Hantera felplacerade avsnitt i OneNote

Office 365-prenumeration, Office 2019, OneNote 2016, OneNote 2013, OneNote 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Felplacerade avsnitt visas i en antecknings bok när OneNote försöker synkronisera ändringar i ett avsnitt i en antecknings bok, men kan inte hitta avsnitts filen. När det händer visas ikonen Felplacerade avsnitt i anteckningsbokslistan.

Felplacerade avsnitt finns kvar i den delade anteckningsboken tills OneNote identifierar den nya platsen, eller tills du eller någon annan flyttar eller ta bort det felplacerade avsnittet.

Obs!: Flytta och ta bort felplacerade avsnitt är annorlunda än att ordna om ett avsnitt eller ta bort ett avsnitt som du inte vill ha.

Flytta ett felplacerat avsnitt till en annan anteckningsbok

Om ett avsnitt i en delad anteckningsbok inte kan synkroniseras, men du vill behålla informationen i det, kan du flytta det osynkroniserade avsnittet till en annan anteckningsbok.

 1. Klicka på Felplacerade avsnitt i listan Anteckningsböcker.

 2. Högerklicka på fliken för det felplacerade avsnittet som du vill flytta och välj sedan Flytta eller kopiera.

 3. I dialog rutan Flytta eller kopiera avsnitt väljer du den antecknings bok eller plats som du vill flytta avsnittet till.

Ta bort ett felplacerat avsnitt från anteckningsboken

Om du medvetet har tagit bort ett avsnitt och inte längre behöver synkronisera eller spara ändringar i det kan du ta bort det felplacerade avsnittet.

 1. Klicka på Felplacerade avsnitt i listan Anteckningsböcker.

 2. Högerklicka på namnet för det avsnitt du vill ta bort i listan över felplacerade avsnitt och välj sedan Ta bort.

Viktigt!: När du följer de ovanstående stegen tar du bort ett avsnitt permanent. Om du inte är säker på att du vill göra det kan du i stället flytta avsnittet till en annan del av anteckningsboken.

Ikonen för felplacerade avsnitt visas längst ned i navigerings fältet ovanför ikonen alla antecknings böcker :

Knappen Felplacerade avsnitt i navigeringsfältet i OneNote

1. antecknings boks ikon

2. ikonen Osorterade anteckningar

ikonen 3. felplacerade avsnitt

4. alla antecknings boks ikoner

Felplacerade avsnitt kan också visas i följande situationer:

 • Du har ändrat ett avsnitt som tagits bort på en delad plats av en annan användare.

 • Du har ändrat ett avsnitt som har flyttats till en annan plats av en annan användare. Om avsnittet har flyttats till en annan delad antecknings bok som är öppen på datorn kan OneNote identifiera avsnitts filen igen och synkronisera dina ändringar på den nya platsen. I det här fallet försvinner den felplacerade avsnitts ikonen när ändringarna har synkroniserats.

Felplacerade avsnitt finns kvar i den delade antecknings boken tills du hittar avsnittets nya plats, eller tills du eller någon annan användare flyttar eller tar bort det felplacerade avsnittet.

Flytta ett felplacerat avsnitt till en annan anteckningsbok

Om ett avsnitt i en delad antecknings bok inte längre ska synkroniseras, men du vill behålla informationen som den innehåller kan du flytta det osynkroniserade avsnittet till en annan antecknings bok. Då tas den bort från den delade antecknings boken och dess innehåll bevaras.

 1. Högerklicka på fliken för det felplacerade avsnittet som du vill flytta och klicka sedan på Flytta på snabb menyn.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Flytta avsnitt till:

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet framför en annan avsnittsflik klickar du på fliken mål avsnitt i listan och klickar sedan på Flytta.

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet bakom en annan avsnittsflik klickar du på fliken mål avsnitt i listan och klickar sedan på flytta efter.

  • Om du vill flytta det aktuella avsnittet till en avsnitts grupp eller till en antecknings bok utan befintliga avsnitt klickar du på mål avsnitts gruppen eller antecknings boken i listan och klickar sedan på Flytta till.

   Tips: Om du vill skapa en ny avsnitts grupp väljer du en plats i listan och klickar sedan på Skapa ny avsnitts grupp innan du flyttar det aktuella avsnittet.

Ta bort ett felplacerat avsnitt från anteckningsboken

Om ett avsnitt i en delad antecknings bok tagits bort och du inte längre behöver synkronisera eller spara ändringarna gör du följande:

 1. Klicka på felplacerade avsnitt Knappbild längst ned i navigerings fältet.

 2. I listan över felplacerade avsnitt högerklickar du på namnet på avsnittet som du vill ta bort och klickar sedan på ta bort.

  Viktigt!: När du tar bort ett felplacerat avsnitt ignoreras informationen som den innehåller permanent. Om du inte är säker på om du vill ta bort ett felplacerat avsnitt permanent kan du flytta det till en annan del av antecknings boken i stället för att ta bort den.

Håll dig ett steg före med Microsoft 365

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×