ta bort det felstavade ordet och använda korrigeringen.

  Om du vill ignorera VoiceOver-meddelandet om stavfelet fortsätter du att skriva utan att vidta några korrigerande åtgärder.

Se även

Använda en skärmläsare för att formatera text i din e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att infoga en bild i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Nyheter i Microsoft 365

Använd Outlook på webben med tangentbordet och en skärmläsare för att automatiskt söka efter potentiella stavfel medan du skriver. Du kan gå igenom felen och åtgärda dem. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • I den här artikeln förutsätter vi att Läsfönster är avmarkerat.

 • När du använder Outlook på webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Outlook på webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte Outlook på webben.

 • Vi uppdaterar för närvarande Outlook.office.com (Outlook på webben). Vissa använder redan det nya Outlook och för andra visas den klassiska versionen som standard tills uppdateringen slutförs. Mer information finns i Få hjälp med det nya Outlook på webben. Eftersom anvisningarna i den här artikeln gäller den nya versionen rekommenderar vi att du byter från det klassiska gränssnittet till det nya Outlook. Om du vill byta till det nya Outlook trycker du på Ctrl + F6 tills du hör ”Kommando, Prova nya Outlook”. Tryck sedan på Retur. Om du hör ”Kommandoverktygsfält” istället för ”Kommando, Prova nya Outlook” använder du redan det nya Outlook.

Kontrollera stavning

 1. Medan du skriver det e-postmeddelande som du vill stavningskontrollera trycker du på Ctrl + vänsterpil eller högerpil för att läsa igenom texten ett ord i taget.

 2. Tryck på Skift + F10 när skärmläsaren meddelar ett felstavat ord. En snabbmeny med en föreslagen stavning öppnas. Fokus finns på förslaget och du hör förslaget.

 3. Om det finns fler än en föreslagen stavning trycker du på nedåtpilen tills du hör den stavning du vill använda. Tryck sedan på Blanksteg.

 4. Om du inte vill ändra stavningen trycker du på Esc.

 5. Du kan gå till nästa stavfel genom att trycka på Ctrl + vänsterpil eller högerpil tills du hör nästa felstavade ord.

 6. Upprepa granskningsprocessen för varje fel tills du har granskat hela e-postmeddelandet.

Se även

Använd en skärmläsare för att formatera text i ditt e-postmeddelande i Outlook

Tangentbordsgenvägar i Outlook

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med e-post i Outlook

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Outlook E-post

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×